Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема: Література французького екзистенціалізму. ТворчістьАльбера Камю

 

План

1. Поняття про літературу екзистенціалізму, пошуки нових форм і засобів вираження у творчості екзистенціалістів (роман-притча, роман-парабола, літературне есе та ін.). Течії екзистенціалізму (релігійна і атеїстична).

 

Альбер Камю

1. А. Камю французький письменник, його життєвий і творчий шлях, філософські й естетичні погляди. А. Камю і екзистенціалізм. Нобелівська премія 1957 р.

2. Інтелектуальна проза А.Камю: есе, романи, драматургія, їх внутрішня спорідненість. Відчуження людини й абсурдність буття як провідні мотиви творчості.

 

3. Зображення в повісті „Сторонній” теми „абсурдності” буття, що розкривається в потоці свідомості внутрішньо спустошеного героя. Його прагнення створити для себе своєрідний оазис безпосередньо-чуттєвого існування, де людина залишається наодинці з природою та своїми інстинктами. Згубність такого буття для Мерсо, що призводить до безглуздого вбивства, засудження і страти. Смертна кара як суспільна помста головному героєві.

4. Мерсо як своєрідний тип „природної людини”, „людини абсурду”; елементарність, єдність з природою, сторонність в соціумі. Відчуженість головного героя, її всеохопний характер. Суперечливість образу.

 

5. Роман „Чума” як еволюція “від естетики абсурду до естетики бунту”. Показ в ньому найвищої мужності людини в боротьбі з безглуздістю буття.

6. Метафізика абсурду й етика трагічного стоїцизму в творі. Притчевий характер роману. Алегоричне зображення французького Руху Опору та „дослідження” екзистенційної ситуації зіткнення людини з вселенським абсурдом як підтекст сюжету про боротьбу оранців з чумою. Глибинний філософський зміст („поширення образу чуми на буття в цілому”). Багатозначність метафори „чуми”.

7. Екзистенціалістська забарвленість проблем пізнання сенсу буття у „межовій ситуації”, бунту і свободи людини в абсурдному світі. Проблема вибору людини в „межовій ситуації” та відповідальності за цей вибір. Персоніфікація різних можливостей морального вибору в образах Ріє, Тарру, Грана, отця Панлю, Рамбера, Коттара.8. Роман „Чума” як узагальнене трактування зла в контексті людського буття і як ствердження необхідності боротьби з ним при неможливості повного й остаточного подолання. Особливості композиції й стилю.

 

9. Повість „Падіння” А. Камю як свідчення кардинальних змін у свідомості зрілого письменника. Сповідь „облудного пророка” у творі, що був добропорядним міщанином, а згодом відчув себе „абсурдним героєм”, усвідомив егоїстичну сутність своєї „гуманності”. „Психологічна оголеність” образу.

10.Дволикість Жана-Батіста Кламанса: схильність до покути, щирість, одержимість викриття себе колишнього та байдужість, егоїзм і самозакоханість, фальш і лицемірство, видавана порядність та ін.

11.Виявлення сутності Кламанса в його головній турботі (прагненні виправдати себе) та головній якості (нездатності любити).

12.Причини зародження сумнівів героя в самому собі та „роботи свідомості”, що привели до самоусвідомлення й переоцінки. Неспроможність його до морального відродження.

13.Особливості стилю повісті (барокової манери – риторичні звороти й прикраси, велемовний пафос самокатування, багатство метафоричної та іншої образної лексики).

 

14.А. Камю драматург. Використання ним у драматургії відомих фольклорних і античних сюжетів. Запозиченість сюжету в п’єсі „Калігула”. Своєрідність інтерпретації фактів французького автора, на відміну від античного. Філософський характер твору. Злободенність заклику до опору проти тиранії.15.Розкриття проблеми метафізичного бунту в п’єсі „Калігула”, утвердження в ній абсурдності буття й непізнаваності світу. Своєрідність образу римського імператора, його алегоричний характер. Тема свободи морального вибору в п’єсі.

„Сторонній”, „Калігула”, „Чума”, „Падіння”

Література

История зарубежной литературы ХХ века / Под ред. Л.Г.Андреева. – М., 1998. 2-е вид. – М., 2000.

Білоцерківець Н. Воскресіння „Калігули”// Всесвіт. – 1988. – № 7.

Великовский С.И. Грани „несчастного сознания”: Театр, проза, философская эссеистика, эстетика Альбера Камю. – М., 1973.

Великовский С. „Проклятне вопросы” Камю // Камю А. Чума. – С.-Петербург, 2000.

Долгов К.М. От Кьеркегора до Камю: Философия. Эстетика. Культура. – М., 1990.

Долгов К. Красота и свобода в творчестве Альберта Камю // Камю А. Творчество и свобода. – М., 1990.

Затонський Д. Альбер Камю, або Перевернута трагедія // Затонський Д. Про модернізм і модерністів. – К, 1972.

Злобина М. Гибель в пуги, или Неизвестный Камю // Новый мир. – 1996. – № 6.

Кушкин Е.П. Альбер Камю: Ранние годы. – Ленинград, 1982.

Наливайко Д. Трагічний гуманізм Альбера Камю // Камю А. Вибрані твори. – К, 1991.

Попович М. Бунтівний Камю // Тижневик „Зарубіжна література”. – 1998. – № 20.

Руткевич А. М. Философия А. Камю // Камю А. Бунтующий человек. – М., 2000.

Стахорский С. „...Жить с открытыми глазами” // Камю А. Записные книжки. – М., 2000.

Тодд О. Альбер Камю, жизнь: Фрагменты книги // Иностранная литература. – 2000. – № 4.

Фокин С. Л. Альберт Камю: Роман. Философия. Жизнь. – С.-Петербург, 1999.

Фокин С. Л. Художественное время в „Постороннем” Альберта Камю // Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX-XX веков. – Иваново, 1988.Твори:

Камю А. Осінь // Сучасність. – 1966. – № 2.

Камю А. Гість // Сучасність. – 1967. – № 4.

Камю А. Справедливі // Сучасність. – 1967. – № 6-8.

Камю А. Три есеї // Сучасність. – 1967. – № 11.

Камю А. Міф про Сізіфа. Листи до німецького друга // Всесвіт. – 1972. – № 8.

Камю А. Калігула // Всесвіт. – 1988. – №7.

Камю А. Міф про Сізіфа. Сторонній. – К., 1989.

Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

Камю А. Вибані твори. – К., 1991.

Камю А. Вибрані твори: У 3 т. – Харків, 1996.

Камю А. Избранное. – М., 1969.

Камю А. Сочинения. – М., 1989.

Камю А. Сочинения: В 5 т. – Харьков, 1997-1998.

Камю А. Записные книжки. – М., 2000;

Камю А. Падение. – С.-Петербург, 2003.

 

Семінарське заняття № 5


Просмотров 683

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!