Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Спустошеності сучасного суспільствау п'єсі Е. Йонеско «Носороги»

Найважливіші особливості театру Е. Йонеско (руйнація звичайної логіки дії, відсутність характерів, абсурдність діалогів, гра слів, широке використання гротес­ку тощо). Символічний сенс сюжету п'єси «Носороги», сатирично-гротескне зма­лювання процесу «омасовлення» людей, проблема втрати індивідуальності під тис­ком масової свідомості. Система образів у творі.


Література

1. Ж. Всесвітня література. 2003. — № 9. — С. 11—15.

2. Ж. Всесвітня література. — 2003. — № 12.

3. Ж. Всесвітня література та культура. — 2004 р. — № 5 — С. 37—41.

4. Ж. Зарубіжна література. — 2003. — № 11. — С. 42—44.

Тема 21. Філософсько-естетичні засади постмодернізму та їх вплив у романі П. Зюскінда «Парфуми, історія одного вбивці»

Визначення поняття «постмодернізм», «гротеск», «маргінальний герой», «інтер-текстуальність». Риси модернізму у романі П. Зюскінда. Проблема співвідношення краси і зла, влади митця і мистецтва над натовпом, шляхи пошуку досконалості у романі. Парфуми як гротескно-іронічна метафора мистецтва. Роль художніх описів у романі німецького письменника-постмодерніста.

Література

1. Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 5—6. — С. 16—87.

2. Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 39—44.

3. Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12.

4. Ж. Слово і час. 2002. — № 6. — С. 16—22.

5. Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 23—26.

6. Ж. Слово і час. — 2002. — № 11. — С. 76—80.

7. Патрік Зюскінд — художник постмодерністських ідей (за ред. доктора пед. наук,
проф. Давиденко Г. Й.) — Глухів: ГДПУ, 2004. — 33 с.

Тема 22. Образ митця у романі П. Зюскінда «Парфуми. Історія одного вбивці»

Визначення поняття «маргінальність», «митець-маргінал», «гротеск», «іронія». Характеристика образу головного героя — митця Гренуя. Символічний сенс детек­тивної інтриги у романі. Мрія митця модерністського напрямку. Причини трагедії Гренуя — людини, Гренуя — митця. Роль художніх описів у романі.

Література

1. Ж. Всесвітня література. — 2002. —№ 5—6. — С. 16—87.2. Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 39—44.

3. Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12.

4. Ж. Слово і час. 2002. — № 6. — С. 16—22.

5. Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 23—26.

6. Ж. Слово і час. — 2002. — № 11. — С. 76—80.

Тема 23. Роман В. Д. Голдінга «Володар мух» — гірка пародія на робінзонади

Визначення поняття «робінзонада» та «антиробінзонада», «притча», «паро­дія», «утопія», «антиутопія», «алегорія», «підтекст». Алегоричний зміст пригод підлітків на безлюдному острові, етапи моральної деградації хлопчаків на ост­рові. Притчовий характер твору, символічний сенс його назви. Символічна бага-


тогранність фіналу, міфологічний підтекст. Естетичне значення та цінність тво­ру В. Д. Голдінга.

Література

1. Безбразова Л. Л. Чи відрізняється людина від тварини? // Зарубіжна література —
№5.—2001. —С. 19—21.

2. Ганич Н. Система уроків за романом В. Голдінга «Володар мух» // Всесвітня літера­
тура — № 4. — 2000. — С. 17—22.

3. Єременко О. В. Погляд у «темряву людського серця» // Всесвітня література. —
№4. —1999. —С. 16—21.

4. Ж.Зарубіжна література. — 2004. — № .4. — С. 40.

Тема 24. Образна система роману В. Д. Голдінга

Володар мух» — історія суспільства

Дітей на безлюдному острові

Визначення поняття «образ-символ». Характеристика образів Ральфа і Джека, їх роль у розгортанні ідейного змісту твору. Аналіз глибинних властивостей людської душі в екстремальних умовах. Образ Звіра у романі — філософське осмислення проблеми зла. Притчевий характер твору.Література

1. Безбразова Л. Л. Чи відрізняється людина від тварини? // Зарубіжна література —
№5.— 2001. —С. 19—21.

2. Ганич Н. Система уроків за романом В. Голдінга «Володар мух» // Всесвітня літерату­
ра — № 4. — 2000. — С. 17—22.

3. Єременко О. В. Погляд у «темряву людського серця» // Всесвітня література. —
№4. — 1999. — С. 16—21.

4. Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № .4. — С. 40.

Тема 25. Реальність і вигадка в оповіданні Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами»

Визначення поняття «магічний реалізм», риси магічного реалізму в оповіданні. Філософсько-етичний сенс зустрічі янгола з людьми. Елементи фантастичного у творі, своєрідність образу янгола, його безпорадність і терпимість до людей, спорі­дненість з людською природою. Реалістичні картини зображення людського суспі­льства, у якому немає місця янголам. Зрощення фантастичних елементів з побуто­вими деталями — характерна ознака художнього світу у творі.

Література

1. Земсков В. Маркес. — М., 1986.

2. Маркес Г. Г. Стариган з крилами // Всесвітня література. — 1998. — № 12.

3. Покальчук Ю. Латиноамериканський роман. — К., 1980.

4. Ромащенко Л. Крила як символ духовного злету людини // Там же.

5. Ж. Всесвітня література. — 2000. — № 2. — С. 23.

6. Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 12. — С. 19.


3.4. Коригуючі матеріали: тести, орієнтовні питання до екзамену

Орієнтовні питання до екзамену

Теоретичні питання

1. Напрямок символізму в літературі XX століття. Його характерні риси.

2. Загальна характеристика творчості французьких поетів-символістів.

3. Філософія екзистенціалізму у французькій літературі XX століття.4. Життєвий і творчий шлях Антуана де Сент-Екзюпері.

5. «Епічний» театр Б. Брехта, його характеристика.

6. Т. Манн — засновник інтелектуальної прози.

7. Б. Шоу — видатний англійський письменник, творець нової драми-дискусії.

8. Загальна характеристика творчості Ф. Кафки.

9. Художній метод та літературна діяльність Е. Хемінгуея.

 

10. Психологічне есе Дж. Джойса «Джакомо», загальна характеристика. Метод
«потоку свідомості».

11. Трагедія Другої світової війни у зарубіжній літературі (Г. Белль «Подорож­
ній, коли ти прийдеш у Спа...»)

12. Тема «втраченого покоління» у романах Е. М. Ремарка.

13. Естетичні погляди О. Уайльда.

14. «Ляльковий дім» Г. Ібсена — соціально-психологічна драма.

15. Життя і творчість Дж. Лондона.

16. Особливості новелістики ОТенрі.

17. К.Гамсун — засновник психологічного роману у норвезькій літературі.

18. Філософсько-етичні та моральні проблеми роману О. Вайльда «Портрет До-
ріана Грея».

19. Тема «бездуховного мистецтва» у новелі Т. Манна «Смерть у Венеції»

20. Філософська казка-притча «Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері.

21. Міфологічний підтекст п'єси Б. Шоу «Пігмаліон», її проблематика.

22. Історія створення, тематика, проблематика роману А. Камю «Чума»

Практичні завдання

1. Порівняйте форми та ознаки драматичного («аристотелівського») та «епічно­
го» театру Б. Брехта. В чому полягає їх своєрідність?

2. Розкрийте значення поняття «втрачене покоління». Хто з представників літе­
ратури XX століття показав його у своїх творах?

3. Дайте визначення поняття «парадокс». Наведіть приклади парадоксів із п'єси
Б. Шоу «Пігмаліон».

4. Поясніть алегоричність назви новели Т. Манна «Смерть у Венеції», окресліть
її конфлікт і діалектику переживань героя.

5. Простежте етапи впізнання героєм рідної школи (за оповіданням Г. Белля
«Подорожній, коли ти прийдеш до Спа...»).

6. Поясніть назву твору Дж. Джойса «Джакомо». Яка відмінність між автором та
його ліричним героєм? У чому вони схожі?

7. Поясніть символічність назви роману А. Камю «Чума».


8. Дайте визначення поняття «лейтмотив», простежте розвиток лейтмотивів у
повісті-притчі «Старий і море» Е. Хемінгуея.

9. «Тільки люди, яких зрадила однакова недуга, розуміють одне одного».
Що розуміє Кафка під «недугою»? Поясніть це на прикладі оповідання «Перевті­
лення».

 

10. Простежте розвиток стосунків Його та її в психологічному есе Дж. Джойса
«Джакомо».

11. Доведіть, що «Матінка Кураж та її діти» Б. Брехта — зразок нового «епічно­
го» театру.

12. Подумайте, чому головних героїв роману Е. М. Ремарка «Три товариші» від­
носять до «втраченого покоління».

13. Охарактеризуйте образ Густава фон Ашенбаха (новела «Смерть у Венеції»
Т. Манна)

14. Поясніть алегоричність назви роману «Пан» К. Гамсуна.

15. Дайте визначення поняття «підтекст». Який підтекст міститься у філософсь­
кій повісті Е. Хемінгуея «Старий і море»?

16. Виділіть основні риси новелістики ОТенрі.

17. Поясніть назву оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш до
Спа...».

18. Порівняйте головних героїв роману «Пан» К. Гамсуна та повісті «Тіні забу­
тих предків» М. Коцюбинського (Глан та Іван Палійчук).

19. Прочитайте напам'ять поезію Б. Брехта «Слабкість».

20. Визначте риси інтелектуального роману у романі О. Уайльда «Портрет Дорі-
ана Грея».

21. Прочитайте напам'ять поезію представників XX століття (за вибором).

22. Дайте визначення поняття «новела». Виділіть основні риси новели XX століття.

23. Розкрийте значення поняття «психологічне есе» (на прикладі творчості
Дж. Джойса).

Творчі завдання

1. Подумайте, чому саме дитина постає у центрі казки-притчі А. де Сент-
Екзюпері «Маленький принц».

2. «Коли руйнуються любовні стосунки — руйнується світ», — поясніть цей ви­
слів К. Гамсуна на прикладі його творів.

3. Е. Хемінгуей говорив: «Людину можна знищити, але її неможливо перемог­
ти». Поясніть цей вислів на прикладі повісті-притчі «Старий і море».

4. Подумайте, чому героїв роману «Три товариші» відносять до людей «втраче­
ного покоління».

5. Подумайте, що споріднює Б. Шоу з античним міфом і що відрізняє.

6. Доведіть, що «Старий і море» Е. Хемінгуея — філософська повість.

7. Порівняйте професора Хіггінса і Піккерінга з п'єси Б. Шоу «Пігмаліон». Чим
вони схожі і чим різняться?

8. Подумайте, з якою метою Ф. Кафка використовує прийом «перевтілення» в
однойменному оповіданні.

9. «Людина у світі — маленька комаха». Поясніть цей вислів Ф. Кафки на при­
кладі його оповідання «Перевтілення».

10. Подумайте, які жіночі образи можна вважати трагічними у літературі
XX століття.


11. Подумайте, в чому символічність назви новели «Останній листок» ОТенрі.

12. Порівняйте жіночі образи в романі «Пан» К. Гамсуна.

13. Подумайте, в чому спорідненість міфічного Пана і головного героя роману
К. Гамсуна Томаса Глана.

14. Подумайте, в чому полягає заслуга Г. Ібсена?

15. Подумайте, в чому полягає заслуга Дж. Джойса?

16. Подумайте, чи можна вважати Томаса Глана слабкою людиною. Відповідь
обґрунтуйте.

17. Подумайте, чи можна вважати старого Сантьяго сильною людиною. Відпо­
відь обґрунтуйте.

18. Подумайте, в чому трагізм Грегора Замзи. Відповідь обґрунтуйте.

19. Подумайте, в чому трагізм Елізи Дуліттл з п'єси «Шгмаліон» Б. Шоу.

20. Подумайте, в чому полягає заслуга Е. Хемінгуея?

21. Порівняйте образи Жана Тарру та Раймона Рамбера з роману А. Камю «Чу­
ма». Чим вони схожі і чим різняться?

22. Подумайте, що сталося б з Норою, якби вона не залишила рідного дому.

23. Подумайте, з якою метою Ф. Кафка використовує прийом «перевтілення» в
однойменному оповіданні.

Тести 3-х рівнів

1. Головна тема роману Ромена Роллана «Жан Крістоф»:

А) мистецтво і доля митця;

Б) доля художника у буржуазному суспільстві;

В) доля «маленької людини».

2. Назва роману Ромена Роллана «Зачарована душа» символічно розкриває
образ:

А) Сільвії Рів'єр; Б) Анкет Рів'єр; В) Рауля Рів'єр.

3. Головний герой повісті Ромена Роллана «Кола Брюньйон»:

А) майстер по виготовленню скла; Б) майстер гри на віолончелі; В) майстер різьби по дереву.

4. «Чим більше я маю, тим більше я собою являю», — ця фраза належить
головному герою твору Ромена Роллана:

А) роману «Жан Крістоф» Б) повісті «Кола Брюньйон» В) роману «Зачарована душа»

5. Філософський роман А. де Сент-Екзюпері «Планета людей» склада­
ється зі:

А) вступу і 6 розділів; Б) вступу і 7 розділів; В) вступу і 8 розділів.


6. Філософський роман А. де Сент-Бкзюпері «Планета людей» присвя­
чений:

А) Леону Верту; Б) Анрі Верту; В) Анрі Гійоме.

7. Маленький принц відвідав:

А) 6 планет; Б) 7 планет; В) 8 планет.

8. Людина з точки зору представників літератури екзистенціалізмуце:

А) «лялька у руках буржуазної дійсності»;

Б) табула раса (чиста дошка);

В) істота, таврована першородним гріхом, приречена.

9. Ідейний смисл повісті А. Камю «Сторонній» полягає в тому, що:

А) головний герой усього боїться і тому тримається осторонь; Б) головний герой вагається приймати рішення, він самотній; В) головний герой чужий суспільству, у якому живе.

10. Головний герой повісті А. Камю «Сторонній»:

А) комівояжер Мерсо; Б) службовець Тарру; В) службовець Мерсо.

11. Повість А. Камю «Сторонній» поділяється на:

А) 2 частини; Б) 3 частини; В) 4 частини.

12. «Єдине, що мені важливо, це бути людиною» — ця фраза стала смислом
життя героя роману А. Камю «Чума»:

А) Тарру; Б) Ріє; В) Рамбер.

13. Роман А.Камю «Чума» вийшов у світу:

А) 1946 році; Б) 1947 році; В) 1948 році.

14. Фабула роману «Чума» збігаєтьсяз:

А) алегоричним планом сюжету; Б) реалістичним планом сюжету; В) символічним планом сюжету.


15. До якого героя звернутий один із найвидатніших поетичних циклів
Р. М. Рільке:

А) до Тезея; Б) до Персея; В) до Орфея.

16. Конкретно-історичним тлом у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник» ви­
ступає:

А) Радянський Союз часів Сталіна; Б) Італія часів Беніто Муссоліні; В) Німеччина часів Гітлера.

17. «Чарівник» Чіппола (за новелою Т. Манна «Маріо і чарівник») був:

А) ілюзіоністом-гіпнотизером; Б) астрологом; В) психіатром.

18. Провідною темою творчості Г. Белляє:

А)знеособлення;

В) морального вибору людини.

19. Яка п'єса Б. Брехта розкриває проблему моралі вченого, його відповіда­
льності за наслідки відкриття:

А) «Матінка Кураж та її діти»;

Б) «Життя Галілея»;

В) «Кар'єра Альберто Уї, якої могло б не бути».

20. Провідною темою творчості Пауля Целана стала:

А) тема батьківщини; Б) тема матері; В) тема голокосту.

21.3 яким кольором асоціюється «молоко світання» у поезії П. Целана «Фу­га смерті»:

А) сірого; Б) чорного; В)золотистого.

22. Дія п'єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти» відбувається:

А) у часи II Світової війни; Б) у часи 30-літньої війни; В) у часи І Світової війни.

23. Термін «втрачена генерація» ввів у літературу:

А) Е. М. Ремарк;

Б) Г. Белль;

В) Е. Хемінгуей.


24. Життя якого письменника пов'язане з Україною:

А) П. Целан; В)Е. Хемінгуея;

25. Хто з письменників не хотів оприлюднювати свої творіння:

А) Ф. Кафка; Б) П. Целан; В) Г. Белль.

26. У першій дії п'єси «Пігмаліон» Б. Шоу називає свою героїню:

А) Елізою; Б) квіткаркою; В) дівчиною.

27. Другого дня Еліза приїхала до професора фонетики, заявивши: «Бажаю
стати..»:

А)герцогинею; В)прислугою.

28. Еліза жалкує за своїм минулим і каже, що тепер, «незважаючи на гарну
одіж», вона почуває себе:

А) такою ж квіткаркою, як і раніше; Б) освіченою та вихованою людиною; В)рабинею.

29. Хто із письменників не був лауреатом Нобелівської премії:

А) Б. Шоу; Б) Дж. Джойс; В) О. Уайльд.

30. Автор фрази «До мистецтва я ставлюся, як до найвищої діяльності жит­
тя; життя я вважав одним із проявів творчості»:

А) В. Голдінг Б) О. Уайльд; В) Б. Шоу.

31. Довгий час вважали «несценічною», (такою, що написана для читання)
п'єсу:

А) О. Уайльда «Саломея»

Б) Б. Шоу «Пігмаліон»;

В) Б. Шоу «Будинки вдівця».

32. Композиція психологічного есе Дж. Джойса:

А) чітка;

Б) порушена;

В) фрагментарна.


33. Провідною у поетичних творах Т. С. Еліота стала тема:

А) природи;

Б) стану сучасної йому цивілізації;

В)кохання.

34. Ініціатором усіх «цивілізованих» починань на острові у романі В. Голді-
нга «Володар мух» був:

А) Саймон; Б) Джек; В) Роха.

35. Герої роману В. Голдінга «Володар мух», потрапивши на острів і про­
живши там певний час:

А) почали деградувати;

Б) духовно піднялися;

В) загартувалися і змужніли.

36. Роман В. Холдінга «Володар мух» має ознаки жанру:

А) соціального роману;

Б) притчі;

В) реалістичного роману.

37. Автобіографічним творомє:

А) роман О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»; Б) роман В. Голдінга «Володар мух»; В) есе Дж. Джойса «Джакомо».

38. Оскар Уайльд називав свої казки:

А) «короткими замальовками»;

Б) «етюдами у прозі»;

В) «реалістичними казками».

39. Одним із перших творів О. Уайльда, перекладених українською мо­
вою,
є:

А) п'єса «Саломея»;

Б) казка «Щасливий принц»;

В) роман «Портрет Доріана Грея».

40. «Ляльковий дім» Г. Ібсена за жанром:

А) драма-«дискусія»;

Б) лірична феєрія про вищі людські цінності буття;

В) соціально-психологічна драма.

41. Нобелівську премію у 1929 році Кнут Гамсун одержав за роман:

А) «Пан»; Б) «Вікторія»; В) «Соки землі».


42. Тема «втраченого покоління» притаманна творчості:

А) Маркеса; Б) Е.Хемінгуея; В) Дж. Лондона.

43. Розквіт критичного реалізму а американській літературі ознаменував
роман Т. Драйзера:

А) «Американська трагедія»; Б) «Сестра Керрі»; В) Дженні Герхардт.

44. Літературний псевдонім О'Генр — новеліст взяв:

А) скоротивши ім'я і додавши прізвище;

Б) від імені видавця першої збірки новел;

В) від імені автора фармацевтичного довідника.

45. З медициною було пов'язане життя:

А) Джека Лондона;

Б) ОТенрі;

В) Теодора Драйзера.

46. Герой роману Кобо Абе «Жінка в пісках» Нікі Дзюмпей був:

А) кінологом; Б) політологом; В) ентомологом.

47. Захоплення сповідальною прозою у колишньому Радянському Союзі
почалося після виходу у світ роману:

А) Д. Дж. Селінджера «Над прірвою у житі»;

Б) Дж. Лондона «Мартін Іден»;

В) Т. Драйзера «Американська трагедія».

48. Головним у творчості Г. Г. Маркесає метод:

А) «потоку свідомості»;

Б) айсберга;

В) магічного реалізму.

49. За традицією чайної церемонії побудовано:

А) роман Кобо Абе «Жінка в пісках»;

Б) роман Кобо Абе «Людин-коробка»;

В) повість Ясунарі Кавабата «Тисячокрилий журавель».

50. Збірка поетичних мініатюр Ісікава Такубоку має назву:

А) «Сумні спогади»; Б) «Сумні іграшки»; В) «Сумні ігри».


51. Майстром поетичної мініатюри в японській літературі XX століт­
тя був:

А) Ісікава Такубоку;

Б) Мацуо Баско;

В) Ясунарі Кавабата.

52. Жанрантиу топії виник:

А) у добу Просвітництва; Б) у XIX столітті; В) у XX столітті.

53. Автори роману-антиутопії зображували:

А) історичне минуле та його вади;

Б) світ майбутнього, гірший за дійсність;

В) світ майбутнього в ідеалі.

54. Романи-антиутопії, як правило, створювали у часи:

А) порівняно мирні та відносно спокійні;

Б) на зламі епох та несподіванок майбутнього;

В) І та II Світових війн.

55. Роман Є. Замятіна «Ми» належить до різновиду антиутопії:

А) роману-попередження;

Б) соціально-фантастичного роману;

В) пародії.

56.Є. Замятін у романі «Ми» використовує синтезовану оповідь, яка поєд­
нує особливості напрямків:

А) романтизму та модернізму — «неоромантизм»;

Б) реалізму та модернізму — «неореалізм»;

В) натуралізму та модернізму — «неонатуралізм».

57. Маргінальний герой у творах літератури постмодернізмуце:

А) особа, позбавлена культури та моральних стереотипів, яка намагається під­корити соціум;

Б) митець, який прагне до прогнозування майбутнього; В) приречений від народження до гріхопадіння.

58. Постмодернізм багато у чому близький до:

А) романтизму;

Б) критичного реалізму;

В)декадансу.

59. Гюлен — головне місто, у якому відбуваються подіїу:

А) романі «Парфуми» П. Зюскінда;

Б) трагікомедії «Візит старої дами» Ф. Дюрренматта;

В) п'єсі «Чекаючи на Годо» С. Беккета.


60. Першим художнім твором П. Зюскінда стала:

А) моноп'єса «Контрабас»;

Б) повість «Голубка»;

В) новела «Потяг до глибини».

61. Основою мистецтва «театру абсурду» вважають:

А) філософію екзистенціалізму;

Б) драматургію класицизму;

В) досягнення драматургів XX століття.

62. Автори літератури «театру абсурду» у своїх творах:

А) показали погляд на світ взагалі, світ, у якому панує хаос;

Б) виразили співчуття до людей;

В) пояснили причини деградації людей.

63. Діячам літератури «театру абсурду» вдалося привернути увагу мас за­
вдяки:

А) оригінальності композиції та архітектоніки творів; Б) цікавим розв'язкам творів; В) новизні прийомів.

II рівень

1. Пояснити походження терміна «втрачене покоління», розкрити його зна­
чення.

2. Пояснити назву роману А. Камю «Чума».

3. Розкрити зміст поняття «повість— притча» і пояснити на прикладі твору
Е. Хемінгуея «Старий і море».

4. Розкрити сутність парадоксів у п'єсі Б. Шоу «Пігмаліон».

5. Пояснити походження терміна «ефект відчуження», розкрити його значення.

6. Пояснити назву п'єси Б. Шоу «Пігмаліон».

7. Розкрити зміст поняття «соціально-психологічна драма» на прикладі твору
Г. Ібсена «Ляльковий дім».

8. Розкрити сутність поглядів на людину з точки зору письменників-екзистен-
ціалістів.

9. Пояснити походження терміна «екзистенціалізм».

 

10. Охарактеризувати теорію естетизму О. Вайльда.

11. Розкрити особливості трактування проблеми любові (на прикладі роману
К. Гамсуна «Пан»).

12. Розкрити сутність поняття «ефект айсбергу».

13. Пояснити походження терміна «символізм» і розкрити його зміст.

14. Пояснити назву оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у
Спа...».

15. Розкрити зміст поняття «драма-дискусія» на прикладі п'єси Б. Шоу «Піг­
маліон».

16. Розкрити сутність символів у п'єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім».

17. Пояснити походження терміна «драма ідей» (аналітична драма). Розкрити
його зміст.

18. Охарактеризуйте особливості епічного театру Б. Брехта.


19. Розкрийте зміст поняття «казка-притча» (на прикладі твору А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»).

19. Розкрийте сутність символів у повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море».

20. Розкрити зміст і пояснити різницю між термінами «імпресіонізм» та «екс­
пресіонізм».

21. Пояснити назву роману К. Гамсуна «Пан».

22. Розкрити зміст поняття «підтекст» на прикладі повісті-притчі Е. Хемінгуея
«Старий і море».

23. Розкрити сутність терміну «драма пересторога» на прикладі п'єси Б. Брехта
«Матінка Кураж та її діти».

24. Охарактеризуйте напрямок екзистенціалізму, визначте його особливості на
прикладі творчості Альбера Камю.

25. Розкрийте поняття «модернізм», назвіть найвідоміших представників цього
напрямку у німецькомовній літературі.

26. Проаналізуйте жанрову своєрідність п'єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти».

27. Розкрийте суть поняття «гедонізм» на основі роману О. Вайльда «Портрет
Доріана Грея».

28. Охарактеризуйте метод «потоку свідомості» на прикладі творів Дж. Джойса.

29. Розкрийте поняття «магічний реалізм» і проілюструйте його на конкретному
творі.

30. У чому полягає «теорія айсбергу» Е. Хемінгуея? Як її ілюструє творчість
письменника?

III рівень

1. Подумайте, як розкривається проблема відчуження у новелі Ф. Кафки «Пере­
втілення».

2. Розкрийте проблему маніпулювання натовпом та самозбереження людської
гідності у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник».

3. Яку роль відіграє інтер'єр у композиційній структурі новели Ф. Кафки «Пере­
втілення».

4. Розкрийте символічність образу чуми в романі А. Камю «Чума».

5. Розкрийте особливості сюжету та композиції новели Ф. Кафки «Перевтілення».

6. Розкрийте символіку новели Ф. Кафки «Перевтілення».

7. Проаналізуйте особливості композиції роману П. Зюскінда «Запахи».

8. Висвітліть художні деталі у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник».

9. Подумайте, що приховане під реалістичною формою викладу в романі П. Зю­
скінда «Запахи».

 

10. Проаналізуйте метафору запаху в романі П. Зюскінда «Запахи».

11. Розкрийте роль фантастики і гротеску в романі Ф. Кафки «Перевтілення».

12. Висвітліть біблійні та євангельські мотиви у збірці «Нові вірші» Р. М. Рільке.

13. Висвітліть міфологічну основу «Сонетів до Орфея» Р. М. Рільке.

14. Подумайте, чи можна вважати роман П. Зюскінда «Запахи» твором як еліта­
рної, так і масової літератури.

15. Розкрийте антивоєнний пафос у творчості Г. Белля.

16. Подумайте, на якій підставі відносимо роман «Запахи» П. Зюскінда до пост-
модерністської літератури.

17. Висвітліть роль художніх деталей в естетичній структурі оповідання Г. Бел­
ля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...».


18. Подумайте, як співвідносяться між собою назва і підзаголовок роману
П. Зюскінда «Запахи».

19. Подумайте, у чому полягає суть брехтівської реформи театру?

20. За якими ознаками новелу Т. Манна «Маріо і чарівник» можна віднести до
жанру притчі.

21. Розкрийте суть конфлікту у п'єсі Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти»

22. Подумайте, як у творчості Б. Брехта відображені долі людей та долі світу.

23. Розкрийте проблему морального вибору в романі А. Камю «Чума».

24. Розкрийте символіку назви оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти при­
йдеш у Спа...».

25. Подумайте, чому влада Орана зволікає із зловживанням заходів проти чуми
(за романом А. Камю «Чума»).

26. Розкрийте роль обірваної цитати в оповіданні Г. Белля «Подорожній, коли ти
прийдеш у Спа...»

27. Розкрийте поліфонію у поезії П. Целана «Фуга смерті».

28. Розкрийте актуальність повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море».

29. Проаналізуйте композиційні особливості новели Г. Г. Маркеса «Стариган з
крилами».

30. Розкрийте проблему омасовлення людини у п'єсі Е. Йонеско «Носоріг».


Просмотров 816

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!