Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Індивідуальна робота студентів. Тестування: 1 тест по 2 балиТестування: 1 тест по 2 бали.

Робота в мережі Інтернет: укласти бібліографію до теми «Шолом-Алейхем і Україна».

Самостійна робота студентів

Практичне заняття, самостійна робота Кіль-кість годин Зміст самостійної роботи Обладнання, ресурси Кіль-кість балів
До практичного заняття № 1.Тема кохання та її художнє потрактування в творчості К.Гамсуна („Пан”) і Шолом-Алейхема („Пісня над Піснями”).   Виписати цитати, які характеризують головних героїв творів К.Гамсуна і Шолом-Алейхема та визначити засоби їх творення; дослідити тенденції модернізму в романах. Укласти порівняльну таблицю „Співвідношення між епічним і ліричним у романах „Пан” К. Гамсуна і „Пісня над піснями” Шолом-Алейхема. Підготувати фрагмент уроку (слово вчителя) на тему: „Шолом-Алейхем і Україна”. Електронний системний каталог науково- критичної і художньої літератури, тексти.  
До самостійної роботи № 1. Антиутопія і наукова фантастика Герберта Веллса 90-х років ХІХ ст. Письмово визначити елементи жанру антиутопії у творах „Машина часу”, „Невидимець”, „Війна світів” Г. Веллса (1 за вибором). Підготувати таблицю: „Особливості наукової фантастики Г. Веллса”. Електронний системний каталог науково- критичної літератури.  

Модульний контроль – термінологічний диктант (5 б.)

Модуль 2. „Зрілий модернізм”, авангардизм і реалізм у світовій літературі першої половини ХХ ст.

Лекції

Тематика і зміст лекцій Кіль-кість годин Література
Лекція 6. „Зрілий модернізм” та авангардизм у західно-європейській поезії першої половини ХХ ст. Творчість Р.М. Рільке, Г. Аполлінера, Ф. Гарсіа Лорки, Т.С. Еліота. 1. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії Р.М. Рільке. Вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі. Р.М. Рільке і Україна, українські мотиви в його творчості. 2. Шлях Гійома Аполлінера від неоромантизму до кубофутуризму. Українські мотиви в творчості поета. 3. Ф. Гарсіа Лорка та синтез у його творах міфології, фольклору з поетикою модернізму. Персоніфікація природних сил і стихій. 4. Т.С. Еліот – поет і теоретик модернізму. Інтелектуальний характер його поезії. Особливості поетики Еліота.     Основна: Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1985. Березина А.Г. Поэзия и проза молодого Рильке. – Л., 1985. Ніколенко О.М., Бардакова Ю.В. Вивчення поезії ХХ століття у школі. Гійом Аполлінер. Райнер Марія Рільке. - Х., 2003. Ізарський О. Р.М. Рількей Україна // Зарубіжна література. – 2003. - № 36. – С. 6-11. Волощук Є.В. Г. Аполлінер і розвиток французької та європейської авангардистської поезії // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. - № 10. – С. 41-47. Назарець В.М. Геніальний Г. Аполлінер // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. - № 11. – С. 4-8. Сірочук Т. Від Мухаммеда ІУ через Аполлінера до Лукаша // Зарубіжна література. – 2000. - № 8(лютий). – С. 6-8. Осповат Л. С. Гарсиа Лорка. – М., 1965. Франк Б. Сервантес. Гарсиа Лорка. – М., 1982. Гарсиа Лорка Франсиско Федерико и его мир. / Пер. с исп. – М., 1987. Вовк Я.Г. Гарсіа Лорка в українських перекладах та критиці // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Полтава, 1998. – Вип. 2. – С. 131-139. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів, 1996. – С. 66-82. Ионкис Г. Э. Английская поэзия ХХ века (1917-1945): Учебн. пос. для пед. ин-тов. – М., 1980. – С. 69-125. Михед Т. Синдром Еліота, або Модерніст проти модернізму // Вікно в світ. – 2001. - № 3. – С. 72-80. Додаткова: Кравченко Л. Ліричний герой Р.М. Рільке (до проблеми суб`єктивного синкретизму) // Слово і час. – 2004. - № 5. – С. 38-42. Тараник К.В., Шевченко Т.Г. Кубофутуризм та сюрреалізм – ключові естетичні категорії будови уроку: Алгоритм уроку „Г. Аполлінер і становлення авангардистських течій у французькій та європейській поезії” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 4. – С. 2-6. Орлова О. Поетичний всесвіт Томаса Стернза Еліота // Вікно у світ. – 1999. - № 6. – С. 143-149.
Лекція 7-8-9. „Зрілий модернізм” і реалізм у європейській прозі першої половини ХХ ст. Творчість Ф. Кафки, Дж. Джойса, Т. Манна, М. Булгакова. 1. Ф.Кафка – австрійський письменник-модерніст. Жанр новели, оповідання, притчі у творчому доробку Кафки („Перевтілення”, „У виправній колонії”, „У врат закона” тощо): проблематика, образна система, художні особливості. 2. Відображення глибинних суперечностей і колізій буття людини в умовах високорозвиненої цивілізації в романах Кафки „Америка”, „Процес”, „Палац”. Процес міфологізму Кафки. Особливості стилю письменника. 3. Дж.Джойс – ірландський письменник-модерніст, його світоглядні й естетичні позиції. Еволюція творчості митця („Дублінці”, „Джакомо Джойс”, „Стівен-герой”, „Портрет художника замолоду”). Риси поетики модерністських творів. 4. Роман Джойса „Улісс” як „Євангеліє від модернізму”. Сприйняття та інтерпретація сучасності в романі. Поетика „Улісса”: потік свідомості, міфологічні паралелі і алегорії, елементи пародійності. Вплив Джойса на літературу ХХ ст. 5. Т.Манн, його світоглядна й творча еволюція. Роман-сімейна хроніка „Будденброки”, структура, пов`язаність із класичним реалізмом. 6. Рух Т. Манна до модерної літератури. Оповідання про митців, трактування в них теми мистецтва і митця („Трістан”, „Тоніо Крегер”, Смерть у Венеції”, „Маріо і чарівник” тощо). Роман „Магічна гора”, його ідейно-тематичні мотиви й особливості структури. 7. Творчий шлях М. Булгакова. Роман „Майстер і Маргарита” як вершина його таланту. „Магічний реалізм” роману. Поєднання в ньому фантастики і філософсько-біблійних мотивів. Сатира і глибокий психологізм. Композиція твору. Проблема творчості і долі митця. Тема совісті. Доля роману Булгакова. Традиції Данте, Й.-В.Гете, Е.Гофмана, М.Гоголя. 8. Вираження авторської позиції в повісті-фантазії „Собаче серце”. Майстерність Булгакова-сатирика. Булгаков і Київ. Основна: Затонський Д. Цей дивний Франц Кафка // Кафка Ф. Вибрані твори. – К., 2003. – С. 5-36. Брод М. О Франце Кафке. – Спб., 2000. Кафка Ф. Щоденники 1910-1923 рр. – К., 2000. Гарин И.И. Кафка // Гарин И.И. Пророки и поэты. Соч.: В 2-х т. Т. 2. – М., 1992. – С. 617-682. Гарин И.И. Дж.Джойс // Гарин И.И. Пророки и поэты. Соч.: В 2-х т. Т. 2. – М., 1992. – С. 301-569. Жлуктенко Н. Английский психологический роман ХХ века. – К., 1988. – С. 83-104. Шахова К.О. Джеймс Джойс // Література Англії ХХ століття. – К., 1993. Апт С. Томас Манн. – М., 1972. Адмони В., Сильман Т. Томас Манн: Очерк творчества. – Л., 1960. Шахова К. Томас Манн // П`ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з літератури. – К., 2001. – С. 43-87. Наливайко Д. Томас Манн-новеліст // Томас Манн. Трістан. Новели. – К., 1975. – С. 5-18. Волощук Е. Труды и соблазны святого Себастиана ХХ века / три новеллы Т. Манна о художнике / // Вікно в світ. Зарубіжна література. – 1999. - № 2. – С. 14-35. Боборыкин В.Г. Михаил Булгаков. – М., 1991. Вулис А.З. Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита». – М., 1991. Николенко О.Н. От утопии к антиутопии. О творчестве А. Платонова и М. Булгакова. – Полтава, 1994. Соколов Б. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». – М., 1991. Додаткова: Кафка Ф. Письмо отцу. Письма 1902-1924. Письма Фелице Бауэр и Грете Блох. Письма Милене // Кафка Ф. Собр. соч.: В 3-х т. – Т. 3. – М., 1994. Набоков В. Франц Кафка // Всесвіт. – 1993. - № 3-4. Жантиева Д.Г. Джеймс Джойс. – М., 1967. Манн Т. Письма. – М., 1975. Манн Т. Очерк моей жизни // Манн Т. Собр. соч.: В 10-ти т. – Т. 9. – М., 1960. Федоров А.А. Томас Манн: Время шедевров. Т. Манн в период творческого расцвета. - М., 1981. Дворак О.Г. Згубність „авантюри почуттів”. Конспект уроку з вивчення новели Т. Манна „Смерть у Венеції”. 11 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. - № 10. – С. 45-50. Первак О.П. Якщо краса позбавлена душі / Урок аналітичного прочитання новели „Смерть у Венеції” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. - № 11. – С. 45-48. Затонский Д. Волшебные горы Томаса Манна // Литературное обозрение. – 1975. - № 6. Ященко Є. Велич Томаса Манна // Всесвіт. – 1992. – № 5-6. Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. – М., 1988. Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова. – М., 1983. Петелин В. Мятежная душа России. – М., 1986. – С. 216-243. Кенько Г. Загадка Мастера? // Людина і світ. – 1989. – № 4. – С. 32-39. Воспоминания о Булгакове. – М., 1988. Лакшин В.Я. Мир Михаила Булгакова // Собр. соч.: В 5-ти т. – Т. 1. – М., 1989. – С. 5-68. Лесскис Г. Последний роман Булгакова // Собр. соч.: В 5-ти т. – Т. 5. – М., 1990. – С. 607-630. Михаил и Елена Булгаковы. Дневник Мастера и Маргариты. – М., 2001. Петровский М.С. Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова. – К., 2001.

Практичні заняття
Просмотров 632

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!