Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів. I. Філософія гедонізму — це:I. Філософія гедонізму — це:

а) вчення, де головною є краса;

б) натуралістичне відображення дійсності;

в) філософсько-етичне вчення, за яким насолода є найвищим благом, метою
життя.

II. Визнання Голдінг-письменник отримав за:

а) роман «Володар мух»;

б) повість «Шпиль»;

в) роман «Видима темрява».

III. Свій роман «Володар мух» В. Голдінг задумав як пародію на:

а) роман Д. Дефо «Робінзон Крузо»;

б) книгу Р. М. Баллайтайна «Кораловий острів»;

в) роман А. Камю «Чума».         


Контрольні запитання для самоконтролю Тема 10

1. Що нового в розвиток драматургії XX століття вніс Г. Ібсен? Чим його драма­
тургія відрізняється від драматургії Б. Брехта, Б. Шоу, А. Чехова?

2. З якими напрямками переплітається його творчість?

3. У чому, на думку Б. Шоу, міститься головна особливість «нової драми» дра­
матурга?

4. Назвіть п'єси драматурга. Яка головна проблема була покладена в їх основу?

5. Звідки Гамсун взяв собі псевдонім?

6. Чому за своє життя письменник змушений був перепробувати безліч про­
фесій?

7. За який твір Гамсун був удостоєний Нобелівської премії?

8. Чому свій роман «Пан» Кнут Гамсун називає ім'ям давньогрецького божест­
ва? Як ця назва пов'язана з головним героєм? Яка основна тема, ідея та проблема­
тика роману «Пан»?

9. Що спільного між романом Гамсуна та повістю М. Коцюбинського «Тіні за­
бутих предків»?

10. У чому полягає новаторство Кнута Гамсуна? Чому його називають «співцем
кохання»?

Тема 11

1. Що вам відомо про особистість Джека Лондона?

2. Чому деякі твори письменника носять автобіографічний характер?

3. Що нового вніс Е. Хемінгуей у розвиток світової літератури?

4. У чому суть «ефекту айсбергу»?

5. Як розкривається проблема «втраченого покоління» у романах Е. Хемінгуея
«По кому подзвін», «Прощавай, зброє!»?

6. Які образи-символи зустрічаються у повісті «Старий і море»?Тема 12

1. Що було причиною звернення О'Генрі до літератури?

2. У чому полягає своєрідність новелістики О'Генрі порівняно з іншими пред­
ставниками цього жанру в літературі XX століття?

3. Яка новела О'Генрі особливо актуальною є перед Різдвом?

4. Чому тема «американської трагедії» займає провідне місце у творчій спадщи­
ні Т. Драйзера?

5. Як саме біографія Т. Драйзера відображена у його творчості?

6. У чому полягає відмінність двох головних героїнь першого та другого рома­
нів Т. Драйзера?

Тема 13

1. Коли і де зародився напрям «магічного реалізму»?

2. Хто у літературі представляє цей напрям?

3. У чому його особливості?


4. У якій родині народився Г. Г. Маркес?

5. Хто вплинув на формування та становлення його як письменника?

6. Які провідні теми його творчості?

7. Чому відомий роман Маркеса називається «Сто років самотності»?

8. Що символізує стариган з крилами в однойменній новелі письменника?

Тема 14

1. У чому особливості розвитку японської літератури?

2. Що таке жанр хоку? Назвіть риси цього жанру.

3. У чому новаторство Ісікава Такубоку?

4. У чому своєрідність жанру роману-параболи? Хто був засновником цього жанру?

5. Які образи-символи використовує Кобо Абе у своїх романах?

IV. Рекомендована література

Тема 10

1. Адмони В. Г. Генрих Ибсен. — М., 1956.2. Владимиров С. Действие в драме. — М., 1972.

3. Г. Все для вчителя. — № 4 — 5. — 2004. — С. 5—7.

4. Ж. Зарубіжна література. — 1998. — № 2, 7.

5. Ж. Зарубіжна література. — 2001. — № 2. — С. 34—36.

6. Ж. Всесвітня історія і культура. — 2001. — № 6. — С. 36—38.

7. Зарубежная литература XX в. / Под ред. 3. Гражданской. — М., 1973.

8. Зарубіжна література. — 1998. — № 2, 7.

9. Г. Зарубіжна література. — 2004. — № 32. — С. 12—14.

 

10. Г. Зарубіжна література (Бібліотека тижневика). — 2001. — № 229—32. — С. 53.

11. Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 10. — С. 38—41.

12. Ж. Всесвітня література та культура. — 2002. — №11. — С. 18—19.

13. Нагибин Ю. Син про батька // Книжное обозрение. — 1991. — 13 грудня.

14. Побейко Г. На родине классиков Скандинавии // Библиотекарь. — 1990. — № 12.

Тема 11

1. Анастасьев Н. Творчество Зрнеста Хемингузя. — М., 1981.

2. Гордєєва Л. В. «Людина не для того створена, щоб терпіти поразки...» Твори
Е. Хемінгуея // Зарубіжна література. — 1998. — № 2.

3. Грибанов В. Хемингузя. —М., 1971.

4. Денисова Т. Ернест Хемінгуей. Життя і творчість. — К., 1972.

5. ЖВсесвітня література та культура. — 2004. — № 9. — С. 15—23.

6. Кошкин И. Зрнест Хемингузя. — М., 1966.

7. Засурскш Я. Н. Американская литература XX века. — М, 1984. Ивашева В. В, Лите­
ратура Великобритании XX века, — М., 1984, История зарубежной литературьі XX века.
(1917—1945) / Под. ред. Л. Г. Андреева. — М, 1982.

8. История зарубежной литературьі конца XIX — начала XX вв. / Под. ред. Л. Г. Андре­
ева.— М, 1978.

Тема 12

1. Засурскш Я. Н. Американская литература XX века. — М, 1984. Ивашева В. В, Лите­ратура Великобритании XX века, — М., 1984, История зарубежной литературьі XX века. (1917—1945) / Под. ред. Л. Г. Андреева. — М., 1982.
2. История зарубежной литературьі конца XIX — начала XX вв. / Под. ред. Л. Г. Андре-
ева. — М, 1978.

3. История зарубежной литературьі конца XIX века— начала XX века / под ред.
Л. Г. Андреева. — М., 1978.

4. История зарубежной литературн конца XIX века — начала XX века. Курс лекций /
Под ред. М. Е. Елизаровой и Н. П. Михальской. — М, 1970.

5. История зарубежной литературн XIX века / Под ред. А. С. Дмитриева Ч Л., 4. 2. —
М, 1979—1983.

Тема 13

1. Земств В. Маркес.—М., 1986.

2. Маркес Г. Г. Стариган з крилами // Всесвітня література. — 1998. — № 12.

3. Покальчук Ю. Латиноамериканський роман. —К., 1980.

4. Ромащенко Л. Крила як символ духовного злету людини // Там же.

5. Ж. Всесвітня література. — 2000. — № 2. — С. 23.

6. Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 12. — С. 19.

Тема 14

1. Григорьева Т. Японская литература XX века. — М., 1983.


Просмотров 394

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!