Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів. а) «втраченого покоління»;I.Е. М. Ремарк належить до:

а) «втраченого покоління»;

б) «покоління, що повернулося»;

в) «покоління сердитих молодих людей»;

г) «покоління переможених».

II. Поезія П. Целана «Фуга смерті» розкриває тему:

а) Батьківщини;

б) матері;

в) війни;

г)голокосту.

III. Р. М. Рільке називають:

а) Гераклом XX століття;

б) Орфеєм XX століття;

в) Гермесом XX століття;

г) Прометеєм XX століття.

Варіант 10

1. Тема війни у німецькій літературі XX століття.

2. Поясніть, у чому полягає новаторство та художні особливості творчості
Т. Манна?

Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

I.Дія оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...» відбува­
ється у:

а) школі;

б) гімназії, де колись навчався герой;

в) військово-польовому шпиталі;

г) санітарному поїзді.

II. Головним принципом теорії епічного театру Б.Брехта став ефект:

а) відчуження;

б) очуження;

в) олюднення;

г) омани.

III. Духовні враження Р. М. Рільке від Києва втілені у:

а) «Пісні про Правду»;

б) циклі «Часослов»;

в) «Карл 12-й мчить по Україні».    


Контрольні запитання для самоконтролю Тема 8

1. У чому полягає суть теорії естетизму Оскара Уайльда?

2. Охарактеризуйте тему мистецтва і митця у романі «Портрет Доріана Грея».

3. Виділіть риси автобіографізму у психологічному есе Джеймса Джойса «Джакомо».

4. Порівняйте театр Б. Шоу з театром Б. Брехта.

Тема 9

1. Яка роль Т. Еліота у розвитку модерністської поезії?

2. Які твори Т. Еліота вам відомі?

3. У чому новаторство поета?

4. Які умови формували світогляд У. Голдінга?

5. Які ознаки відрізняють творчість Голдінга від творчості інших письменників
XX століття?

6. Яка основна тема роману «Володар мух»?

7. Які образи-символи зустрічаються у творі? Що вони означають?

IV. Рекомендована література Тема 8

1. Бульваренко Л. Прекрасний принц з потворною душею (О. Вайльд «Портрет Доріана
Грея» 10 клас) // «ЗЛ». — 2006. — № 7. — С. 13—14.2. Васильєв Є. М. «Усе таки Галатеї не зовсім подобається Пігмаліон». Матеріали до ви­
вчення комедії Б. Шоу // Всесвітня література і культура. — 2004. — № 1. — С. 7—12.

3. Гладишев В., Шошура С, Пономарьова І. Б. Шоу «Пігмаліон»: матеріали до варіатив­
ного вивчення // Всесвітня література. — 2000. — № 2. — С. 47—49.

4. Гражданская 3. Б. Шоу. — М., 1979.

5. Гусєв А. Квіти запізнілого кохання. «Пігмаліон»: Бернард Шоу і місіс Кембл // Всесві­
тня література і культура.— 2004.—№ 1. — С. 13—15.

6. Домановська Н. Від квіткарки до герцогині. Матеріали до уроку з вивчення п'єси
Б. Шоу «Пігмаліон» (10 клас) // «ЗЛ». — 2005. — № 11 (411). — С. 11—12.

7. Ивашева В. Литература Великобритании XX века. — М., 1984.

8. Кривина Т. Что знал о красоте О. Уайльд? // «ЗЛ». — 2006. — № 7 (455). — СІ 5—21.

9. Новик С. М. Уайльд і його роман «Портрет Доріана Грея». 10 клас // Зарубіжна літе-
ратурак. — 2003. — № 6. — С. 32—33.

 

10. Пирсон. Бернард Шоу. —М., 1972.

11. Свічкарьова І. Б. Вчимося інтерпретації художнього тексту (Урок-дослідження за
романом О. Вайльда «Портрет Доріана Грея») // Всесвітня література. — 2003. — № 12. —
С. 30—32.

12. Сиптарова С. В. Б.Шоу «Пігмаліон»: матеріали до варіативного вивчення // Всесвіт­
ня література. — 2005. — № 5. — С. 42—44.

13. Стамат Т. В. Формувати самостійність і незалежність естетичних суджень (Конс­
пект уроку за романом О. Вайльда «портрет Доріана Грея») // Всесвітня література. —
2004.—№8. —С. 26—29.14. Удовиченко Л. М. Афоризми письменника як засіб осмислення його творчості. Під­
сумковий урок за романом О. Вайльда «Портрет Доріана Грея» // Всесвітня література. —
2005. —33. —С. 19—22.

15. Хьюз 3. Бернард Шоу. — М., 1976.


Тема 9

1. Аникин Г. В., Михальская Н. П. История английской литературьі. — М., 1975. Григо-
рьева Т. Японская литература XX века. — М., 1983.

2. Зарубежная литература XX века (1871 — 1917) / Под ред. В. Н. Богословского,
3. Т. Гражданской. — М., 1979.

3. Зарубежная литература XX века (1917— 1945) / Под.ред. В. Н. Богословского,
3. Т. Гражданской. — М., 1984.

МК (модульний контроль) Теми № 8—9

Варіант 1

1. Теорія естетизму Оскара Уайльда.

2. Подумайте, які ознаки і яких романів поєднує в собі роман «Володар мух»
В. Голдінга.


Просмотров 360

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!