Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Основні законодавчі акти про ОП ???Стан виробничого травматизму в Україні

Критичний.

Стану травматизму

Небезпечні чинники часто призводять до травми, а шкідливі чинники - до захворювання. Тільки з організаційних причин відбувається біля 80% всіх нещасних випадків у побуті та виробництві. Але оздоровити умови діяльності, підвищити безпеку неможливо за допомогою одних лише організаційних заходів, потрібно впровадження певних технічних заходів. В системі заходів щодо профілактики травматизму, вироблених усіма країнами, істотна роль приділяється розробці і впровадженню комплексних програм безпеки праці.

За даними Міжнародної організації праці, в усьому світі щодня реєструється понад Б00 смертельних випадків у сільському господарстві, промисловості і сфері послуг. Щорічно більше 300 тисяч трудящих одержують виробничі травми і фахові захворювання. Кожні три хвилини гине один робітник в результаті нещасного випадку, а щосекунди четверо робітників одержують виробничу травму. У світі через це економічні втрати складають біля 1% світового валового національного продукту. Статистика свідчить, що розподіл травматизму по основним галузям виробництва протягом ряду років залишається постійним. Однією з травмонебезпечних галузей є агропромисловий комплекс, де смертельні травми в процентному відношенні складають у рослинництві - 24% від загальної кількості травм, тваринництві - 21%, будівництві - 16%, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування - 14%, в транспорті - 11%, деревообробці і лісозаготівлі - 3%, харчовій промислоості, житловому і комунальному господарстві - 0,7%, молочній галузі - 0,Б%, інші - 6%.

Небезпека одержання травми більша в побутовій ніж промисловій сфері, в якій травматизм у Б-20 разів нижчий. У зв'язку з насиченням побутової сфери діяльності енергоємними об'єктами, небезпечними речовинами побутовий травматизм значний: приготування їжі - 4Б%, прибирання і ремонт помешкання - 30%, при його опаленні 26%.

Друге місце після побутового травматизму займають вуличні травми, наприклад, при ожеледі. Зріс обсяг травм, заподіяних автотранспортом - з вини пішоходів і пасажирів - 7Б%, з вини водіїв -2Б%. Дитячий травматизм складає біля 2Б%, в тому числі 12-1Б% припадає на шкільний. Проте поверхнева оцінка не дає достовірного уявлення про розподіл травм між виробничою і побутовою сферами, тому що поряд із відмінністю за кількістю травм існує і відмінність у кількості "зайнятих" в обох сферах. Показники виробничого травматизму, як наприклад у місті Бердянську, формуються в основному за рахунок великих підприємств, зайнятих у машинобудуванні, хімічній промисловості - заводи, торговий порт.

Виділяють три основних методи аналізу причин травм, що дозволяє впроваджувати заходи щодо попередження нещасних випадків. Для цього необхідно систематично аналізувати причини проявів травм, професійних захворювань. Перший метод - статистичний, який заснований на аналізі статистичного матеріалу з травматизму, накопиченого за кілька років у вигляді таблиць, діаграм і графіків. Різновидом даного методу є груповий - травми групуються за окремими однорідними ознаками: час травмування; вік потерпілого, його кваліфікація і спеціальність, місце травмування - виробниче, побутове, природне.

Другий - топографічний (гр. топос - місце, гр. графо - писати), який полягає у вивченні причин нещасних випадків за місцем події, за впливом характеристик місця на травмування.

Третій - монографічний - аналіз небезпечних і шкідливих факторів, властивих тій чи іншій (одній - моно) ділянці діяльності людини, устаткуванню, технологічному процесу. Цей метод застосовують не тільки для аналіза вже наявних нещасних випадків, але й для виявлення потенціальних небезпек на досліджуваній ділянці.

Четвертий метод - економічний, полягає у визначенні втрат, викликаних виробничим травматизмом для того, щоб з'ясувати економічну ефективність для розробки і впровадження заходів щодо проявів нещасних випадків. Однак цей метод не дозволяє виявити причини травматизму і тому його вважають додатковим.

Важливим засобом запобігання травматизму, професійних захворювань є належна організація робочого місця згідно вимогам наукової організації праці, вимогам законодавства про безпечну працю.

Основні законодавчі акти про ОП ???Просмотров 673

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!