Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


МК (модульний контроль) Тема № 1—ЗВаріант 1

1. Світоглядні засади модернізму.

2. Поясніть вислів А. де Сент-Екзюпері: «Найскладніший політ— це політ над
собою».

Виконати тестову роботу.

I. «Перш ніж писати, потрібно жити» — це творче кредо:

а) М. Пруста;

б) А. Камю;

в) Ж. П. Сартра;

г) А. де Сент-Екзюпері.

II. Філософський роман-притча А. Камю «Чума» був написаний у:

а) 1945 р.;

б) 1946 р.;

в) 1947 р.;

г) 1948 р.


III. Теоретиком екзистенціалізму став:

а) А. де Сент-Екзюпері;

б) Ж. П. Сартр;

в) А. Камю;

г) М. Пруст.

Варіант 2

1. Екзистенціалізм — течія філософії та літератури.

2. Подумайте, чому саме дитина постає у центрі казки-притчі А. де Сент-Екзю­
пері «Маленький принц»?

Виконати тестову роботу.

I.«Садівником у пустелі життя» називали:

а) А. Камю;

б) Ж. П. Сартра;

в) А. де Сент-Екзюпері;

г) М. Пруста.

II. Головна проблема роману А. Камю «Чума»:
а) кохання;

б)вибору;

в) боротьби;

г) війни.

III. Марсель Пруст — представник літератури:

а) модернізму;

б) реалізму;

в) символізму;

г) романтизму.

Варіант З

1. Філософський роман А. де Сент-Екзюпері «Планета людей».

2. Подумайте, що символізує назва роману А. Камю «Чума»?

Виконати тестову роботу.

I.Своєрідністю структури романів М. Пруста є:

а) порушена композиція;

б) стала композиція;

в) «безсюжетність»;

г) потік свідомості.

II. Людина з точки зору представників літератури екзистенціалізму — це:

а) «лялька» в руках буржуазної дійсності;

б) поле битви між Богом та дияволом;

в) табула раса (чиста дошка);

г) подвижник.

III. Слово «абсурд» означає:

а) недоречний;

б) безглуздий;

в) нереальний, фантастичний;

г) такий, що не існує.


Варіант 4

1. Естетичні засади модернізму.

2. Подумайте і поясніть, що об'єднує і що ріднить казку-притчу А. де Сент-
Екзюпері «Маленький принц» і народну казку?

Виконайте тестову роботу.

I. Екзистенціалізм у перекладі означає:а) існування;

б) розлад;

в) об'єднання;

г) боротьба.

II. Дія роману А. Камю «Чума» відбувається:

а) у Парижі;

б) місце невизначене;

в) в Орані;

г) у Венеції.

III. Автор філософського есе «Бунтівна людина» та «Міф про Сізіфа»:

а) М. Пруст;

б) Ж. П. Сартр;
в)А. Камю;

г) Е. Золя.

Варіант 5

1. Художні особливості літератури екзистенціалізму.

2. Поясніть, що таке «погранична ситуація» у творах А. Камю на прикладі про­
читаного твору.

Виконати тестову роботу.

I.Уроки II Світової війни А. Камю:

а) брав участь у французькому русі Опору;

б) бився на фронтах війни;

в) працював у тилу;

г) працював у госпіталі.

II. Письменник, який є лауреатом Нобелівської премії:

а) А. де Сент-Екзюпері;

б) Жан Поль Сартр;

в) А. Камю;

г) М. Пруст.

III. Жан Поль Сартр є представником філософського напряму:

а) інтуїтизму;

б) екзистенціалізму;

в) фрейдизму.

Варіант 6

1. Художні особливості творчості А. де Сент-Екзюпері.

2. Поясніть, як і чому А. Камю зображує на початку роману «Чума» міс­
то Оран?


3. Виконати тестову роботу.

I. А. Камю народився у:

а) Парижі;

б) Мондові (Алжир);

в) Орані (Алжир);

г) Лондоні.

II. Філософський роман А. де Сент-Екзюпері «Планета людей» присвячений:

а) Леону Верту;

б) Анрі Верту;

в) Анрі Гійоме.

12. Ідейний смисл повісті А. Камю «сторонній» полягає в тому, що:

а) головний герой усього боїться і тому тримається осторонь;б) головний герой вагається приймати рішення, він самотній;

в) головний герой чужий суспільству, у якому живе.

Варіант 7

1. Філософські та естетичні засади творчості А. Камю.

2. Подумайте, чому Тарру вважає себе «зачумленим» (за романом А. Камю
«Чума»), чи згодні ви з його позицією?

Виконати тестову роботу.

I. Філософський роман А. де Сент-Екзюпері «Планета людей» складається із:

а) вступу і 6 розділів;

б) вступу і 7 розділів;

в) вступу і 8 розділів.

II. Повість А. Камю «Сторонній» поділяється на:

а) 2 частини;

б) 3 частини;

в) 4 частини.

III. Фабула роману «Чума збігається з»:

а) алегоричним планом сюжету;

б) реалістичним планом сюжету;

в) символічним планом сюжету.

Варіант 8

1. Філософська казка-притча А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц».

2. Подумайте, чому журналіст Рамбер урешті-решт не покинув зачумленого міс­
та (за романом А. Камю «Чума»).

3. Виконати тестову роботу.
І.
Маленький принц відвідав:

а) 6 планет;

б) 7 планет;

в) 8 планет.


II. Головна тема роману Ромена Роллана «Жан Крістоф»:

а) мистецтво і доля митця;

б) доля художника у буржуазному суспільстві;

в) доля «маленької людини».

III. Головний герой повісті Ромена Роллана «Кола Брюньйон»:

а) майстер по виготовленню скла;

б) майстер гри на віолончелі;

в) майстер різьби по дереву.

Варіант 9

1. Жан Поль Сартр — теоретик і засновник літератури екзистенціалізму.

2. Поясніть, чому влада Орана зволікає із вживаннями заходів проти чуми (за
романом А. Камю «Чума»)?

Виконати тестову роботу.

I.Назва роману Ромена Роллана «Зачарована душа» символічно розкриває образ:

а) Сільвії Рів'єр;

б) Анкет Рів'єр;

в) Рауля Рів'єр.

II. «Чим більше я маю, тим більше я собою являю», — ця фраза належить голо­
вному герою твору Ромена Роллана:а) роману «Жан Крістоф»;

б) повісті «Кола Брюньйон»;

в) роману «Зачарована душа».

III. «Єдине, що мені важливо, це бути людиною» — ця фраза стала смислом
життя героя роману А. Камю «Чума»:

а) Тарру;

б) Ріє;

в) Рамбер.

Варіант 10

1. Реалістичне і водночас романтичне зображення мужності й гуманізму героїв
роману А. де Сент-Екзюпері «Планета людей».

2. Проаналізуйте головну проблему роману А. Камю «Чума».

Виконати тестову роботу.

I. Письменник, який є лауреатом Нобелівської премії:

а) Жан Поль Сартр;

б) А. де Сент-Екзюпері;

в) А. Камю;

г) М. Пруст.

II. Своєрідністю структури романів М. Пру ста є:

а) потік свідомості;

б) стала композиція;

в) «безсюжетність»;

г) порушена композиція.

III. Дія роману А. Камю «Чума» відбувається у місті:

а) Парижі;

б) місце не визначене;

в) Орані;

г) Венеції.    


Контрольні запитання для самоконтролю

Тема 4

1. Чи був актуальним у часи Б. Брехта твір «Матінка Кураж та її діти», у чому полягає актуальність твору сьогодні?

2.Які питання порушує Б. Брехт у філософській драмі «Життя Галілея»?

3. У чому полягають особливості реформи театру Б. Брехта?

4. За який твір і коли Б. Брехта було позбавлено німецького громадянства?

Тема 5

1. Коли виникло поняття «втрачене покоління», що покладено в його основу?

2. Хто із письменників німецької літератури належить до письменників «втраче­
ного покоління»?

3. Завдяки якому твору Ремарк здобув популярність і визнання?

4. Які проблеми розглядав у своїй творчості Г. Белль?

5. Що поєднує цих двох німецьких письменників і у чому їх відмінність?

Тема 6

1. У чому полягає складність творчості Т. Манна?

2. У яких жанрах працював письменник, наведіть приклади відповідних
творів?

3. Поясніть назву твору «Маріо і чарівник». Що стало основою для його напи­
сання?

4. Чи залишається актуальною творчість німецького письменника сьогодні?

Тема 7

1. У чому полягає новаторство творчості Ф. Кафки?

2. Назвіть елементи автобіографізму у його творах?

3. Якими жанрами письменник ввійшов у світову літературу?

4. Виділіть основну проблематику творчості Пауля Целана.

5. Як життя і творчість Р. М. Рільке пов'язані з Україною?

IV. Рекомендована література Тема 4

1. История зарубежной литературьі конца XIX — начала XX вв. / Под. ред. Л. Г. Андре-
ева. — М., 1978.

2. История зарубежной литературьі конца XIX века— начала XX века / под ред.
Л. Г. Андреева. — М, 1978.

3. История зарубежной литературн конца XIX века— начала XX века. Курс лекций /
под ред. М Е. Елизаровой и Н. П. Михальской. — М, 1970.

4. История зарубежной литературьі XIX века / Под ред. А. С. Дмитриева Ч Л., 4. 2. —
М, 1979—1983.

/(22


5. История зарубежной литературьі XIX века / Под ред. Я. Н. Засурского и С. В. Ту-
раева.—М., 1982.

6. История немецкой литературьі. — М, 1963. — Т. 2.

Тема 5

1. Боровська Є. М. Чи справді покоління втрачене? (Матеріали до уроку за романом Ре­
марка «Три товариші». 11 клас) // Всесвітня література. — 1999. —№4. — С. 38—39.

2. Хом 'як Т. В. Світові війни очима Е. М. Ремарка // Всесвітня література та культура. —
2005.—№6. —С. 29—31.

3. Богословский В. И. История зарубежной литературьі XX века. 1917—1945.—
С. 110—117.

4. Ворончук Л. Е. — М., Ремарк. Відображення життя.

5. Веренько Л. Трагедія Другої світової війни у творчості Г. Белля // Зарубіжна літерату­
ра. — 2005. — № 5 (405) — С. 7—8.

6. Белль Г. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література. — 1998. — № 5. —
С. 12—18.

7. Гладишев В. Вивчення творчості Г. Белля. 11 кл. // Зарубіжна література. — 2005. —
№ 5 (405). — С. 3—7.

8. Гордіна Л. Осуд антигуманної сутності війни в оповіданні Г. Белля «Подорожній, ко­
ли ти прийдеш у Спа...» //Зарубіжна література. — 2005. —№5 (405) — С. 9—11.

9. Горідько Ю. Тема війни у творчості Г. Белля. 11 кл. // Зарубіжна література. —
2005. — № 5 (405). — С. 1—3.

 

10. Затонський Д. Окрема і самостійна людяність // Зарубіжна література. — 2000. —
№17(177) —С. З—6.

11. Шахова К. Г. Белль // Зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 21—23.

12. ЮпінаЛ. Філологічний аналіз художнього тексту оповідання Г. Белля «Подорожній,
коли ти прийдеш у Спа...» 11 кл. // Зарубіжна література. — 2005. — С. 12—13.

13. Лобода О. П. «Єдине, що важливо — це бути людиною». Урок за романом А. Камю
«Чума». 11 клас // Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — С. 13—18.

14. Горідько Ю. Вивчення творчості А. Камю // «ЗЛ». — 2005. — № 3 (403). — С. 5—16.

15. Марченко Ж. «Абсурд життя — це зовсім не кінець, а лише початок» (Ж. П. Сартр)
(За романом А. Камю «Чума») // «ЗЛ». — 2005. — № 3 (403). — С. 17—20.

16. Нагорна А. Ю. Осягаючи творчу манеру письменника крізь призму філософських
ідей. На матеріалі роману «Чума» А. Камю // Всесвітня література. — 2005. — № 6. —
С. 61—64.

Тема 6

1. Штейн бук Ф. М. Тексти, які нас обирають (Роздуми щодо вивчення новели «Смерть
у Венеції» Т. Манна) 11 клас // Всесвітня література. — 1999. — № 12. — С. 29—37.

2. Силкіна В. І. Прочитання новели Т. Манна «Смерть у Венеції» через зіставлення з мі­
фом про Нарциса // Всесвітня література. — 1999. — № 12. — С. 39.

3. Затонский Д. Волшебнне горн Томаса Манна. // Литературное обозрение. —
1975.—№6.

4. Мігальчинська В. М. Музика таланту Т. Манна // ЗЛ. — 2002. — № 11. С. 61—62.

5. Силкіна В. Л. Тричі покараний (оповідання Т. Манна «Смерть у Венеції») // Всесвітня
література та культура. — 2002. — № 10. — С. 52—53.

6. Сучков Б. Лики времени. — М., 1969.

7. ФедоровА. А. Томас Манн. Время шедевров. —М., 1981.

8. Ященко Є. Велич Томаса Манна // Всесвіт — 1992. — № 5—6.

9. Данюк Л. Пошуки виходу з кризи гуманізму. Т. Манн. Життєвий і творчий шлях
письменника, 11 клас // «ЗЛ». — 2005. — № 45. — С. З—6.


Тема 7

1. Всесвіт. — 1993. —№ 3—4. — С. 123—124, 152—163.

2. Чертенко О. Сновидіння генія, що прокинувся (Роздуми про «Перевтілення» Ф. Каф-
ки) // «ЗЛ». — 2001. — №37 (245). — С. 3-4.

3. Чечетіна Л. А. Заглянемо у світ Кафки. Урок-бесіда за новелою «Перевтілення».
11 клас // Всесвітня література та культура. — 2003. — № 10. — С. 28—31.

4. Факторович Б. 3., Штейн бук Ф. М., Бойко Л. Я. Кафка «Перевтілення». Матеріали
до варіативного вивчення. 11 клас // Всесвітня література. — 1999. — № 7. — С. 45—59.

5. Силкіна В. І. «Заповідав знищити свої рукописи». До вивчення новели Ф. Кафки «пе­
ревтілення». 11 клас // Зарубіжна література. — 2003. — 310. — С. 58—60.

6. Рудаківська С. В. «Привести світ до чистоти, правди, сталості..» Урок за новелою
Ф. Кафки «Перевтілення». 11 клас // Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — СІ 8—28.

7. Нагорна А. Ю. Вивчення літературного твору у філософському контексті. Урок-
евристична бесіда за новелою Ф. Кафки « Перевтілення» // Всесвітня література. — 2005. —
№ 7. — С. 57—60.

8. Логвин Г. П. Чи ж почують його люди? Новела Ф. Кафки «Перевтілення». 11 клас //
Зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 53—58.

9. Гладишев В. В. Вивчення літературного твору має бути контекстуальним (Матеріал
до такого вивчення оповідання «Перевтілення» Ф. Кафки) // Всесвітня література. — 2003. —
№9. — С. 54—55.

 

10. Вознюк О. Художній світ Кафки у новелі «Перевтілення» // «ЗЛ».— 2001.—
№ 11. —С. 2.

11. Вовк Я. Г. Жорстокий світ самотності. Ф. Кафка «Перевтілення». 11 клас // Зарубіж­
на література. — 1998. —№ 4. — С. 28—31.

12. Белеп Н. І. «Смерті не знає душа...» Конспект уроку за новелою Ф. Кафки «Перевті­
лення». 11 клас // Зарубіжна література. — 2003. — 310. — С. 49—53.

МК (модульний контроль) Теми № 4—7

Варіант 1

1. Проблема моральної відповідальності вчених у драмі Б. Брехта «Життя Га-
лілея».

2. Обгрунтуйте думку, який світ називається «кафкіанським»?


Просмотров 502

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!