Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Доходи, витрати, фінансові результати у Звіті групуються за видами діяльності 
 


Діяльність підприємства

 

 

Операційна

 

Основна - операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу   Інша операційна - реалізація іноземної валюти, інших оборотних активів, уцінка товарів, отримання й уплата пені, штрафів , неустойок, утворення резервів сумнівних боргів   Інвестиційна -придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів, тобто , пов’язана із вкладанням капіталу   Фінансова- діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства, тобто спрямована на залучення капіталу  

 

Звичайна діяльність-будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції що ії забезпечують або виникають внаслідок ії проведення

Надзвичайна подія- подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступномиу звітному періоді

 
 

 

 


В Звіті наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності

*Грошові кошти–готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання

 
 

 

 


· Залишок за кожним видом власного капіталу

 

· Зміни за кожним видом власного капіталу

 

· Залишок і зміни разом по власному капіталу підприємства

 

 
 

 


Тема 5.

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

План

Рахунки бухгалтерського обліку

2. Сутність подвійного запису на рахунках

Синтеттиччний та аналітичний облік

Рахунки бухгалтерського обліку

Зміни в балансі під впливом господарських операцій потребуюють свого відображення. Це досягається за допомогою системи рахунків і подвійного запису на них.

 
 

 


 

Рахунки відкриваються для кожної однорідної групи активів,капіталу і зобов’язань.

Загальна схема побудови рахунку (Т-рахунок)

Дебет Код та найменування рахунку Кредит

   Дві сторони таблиці рахунку призначені для відображення змін об’єкту (збільшення “+”, чи зменьшення “-“)

 
 

 


В структурі рахунку виділяють:

aСальдо (залишок) об’єкту на початок звітного періоду) - (Сп)

aОборот* по дебету рахунку - (Од)

aОборот* по кредиту рахунку - (Ок)

aСальдо (залишок) об’єкту на кінець звітного періоду) - (Ск)

 

* Сума змін об’єкту за певний час

 

Структура активного рахунку

Дебет Код та найменування рахунку Кредит

 

Сальдо початкове (Сп) ХХХ -
Збільшення активів (+) Зменшення активів (-)
Оборот по дебету (Од) ХХХ Оборот по кредиту (Ок) ХХХ
Сальдо кінцеве (Ск) ХХХ -

Ск = Сп + Од - Ок

 

Структура пасивного рахунку

Дебет Код та найменування рахунку Кредит

 

- Сальдо початкове (Сп) ХХХ
Зменшення пасивів (-) Збільшення пасивів (+)
Оборот по дебету (Од) ХХХ Оборот по кредиту (Ок) ХХХ
  - Сальдо кінцеве (Ск) ХХХ

Ск = Сп + Ок – Од

 

2.Сутність подвійного запису на рахунках

Записи господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку проводяться методом подвійного запису.

 
 

 

 


 


 

 

 


І.

 

 

ІІ.

 

 

ІІІ.

 

3.Синтетичний та аналітичний облік

 

В бухгалтерському обліку для отримання різних за ступенем деталізації показників використовуються синтетичні та аналітичні рахунки.

 

     
 
 
 

 

 


Сп

 

Од

 

 

Ок

 

Ск


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!