Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів. I. Ф. Г. Лорка трагічно загинув:I. Ф. Г. Лорка трагічно загинув:

а) 1937;

б) 1936;

в) 1940.

II. Нікі Дзюмпей, перебуваючи у піщаному селищі, винайшов:

а) прилад для зберігання піску;

б) прилад для добування води;

в) прилад для стоку води.

III. Роман «Сто років самотності» Г. Г. Маркеса закінчується:

а) народженням дитини з поросячим хвостиком;

б) смертю всіх героїв твору;

в) пожежею селища Макондо.  


 
 


     


Контрольні запитання для самоконтролю Тема 15

1. Хто з письменників і в якому творі вперше ввів поняття «утопії»?

2. Яка відмінність утопії та антиутопії як жанру літератури?

3. Назвіть письменників-антиутопістів у світовій літературі.

4. Хто з письменників світової літератури продовжив у своїй творчості традиції
письменників-антиутопістів світової літератури?

Тема 16

1. У якій країні зародився «театр абсурду»? Хто був його засновниками?

2. Які особливості цього напрямку?

3. У чому новаторство твору Ф. Дюрренматта «Візит старої дами»?

4. Які образи-символи зустрічаються у творі?

5. Як відображена проблема масового знеособлення особистості у п'єсі Е. Йо-
неско «Носороги»?

Тема 17

1. Дайте визначення поняття «постмодернізм». Хто у літературі представляє цей
напрям?

2. Який внесок зробив П. Зюскінд у розвиток світової літератури?

3. Поясніть назву твору П. Зюскінда «Запахи». «Історія одного вбивці».

4. Як поєднує сучасний та міфологічний світ у романі «Останній світ» К. Ранс-
майр?

IV. Рекомендована література

Тема 15

1. Давидова Т. Евгений Замятин. —М., 1991.

2. Зверев А. «Когда пробьет последний час природи...» // Вопросн литературьі. —
1989.—№1.

3. Николенко О. Евгений Замятин и его роман «Ми». — Харьков, 1995.

Тема 16

1. Ж. Всесвітня література. 2003. — № 9. — С. 11—15.

2. Ж. Всесвітня література. — 2003. — № 12.

3. Ж. Всесвітня література та культура. — 2004 р. — № 5 — С. 37—41.4. Ж. Зарубіжна література. — 2003. — №11. — С. 42—44.

Тема 17

1. Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 5—6. — С. 16—87.

2. Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 39—44.

3. Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12.


4. Ж. Слово і час. 2002. — №6. — С. 16—22.

5. Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 23—26.

6. Ж. Слово і час. — 2002. — № 11. — С. 76—80.

7. Патрік Зюскінд — художник постмодерністських ідей (за ред. доктора пед. наук,
проф. Давиденко Г. Й.) — Глухів: ГДПУ, 2004. — 33с.

МК (модульний контроль) Теми №15—17

Варіант 1

1. Художні особливості роману-антиутопії.

2. Подумайте, як показана постмодерністська гра стереотипами «масової літера­
тури» у романі П. Зюскінда «Запахи».

Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I. Ф. Дюрренматт визначив жанр свого твору «Візит старої дами» як:

а) трагічна комедія;

б) трагіфарс;

в) драма;

г) трагедія.

II. Альфред Ілл не зміг накласти на себе руки через те, що:

а) був слабкою людиною;

б) усвідомлював, що для нього справжнім правосуддям буде вирок людей;

в) зумів побороти свій страх завдяки повільним тортурам;

г) хотів жити.

III. У романі Є. Замятіна «Ми» чітко простежується:

а) дві сюжетні лінії;

б) три сюжетні лінії;

в) чотири сюжетні лінії;

г) одна сюжетна лінія.Варіант 2

1. Жанр антиутопії у контексті світової літератури.

2. Порівняйте різні варіанти перекладу назви роману П. Зюскінда «Запахи», яка
із них, на вашу думку, найповніше відповідає ідейному задуму письменника?


Просмотров 433

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!