Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема: Розвиток світової драматургії в І пол. ХХ стПлан

1. Загальна характеристика розвитку драми. Пошуки оновлення у царині форми та змісту драматичних творів: екзистенціалістська драма (творчість А. Камю і Ж.-П. Сартра), драма-притча (творчість Ф. Дюрренматта і М. Фріша), психологічний театр (драми А. Міллера, Т. Вільямса).

 

Бертольт Брехт

1. Життєвий і творчий шлях драматурга. Еволюція світогляду й творчості письменника.

2. Рання поезія і драматургія, їх співвідношення з експресіонізмом. Світоглядний перелом 2 пол. 20-х рр., прихід до комуністичної партії. Політична ангажованість творчості Брехта і її авангардистський характер.

3. Б.Брехт як драматург-новатор. „Епічний театр” Б.Брехта, його теоретичні принципи й творча практика, спрямовані на пробудження активного ставлення глядача до зображуваного.

4. Філософсько-сатиричний характер п'єс на сучасні, історичні і міфологічні сюжети.

 

5. „Матінка Кураж та її діти” – драма-пересторога напередодні Другої світової війни. Відображення в п’єсі небезпечних симптомів, що становлять серйозну суспільну загрозу.

6. Історико-літературні джерела та сучасний політичний підтекст твору, його антивоєнний пафос й алегоричний сенс.

7. Морально-етичний конфлікт твору. Образ Анни Фірлінг на прізвисько Кураж маркітантка. Образ Кураж – пророча метафора майбутнього Німеччини.

8. Осуд невтримного потягу до наживи і тих негативних моральних якостей, які призводять до людських жертв.

9. Показ в образі матінки Кураж небезпечної пасивності звичайної людини як винуватця минулих і майбутніх катастроф.

10.Утілення в образах дітей Кураж трагічної долі людських чеснот в умовах війни: сміливості (Ейліф), чесності (Швейцеркас) і доброти (Катрін). „Ефект очуження” та інші ознаки «епічного театру» в творі, їх ознаки.

 

11.Повчальна своєрідність п’єси „Добра людина із Сезуаня”. Умовність сюжету твору.

12.Образ доброї проститутки Шен Де. Втілення в її образі активного начала, позитивних моральних якостей.

13.Драматичний конфлікт п’єси (між добротою, щирістю почуттів Шен Де та злим, егоїстичним „двоюрідним братом” Шой Де). Складність психологічної колізії, глибина її розкриття в п’єсі. Роздвоєність почуттів головної героїні14.Притчовий характер драми.

 

15.Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі „Життя Галілея”.

16.Конфлікт твору. Можливість згубних наслідків розвитку науки для людства в драмі, питання про співвідношення в ній інтелектуального і морального начал, про етичну відповідальність ученого за здійснювані відкриття.

17.Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми.

18.Вічні образи і традиційні сюжети в творчості Б.Брехта.

19.Брехт і розвиток світової драматургії.

 

„Матінка Кураж і її діти”, „Добра людина із Сезуана”, „Життя Галілея”

Література

История зарубежной литературы ХХ века / Под ред. Л.Г.Андреева. – М., 1998. 2-е вид. – М., 2000.

Бертольд Брехт: Библиографический указатель. – М., 1969.

Фрадкин И. Бертольд Брехт: Путь и метод. – М., 1965.

Фрадкин И. Вечные образы и традиционные сюжеты в творчестве Бертольда Брехта // Вечные образы и сегодняшние проблемы в литературах Центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1997.

Клюев В. Театрально-эстетические взгляды Брехта. – М., 1966.

Клюев В. Театрально-эстетические взгляды Брехта. Опыт эстетики Брехта. – М., 1988.

Копелев Л. Брехт. – М., 1966 (серия „Жизнь замечательных людей”).Сурина Т. Станиславский и Брехт. – М., 1975.

Шумахер Э. Жизнь Брехта. – М., 1988.

Райх Б.Ф. Брехт. Очерк творчества. – М., 1960.

Книпович Е. Брехт-теоретик // Брехт Б. О литературе. – М., 1988.

Затонський Д. Дискусії про реалізм і Бертольд Брехт // Затонський Д. У пошуках сенсу буття. – К., 1967.

Зингерман Б. Очерки истории драмы ХХ века. – М., 1979.

Кургинян М.С. Человек в литературе ХХ века. – М., 1989.

Оклянский Ю.М. Гарем Бертольда Брехта: Роман-расследование. – М., 1997.

Туровская М. На границе искусств. Брехт и кино. – М., 1985.

Чирков О.С. Бертольд Брехт. – К., 1981.

Чирков О.С. Бертольд Брехт. Життя і творчість. – К., 1984.

Затонський Д., Зібер Й. Брехт Бертольд. Матінка Кураж та її діти // Тижневик „Зарубіжна література”. – 1998. – № 5.

Проскурникова Т.Б. Арто, Барро, Брехт и «театр абсурда» // Западное искусство. ХХ век. – М., 1997.

Ваман В.П., Волков Е.В. Бертольд Брехт и традиции немецкой культури // Вестник Московського университета. Сер. 7. Философия. – М., 1988. – № 1.

Векверт М. „Я верю в кроткую власть разума” // Театр. – 1988. – № 1.

Девекин В.Н. Бессмертие Бертольда Брехта // Брехт Б. Избранное. – М., 1990.

 

Твори:

Брехт Б. Про мистецтво театру. – К., 1974.

Брехт Б. Копійчаний роман. Матінка Кураж та її діти. Кавказьке крейдяне коло. – К., 1987.

Театр: В 5 т. – М., 1963 – 1965.

Брехт Б. Избранные произведения. – М., 1976.

Брехт Б. Избранное. – М., 1990.

 

Семінарське заняття № 4


Просмотров 693

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!