Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Індивідуальна робота студентівТестування: 1 тест по 2 бали.

Робота в мережі Інтернет: укласти бібліографію до теми «В. Маяковський і Україна».

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – 20 балів.

Самостійна робота студентів

Практичне заняття, самостійна робота Кіль-кість годин Зміст самостійної роботи Обладнання, ресурси Кіль-кість балів
До практичного заняття № 2. „Зрілий модернізм” та авангардизм і західно-європейська поезія першої половини ХХ ст. (Г.Аполлінер, Р.М.Рільке, Ф.Гарсіа Лорка, Т.С.Еліот).   Вивчити напам`ять та письмово проаналізувати 1-2 поезії Г.Аполлінера, Р.М.Рільке, Ф.Гарсіа Лорки, Т.С.Еліота (за вибором), визначити риси „зрілого модернізму” та авангардизму в них. Зіставити поетичний оригінал і переклад, виділяючи особливості вітчизняної перекладацької школи. Електронний системний каталог науково- критичної і художньої літератури, тексти.  
До практичного заняття № 3. Роман „Майстер і Маргарита” М. Булгакова в культурологічному контексті. „Магічний реалізм” роману. Письмово визначити риси поетики „магічного реалізму” у романі „Майстер і Маргарита” Булгакова. Письмово проаналізувати образи Майстра і Маргарити. Підготувати фрагмент уроку (слово вчителя) на тему: „М.Булгаков і Київ”.   Електронний системний каталог науково- критичної і художньої літератури, тексти.  
До самостійної роботи № 2. „Срібна доба” російської поезії та творчий доробок її найвизначніших представників (О.Блок, Анна Ахматова, В.Маяковський, Б.Пастернак). Вивчити напам`ять та письмово проаналізувати 1-2 поезії О.Блока, Анни Ахматової, В.Маяковського, Б.Пастернака (за вибором), визначити риси символізму, акмеїзму, футуризму в них. Зіставити поетичний оригінал і переклад, виділяючи особливості вітчизняної перекладацької школи. Електронний системний каталог науково- критичної літератури.    

Модульний контроль – контрольна робота (5 б.)

Підсумковий контроль –залік (40 б.)Модуль 3. Модернізм, авангардизм і реалізм у світовій літературі середини - другої половини ХХ ст.

Лекції

Тематика і зміст лекцій Кіль-кість годин Література
Лекція 10. Європейська (французька, німецька) література середини – другої половини ХХ ст. і розвиток модернізму, авангардизму і реалізму. 1. Європейська література середини - другої половини ХХ ст. Розвиток існуючих і виникнення нових літературних напрямів, течій і тенденцій. 2. Філософські й естетичні погляди А. Камю. А. Камю і екзистенціалізм („Міф про Сізіфа”). 3. Відчуження людини й абсурдність буття – провідні мотиви повісті „Сторонній” А. Камю. Сюжетно-композиційні особливості твору. Специфіка конфлікту. 4. Метафізика абсурду і етика трагічного стоїцизму в романі „Чума” А. Камю. Проблема вибору людини в межовій ситуації та відповідальності за цей вибір. Композиція і стиль твору. 5. „Драма абсурду” у французькій літературі 2-ї пол. ХХ ст., її ознаки й авангардистський характер. 6. Зображення духовної та інтелектуальної спустошеності сучасного суспільства – провідна тема п`єс Е. Йонеско („Носороги”, „Голомоза співачка”, „Урок” та ін.). Їх скетчевий характер. 7. Антивоєнна спрямованість прози Г. Белля 50-х років („Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...”, „Де ти був, Адаме?”, „Дім без господаря”). Особливості поетики. 8. Сучасність і недавнє минуле в романі „Більярд о пів на десяту” Г. Белля. Монологічна структура роману і перехрещення часових площин. Християнські мотиви в творі, їх трактування в моральному ключі.   Основна: Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1985. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. – Х., 2000. Попович М. А. Камю – художник і мислитель // Вікно в світ. – 2000. - № 1. – С. 130-137. Кушкин Е.П. Альбер Камю. Ранние годы. – Л., 1982. Великовский С. «Проклятые вопросы» Камю // Альбер Камю. Избранное. – М., 1988. – С. 5-38. Камю А. Шведские речи // Камю А. Соч. в 5-ти т. – Т. 4. – Харьков, 1998. – С. 171-209. Фокин С. Альбер Камю. Роман. Философия. Жизнь. – Спб., 2000. Діброва В. Шляхи театрального авангарду: Ежен Йонеско (Про творчість французького драматурга) // Всесвіт. – 1988. - № 10. – С. 122-125. Волощук Е. Человек изумленный (театр Йонеско) // Зарубіжна література. – 2002. - № 1 (березень). – С. 12-20. Волощук Е. ХХ век в зеркале театра Э. Йонеско // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. - № 1. – С. 7-10. Шахова К. П`ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з літератури. – К., 2001. – С. 123-160. Фрадкин И. М. Литература новой Германии. – М., 1961. – С. 454-473. Шахова К. Г. Белль // Зарубіжна література. – 2003. – № 10. – С. 21-23. Затонський Д. Г. Белль – людина й письменник // Вікно в світ. Зарубіжна література. – 1999. – № 2. – С. 110-132. Назаркевич Х.Я. Членування роману Г. Белля „Більярд о пів на десяту” як засіб вираження авторської сентенції // Іноземна філологія. – Львів, 1991. – Вип. 102. – С. 111-116. Додаткова: Камю А. Роман „Чума”: Посібник для 11 класу. – Х., 2002. Уліщенко В. Зарубіжна проза ХХ ст. в школі: Філософія модернізму та постмодернізму. Біографії письменників. Методика аналізу художніх творів. – Х., 2002. – С. 152-177. Рудаківська С.В. Альбер Камю. „Чума”: у пошуках методичних варіантів. 11 кл. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 2. – С. 46-51. Алексєєнко Л. Методичні матеріали до уроку за „Носорогами” Е Йонеско // Зарубіжна література. – 2002. – № 11 (березень). – С. 21. Горідько Ю.Л. Стильовий аналіз як шлях вивчення модерністських творів. На прикладі п`єси „Носороги”. – 11 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. - № 4. – С. 3-6.
Лекція 11-12. Американська, латиноамериканська та японська література середини – другої половини ХХ ст. і розвиток модернізму та реалізму. 1. Розвиток літератури США і друга половина ХХ ст., основні течії і тенденції. 2. Віддзеркалення нонконформістського світовідчуття в повісті „Над прірвою у житі” Дж. Селинджера. 3. Психологічні новели Дж. Селинджера у збірці „Дев`ять оповідань”. Їх тематика, проблематика та стильові особливості. 4. Повоєнна творчість Е. Хемінгуея. Повість-притча „Старий і море”: „життєподібний” сюжет і філософсько-символічний зміст. Новаторство прози письменника. 5 Латиноамериканська література в другій половині ХХ ст., її головні особливості та представники. 6. Роман „Сто років самотності” Г. Гарсіа Маркеса як твір „магічного реалізму”. Проблематика, система образів та міфопоетика твору. 7. Роман „Осінь патріарха” Г. Гарсіа Маркеса – гостра сатира, спрямована проти тоталітарного режиму і насильства над людиною. Жанрова та сюжетно-композиційна своєрідність твору. Характеристика головного образу. Художні відкриття письменника. 8. Своєрідність японської літератури другої половини ХХ ст. Людина і природа в романі „Снігова країна” Ясунарі Кавабата. Національні традиції у творі. 9. Відображення самобутнього духу японської культури у романі „Тисяча журавлів” Ясунарі Кавабата. Вишукана простота стилю письменника.   Основна: Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1985. Грибанов Б.Т. Эрнест Хемингуэй. – Ростов-на-Дону, 1998. Денисова Т.Н. Роман і романісти США ХХ ст. – К., 1990. – С. 101-124. Затонський Д. Ернест Хемінгуей – письменник і людина // Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання. – 1999. - № 6. – С. 6-26. Галинская И.Л. Загадка Сэлинджера // Галинская И.Л. Загадки известных книг. – М., 1986. – С. 9-65, 118-125. Морозова Т.Л.Дж. Сэлинджер. Спасать или спасаться? // Морозова Т.Л. Образ молодого американца в литературе США. – М., 1969. – С. 57-70. Земсков В. Габриэль Гарсиа Маркес. – М., 1986. Столбов В. Пути и жизни (О творчестве популярных латиноамериканских писателей). – М., 1985. – С. 269-318. Покальчук Ю.В. Сучасна латиноамериканська проза. – К., 1978. Затонський Д.В. Ще один Габріель Гарсіа Маркес // Всесвіт. – 1978. - № 1. Григорьева Т. Японская литература ХХ века. – М., 1983. Додаткова: Глущенко Г.”Гімн людині” чи щось інше? // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2004. - № 9. – С. 18-23. Уліщенко В.В. Зарубіжна проза ХХ ст. в школі: Філософія модернізму та постмодернізму. Біографії письменників. Методика аналізу художніх творів. – Х., 2002. – С. 122-151. Драч І. Кілька слів про Хемінгуея // Духовний меч. – К., 1993. Хотчнер А.Э. Папа Хемингуэй. – М., 2002. Галинская И.Л. Философские и эстетические основы поэтики Дж. Д. Сэлинджера. – М, 1975. Прилипко О. Про художню систему прози Габріеля Гарсіа Маркеса // Радянське літературознавство. – 1985. – № 12. Варгас Льоса М. Дивний світ Макондо // Всесвіт. – 1971. – № 12.  

Практичні заняття
Просмотров 550

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!