Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Облік процесу придбання матеріальних цінностей 

Передумова здійснення виробничого процесу

 
 


Наявність та раціональне використання

засобів праці та предметів праці

 

Необхідність придбання

необоротних і оборотних активів

 

 
 

 


Облік придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”
Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам чи для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (чи операційного циклу, якщо він довший за рік)

 

Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Оцінка основних засобів

Надходження основних засобів Оцінка основних засобів
Придбання основних засобів за грошову компенсацію Первісна вартість включає: - Суми, яка сплачується відповідно договору постачальникам основних засобів чи підрядчикам за виконання будівельно-монтажних робіт без врахування непрямих податків. - Суми регістраційних зборів, державного мита, які сплачуються підприємством в момент придбання права власності на основні засоби. - Суми ввізного мита - Суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству (акцізний збір, а також ПДВ, якщо дане підприємство не є платником ПДВ або є платником ПДВ, але придбаний об”єкт не використовується в операціях які обкладаються ПДВ. - Суми страхування ризиків, транспортування основних засобів. - Витрати по доставці, упаковці, монтажу основних засобів
Примітка: не включаються в первісну вартість % за кредит, використаний підприємством для придбання ОЗ
Самостійне виготовлення об’єкту основних засобів Первісна вартість включає: - Прямі матеріальні витрати - Прямі витрати на оплату праці - Накладні витрати, тобто витрати, пов’язані з організацією і управлінням виробництва - Суми, які сплачуються відповідно договору з субпідрядником
Отримання основних засобів в якості інвестицій до статутного капіталу Первісна вартість дорівнює справедливій вартості такого об’єкту погодженої учасниками
Безкоштовне отримання основних засобів Первісна вартість визначається за справедливою вартістю на дату отримання
Обмін об’сновних засобів на подібні активи Первісна вартість отриманого об’єкту дорівнює залишковій вартості переданого об’єкту, але, якщо залишкова вартість переданого об’єкту більше його справедливої вартості, то первісна вартість отриманого об’екту встановлюється на рівні справедливої вартості переданого об’єкту, а різниця відноситься на витрати звітного періоду
Обмін неподібними активами Первісна вартість отриманого об’єкту дорівнює справедливій вартості переданого об’єкту + грошова компенсація, сплачена підприємством при обміні
Збільшення первісної вартості Може бути на суму витрат по поліпшенню основних засобів (модернизація, модифікація, реконструкція), а також на суму дооцінки

В валюту балансу основні засоби включаються за залишковою вартістю. 
 


Основні засоби в балансі відображаються разом з іншими необоротними матеріальними активами.

 
 

 

 


g Експонати музеїв, зоопарків, виставок

g Бібліотечні фонди

g Малоцінні необоротні матеріальні активи

g Тимчасові нетитульні споруди, пристрої, і затрати, на спорудження яких включаються у собівартість будівельно - монтажних робіт;

g Інвентарна тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах і для здійснення технологічних процесів, за вартістю придбання або виготовлення;

g Предмети призначені на прокат.

 

 
 

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!