Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 1: Формування нових принципів і структур художнього мислення і творчості в поезії початку ХХ стТомас Стернз Еліот

1. Т.С.Еліот – поет і теоретик модернізму.

2. Інтелектуальний характер його поезії. Вираження кризи свідомості й культури в поезії 1910-20-х рр. („Пісня кохання Дж. Альфреда Пруфрока”, „Порожні люди”, „Безплідна земля”).

3. Особливості поетики Т.С.Еліота. Еволюція від авангардизму до неокласицизму, рішучий розрив з романтично-символістським каноном: „Поет значимий не своїми емоціями, а здатністю перетворювати особисте в щось значніше й відсторонене, в щось універсальне й надособистісне”.

4. Пізня поезія Т.С.Еліота. Зміщення акценту в ній на пошуки позитивних первенів і цінностей, на протидію хаосу і абсурдності буття. Неокласичні елементи в пізній поезії Т.С.Еліота.

“Пісня кохання Дж. Альфреда Пруфрока”, "Ранок біля вікна", "Суїні серед солов'їв", "Порожні люди"

Для вивчення напам'ять. Томас Еліот. „Порожні люди” (І-й вірш).

Федеріко Гарсіа Лорка

1. Творчість Ф.Гарсіа Лорки – вершинне явище іспанської поезії ХХ ст.

2. Синтез міфології і фольклору з поетикою модернізму.

3. Міфопоетика творів Гарсіа Лорки, персоніфікація природних сил і стихій. Пошуки нових засобів художньої виразності.

4. Гарсіа Лорка в українських перекладах М.Лукаша.

 

“Сходить місяць”, “Молоданка і вітер”,, "Про царівну Місяцівну", "Балада про чорну тугу", "Гітара", "Газела про темну смерть", "Касида про сон під зорями"

Для вивчення напам'ять. Федеріко Гарсіа Лорка. „Сходить місяць”.

Райнер Марія Рільке

1. Життєвий і творчий шлях поета. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії австрійського поета Р. М. Рільке.

2. Неоромантичний період, його завершення у „Часослові”.

3. Філософські здобутки збірки „Нові поезії”. Пошук духовної єдності «Я» зі світом, прагнення з'єднати сучасність і античну давнину, широке бачення світобудови у віршах збірки.

4. „Поезії-речі” в „Нових поезіях”, розкриття „прихованого життя речей”, його органічного зв’язку з життям людей. Вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі. Ностальгія за втраченою єдністю людини зі світом.5. Поезія як творення олюдненого світу із хаосу в „Сонетах до Орфея”.

6. Відображення в творі „Орфей, Еврідіка, Гермес” провідних мотивів лірики Р. М. Рільке: взаємозв'язку життя й смерті, трагічних розривів у взаєминах чоловіка та жінки, сутності й покликання мистецтва. Образ Орфея (Сонет 1,1) як персоніфікація сили мистецтва, що приборкує природу й одухотворює світ.

7. Р. М. Рільке і Україна, українські теми і мотиви в його творчості.

 

“Я так боюсь...”, “Смерть поета”, "Згаси мій зір...", "Осінній день", "Гетсиманський сад", "Орфей, Еврідіка, Гермес", "Ось дерево звелось..."

Для вивчення напам'ять. Райнер Марія Рільке „Згаси мій зір”.

Завдання

Законспектувати праці Т.С. Еліота „Функція літературної критики” та „Музика поезії” в кн.: „Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.” (Львів, 2002).

Література

История зарубежной литературы ХХ века / Под ред. Л.Г.Андреева. – М., 1998. 2-е вид. – М., 2000.

Томас Стернз Еліот

Аствацатуров А.А. Идея антилиберализма в эссеистике Т.Элиота 20-х годов // Лит. в контексте культуры. – С.-Пб., 1998.

Аствацатуров А.А. Проблема смерти в поэтической системе Томаса Элиота // Фигуры Танатоса: Искусство умирання. – С.-Пб., 1998.Денисова Т.Н. Традиционализм во спасенне. Заметки о культурологи Т.С.Элиота // Американский характер: Почерки культуры США. – М., 1998.

Денисова Т.Н. Т.С.Элиот и его элитарна культурология // Элитарные представления об искусстве и современный мир. – К., 1980.

Джуссани А. Церковь и современность в „Камне” Т.С.Элиота // Элиот Т.С. Камень: Избранные стихотворения и поэма. – М., 1997.

Зверев А.М. О литературно-критическом наследии Т.С.Элиота // Элиот Т.С. Назначение поэзии: Статьи о литературе. – К., 1997.

Ионкис Г.Э. Вопросы поэзии в литературной критике Т.С.Элиота // Ионкис Г.Э. Эстетические искания поэтов Англии (1910 – 1930). – Кишинев, 1979.

Коптелова Г.А. К пониманию трудностей поэзии Т.С.Элиота // Вопросы современной лингвистики и литераутроведения. – М., 1993.

Коротич В. Оповідь про спустошення // Жовтень. – 1966. – № 8.

Лещев С.В. Постструктуральные медитации: Текст, символ, идеология. – М., 1998.

Мортон А. Л. Т. С. Элиот в моей жизни // Мортон А. Л. От Мэлори до Элиота. – М., 1970.

Назначение критики. Социальное назначение поэзии // Писатели США о литературе. – М., 1974.

Традиция и индивидуальный талант // Писатели США о литературе. – М., 1982.

Паунд Э. Т.С.Элиот // Литературное обозрение. – 1995. – № 6.

Тарнавський О. Т.С.Элиот і Павло Тичина // Всесвіт. – 1990. – № 6.

Тарнавський О. Т.С.Элиот і Павло Тичина // Тарнавський О. Відоме й позавідоме. – К., 1999.

Хьюит К. Картирование культурного пространства в ХХ веке: (Д.Лоуренс и Т.Элиот) // Вестник Московського университета. Серия 9. Филология. – М., 1998. – № 3.

Шпак В.К. До земного буття: Томас Еліот // Слово і час. – 1998. – № 12.

 

Твори:

Еліот Т.С. Вибране. – К.,1990.

Еліот Т.С. Функція літературної критики. Музика поезії // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів, 2002.Элиот Т.С. Избранные стихотворения и поэмы. – М., 1971.

Элиот Т.С. Избранная поэзия: Поэмы, лирика, драматическая поэзия. – С-Пб., 1994 (параллельные тексты на рус. и англ. языках).

Элиот Т.С. Назначение поезии. – К.-М., 1997.

Федеріко Гарсіа Лорка

Силюнас В. Ю. Федерико Гарсиа Лорка: Драма поэта. – М.,1989.

Силюнас В. Ю. Циган и смерть // Вопросы литературы. – 1988. – № 4.

Федерико и его мир. – М., 1987.

Я стану говорить о Федерико-друге: Ф. Гарсиа Лорка глазами друзей // Дружба народов. – 1995. – № 1.

Воронович Т. Федеріко Гарсіа Лорка // Всесвіт. – 1961. – № 8.

Гарсиа Лорка в воспоминанияхс современников. – М., 1997.

Гелескул А. Поэт // Иностранная литература. – 1998. – № 6.

Зингерман Б. Очерки истории драмы ХХ века. – М., 1979.

Кочур Г. Лорка в нових перекладах // Всесвіт. – 1967. – № 6.

Малиновская Н. Самая печальная радость // Гарсиа Лорка Федерико. Избранные произведения. – М., 1986. – Т. 1.

Малиновская Н. Легенда о времени Ф. Гарсиа Лорка // Литература в контексте культуры. – М., 1986.

Малиновская Н. Дерево песен // Гарсиа Лорка Ф. Романс обреченного. – М., 1998.

Мойсєєв І. Поетика Лорки // Всесвіт. – 1976. – № 12.

Осповат Л. Гарсиа Лорка. – М., 1965.

Пахльовська О. Муза іспанських руїн // Всесвіт. – 1985. – № 12.

Пахльовська О. „...Любов, мужність, і жертва” // Гарсиа Лорка Ф. Криваве весілля. – К., 1989.

 

Твори:

Гарсиа Лорка Федерико. Избранные произведения. – М., 1986. – Т.1-2.

Гарсиа Лорка Ф. Криваве весілля. – К., 1989.

Гарсиа Лорка Федерико. Самая печальная радость: Художественная публицистика. – М., 1987.

Райнер Марія Рільке

Адмони В. Поэзия Р.М.Рильке // Вопросы литературы. – 1962. – № 12.

Березина А.Г. Поэзия и проза молодого Рильке. – Л., 1985.

Карельський А. Жалоба и хвала. – М., 1990.

Кравченко Л. Ліричний герой Р.М.Рільке: до проблеми суб’єктивного синтезу // Слово і час. – 2004. – № 5.

Кравченко Л. Р.М.Рільке і В.Стус: Особливості поетики // Слово і час. – 2003. – № 9.

Лисенко І. Р.М.Рільке і Україна // Радянське літературознавство. – 1989. – №. 5.

Наливайко Д. Істина й таємниця мистецтва // Рільке Р.М. Думки про мистецтво й поезію: Збірник. – К., 1986.

Наливайко Д. В пошуках єдності зі світом і людьми // Всесвіт. – 1973. – № 10.

Наливайко Д. Шлях до Бога: Рільке. „Книга годин” // Всесвітня література і культура. – 2000. – № 12.

Орлова О.В. „Так співати вміє лише Орфей”! Райнер Марія Рільке // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997. – № 11.

Орлова О.В. Повернути „забуті облич речей” // Вікно в світ. – 1998. – № 3.

Попов О. Майстер високої самотності // Сучасність. – 1994. – № 7 – 8.

Стус В. „Ну, а тепер – Рільке” // Всесвіт. – 1991. – № 1.

Хольтхаузен Г.Э. Райнер Мария Рильке, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни (с приложением фотодокементов и иллюстраций). – Челябинск, 1998.

Юсін А. Інтерв’ю, якого не було. – К., 1984.

Твори:

Рільке Р.М. Поезії. – К., 1974.

Рільке Р.М. Думки про мистецтво й поезію: Збірник. – К., 1986.

[Вірші] // Двадцять австрійських поетів ХХ ст. – К., 1998.

[Сонети до Орфея. Дуїнянські елегії. Із поетичних збірок різних років] // Стус В. Твори: У 4 т. 6 кн. – Львів, 1998. – Т. 5 (додаток).

Рильке Р.М. Записки Мальте Лауридс Бригге: Роман. Новеллы. Стихотворения в прозе. Письма. – М., 1988.

Рильке Р.М. Собрание стихотворений. – С.-Пб., 1995.

Рильке Р.М. Сочинения: В 3 т. – Харьков-Москва, 2000.

Рильке Р.М. Проза. – М., 2001.

Рильке Р.М. Флорентийский дневник. – М., 2001.

Рильке Р.М. Прикосновение. Сонеты к Орфею. Из поздних стихотворений. – М., 2003.


Просмотров 1316

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!