Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Роман «Запахи. Історія одного вбивства» П. Зюскінда — зразок німецької постмодерністської прози
Патрік Зюскінд належить до числа найпопулярніших письменників кінця XX століття. Однак нерідко йо­го називають автором лише одного роману — «Парфуми».

Патрік Зюскінд народився у 1949 році у місте­чку Амбах, розташованому поблизу Штанбергсь-кого озера у ФРН. Вивчав у Мюнхенському уні­верситеті середньовічну та нову історію, водночас маючи посаду у відділі патентів і договорів фірми «Сіменс», у концтаборі «Летючий голландець», тренером з настільного тенісу. Виконуючи певні обов'язки, П. Зюскінд писав твори, атестовані ним як «короткі неопубліковані прозові уривки та довгі непоставлені сценарії». «Я розважався ви­готовленням описів, котрі через відшліфований

стиль з небажанням відхилялися телевізійними редакторами», — іронічно за­уважував письменник у єдиному написаному ним уривку автобіографії. Він ні-


коли не студіював філософії чи філології, а тому, очевидно, вписався у літера­туру якимись іншими своїми якостями.

Першим твором Патріка Зюскінда, що потрапив до читача, стала написана 1980 року і видана 1984 року моноп'єса «Контрабас», яку німецький критик Дітер Шнабель назвав «меланхолійним твором для одного контрабаса». Виявляється, що П. Зюскінд якось непомітно вчинив певний переворот, поставивши на головний те­атральний кін героя, одвіку позбавленого права виражати себе в мистецтві повно та без будь-яких обмежень.

У 1985 році був надрукований «тремтливо прекрасний романтичний детек­тив» — «Парфуми», в якому простежено зацікавленість письменника до способів виживання мистецтва під час розпаду та вивітрювання міфічних загальнолюдських цінностей. 1987 року виходить у світ повість «Голубка», в якій «майже немає дії, але вона впливає на людину як буревій».

1991 рік— «Повість про пана Зоммера». Провідні теми— інфантилізм та спустошення: перша — обмежує маргінальність героя парадигмою дитячої не­слухняності, друга— констатує невтішну марноту шукань хоч якоїсь опори, а одночасно і те, що за подібними пошуками філософського каменя залишається випалене поле, вкрите уламками колишніх абсолютів. Маргінал пан Зоммер ви­являється людиною, котра безуспішно намагається зловити себе за хвіст із втра­чених літ, сподіваючись, що це могло б сприяти поверненню до далекого і щас­ливого часу свого існування. Про це свідчить навіть сама характеристика пана Зоммера. Невідомо, хто він і звідки з'явився; усе його свідоме життя схоже на безкінечну і безцільну гонитву за механічним зайцем; у цьому нескінченному русі зачарованим колом він допомагає собі палицею, яку оповідач порівнює з третьою ногою; у його порожньому рюкзаку калатаються тільки бутерброд та гумовий плащ для захисту від зливи.Цей дорослий і навіть підстаркуватий інфант перетинає свій життєвий курс опо­відача ще кілька разів, і на кожному з подібних екзистенційних перехресть відкри­ваються дедалі нові риси старості. Образ головного героя закономірно еволюціо­нує: Зюскінд приходить до героя, котрий відокремлює себе від світу мона­стирською стіною сподіваної недоторканості. Пан Зоммер гине через прагнення спокою. Внутрішній світ людини, очевидно, порожніє настільки, що з його середи­ни навіть не з'являються сморідні тумани, які спонукають хоча б до зловмисного та ремісницького мистецтва.

Розпад Зюскіндової парадигми письма вивершується у збірнику «Три оказії та одне спостереження» (1995 р.), де він вимальовує чимало лейтмотивів. Так, у нове­лі «Потяг до глибини» лейтмотивною є тема мистецтва та його творця: героїню, художницю із Штуттгарта, збиває з пантелику невідомий критик, який не побачив у її витворах глибини. У відчайдушних пошуках незнаної та незрозумілої їй глибини вона приходить до заперечення власного мистецтва, вбиває себе— і той самий критик знаходить у неї «нещадний потяг до глибини». У цьому творі мистецтво знову нещадно і цілковито забирає людину в полон.В оповіданні «Битва» на поверхню виводиться традиційна для Патріка Зюскінда ситуація поразки в перемозі. Шахіст Жан, ремісник від гри, перемагає якогось мо­лодика «з блідим обличчям і фанатичними темними очима». Але великих радощів цей виграш йому не приносить, навпаки, обертається брудною плямою цілковитої поразки. Відбувається неймовірне: Жан бажає успіху своєму супротивникові, оскі­льки так втомився від нескінченних перемог над усіма, що після програшу пішов би одразу подалі від глядачів, яких він називає «заздрісними бандитами». Глядач по-


стає тут як вічний і трагічний опонент митця, від якого творцеві будь-якого рангу слід тікати, усією душею прагнучи спокою.

У цьому збірнику тема спокою є ключовим елементом майже в кожній новелі. Так, у новелі «Заповіт метра Мюссара» головним героєм є відкривач жахливої істи­ни: земля ховає себе у стулках величезної мушлі. Для самого метра відкриття цього псевдозакону стає тією панацеєю, що нагороджує його омріяним спокоєм.

Логічним у фіналі збірки — «спостереження», найменоване «Атпекіе іп ІлПегіз», у якому оповідача, майже остаточно злитого з самим П. Зюскіндом, засмо­ктує водограй літературного забування. У спробах згадати прочитане він натика­ється на мур пустки: письмо, що ніколи не з'являлося у текстах письменника, не­сподівано заперечує себе. Людина у річищі метафор видається загубленою у безмежній та позбавленій вказівників бібліотеці — бібліотеці, сконструйованій з ефемерного матеріалу забуття.Патрік Зюскінд, який видав у співавторстві з Гельмутом Дітлем свій останній на сьогодні твір «Россіні, або Вбивче питання, хто з ким спав» (1997), повертається до немовби забутої форми сценарію, з якої він починав, тим стверджуючи самоповто­рення та замикаючи біг своєї творчості в жорстку оправу всеохоплюючої літерату­рної амнезії.

Особливості творчого методу Патріка Зюскінда:

1) розвінчування модерністського міфу про можливості митця перетворювати
своєю творчістю світ;

2) вибудовування свого ілюзорного світу відповідно до власного уявлення
про ідеал;

3) засвідчення двозначної ролі мистецтва у людському житті. Воно животворне,
але може набувати руйнівної сили;

4) створення власного міфу про мистецтво, головні ідеї якого такі:

 

• творчий геній — з самого початку зло, бо перебуває не в гармонії зі світом, а
виникає всупереч світові як опозиція до нього;

• шлях мистецтва — антигуманний, бо творчий пошук і творчі досягнення не
мають нічого спільного з моральністю, яка здавна використовується владою, що з її
допомогою стримує руйнівні інстинкти натовпу;

• крах генія у світі спричинений принциповою неможливістю поєднати поза-
особистісну досконалість і свою внутрішню недосконалість нездатністю, незважа­
ючи на всі хитрощі, самому стати джерелом досконалості, привласнити її собі і
змінити світ, наповнивши його гармонією;

• у центрі — митець, який прагне перетворити недосконалий світ і недосконале
«Я», навіть здобувши перемогу й отримавши владу, виявляється нездатний дати
раду інертному опору світу.

5) герої у П. Зюскінда — герої-маргінали, які перебувають «по той бік» етичних
обмежень і заборон, тих основоположних принципів, на яких ґрунтується буття ін­
дивіда в суспільстві. В свою чергу, маргінальність як поняття — це специфічна
опозиція індивіда до загальноприйнятих норм соціально-культурного життя;

6) події у творах відбуваються не в тій художній реальності, що для свого розу­
міння вимагала співвіднесення з реальністю емпіричного, а на певному ілюзорному
просторі культури, який отримав статус надреальності.

На сьогодні у науково-методичних посібниках майже відсутній критич­ний аналіз творчості Патріка Зюскінда. Хоча з'являються деякі зауваження вчених-


науковців стосовно творчості митця та його роману «Запахи. Історія одно­го вбивці».

Так, на думку Є. Венгерової, однієї з перекладачів творів письменника, «роман «Парфуми» звучить як пересторога про злочин, який полягає у розриві людини з природою, у безсоромному та безжальному насиллі над нею... у забутті заповідей.... у самовдоволеному та ненаситному марнославстві володіння.... Воістину, все зло світу витікає з одного джерела, і це джерело є вакуум людської любові до Бога та ближнього». На її думку, «метафорами такого масштабу, як у Зюскінда, в німець-комовній прозі XX століття можуть похвалитися хіба що Т. Мани або Г. Гессе («Гра в бісер»)». Критик слушно відзначає, що у фундамент твору закладено «ме­тафору запаху як універсального, підсвідомого, всеосяжного зв'язку між людьми».

Г. Аполлінер писав: «Оволодіння досконалістю вимагає знищення життя, пар­фуми (мистецтво) так і залишаються маскою, чимось зовнішнім щодо митця, ні на крок не наближаючи його до розуміння самого себе, не рятуючи від смердючих туманів, які виявляються не маскою, а «власним запахом» Гренуя. Сюжет роману завершується знищенням серед цвинтарного смороду мистецтва (парфумів) і ми­тця (парфумера Гренуя)».

Д. Затонський писав про роман наступне: «Розгортаючи історію парфуме­ра, Зюскінд виходить «не в широкий світ, а до широких лаштунків. Єдине, що йому імпонує, це іронія. Тобто романна ситуація від початку до кінця сконструйована і розгортається не у просторі реального світу, а у просторі сцени».

«Те, що описує Зюскінд, можна не тільки впізнати за запахом, відчути на смак, по­бачити і почути. Це художник, який вміє представити життя вбоге і зникле в його великому внутрішньому драматизмі» — відгуки газети «Та§ез — Апгещег», Цюрих.

Редактори цієї газети відгукнулися і про повість «Голубка»: «В «Голубці» май­же немає ніякої дії, але вона діє на людину як буря, рідкий шедевр сучасної прози, захоплююча, психологічна вишукана повість... за своїм художнім рівнем належить до великих зразків європейської новелістики».

У 1985 р. П. Зюскінд, до цього маловідомий німецький автор, видав у Цюриху роман «Запахи. Історія одного вбивці». Книга мала грандіозний успіх, що можна зрівняти лише з тим, який випав на долю іншої німецької книги — «На Західному фронті без змін» Е. М. Ремарка. Твір називали «тремтливо прекрасним романтич­ним детективом» і «романом, що відверто духмяніє успіхом». Роман Зюскінда був перекладений іншими мовами і 5 років не випадав зі списків бестселерів. Цей твір не про злочин, адже у ньому немає ні детективної інтриги, ні традиційних для цього жанру пошуків злочинця (він відомий читачеві), та й фінал твору аж ніяк не детек­тивний. Якщо це історичний роман, присвячений відомому парфумерові XVIII ст., то як сприймати ті дивовижні метаморфози, що відбуваються протягом твору із парфумером і його творінням — фантастичним ароматом, що підкорив натовп? Може, це різновид маслітератури, що нині виробляється із суміші історії, фантас­тики та детективу? Але версію спростовують складні філософські проблеми, що є стрижнем твору.

Один з перекладачів роману слушно відзначає, що у фундамент твору закла­дено «метафору запаху як універсального підсвідомого, всеосяжного зв'язку між людьми».

Здавалося, що за дивний різновид мистецтва — парфумерія: царина, де витвір за лічені години розвалюється на ефемерні атомарні залишки, а майстер, який вигото­вляє парфуми, приречений усе життя комбінувати для чиїхось пахов шедеври.


XVIII ст., в якому, з волі авторів «Запахів» розгортається загадковий сюжет ро­ману, виявилось для сторіччя XX цікавішим не особистостями філософів-енциклопедистів, що заклали основи сучасного раціоналістичного світосприйняття, а постатями маргіналів типу Маркіза де Сада, що ілюстрували безглузді сторони раціоналізму ще в момент його виникнення. До ірраціональних моментів XVIII ст. автор додає також історію свого героя, парфумера Жана-Батіста Гренуя. А те, що в романі йтиметься про особистість незвичайну, свідчить ряд «геніальних чудо­виськ», серед яких посідає своє місце і герой роману: Маркіз де Сад, Сен-Жюст, Фуше, Бонапарт.

Маргінальність як відмова від культурно-моральних стереотипів, як шлях до нових форм протистояння й навіть підкорення соціуму, як випробування есте­тичного періоду до світу (адже тільки стихійне, естетичне почуття випадає з си­стеми суспільних правил) — ось коло ідей, що втілилися в романі П. Зюскінда «Запахи».

У центрі цього роману — в повному розумінні маргінальна постать — парфумер Жан-Батіст Гренуй. Про нього можна сказати, що це була «людина без властивос­тей», повз яку проходять ідеї співчуття, щастя, Бога, страху смерті тощо, не «за­тьмарюючи» його сприйняття чарівливої або страхітливої матеріальності світу. У своєму житті герой керується лише імпульсами, що підказують йому власне фе­номенальні нюхові здібності. Саме вони є для Гренуя єдиним і найнадійнішим про­відником у світі людей.

Жан-Батіст Гренуй з перших рядків роману проголошений генієм — поруч із Маркізом де Садом, Сен-Жюстом, Бонапартом та іншими видатними людьми Франції часів Просвітництва. Читач мусить прийняти авторські правила гри і безза­стережно повірити в це: достовірні підтвердження геніальності цієї вигаданої, аж до моторошності фізичної, постаті — найбільшого парфумера всіх часів і народів, людини, обдарованої можливостями виняткової влади над іншими людьми, котра повністю, завдяки цілеспрямованим каторжним зусиллям, не зупиняючись перед злочином і не усвідомлюючи його як злочин, вивершує ці можливості та відмовля­ється від реалізації, щоб загинути смертю Озіріса і Орфея — геніальності Бога, по­збавленої індивідуальності.

Після стислого вступу, де означені доба і калібр головного героя, оповідач зану­рює нас у тогочасну атмосферу (схарактеризовану як палітру запахів): «На той час, про який ми оце говоримо, у містах панував такий сморід, що його нам, сучасним людям, навряд чи можна уявити». «Епіцентром» смороду був Париж, а в Парижі — місцина, яку називали Кладовищем невинних. Саме тут і народився літнього дня Жан-Батіст Гренуй. Мати намагалася позбутися його ще до народження, після по­яви дитини падає непритомною від спеки і смороду. Дитина, що мала загинути, криком заявила про себе, і коли її витягують з-під купи, самим фактом свого існу­вання свідчить про злочинний задум матері, яка потрапила на Гревську площу, де їй відрубують голову за чергове вбивство власних дітей.

Малого Гренуя квапилися швидше позбутися і годувальниці. Вони пояснювали свою відмову тим, що це немовля не пахне, як усі діти.

Потім геніальний Гренуй на якийсь час потрапляє до рук освіченого ченця, отця Тер'є, якому на мить здалося, що він — батько дитини. Проте картина зруйнувала­ся, тільки-но хлопчик прокинувся і виявив свої феноменальні здібності: «здавалося, ніби дитя бачить його своїми ніздрями, ніби воно дивиться на нього пильно й до­питливо, набагато проникливіше, ніж дивляться очима, ніби воно ковтає щось своїм носом, щось таке, що ширилося від нього, Тер 'є, і чого він не міг утримати й


приховати.» Жахнувшись цієї здатності, Тер'є, як і годувальниці, поспішає позбу­тися малюка і здає його до притулку.

У притулку мадам Гайяр Гренуй вижив, однак його цуралися й уникали, хоч у хлопчиковій зовнішності «не було нічого такого, що викликало б страх». Тут опо­відач вперше порівнює Гренуя з кліщем і, не стримуючись, коментує: «...він був монстр від самого початку. Тільки через свою впертість і злість він вирішив жи­ти». Гренуй, який не вчинив нічого лихого, виявляється винним у тому відчуженні, у тому почутті огиди, яке він викликає у людей. Його творчу здатність — феноме­нальний нюх — з самого початку названо джерелом зла і засуджено.

Гренуй осягав світ лише нюхом. Слово «дрова» він уперше вимовив, коли від­чув запах дров, удихаючи його з надзвичайною гостротою. Саме тому абстрактні поняття етичного плану осягав із великими труднощами, бо вони «не пахли», а от­же, були чужі внутрішньому світові Гренуя: «він ніяк не міг їх запам 'ятати, плу­тав і, вже навіть коли виріс, вживав неохоче і часто неправильно: право, совість, Бог, радість, відповідальність, покірність, вдячність і таке інше. Що це все озна­чало, для нього залишалося туманним».

Згодом мадам Гайяр віддала Гренуя чинбареві Грімалю, де на нього чекали нові жахливі випробування і непосильна праця серед смердючої шкіри і сибірської ви­разки. З часом він став незамінним помічником чинбаря. Сенсом явищ і предметів для Гренуя став запах, а життєвою метою — осягнення парфумерного мистецтва і створення якогось абсолютного аромату.

«Роки навчання» Гренуя — це полювання на різноманітні запахи і знайомство із за­пахом парфумів, адже «мета його полювань полягала в тому, щоб стати володарем усіх запахів, які тільки мав світ». Незабаром герой натрапив на запах, який сприйняв як ключ до всіх інших ароматів, — цей запах линув від дівчини. Вловивши його, він зрозумів: «якщо не заволодіє цим ароматом, його життя не матиме більше сенсу». З бажання привласнити цей досконалий запах він задушив дівчину, щоб увібрати в себе її аромат. Аромат дівчини стає для Гренуя дороговказом у світ запахів.

Нагода наблизитися до здійснення своєї мети незабаром трапилася: з доручен­ням від Грімаля Гренуй опинився в крамниці відомого паризького парфумера Джу-зепе Бальдіні. Гренуй стає учнем Бальдіні, і з цього моменту він осягає парфумерну науку, збагачуючи свого господаря. Працюючи у Бальдіні, мріє про те, щоб «стати великим перегінним кубом, який увесь світ затопить дистилятом власного виро­бу». Гренуй з допомогою перегінного куба розкладає ароматні трави на ефірні олії. Порцеляна, шкіра, скло, вода із Сени — все це піддавалося дистиляції, поверталося в матерію, лишалося непідвладним Греную і позбавляло сенсу його життя. Саме тому, не знаючи, як створити абсолютно нові аромати, «які він носив у своїй уяві», герой припинив досліди, захворів і ледь не помер. Лише відповідь Бальдіні на запи­тання, яке турбувало про інші способи, «окрім вичавлювання та дистиляції, щоб видобути аромат із якогось тіла» «гарячий, холодний і жировий анфлюраж» — воскресила Гренуя. Він одужав і, відпрацювавши у Бальдіні три роки, залишив Па­риж, пообіцявши старому парфумерові «не виказувати таємниць відкритих ним ре- І цептів, бо він не прагнув заробляти великих грошей своїм мистецтвом, не хотів на­віть жити за його рахунок, якщо зможе жити по-іншому. Він хотів вивільнити своє внутрішнє «Я», саме своє внутрішнє «Я», яке вважав вартішим за все, що міг за­пропонувати світ зовнішній».

Настали роки зрілості. Дорога до Граса надала Греную можливість відійти від людських запахів, що стали йому огидні, заважаючи жити у фантастичному світі породжених його свідомістю довершених ароматів.


Він збирається на вершину вулкана Плон-дю-Анталь, де опиняється у цілкови­тій самотності. Оселяється у вузькій штольні всередині гори, виходячи звідти лише для задоволення необхідних потреб. Весь інший час він віддається величним нюхо­вим фантазіям. У своїй свідомості він створює світ, над яким неподільно панує, ви­кликаючи до життя покірні його аромати. В абсолютній зовнішній самотності і водночас у багатобарвному внутрішньому світі, витканому із запахів, Гренуй стає тим, ким хотів бути: «Месником і Творцем світів». Проживши самотньо сім років, покидає свій притулок. Причиною цього стає те, що коли він «володів світом» у своїй уяві десь із глибини душі піднявся смердючий болотний туман і пройняв йо­го. Цей туман був його власним запахом, але «найстрашнішим було те, що Гренуй, хоч і знав, що це його запах, не міг відчути його носом. Повністю потопаючи в ньому, він нізащо в світі не міг його понюхати».

Страх власного запаху виганяє Гренуя з притулку. До людей повертається по­творний дідуган: волосся до колін, шкіра бліда, жалюгідне вбрання прикривало ті­ло. Він зустрічається з маркізом Тайед-Еспінассом, і незабаром повертає собі зви­чайний вигляд. Перебуваючи у маркіза, герой навчився прикидатися: він збагнув усю чарівність маски, що приховує його внутрішню порожнечу, названу в романі відсутністю запаху. Відтоді Гренуй став виготовляти парфуми, які надавали йому людського запаху, і під прикриттям цієї маски він міг безперешкодно функці­онувати в суспільстві. Герой упевнений у своїх майбутніх перемогах, у тому, що примусить людей полюбити себе.

Гренуй покидає маркіза і йде до Граса. І перше, з чим він там стикається, — це не премудрості парфумерного мистецтва, а чудовий запах, джерелом якого є дівчи­на Лора Ріші. Йому залишилося лише закріпити цей аромат, і він успішно опановує ці навички в маленькому парфумерному ательє за допомогою малоталановитого ремісника Дрюо, який живе разом з господинею ательє. Навчившись добувати аро­мати з квітів, Гренуй робив спроби витягати їх із живих істот, щоб привласнити со­бі. Та головне його завдання — оволодіти довершеним ароматом, що притаманний лише юним незайманим дівчатам. І їх треба вбивати, бо живі істоти не бажають до­бровільно віддавати свій запах, а саме його Гренуй хоче увічнити у парфумах, по­кликаних назавжди стати його власним запахом.

Повідомлення про перше вбивство сухе й інформативне, хоч і лаконічне: на тро­яндовому полі знайдено тіло п'ятнадцятирічної дівчинки. Вона не була позбавлена незайманості, вбивця лише вкрав її плаття і зрізав коси. Після цієї події в Грасі по­чалися вбивства, мета злочинів залишалася таємницею. І лише батько Лори, Антуан Ріші, наблизився до розгадки цієї таємниці. Обожнювач своєї доньки, шанувальник її краси, він збагнув логіку полювальника на досконалість, усвідомивши, що «по­мисли та бажання вбивці були, очевидно, з самісінького початку спрямовані на Ло-ру». Він намагався сховати Лору, але марно. Парфумер, користуючись відсутністю власного запаху як шапкою-невидимкою, вбиває її і викрадає той самий аромат, що як найкраща прикраса повинен був сіяти в гірлянді зібраних ним запахів. Але неза­баром Гренуя схопили, мали відбутися суд і страта. Убивця визнав скоєне, «тільки коли його запитали про мотиви, він не міг дати задовільної відповіді».

День страти злочинця став днем його тріумфу. Декілька крапель магічних парфумів змусили натовп, що мав намір його роздерти, не тільки виправдати, а й схилитися перед учорашнім вбивцею. Кожному він видався ідеалом, який був у його свідомості, «усі вважали чоловіка в синьому сюртуці найкращим, най-привабливішим і найдосконалішим створінням, яке тільки можна собі уявити». Страта злочинця перетворилася на вакханалію, люди у захваті несамовито вда-


лися до розпусти, бо Гренуй, режисер цієї вакханалії, вийшов до них у машкарі аромату, який викликає кохання. І тут Гренуй відчуває, як усередині у нього знову починають здійматися «випари його власного запаху», яких він боїться найбільше в світі. Ніхто, навіть батько Лори Ріші, не може чинити опору абсо­лютному аромату Гренуєвих парфумів. Його виправдовують, і він покидає Грас із склянкою парфумів, що можуть дати владу над світом, і з відчуттям тотально­го безглуздя свого життя. Без жалю проходить він повз Плондю-Антель, місця своєї самоти: «Гренуй більше не нудьгував за печерним життям. Точнісінько, як і інший досвід, життя серед людей. Задихаєшся і тут, і там. Гренуй взагалі не хотів більше жити. Він хотів повернутися до Парижа і померти ось чого він хотів.» Гренуй повертається на паризький цвинтар, де він з'явився на світ і де, як і раніше, панує сморід — антипод його довершених парфумів, щоб помер­ти, зникнути.

Вночі він з'явився на цвинтарі Невинних, де збирався паризький набрід. Він окропив себе вмістом чарівного флакону, аромату якого вистачило для того, щоб підкорити світ. Але Гренуй викликає не молитовний запах, а тваринне бажання привласнити досконалість, насититися ароматом, що ширився від нього. Розбій­ники розірвали його на шматки і з'їли, дивуючись потім спалаху власного каніба­лізму, тим часом їхній вчинок — всього лише зворотний бік прагнення героя ви­тягти дух, досконалість із тілесного світу (в цьому сенс скоєних убивств), привласнити його, ув'язнити у склянку і використати потім для здобуття влади над світом.

З іронією оповідач коментує наслідки поїдання Гренуя: розбійники «вперше зробили щось із любові».

Складна різнобічна характеристика героя доповнюється іншими складовими. Ін-тертекстуальні посилання то до Ч. Діккенса (герой-байстрюк-сирота, дитинство в притулку, знущання в підмайстрах тощо), то до французького реалізму О. де Баль-зака й Е. Золя (в отій парфумерній крамниці Бальдіні чи паризького Цвинтаря не­винних); в'їдлива пародія на Д. Дідро й Ж. Ж. Руссо (образ маркіза де ла Таяд-Еспінасс), а водночас і на сучасні «теорії вітальності», пародія (через натяки на Г. Флобера — «Спокуса святого Антонія» та Т. Манна — «Самітник») високих тем «затворництва» і «єднання з природою», натяк на Ф. Достоєвського з його «тварь дрожащая».

Можна згадати і Е. Т. А. Гофмана. Герой «Запахів» — це новий «Малюк Ца-хес», людина, хоч зовні й не така казково потворна, але морально теж огидна і нікчемна. У П. Зюскінда це не так однозначно, як у його попередника: владою навіювати людям любов до себе малюка Цахеса наділила фея Роже-Гожа, вся його сила в трьох волосинках, Гренуй же досягнув могутності без феї, взагалі без будь-чиєї підтримки й уваги, він сам зробив себе улюбленцем, Богом, воло­дарем душ... і не втішався, як Цахес, а жахнувся, побачивши, чого варта лю­бов усіх тих нормальних, звичайних, милих, людяних, слухняних перед законом людей.

Поза сумнівом, мотив чи «схема Цахеса» є вирішальним в постмодерністсь-кій системі «Запахів». Автор нагадує про це навіть такими вторинними парале­лями, як образ батечка Тер'є (пастор у Гофмана) чи власниця сирітського пансі­ону мадам Гайєр (фея-патронеса подібного притулку в «Малюку Цахес»). За ними простежується взагалі паралель між гофманівським князівством Кере-пес, де ніби «сільським телепням», прищеплено дух освіти й порядку, та добою Просвітництва, яку обирає для свого героя Патрік Зюскінд. І гумористична


смерть (вислів Гофмана) малюка Цахеса переходить в ритуально-моторошну, а проте й комічну сцену розривання і поїдання Бога-Гренуя злочинцями-жебрака-ми на Цвинтарі невинних.

Хто ж такий герой «Запахів»? Загадковий убивця юних красунь, добувач і привласнювач божественної аури краси (в образній системі Зюскінда— непо­вторного аромату, здатного викликати любов), є типовим виразником некрофі-льної орієнтації, що постає дедалі у психологічному кліматі планети. Портрет Гренуя повторює загальні риси некрофіла, якими вони постають перед філосо­фом. «Нездатність сміятися, непорушне й маловиразне обличчя», «нежива, су­ха, нездорового відтінку шкіра», погляд на «довколишній світ як нечисте й не­безпечне місце»; він «не байдужий до запахів», «ніби до чогось принюхується», «в міфології й поезії він представлений сліпим або схильним до печер та глибин океану», таким, що «хотів би повернутися в темряву материнського лона і в минуле неорганічного або тваринного існування»; найчастіше до некрофілів схильні так звані аутичні діти, позбавлені будь-якого емоційного контакту з ма­тір'ю і взагалі з іншими людьми. Все це можна відмітити в «Запахах» П. Зюскінда.

«Мов труп, лежав він у кам 'яному склепі, майже не дихаючи, майже не відчу­ваючи ударів свого серця, все-таки жив таким інтенсивним і розпусним життям, як ніхто в світі. Ареною цих злочинів була його внутрішня Імперія, куди він ще з народження закопував контури всіх запахів, які тільки зустрічав. Щоб налаштову­ватися, він спершу видобував з пам 'яті найвіддаленіші ворожі затхлі випари спа­льні мадам Гайяр; дух висохлої шкіри її рук; оцтово-кислий віддих пастера Тер'є; істеричний, гарячий материнський піт годувальниці Бюсет; трупний сморід Цви­нтаря невинних; убивчий запах своєї матері. І він насолоджувався відразою й нена­вистю...»

Гренуй, цей малий чоловічок, тремтів від збудження, його тіло судомно стиска­лось у хтивому задоволенні і вигиналося так, що якоїсь миті він ударявся об стелю штольні, а потім повільно опускався, щоб полежати, спустошений і глибоко задо­волений».

Що парадоксально: Гренуй, для якого суть людини (згідно зі шкалою запахів) не що інше, як розбавлена спиртом свіжих фекалій кішки, кількох крапель оцту і тов­ченої солі, сиру, що зіпсувався, риб'ячих потрухів, тухлого яйця і рицини нашати­рю, мускату та пригорілої свинячої шкварки, який у людей нічого, окрім ненависті і огиди (за винятком двох рудоволосих красунь, перед чиїм ароматом він переживає щось схоже на благовійний любовний трепет), усе-таки не здатен обійтися без них. І найтрагічнішим відкриттям стає для героя саме відсутність будь-якого власного запаху, тобто тієї чи іншої людської сутності.

Іноді здається, ніби П. Зюскінд непомітно нав'язує нам паралель між своїм героєм і образом диявола, підкреслюючи позбавленість тепла (від Гренуя ніби віє холодом), усмішки, жартуючи, вказуючи на кульгавість, на нечутливість до болю, взагалі неймовірну кліщеподібну живучість. Та й власний, існуючий лише в передчутті (і то лише двічі в житті), його запах нагадує Гренуєві «хвилі смер­дючого туману» — образ цілком інфернальний. Але як диявол, досягнути бажа­ної влади над людьми-перевтіленням в ангела — Гренуй не отримує очікуваної насолоди. Навпаки.

«Так, він був Великим Гренуєм! Тепер це стало очевидним. Це був він, як колись у своїх самодосконалих фантазіях, так і тепер у дійсності. Цієї миті він пере­живав найбільший тріумф свого життя. І він жахнувся...


Те, чого він завжди так пристрасно прагнув, а саме, щоб інші люди його лю­били, — в момент успіху стало нестерпним для нього, бо він сам не любив, він ненавидів їх... Але ненависть його до людей не отримувала відгуку. Щобільше він ненавидів цієї миті, то більше вони його обожнювали, бо ніщо в ньому не сприймалося ними як істина, окрім присвоєної аури, ароматної маски, крадених пахощів...».

Російський критик Олександр Якимович ставить запитання про винного і відповідає на нього назвою своєї статті, присвяченої повісті Зюскінда — винен «Пансіон мадам Гайяр, або Безумство розуму», винне Просвітництво з його пе­дантичним насаджуванням порядку, з його бюрократичним впровадженням нау­ки й законності.

Запитання «Хто винен?» залишається відкритим. Гренуй, що убиває прекрас­ну Лору задля ідеї, переливаючи в парфуми любові її символічну «душу» (як Петрарка втілив душу своєї Лаури в геніальні сонети), чи батько Лори, який мі­няє пам'ять про жертовну смерть доньки на новоявленого «сина»? Винен виро­док «без запаху» чи об'єднаний в «єдиному запаху» «народ», завжди готовий віддатися невідь-якому Богові і невідь-що створити за піонерським закликом «Будьте напоготові?».

У момент краху Гренуєвих ідей відкривається давня істина мистецтва — вона народжується з любові і живе любов'ю. Однак шлях до любові блокує бажання зробити об'єкт любові своєю власністю.

Як представник постмодернізму П. Зюскінд у своїх «Запахах» показав, як ге­рой сприймає світ завдяки своєму таланту — феноменальному нюху. Світ для нього — це своєрідна палітра запахів, що яскраво відрізняється від традиційного пізнання світу.


Просмотров 2197

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!