Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Основні прийоми роботи на тренажері ДСПСтруктура та запуск тренажера

Комп'ютерний тренажер ДСП складається з двох частин:

- програма моделювання роботи станції Миколаїв;

- редактор сценаріїв для підготовки початкових умов тренувань.

Для запуску тренажера виконаєте подвійне клац ання „мишею” по піктограмі «Тренажер ДСП» на робочому столі ПЕОМ. В результаті з'явиться діалогове вікно «Умови тренування» (рис.1).

 

Рис.1 – Діалогове вікно „Умови тренування”

 

В полі Шифр вкажіть 4-х значний шифр, що відповідає номеру індивідуального завдання (за умовчанням значення шифру встановлюється «0000»). Результати тренування зберігаються в папці RESULT, яка знаходиться в папці з програмою тренажера, у файлі XXXX.txt, де XXXX – шифр.

Виберіть один з вказаних варіантів тренування (в прикладі вибраний варіант «Транзитний БЗ з Снігурівки») і натисніть кнопку Пуск. Для виходу з програми тренажера і завершення роботи натискайте кнопку Вихід. Після натиснення кнопки Підхід, виконується перехід в програму Редактор сценаріїв,яка дозволяє створити новий сценарій тренування або відредагувати існуючий сценарій, заздалегідь вибравши його із запропонованого списку.

В режимі навчання для використання в процесі тренування Активного помічника, що видає підказки про порядок дій, встановіть прапорець Дозволити допомогу. Активний помічник доцільно використовувати у варіантах завдань, що передбачають роботу з одиночними поїздами.

Після натиснення кнопки Пускз'явиться головне вікно тренажера (рис.2).

Рис.2 – Загальний вигляд головного вікна тренажера

 

Дане вікно містить головне меню тренажера (знаходиться у верхній частині вікна), рядок стану системи (знаходиться в нижній частині вікна), зображення пульт-табло і пульта маніпулятора. На пульті-маніпуляторі розміщені зображення кнопок і рукояток для управління роботою станції, які з'єднані в наступні групи:

1) кнопки зв'язку КоммутаторіСвязь;

2) кнопки централізованого огородження колій Ограждение;

3) кнопки сигналів Поездные і Маневровые;

4) рукоятки Індивідуального переводу стрілок;

5) опломбовані кнопки допоміжного переведення стрілок Стрелки;

6) кнопки зміни напряму автоблокування на перегонах, що примикають
Смена направления;

7) кнопки запрошувальних сигналів Пригласит.;

8) кнопки «Отмена маршр.», «Отмена набора», «Контр. стрелок», «Искусств. разделка», «Викл. звонка взреза», з'єднані в групу Допоміжні кнопки.

Головне меню тренажера

Головне меню дозволяє керувати процесом тренування і мати доступ до різної довідкової інформації. Після клацання лівою кнопкою „миші” по будь-якому пункту головного меню з'являється відповідне меню з набором команд. Для виконання певної команди необхідно клацнути лівою кнопкою „миші” на відповідному пункті меню. Для того, щоб закрити меню необхідно натискувати клавішу «ESC» або клацнути „мишею” в будь-якому місці головного вікна тренажера поза цим меню.

Меню Робота

Вибір пункту меню Пауза припиняє роботу тренажера. В рядку стану системи указується «Зупинено» і при цьому з'являється вікно для запуску тренажера (рис.3):

Рис.3. – Вікно для відновлення роботи тренажера після паузи

 

Натиснення кнопки Пуск відновлює роботу тренажера. В рядку стану вказується темп моделювання. Вибір пункту меню Вихід призводить до закриття програми і припинення тренування.

Меню Інформація

Меню Інформація містить 4 команди: Підхід поїздів, Помилки, Показники, Норми закріплення.

Вибір пункту меню Підхід поїздів дозволяє відкрити вікно Інформація, яке включає дві вкладки Стан поїздів і Підхід поїздів (рис.4.).

Рис.4. – Вкладки вікна Інформація

 

У вкладці Стан поїздів вказуються відомості про хід виконання операцій технологічного процесу з поїздами, що знаходяться в парку і на підході до станції.

Вкладка Підхід поїздів містить інформацію про поїзди, що прибувають: № поїзда, індекс поїзда, число вагонів, умовна довжина, вага брутто, число осей, тип локомотива № локомотива.

В режимі навчання, якщо при запуску тренажера був встановлений прапорець Дозволити допомогу(див. п. 2.1.), вікно Інформація,виводиться автоматично в лівій частині тренажера. Клацнувши правою кнопкою миші по вікну Інформація, можна вивести контекстне меню, в якому передбачені наступні команди:

- - Закріпити– для закріплення вікна Інформація в поточному місці;

- - Плаваюча – для можливості перенесення вікна Інформація в будь-яке інше місце. Для перетягування вікна слід «схопити» вікно за заголовок лівою кнопкою миші і перенести його в потрібне місце.

- Закрити – для закриття вікна Інформація.

Вибір пункту меню Помилки дозволяє відкрити вікно Помилки і проглянути список помилок, допущених під час тренування. При цьому для кожної помилки указується кількість штрафних балів (рис 5).

Рис. 5 – Вікно Помилки

 

Вибір пункту меню Показники дозволяє відкрити вікно Показники і отримати розрахунок показників роботи парку на даний момент (рис. 6).

Рис. 6 – Вікно Показники

 

Для оновлення показників роботи станції необхідно натиснути кнопку Поновити.

Вибір пункту меню Норми закріпленнядозволяє відкрити вікно Норми закріплення(рис. 7)і отримати інформацію про норми закріплення вагонів на приймально-відправних коліях станції Миколаїв. При цьому необхідно в списку Колія вказати колію Східного або Головного парків, що цікавить. Потрібна кількість башмаків для закріплення вибирається в залежності від числа осей в составі з урахуванням інформації про розподіл навантажених і порожніх вагонів по составу (за відсутності такої інформації число башмаків для закріплення слід приймати по стовпчику Порожніх осей).

Рис. 7 – Вікно Норми закріплення

Меню Настройка

Вибір пункту Текстові повідомлення дозволяє змінювати форму виведення повідомлень, які поступають для ДСП. При цьому, якщо біля даного пункту меню встановлений прапорець, то голосові повідомлення дублюються текстовими, інакше виводяться тільки голосові повідомлення.

Вибір пункту Консоль управління, дозволяє управляти роботою тренажера з клавіатури шляхом введення команд, закодованих певним чином. Дана команда використовується розробниками програмного комплексу і досвідченими користувачами на стадії дослідної експлуатації тренажера.

Меню Вигляд

Вибір пункту меню Секції маршрутів дозволяє відобразити вікно з кнопками для штучного розмикання ізольованих секцій (рис. 8).

Рис. 8 – Вікно Секції маршрутівМеню Допомога

Вибір пункту меню Про програму дозволяє відобразити вікно Про програму(рис. 9), в якому вказані відомості про програму і розробників тренажера.

Вибір пункту меню Довідка дозволяє проглянути електронний варіант даної інструкції.

Вибір пункту Активний помічникдозволяє використовувати в процесі тренування контекстні підказки про подальші дії ДСП по обробці поїздів. Використання даної опції можливе тільки у випадку, якщо при запуску тренажера був встановлений прапорець Дозволити допомогу (див. п. 2.1.).

Рис. 9 – Вікно Про програму

 

В режимі навчання, якщо при запуску тренажера був встановлений прапорець Дозволити допомогу(див. п. 2.1.), вікно Активний помічник(рис. 10),виводиться автоматично в правому верхньому кутку тренажера. Клацнувши правою кнопкою миші по вікну Активний помічник, можна вивести контекстне меню, в якому передбачені наступні команди: Закріпити, Плаваюча, Закрити (див. п.2.2.2)

Рис. 10 – Вікно Активний помічник

Рядок стану системи

Рядок стану системи є горизонтальною смугою в нижній частині головного вікна тренажера. В рядку стану відображаються дані про поточний режим тренування і інші відомості, які характеризують поточний стан тренажера (рис. 11).

Рис. 11 – Рядок стану системи

 

Елемент Системний час

Даний елемент рядка стану показує час по таймеру тренажера - системний час тренажера.

Елемент Темп

Даний елемент рядка стану указує на темп тренування (кількість секунд системного часу, що доводяться на одну секунду реального часу). Темп тренування може змінюватися від 1:1 до 1:20. Для зменшення темпу тренування необхідно клацнути „мишею” на значку, а для збільшення темпу – на значку . Клацання лівою кнопкою „миші” по слову «Темп» дозволяє встановити темп тренування 1:20, якщо попередній темп був 1:1, і темп 1:1 в інших випадках.

Елемент Помилки

В даному елементі рядка стану системи вказується кількість допущених за час тренування помилок (в чисельнику) і сума штрафних балів (в знаменнику).

Елемент Остання помилка

Якщо в процесі тренування допущена помилка, то даний елемент рядка стану підсвічується червоним кольором і в ньому вказується допущена помилка і відповідна кількість штрафних балів. Через 5 секунд повідомлення про помилку зникає.

Пульт-табло

Для контролю за роботою станції Миколаїв на екрані відображається пульт-табло поста МРЦ. Пульт-табло включає наступні елементи:

Світлові жолобки мнемосхеми станції, які мають наступну індикацію:

- жолобки не освітлені – ізольовані ділянки вільні від рухомого складу, маршрут руху не встановлений, якщо ділянка зайнята рухомим складом - хибна вільність;

- жолобки освітлені червоним світлом – ділянка зайнята рухомим складом, а при його відсутності – хибна зайнятість;

- жолобки освітлені білим світлом – ділянка замкнута в приготованому маршруті; жолобки стрілочних секцій також підсвічуються білим світлом при перевірці положення стрілочних переводів кнопкою «Контроль стрілок»;

- жолобки освітлені білим миготливим світлом – виконується штучне розмикання ізольованої ділянки;

- жолобок перед сигналом освітлений зеленим світлом – виконується приготування маршруту, початком якого є даний сигнал.

 

Сигнальні лампочки.

- лампочки контролю блок-ділянок наближення (віддалення) мають наступну індикацію: червона – блок-ділянка зайнята; біла – блок-ділянка вільна;

- лампочки зайнятості перегону при вільному перегоніне горять, при зайнятті перегону спалахують білим світлом;

- лампочки контролю напряму автоблокування мають наступну індикацію: біла (схема автоблокування встановлена в парному напрямку), зелена (схема автоблокування встановлена в непарному напрямку);

- лампочка «Искусст. размык.» (штучне розмикання) спалахує миготливим червоним світлом при натисненні індивідуальних кнопок «Секції маршрутів», рівним червоним світлом після натиснення кнопки «Искусств. разделка» і гасне після закінчення розмикання ізольованих ділянок.

- лампочка «Отмена» спалахує миготливим червоним світлом при натисненні кнопки «Отмена маршр.», гасне після повторного натиснення даної кнопки або після натиснення кнопки сигналу, який є початком маршруту, що відміняється.

- лампочки «Поездн.», «Своб. путь», «Маневр.» спалахують рівним червоним світлом при відміні маршруту, відповідно, поїзного, з вільної колії, маневрового, після натиснення кнопки сигналу, який є початком маршруту, що відміняється.

- лампочки централізованого огородження розташовані над світловими жолобками приймально-відправних колій. Спалахують миготливим білим світлом після запиту огородження у оператора ПТО, рівним білим світлом при дачі згоди на огородження колії після натиснення відповідної кнопки на пульті, рівним червоним світлом, якщо відповідну колію огороджено і гаснуть після зняття огородження.

- лампочка «Отм. согл. огражд» (відміна згоди огородження) спалахує миготливим білим світлом після натиснення кнопки «Отмена», розташованої в групі «Ограждение», для зняття огородження з колії.

 

Повторювач світлофора. Для контролю стану світлофора використовуються сигнальні лампочки, які мають наступну індикацію:

· - вхідні світлофори: зелений - світлофор відкритий, червоний - світлофор закритий, білий - відкритий запрошувальний, червоний миготливий - перегоріла лампа червоного вогню на світлофорі, червоний рівний і зелений миготливий – перегоріла лампа зеленого вогню;

· - вихідні світлофори: зелений - світлофор відкритий, білий - відкритий маневровий, згаслий - світлофор закритий, білий миготливий - перегоріла лампа заборонного вогню (червоного або синього), зелений рівний і білий миготливий – перегоріла лампа зеленого вогню;

· - маневрові світлофори: білий - світлофор відкритий, згаслий - світлофор закритий, білий миготливий - перегоріла лампа синього вогню (якщо світлофор закритий) або білого вогню (якщо світлофор відкритий);

 

Маршрутні покажчики. В залежності від напряму маршруту, що готується, спалахує стрілка «Вліво» або «Вправо» білим світлом при приготуванні маневрового маршруту і зеленим світлом при приготуванні поїзного. Стрілка гасне після замикання маршруту або натиснення кнопки «Відміна набору».

Амперметрвказує величину струму, який споживається електродвигуном під час переводу стрілки. При неможливості переводу стрілки стрілка амперметра не опускається.

Пульт-маніпулятор

Для управління роботою станції в процесі тренування, у тому числі для управління стрілками і сигналами, використання засобів зв'язку на екрані тренажера відображається пульт-маніпулятор, який включає кнопки управління сигналами (поїзними і маневровими), допоміжні кнопки («Контр. стрелок», «Отмена маршр.» і т.д.), кнопки допоміжного переводу стрілок, кнопки зміни напряму автоблокування, кнопки запрошувальних сигналів, стрілочні рукоятки. Натиснення кнопки на пульті імітується натисненням лівої кнопки „миші” на відповідному елементі управління.

· Двохпозиційні неопломбовані кнопки без фіксації зеленого кольору. Кнопки даної групи призначені для управління поїзними сигналами і приготування поїзних маршрутів. Кнопки поїзних сигналів згруповані по горловинах (п. 3.2).

 

· Двохпозиційні неопломбовані кнопки без фіксації червоного кольору. Кнопки даної групи використовуються при приготуванні поїзних маршрутів і маршрутів насуву на сортувальну гірку. Кожна така кнопка відповідає кінцевій точці поїзного маршруту (п. 3.2).

 

Двохпозиційні неопломбовані кнопки без фіксації білого кольору.

- «Маневровые» (маневрові сигнали) - по одній на кожний маневровий сигнал. Призначені для приготування маневрових маршрутів (п. 3.2);

- «Смена направления» - по одній на кожний перегін. Призначені для установки напряму автоблокування на відправлення із станції Миколаїв (п. 3.3);

- «Ограждение» - кнопки дачі згоди на централізоване огородження приймальновідправних колій, по одній на кожну колію (п. 3.5);

- «Отмена» (відміна згоди на огородження) - одна для всіх колій. Використовується черговим для відміни згоди на огородження (п. 3.5);

- «Контр. стрелок» - необхідна для підсвічування поточного положення стрілок на пульті-табло (п. 3.4);

- «Отмена набора» - використовується для відміни набору останнього маршруту (п. 3.2);

- «Отмена маршр.» - використовується для відміни встановленого маршруту (п. 3.2);

- «Искусств. разделка» (штучне розмикання) - використовується для розмикання секцій маршруту в тих випадках, коли маршрут не розмикається автоматично після проходу поїзда. Кожне натиснення даної кнопки фіксується лічильником (п. 3.2).

 

Двохпозиційні кнопки без фіксації з пломбою. Для імітації зриву пломби необхідно клацнути правою кнопкою „миші” на відповідному елементі управління і в контекстному меню, що з'явилося, вибрати команду Зняти пломбу.

- Кнопки допоміжного переведення стрілок «Стрелки» – використовуються для переведення стрілок при хибній зайнятості стрілочних секцій. Утримання цих кнопок після натиснення імітується натисненням і утриманням клавіші SHIFT (п. 3.4 і п.4.4.3);

- Кнопки запрошувальних сигналів «Пригласит.» – використовуються при прийомі поїздів при заборонній індикації вхідного світлофора для відкриття запрошувального сигналу. Утримання цих кнопок імітується натисненням і утриманням лівої кнопки „миші” (п. 4.4.6).

 

Стрілочні рукоятки використовуються для індивідуального переводу стрілок. При маршрутному наборі (нормальне положення) рукоятки знаходяться в середньому положенні. Поворот рукоятки вліво відповідає «плюсовому» положенню стрілки (при цьому спалахує зелена лампочка зліва), поворот рукоятки вправо – «мінусовому» (спалахує біла лампочка справа). При втраті контролю стрілки, у тому числі при її переводі спалахує червона лампочка посередині.

Перевід рукоятки вліво на «+» виконується клацанням лівої кнопки „миші”, перевід вправо на «–» – клацанням правої кнопки „миші”. Зміна положення стрілочного переводу супроводиться відхиленням стрілки амперметра (п. 3.4).

 

Червоні ковпачкивикористовуються для обмеження доступу до стрілочних комутаторів у разі порушення нормального функціонування стрілки (виконання робіт по ремонту, замикання стрілки і ін.). Для встановлення ковпачка на стрілочну рукоятку, необхідно клацнути лівою кнопкою „миші” спочатку на зображення червоного ковпачка, а потім на стрілочній рукоятці. Для зняття ковпачка необхідно клацнути правою кнопкою „миші” на його зображення стрілочної на рукоятці і в меню, що з'явилося, вибрати команду «Зняти ковпачок» (п. 3.4).

 

 

Кнопки зв'язку

Кнопки груп Связьі Коммутатор дозволяють відкрити меню вихідних повідомлень. Система меню, діалогових вікон і голосових повідомлень, пов'язаних з цими кнопками, дозволяє імітувати переговори між ДСП станції Миколаїв і іншими працівниками, причетними до технологічного процесу (ДСП станцій Снігурівка, Долинська, Колосівка, Херсон, Миколаїв-Вантажний, вузловим ДНЦ, машиністами поїзних і маневрових локомотивів, працівниками парку, електромеханіком).

 

Вхідні повідомлення

Вхідні повідомлення поступають по каналах поїзного і маневрового радіозв'язку, паркового зв'язку гучномовного оповіщення (ПЗГО), а також станційного і поїзного міжстанційного телефонного зв'язку. Вхідні повідомлення виводяться в голосовій формі і можуть дублюватися текстовими повідомленнями.

Повідомлення, які поступають по поїзному радіозв'язку, маневровому і ПЗГО автоматично з'являються на екрані за умови вільності каналу або стають в чергу і чекають звільнення цього каналу. Приклад вхідного повідомлення наведений на
рис. 12:

Рис. 12 – Приклад вхідного повідомлення

 

Після отримання повідомлення необхідно натиснути кнопку Зрозуміло; інакше через 10 секунд, фон вікна стає червоним, що свідчить про те, що ДСП не прореагував на повідомлення.

Під час надходження повідомлення по станційному або поїзному міжстанційному зв'язку звучить зумер, і напис на відповідній кнопці Комутатора стає червоним. Повідомлення з'являється тільки після натиснення даної кнопки. Приклад вхідного повідомлення наведений на рис. 13:

Рис. 13 – Приклад вхідного повідомлення

 

Натиснення кнопки Зрозуміло дозволяє закрити вікно, не виконуючи при цьому яких-небудь дій. Натиснення кнопок Очікую або Відмова дозволяють закрити вікно і відкрити, відповідно, діалогове вікно Очікую або Відмова в прийомі
(див. розділ 6.)

У випадку, якщо ДСП не достатньо зрозумів зміст вхідного повідомлення, в тренажері для кожного виконавця в меню вихідних повідомлень передбачена команда Повторіть останнє повідомлення.

Вихідні повідомлення

Повідомлення від ДСП до інших працівників (накази, доклади і запити) вводяться у вигляді спеціальних діалогових вікон. Доступ до цих діалогових вікон реалізований за допомогою меню груп Связь і Коммутатор. На рис. 14 та 15 приведена структура цих меню.

       
 
   
 

 

 


 
 

 

 


Рис. 14 – Меню групи Связь

 

 

 
 

 

 


Рис. 15 – Меню группы Коммутатор

На цих рисунках приведені меню і їх підменю, які стають доступними при натисненні відповідної кнопки зв'язку або комутатора.

Якщо діалогове вікно вихідного повідомлення викликане за допомогою меню групи Коммутатор, то після введення інформації і закриття вікна варто віджати кнопку абонента, що викликався, на Комутаторі (кнопка повинна згаснути) для можливості відповіді цього абонента через Коммутатор.

Детальні інструкції по введенню вихідних повідомлень і команд від ДСП станції Миколаїв приведені в п'ятому розділі даної інструкції.

 

 


Просмотров 702

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!