Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Реалізації готової продукціїШифр та найменування рахунку (субрахунку) Характеристика рахунку (субрахунку)
36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” За дебетом – продажна вартість реалізованої продукції, яка включає ПДВ, акцизи та інші податки, збори, що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, За кредитом - Сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та інші види розрахунків Сальдо – заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію
701 «Дохід від реалізації готової продукції»   За кредитом - збільшення (одержання) доходу, За дебетом – суми непрямих податків (ПДВ, акцизного збору та інших зборів та списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”
901 “Собівартість реалізованої готової продукції” За дебетом – виробнича собівартість реалізованої готової продукції, За кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 “Фінансові результати”

Кореспонденція рахунків з обліку реалізації готової продукції

Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
І. Реалізація готової продукції (оплата- послідуюча)
1. На вартість відвантаженої продукції  
2. На суму податкового зобов’язання по ПДВ
3. На суму акцизного збору
4. Списання собівартості реалізованої готової продукції за обліковими цінами
5. На різницю між фактичною собівартістю і облі­ковими цінами (позитивний запис або сторно)    
6. Віднесення на собівартість реалізації частини загальновиробничих витрат за розподілом
7. Сплачено покупцями за готову продукцію
ІІ. Реалізація готової продукції (оплата- попередня)
1. Попередньо сплачено покупцями за готову продукцію
2. На суму податкового зобов’язання по ПДВ
3. На вартість відвантаженої продукції
4. Списано податкові розрахунки за податковими зобов’язаннями
5. Списання собівартості реалізованої готової продукції за обліковими цінами
6. На різницю між фактичною собівартістю і облі­ковими цінами (позитивний запис або сторно)    
7. Віднесення на собівартість реалізації частини загальновиробничих витрат за розподілом
Визначення фінансового результату від реалізації готової продукції (за даними субрахунку 791 “Фінансовий результат операційної діяльності”) напрікінці звітного періоду
1. Списання суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати"  
2. Списання собівартості реалізованої готової продукції на фінансові результати  
Віднесення витрат операційної діяльності, які не включають до собівартості готової продукції на фінансові результати напрікінці звітного періоду
3. Списання адміністративних витрат на фінансовий результат
4. Списання витрат на збут на фінансовий результат
5. Списання інших операційних витрат на фінансовий результат
           

 Напрікінці року виведене сальдо по рахунку 791 “Фінансовий результат операційної діяльності” відносять на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

 

Контрольні питання:

1. Що являють собою основні засоби? Яка їх оцінка при придбанні?

2. Які рахунки застосовуються для обліку придбання основних засобів? Яка їх характеристика?

3. Яка основна кореспонденція рахунків з обліку придбання основних засобів?

4. Що являють собою інші необоротні матеріальні активи? Яка основна кореспонденція рахунків з обліку їх придбання?

5. Що являють собою нематеріальні активи? Яка основна кореспонденція рахунків з обліку їх придбання?

6. Що являють собою виробничі запаси підприємства? Яка їх оцінка при придбанні?

7. Які варіанти обліку транспортно-заготівельних витрат? В чому їх суть?

8. Які рахунки (субрахунки) використовуються для обліку виробничих запасів? Яка їх характеристика?9. Що є об’єктами обліку в процесі виробництва?

10. Як класифікуються витрати на виробництво продукції?

11. Які рахунки призначені для обліку витрат на виробництво продукції? Яка їх характеристика?

12. Яким чином визначити фактичну виробничу собівартість готової продукції?

13. Яка кореспонденція рахунків з обліку витрат на виробництво продукції?

14. Які витрати операційної діяльності не включаються до собівартості продукції? Як ведеться їх облік?

15. Що являє собою готова продукція? Яка характеристика рахунку 26 “Готова продукція”?

16. Яка кореспонденція рахунків з обліку випуску готової продукції?

17. Що є об’єктами обліку в процесі реалізації продукції?

18. Які умови визнання та оцінка доходу від реалізації продукції?

19. Що являє собою собівартість реалізованої продукції? Як вона розраховується?

20. Які рахунки використовуються для обліку реалізації готової продукції? Яка їх характеристика?

21. Яка кореспонденція рахунків з обліку реалізації готової продукції?

22. Розкрийте порядок визначення фінансових результатів від реалізації продукції.

Тема 9.

Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на промисловому підприємстві

План

 

23. Сутність облікового циклу на підприємстві

24. Облікові регістри та їх класифікація

25. Форми бухгалтерського обліку та їх характеристика

26. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

Рекомендована література

1,2.13,15,17,18,23

 
 


Міні-лексикон:

Обліковий цикл, регістри бухгалтерського обліку, хронологичний запис, систематичний запис, форма бухгалтерського обліку, журнал, облікова політика, форма організації бухгалтерського обліку.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!