Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 5. Жанрова своєрідність та особливості новелістики ОТенріАналіз новел: «Дари волхвів», «Останній листок», «З любові до мистецтва», «Вождь червоношкірих».

Визначити тематичну та проблематичну своєрідність новелістики, особливості творчості американського новеліста, гуманізм у творах, втілення в образах голо­вних героїв найкращих людських рис, готовності до непоказної самопожертви та любові до ближнього.

Література

1. Г. «Все для вчителя», 2002 р., № 17.

2. Ж. Зарубіжна література, 1999 р., № 2.

3. Ж. Зарубіжна література, 2000 р., № 4.


4. Ж. Всесвітня література та культура. — 2002. — № 5. — С. 35—38.

5. Ж. Всесвітня література та культура. — 2002. — № 7. — С. 7—8.

6. Ж. Всесвітня література та культура. — 2004. — № 9. — С. 2—12.

7. Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 7.

8. Бабич Л. І. У біографічному контексті. Бінарний урок за новелами ОТенрі // Всесвіт­
ня література. — 2004. — № 2. — С. 40—43.

9. Братко В.О. Від жанру до змісту. Вивчення новели «Останній листок» 7 клас // Зару­
біжна література. — 2004. — № 7. — С. 31—34.

 

10. Ґудзик О. А. Як повернути додому таке чортеня? Вивчення оповідання ОТенрі
«Вождь червоношкірих» // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 9. — С. 5—8.

11. Рибакова О. В. Американський варіант загадки Свінкса. Новели ОТенрі. // Всесвітня
література та культура. — 2004. — № 9. — С. 2—5.

Тема 6. Своєрідність проблематики оповідання Дж. Олдріджа «Останній дюйм»

Проаналізувати особливості розв'язання проблеми батьків і дітей. Формування характеру Деві за надзвичайних обставин. Необхідність боротьби до «останнього дюйма», а також подолання «останнього дюйма», що роз'єднує людей, — провідна думка оповідання. Композиційна побудова та ідейна спрямованість твору.

Література

1. Олдридж Д. Последний дюйм: Пер. с англ. / Послесловие А. С. Чиркова. — К.: Рад. шк., 1989. — 384 с.

Тема 7. Риси «магічного реалізму» у романі Г. Г. Маркеса «Сто років самотності»

Поняття «магічний реалізм», його особливості. Історія створення та жанрова природа роману «Сто років самотності», ідейно-тематичний аналіз твору. Аналіз образної системи у творі — вияв головного мотиву у романі — мотиву самотності, матеріальна і моральна основи життя макондовців. Зображення причин падіння Макондо і роду Буендіа.Література

1. Земсков В. Маркес. —М., 1986.

2. Покальчук Ю. Латиноамериканський роман. — К., 1980.

3. Ж. Всесвітня література. — 2000. — № 2. — С. 23.

4. Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 12. — С. 19.

5. Грисенко Л. Матеріали до вивчення роману Г. Маркеса «Сто років самотності» //
ВЛК. — 2001. — № 5. — С. 41-45.

6. Земсков В. Маркес. —М., 1986.

7. Покальчук Ю. Латиноамериканський роман. — К., 1980.

8. Столбов В. Правдивьіе и невероятньїе истории города Макондо, рода Бузндиа, рома-
на «Сто лет одиночества» // Г. Маркес Сто лет одиночества. — М., 1989.

Тема 8. Алегоричність і паралелізм у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник»

Напруженість передвоєнної ситуації в Європі і тривожний настрій новели «Ма­ріо і чарівник». Алегоричність і паралелізм у творі (гіпнотична влада чарівника над


натовпом і маніпуляції тоталітарних режимів свідомістю людей). Поняття «тоталі­таризм». Віра письменника в здатність особистості до збереження свого «я». Бунт Маріо як провістя звільнення народів світу від загрози тоталітаризму.

Література

1. Ж. Всесвітня література та культура. — 2002. — № 3. — С. 31— 34.

2. Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 6. — С. 11—13.3. Ж. Всесвітня література. — 1998. — № 11. — С. 31—43.

4. Ж. Зарубіжна література. — 1998. — № 7.

5. ЗстонскийД. Волшебньїе горьі Томаса Манна // Литературное обозрение. —1975. — №6.

6. Мігальчинська В. М. Музика таланту Т. Манна // ЗЛ. — 2002. — № 11. — С. 61—62.

7. Сучков Б. Лики времени. —М., 1969.

8. ФедоровА. А. Томас Манн. Время шедевров. —М., 1981.

9. Ященко Є. Велич Томаса Манна // Всесвіт — 1992. — № 5—6.

Тема 9. Протиріччя між мріями та реаліями життя у повісті Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі»

Філософсько-естетичні ідеали письменника. Назва роману «Над прірвою у жи­ті», її варіанти перекладу («Ловець у житі») — концепція життя молоді. Жанрові особливості: невимушений стиль, використання живої розмовної мови, монологіч­на форма оповіді, особливості співвідношення авторського «я» і головного героя, сповідальний характер інтонації. Конфлікт між напівдитячими мріями Голдена Ко-лфілда та істинами практичного життя.

Література

1. Єременко О. В. Дж. Селінджер «Над прірвою в житі», матеріали до варіативного ви­
вчення // Всесвітня література — № 4. — 2000. — С. 56—58.

2. Конєва Т. М Безодня, в яку ти летиш // Зарубіжна література— №5.— 1998.—
С. 47—48.

3. Красуцька І. Крутий обрив дійсності // Вікно у світ — № 6. — 1999. — С. 163—167.

Тема 10. Погляд Г. Уеллса — письменника-фантаста на суспільство у майбутньому у романі «Машина часу»

Поняття «наукова фантастика» як жанр літератури, її головні ознаки.

Розкрийте зміст поняття «антиутопія», «роман-застереження». Історія написан­ня, тематика та проблематика роману «Машина часу». Порівняльна характеристика елоїв і морлоків. Визначте риси роману-антиутопії у творі, від чого автор застерігає людство своїм твором.

Література

1. Вокруг света. — 1967. — № 2. — С. 77—79.2. Ж. Зарубіжна література. — 2000. — № 24. — С. З—6.

3. Иностранная литература. — 1966. — № 9. — С. 208—212.

4. Шоу Б. Герберт Уеллс. Т. 2 — М., 1967. — С. 339—340.

5. Богословский В. Н. История зарубежной литературн XX века (1917—1945)— М.:
Просвещение, 1990.


6. Гражданская 3. От Шекспира до Шоу. — М.: Просвещение, 1992.

7. Денисова Т., Сиваченко Г. Зарубіжна література XX століття — К., 1998.

8. Ж. Зарубіжна література 2000 р., № 1.

Тема 11. Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні Ф. Кафки «Перевтілення»

Поняття «гротеск», «модернізм», «маленька людина».

Витоки творчості письменника, мотиви песимізму у творчості. Філософська ос­нова твору, показ відчуження людини — дегуманізація світу — провідна тема тво­рчості письменника. Образ Грегора Замзи як гротескний літературний «автопорт­рет» письменника й символічне уособлення типу «маленької людини» XX століття. Проблема, на якій автор акцентує свою увагу.

Література

1. Всесвіт. — 1993.— №3-^.-С. 123—124, 152—163.

2. Г. Зарубіжна література. — 2001. — № 9, № 11. — С. 7—8.

3. Ж. Всесвітня література та культура. — 2000. — № 2. — С. 23—30.

4. Ж. Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — 18—27.

5. Ж. Зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 49, С. 53, С. 58.

6. Г. Зарубіжна література. — 2004. — № 32. — С. 3.

Тема 12. Відображення конфлікту між людиною і системою у романі Є. Замятіна «Ми»

Розкрити зміст поняття «антиутопія», визначити характерні особливості цього літературного жанру. Ідейно-тематичний аналіз роману «Ми», специфіка побудови та оригінальність назви, простір і час у романі. Система образів та їх роль у роз­критті конфлікту твору. Авторська позиція у романі.

Література

1. Давидова Т. Евгений Замятин. —М., 1991.

2. Зверев А. «Когда пробьет последний час природьі...» // Вопросн литературьі. —
1989. —№ 1.

3. Николенко О. Евгений Замятин и его роман «Мьі». — Харьков, 1995.

Тема 13. Антивоєнна спрямованість роману Я. Гашека «Пригоди бравого вояка Швейка»

Поняття «антивоєнний роман», його художні особливості, гумор і сатира у тво­рі, засоби творення комічного. Виникнення задуму про походження Швейка, про­образи Швейка. Головний герой — «розумний дурень» та засудження у творі авст­рійської імперії. Прослідкуйте і поясніть, як змінюється образ Швейка у розвитку і з якою метою це робить автор.

Література

1. Ж. Всесвітня література. —2001. — 36. — С. 41.

2. Ж. Зарубіжна література. — 2000. — № 6.

3. История зарубежной литературьі XX века. — М., 1990. — С. 325—346.


Тема 14. Жанрова своєрідність роману Кобо Абе «Жінка в пісках»

Поняття «твір-парабола», «символ і символіка». Проблематика роману та образна система у творі (образ чоловіка Нікі Дзюмпей, образ жінки, її роль; характер відно­син чоловіка і жінки). Зміст і роль епіграфа для розкриття провідної ідеї роману. Си­мволи, що мають місце у романі, їх значення. Особливості творчості Кобо Абе.

Література

1. Кобо Абе. Жінка в пісках. Романи. — К. — 1998.

2. Федоренко М. Т. Грані реальності й вигадки // Кобо Абе. Жінка в пісках. — К. —
1998. —С. 5—22.


Просмотров 581

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!