Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Форма аналітичних рахунків в залежності від кількісних та вартісних показників



Аналітичний рахунок кількісно-вартісного обліку

Дебет Найменування рахунку Кредит

Зміст операції Кіль-кість Ціна Сума Зміст операції Кіль-кість Ціна Сума
               
               
Разом              

 

Аналітичний рахунок вартісного обліку

Дебет Найменування рахунку Кредит

 

Зміст операції Код коресп. рахунку Сума Зміст операції Код коресп. рахунку Сума
           
           
Разом          

 

 

Оборотна відомість за синтетичними рахунками за ___________ м-ць 200Х р.

 

Код і назва рахунку Залишок на початок місяця Обороти за місяць Залишок на кінець місяця
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
             
             
             
             
Разом ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

І ІІ ІІІ

 

 
 

 


Оборотна відомість за аналітичними рахунками за ________ м-ць 200Х р.

(кількісно-вартісний облік)

 

Назва аналі-тичного рахунку Од. вим. Ціна Залишок на початок періоду Обороти за місяць Залишок на кінець періоду
Кредит Кредит
К-ть Сума К-ть С у м а К-ть С у м а К-ть С у м а
                     
                     
Разом                    

 

Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку дає змогу забезпечитизвіряння даних синтетичного і аналітичного обліку за звітний період.

 

4. Класифікація і План рахунків

 

Велика кількість рахунків, які використовуються в поточному бухгалтерському обліку, потребує їх впорядкування та систематизації.

 

 

 
 

 

 
 

 

 


* Рахунки цієї групи не мають самостійного значення, т.я. вони уточнюють, корегують оцінку окремих видів ресурсів та їх джерел. Ці рахунки застосовуються в обліку паралельно з основним рахунком.

 
 

 

 

       
   
 
 

 

 


Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
         
         
       

 

       
   
 
 

 


 

           
   
 
   
 
 

 

 


Використання рахунків

Рахунки класів 0-7 обов’язкові для всіх підприємств  
Рахунки класу 8 можуть вести для обліку витрат: · суб’єкти малого підприємництва або інші організації діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності (без використання рахунків класу 9) · інші підприємства за власним рішенням
Рахунки класу 9 ведуть всі підприємства , крім підприємств, яким дозволено використання рахунків для обліку витрат тільки класу 8

 

 

Тема 6.

Документація, інвентаризація

 

Записи на рахунках бухгалтерського обліку здійснюються на підставі належним чином оформлених документів.

 

 

               
   
 
   
 
 
 
 
 
   
· Помилки в первинних документах виправляються коректурним способом*. Вільні рядки прокреслюються.

 

 

 


*

 

В деяких документах (касових, банківських) виправлення не припускаються

 

       
   
Обов’язкові реквізити документів
 
 

 


n назва документу (форми)

n дата і місце складання

n назва підприємства, від імені якого складено документ

n зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції

n підписи осіб, відповідальних за здійснення операції і за правильність її оформлення

n особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції

 

Окрім того, в первинних документах можуть бутидодаткові реквізити, визначені затвердженою формою документа:

Адреса підприємства, номер договору тощо.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 870

Эта страница нарушает авторские права



allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!