Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Поетична творчість Ісікава ТакубокуДавня класична поезія Японії створила особливі форми мистецтва ліричної міні­атюри: танка і хоку. П'ятивірші і тривірші — національна творчість японців, прин­ципи якої складались упродовж століть. Танка і хоку не визнають римування, але


звуки в них все одно немовби перегукуються завдяки тому, що в японській мові пі­сля кожного приголосного звука йде голосний, тому в японській мові практично немає закритих складів. Народившись із народної пісні й перейшовши у літературу, ці давні жанри японської поезії не втратили своєї музичної основи, вражаючи чита­чів гармонійністю побудови. Особливості жанру танка:

• експромт;

• іносказання;

• лаконізм форми;

• психологічний паралелізм;

• концентрація почуттів в одному — двох образах.

Узявши за основу жанр класичної ліричної поезії — танка, — Такубоку надав йому зовсім нового змісту, що яскраво засвідчила збірка «Жменя піску». Письмен­ник не обмежується лише темами природи та самоспоглядання. Об'єктом зобра­ження митця став увесь навколишній світ. На сторінках збірки проходять спогади поета про його нелегке дитинство, роки навчання, блукання по країні. Ліричний ге­рой Такубоку — це сам поет, син свого народу, який добре знає усі його біди.

У своїх танка поет вихоплює з усього розмаїття тем найголовніше — те, що його найбільше хвилює, що дає привід для роздумів і переживань. Нерідко вірші буду­ються так, що у центрі постає якась одна виразна деталь чи образ, що набуває уза­гальненого значення.

У Східному морі,

На острівці,

На прибережнім білім піску

Я, не втираючи сліз,

Бавлюся з крабеням.

Крабеня — частинка природи — навіює поету спогади. Так само, як він грається з \ маленькою морською істотою, доля грається з ним самим. Художній простір у творі окреслений лише кількома виразними штрихами: море, білий пісок, острів. Основний настрій цього танка сумний. Ліричний герой відчуває якусь неясну тривогу, печаль, відчуженість. Його сльози — знак трагізму долі, що вповні пізнав поет.

Провідними мотивами збірки «Жменя піску» є мотиви туги, смутку, самотності, трагедії людського існування. Ліричний герой не приховує своїх сліз, він часто плаче чи то від згадки про своїх рідних, чи то від прикрощів долі. Його вірші — своєрідний ліричний портрет поета, що чутливо сприймає світ і все, що відбуваєть­ся в ньому.Та осінь в Саппоро

Дала мені

Печаль-журбу,

Яку несу я

І донині.

Однак незаважаючи на трагізм світосприйняття, поет не втрачає жаги до життя. Він любить природу, вміє палко кохати, цінує кожну мить земного існування. Тому у збірці можна знайти й інші образи: гори, море, сакура, червоні квіти тощо. Вони нагадують про вічну гармонію, яку вміє бачити поет, про високі почуття, що не зга­сають у його єстві. Ряд віршів збірки пройнятий світлою ідеєю любові до своєї дружини, до матері та батьківщини.

Природне і людське буття органічно поєднані у збірці. Через образи природи поет розповідав про свій душевний стан. Природа — його співрозмовник, його щи-


рий друг і мудрий порадник. Осінь, дощ, падолист, хмари, вода стали традиційними образами у ліриці Такубоку:

Осені прихід Це... як вода!

Умиєшся — / всі твої думки Новими стануть.

Кожний танка Такубоку має два плани: зовнішній, в якому зображуються обра­зи, факти або явища реальної дійсності, і внутрішній, в якому приховуються почут­тя й переживання ліричного героя. Вірші Такубоку відзначаються глибоким психо­логізмом, вони відтворюють всю гаму людських переживань, до того ж в одному вірші може передаватися не одне, а кілька почуттів.У його віршах порушуються питання життя і смерті, природного і людського буття, кохання і сенсу існування.

Назва збірки «Жменя піску» досить промовиста. Більшість своїх танка поет на­писав на острові Хоккайдо, де любив ходити по піщаних дюнах. Жменя піску — це символ безнадійного, безцільного «плину» днів, символ швидких втрат, нездійс­ненних мрій, символ горя, стражденної душі.

0 мертвого піску печаль!
Варто лиш
Стиснути в руці

Уже й зашурхотів
Між пальцями додолу.

Водночас образ жмені піску має й інше значення. Це символ того приховано­го смислу, що немовби щезає і який намагається втримати поет зусиллями сво­го серця.

Вранішній вітерець

Задув у трамвай

Вербовий листочок.

Я поклав його на долоню

1 розглядаю...

Поет Ісікава Такубоку називав свої танка «сумними іграшками», тому що вони втілювали весь сум митця з приводу його власної долі й усього людського існуван­ня. Але найбільш трагічними стали вірші з однойменної збірки «Сумні іграшки», написаної в останній період творчості письменника, коли він важко хворів і підво­див підсумки свого шляху.

Книга створена у формі ліричного монологу, що складається з окремих фрагме­нтів, які передають внутрішнє напруження в душі поета. Осінь — основне тло роз­думів Такубоку — не тільки пора року, а й сумна пора у його душі.

Як глибоко зітхну

Лунає

В грудях звук,

Сумніший

За осінній вітер! Поет намагається знайти в пережитому певний смисл.

І знов сьогодні

Біль у грудях.

Коли вже помирати

Поїду в рідний край

І там помру.


Із відчуттям смерті кожний день, кожна мить сприймаються надзвичайно го­стро. Тому у цій збірці безліч виразних деталей, що набувають символічного значення. Погляд поета зупиняється на квітах, що нагадують про повноту і вод­ночас про швидкоплинність буття; на небі, що стає символом високого недося­жного ідеалу; на дитячих іграшках, що втілюють думку про сімейний затишок і щастя.Образ ліричного героя збірки «Сумні іграшки» постає надзвичайно трагічним. Він увесь час сумує, тужить за нездійсненними ідеалами. Його мрії та надії на кра­ще не збулися. Однак не можна сказати, що це слабка духом особистість. Ліричний герой Такубоку відзначається особливою піднесеністю й натхненністю. У ньому є внутрішня сила. Він знає, що реальність жорстока до людини, але він не відмовля­ється від неї.

Особливу роль у збірці відіграє образ дитини — доньки Такубоку, якій він, за­хоплений ідеями російських демократів, дав ім'я Соня. Вона втілює не тільки дум­ку про безмежну любов поета, відраду його серця, а й про майбутнє. Незважаючи на драматизм буття Такубоку вірив у краще майбутнє і для своєї доньки, і для своєї Японії. Тому образ дитини у книжці будується за контрастом до всього художнього світу збірки. Образ дитини розширює поняття часу, надаючи певного змісту всьому земному існуванню. Поет помирає, проте залишається його донька, у майбутнє якої Такубоку вірив усією душею.

Стиль танка Такубоку відзначається простотою, невимушеністю, задля якої поет нерідко порушував усталену форму. Він часто зменшував або збільшував кількість складів у рядках всупереч нормі. Використовує слова розмовного стилю, надаючи поезії характеру щирої розмови. Якщо раніше поети використовували жанр танка тільки для оспівування краси природи і кохання, то Такубоку наповнив його всіма проявами життя. Для письменника не було заборонених тем, він сміливо вводив у свої танка і факти реальності, і свої почуття, і враження. І в цьому він набагато ви­передив свій час, поклавши початок новій ері в японській літературі, де традиція відтепер поєдналася з реальністю.


Просмотров 609

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!