Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Зображення, що перекриваються3.27.1 Ви можете ввести до двох зображень (файлів) в одне вікно. У даній версії це можуть бути модель і зображення в якості підкладки, чи знімок і модель як підкладку (див. 6.5).

 

3.27.2 Коли вікно містить більш ніж одну картинку, на панелі інструментів вікна активізується кнопка “Transparency” (“Прозорість”) .

 

3.27.3 Натисніть її для виклику діалогу, за допомогою якого можна встановити значення прозорості. Прозорість для різних вікон може відрізнятися. Переміщенням повзунка чи натисканням кнопок “Opaque” (“Непрозорий”) чи “Transparent” (“Прозорий”) можна настроювати прозорість зображень, що перекриваються.

 

3.27.4 Для співставлення масштабів зображень, що перекриваються, необхідно, щоб вони були однаковими і їх положення співпали (по верхній картинці), якщо одиниці виміру по відповідним осях однакові. В іншому випадку програма при початковому завантаженні викликає діалог для настроювання параметрів перекриття:

 

У даній версії цей діалог викликається тільки у випадку завантаження зображення, використовуваного в якості підкладки (див. 3.18.8.1.2).

 

3.27.5 У цьому діалозі необхідно нарисувати прямокутник, який визначає область зображення (як у режимі “zoom” (3.15)), що повинно бути введене, а у відповідних вікнах редагування вказати координати його країв.

 

3.27.6 При натисканні кнопки панелі інструментів “Flip” – “Перевернути” (яка стає активною в цьому режимі) ви можете поміняти місцями картинки в активному вікні і, таким чином, контролювати вид верхнього зображення.

 

3.27.7 Опція “Overlay” (“Перекриття”) необхідна, коли для полегшення побудови моделі використовується зображення розрізу. Вона також корисна для аналізу результатів у режимі “Viewer” – “Візуалізатор” (див. 6.5).

 

3.28 Інші особливості наступної версії

3.28.1 Виконання паралельних обчислень при розрахунку декількох пунктів збудження за допомогою локальної мережі комп'ютерів.

 

3.28.2 Використання шаблонів окремих ділянок профілю (хвилястих, шорсткуватих і т.п.) при завданні багатокутників.

 

3.28.3 Можливість введення стохастичного шуму для розподілу фізичних параметрів всередині багатокутника.

 

3.28.4 Розширені можливості імпорту/експорту модельних даних з/в інші пакети, включаючи дані ГДС.

 

3.28.5 Імпорт і нотація (задання опорних ліній і точок) розрізів у глибинному і тимчасовому масштабах.

 

3.28.6 Деякі види стандартної обробки синтетичних даних, таких як сума по СГТ і міграція.

 

3.28.7 Чисельне рішення векторного хвильового рівняння (постійна щільність).

 

3.28.8 даних (стиск і вибірка). Можливість архівації

 


 

4. Обчислення на основі повнохвильового моделювання

4.1 Діалог “Computation” (“Обчислення”)

Під час роботи Обчислювального Блоку на екран виводиться стандартний діалог пакета “Computation” (“Обчислення”):

 
 

4.1.1 Цей діалог дозволяє спостерігати поточний стан процесу обчислень.

 

4.1.2 Натискання на кнопку “Pause” (“Пауза”) зупиняє процес. Коли процес неактивний, напис на кнопці змінюється на “Resume” (“Продовжити”). Натискання на цю кнопку знову активізує процес обчислень.

 

4.1.3 Користувач може згорнути діалогове вікно в іконку натисканням кнопки “Hide” (“Сховати”) чи завершити процес натисканням кнопки “Terminate” (“Закінчити”) у верхньому правому куті вікна. У випадку скасування обчислень з'являється попереджуючий діалог:

 
 

4.1.4 Якщо діалог обчислень схований, ви можете зробити його видимим за допомогою натискання на іконку процесу в нижньому правому куті вікна.

 

4.1.5 У процесі обчислень можливо спостерігати (вести моніторинг) поточного стану пакета в графічному виді. Пакет починає моніторинг процесу обчислень незабаром після старту обчислень (3.24.2).

 

4.1.6 Ви можете змінити розмір і стан вікна (3.25).У процесі обчислень ви можете бачити як сейсмограму, зображення якої поступово збільшується зверху вниз у процесі обчислень, так і поточний знімок розповсюдження хвильового поля. Є можливість змінювати властивості зображень (див. 6.4).

 

4.1.7 Для рисування картинок потрібно деякий час, тому графічний моніторинг сповільнює обчислення. Якщо ви не маєте потребу в графічному моніторингу, рекомендується згорнути в іконку вікно перегляду. У цьому випадку процесор не буде брати участь у графічних обчисленнях.

 

4.1.8 Коли обчислення завершені, у вікнах перегляду показуються результативна сейсмограма чи часовий розріз, а також знімок останньої розрахованої позиції генерації хвиль.

 

4.1.9 Користувач може не тільки зупинити виконання програми, як це описано в 4.1.2, але і продовжити рахунок навіть після скасування (4.1.3)чи збою.

 

 
 

4.1.10 Якщо обчислення не завершені, і ви знову викликаєте Конструктор Моделі, ви побачите наступне попереджуюче повідомлення:

У залежності від відповіді будуть виконані такі дії:

a) Yes (Так): незавершені обчислення будуть продовжені;

б)No (Немає): обчислення не продовжуються, при цьому проміжні результати будуть загублені;

в)Cancel (Скасування): користувач виходить з Конструктор Моделі, без змін.

 

4.1.11Дані для проміжної точки записуються програмою автоматично під час обчислень, а також у випадку припинення обчислень користувачем (4.1.10).

4.2Вікно “Report” (“Звіт”)

Деяка додаткова інформація. Стосовна до обчислень і інших дій з даними виводиться у вікно “Report” (“Звіт”):

 

 
 

4.2.1 Це вікно завжди відкривається в момент початку обчислень. Його перегляд можна задати вручну за допомогою пункту “Show Report” (“Показати звіт”) меню “View” (“Вид”).

 

4.2.2 Дані, що були останніми (протягом останнього сеансу) послані у вікно “Звіт”, зберігаються в поточній папці (див. 3.18.1) під назвою “Tesseral.log” для можливого аналізу.

 

Компоненти хвильового поля

4.3.1 Компоненти (у даному контексті) – це масштабовані (скалярні) змінні значення векторних параметрів.

 

Синтетичні дані містять декілька компонентів сейсмічного (акустичного) хвильового поля. Вони представлені набором динамічних фізичних параметрів (перемінних у часі). Більшість з них є основними аналогами параметрів, вимірюваних при польових спостереженнях, а деякі є їх похідними. 

4.3.2 Вертикальна і горизонтальна миттєва швидкість частки середовища.

Миттєва швидкість частки (у даному контексті) – це періодичний зсув середовища, що моделюється, який розповсюджується в просторі (одиниця виміру [швидкість]). Цей зсув може бути розділений на горизонтальну і вертикальну компоненти.

4.3.3 Напруга (у даному контексті) (еквівалент сили, що розповсюджується в площині, як розподілена в об’ємі щільність є еквівалентом маси). У метричній системі воно вимірюється як [(kg* m/s^2)/m^2] (чи в одиницях [щільність]([швидкість]^2) ). У пружному рівнянні компонента напруги зсуву є одним з його динамічних параметрів, тобто цим воно відрізняється від еквівалента тиску, де використовується поняття нормальної напруги. У твердих тілах нормальна напруга повинна мати горизонтальну і вертикальну компоненти (див. хвильове рівняння).

 

4.3.4 Напруга зсуву (у даному контексті) – це різниця між горизонтальним і вертикальним компонентами напруги, що існує тільки у твердих тілах (швидкість хвиль зсуву не дорівнює нулю) і є компонентом хвильового поля, що властива тільки твердому середовищу.

 

5. Узгодження по роботі з даними

5.1 Вихідні файли моделі мають розширення “.tam”.Обмеження на назву файлу визначаються узгодженнями операційної системи.

 

5.1.1 Назва файлу моделі має номер версії, що додається у виді “-n” (n=0,1,...,9). Якщо назва не має суфікса версії, Конструктор Моделі додає до назви суфікс “-0”. При створенні наступної версії номер збільшується на 1. Якщо поточний номер версії є “9”, номер наступної версії буде “0” (циклічне повторення).

 

5.1.2 Якщо наприкінці сеансу роботи модель була змінена, Конструктор Моделі видасть вам запит про збереження змін (див. 3.18). Ви можете вибрати: чи зберігати модель з поточним номером версії (n) чи з наступним (n+1/0). Якщо файл із такою назвою вже існує, ви будете попереджені про його можливе затирання.

 

5.2 Результативні файли, що генеруються Обчислювальним Блоком, мають розширення “.tgr”і зберігаються у внутрішньому двійковому форматі (також див. 1.3). Їх назви відповідають такому узгодженню:

 

<Назва моделі (із суфіксом версії)>+{Gath, Snap, Wave}<Метод ><Режим>[-<номер створюваного пункту збудження>].tgr

 

Де:

{Gath, Snap, Wave} відповідає типу результативної інформації;

<Метод> кодується A,E,V у відповідності першими буквами використовуваного методу моделювання: А – акустичне, Е – пружне, V – вертикальне падіння.

<Режим> кодується буквами P,S,H,W, що відповідають режиму генерування/обробки: P – точкове джерело, S – поверхневе джерело, H – джерело-горизонт, W – сума. У наступній версії можуть бути додані деякі інші режими.

<Номер пункту збудження > (1-3) цифри не обов'язкові.

 


5.2.1 У випадку автоматичної установки відповідності між результативними даними і файлом вихідної моделі програма використовує назву моделі і її версію зі зв'язаних полів назви результативного файлу. Якщо відповідна назва моделі не завантажена в головне вікно, повідомлення попередження запитує у користувача введення відповідної моделі з результативними даними чи зв'язати (для даного сеансу перегляду) дані з завантаженою моделлю:

 


6. Аналіз результатів за допомогою Візуалізатора

6.1 Вікно Візуалізатора

має окремий набір інструментів, хоча й багато загального з вікном Конструктора Моделі. Якщо користувач відкриває результативні дані (розширення .tgr), відповідне графічне представлення посилається у вікно Візуалізатора (див. також 1.3).

6.2 Меню і панель інструментів візуалізатора:

 
 

6.2.1 Панель інструментів містить опції/операції, які найбільш часто використовуються та які в основному дублюються в списку спливаючого меню (див.3.9).

 

6.2.2 Пункти меню дозволяють:

а) маніпулювати з файлами, робити вивід на друк і встановлювати загальні властивості (“File” – “Файл“);

б) змінювати параметри представлення зображень і виконувати деякі загальні дії з картинками (“View” – “Вид”);

в) вибрати компоненти з вектора параметрів, що переглядаються, (Component” - “Компонента”);

г) змінити масштаб зображення (“Scale” – “Масштаб”);

д) вибрати область визначення діапазону представлення даних (“Magnitude” – “Величина”);

е) виконати інші програми (“Run” – “Виконати”); і

ж) відкрити/активізувати інше вікно пакета з відповідними даними (“Window” – “Вікно”). Детально вони будуть розглянуті в наступних розділах.

 

6.2.3 Якщо вам потрібно внести у Візуалізатор нові дані, ви повинні виконати послідовність команд “File”->”Open…”(“Файл”->”Відкрити”). При цьому відкривається діалог “Open File” – “Відкрити файл” (як описане в 3.18.8). Послідовно вибираючи кнопку “Viewer Files” (“Файли Візуалізатора”), в папку і файл ви можете ввести інші дані під час сеансу перегляду.

[++ Наступна версія] Попередній перегляд буде можливий для файлів.tgr.

 

6.2.4 Ви можете виконати всі дії з вікном, що з'являється, (вікнами) Візуалізатора, як це описано 3.25.

6.3 Спливаюче меню “File” (“Файл”):

 

6.3.1 Опції, що містяться в цьому списку і відповідних кнопках панелі інструментів, є загальними із Конструктором Моделі й описані в 3.9.1.

 

6.3.1.1 “Scale Column” – “Стовпчик шкали” (див. також 3.20) показує відповідність між кольором і значенням поточної компонента сейсмограми. Градація шкали в колірному стовпчику може бути нелінійною відповідно до режимів перегляду (см. 6.4.1.2).

 

6.4 Опції візуалізації зображень

 
 

Візуалізатор має кілька опцій графічного представлення. У даній версії програми вони зібрані в список спливаючого меню “Edit” (“Виправлення”). Більшість з них містяться в діалозі “Visualization” (“Візуалізація”):

Цей діалог містить групу елементів керування, що дозволяють виконувати деякі загальні перетворення зображень:

 

6.4.1.1 Повзунок “Clip” (“Обрізати”) дозволяє звузити діапазон значень, що змінюються на зображенні. Коли повзунок знаходиться в лівому положенні (=0%), звуження діапазону відсутнє. У правому положенні (=100%) буде найменший діапазон значень, що змінюються. [++ Наступна версія] Коли ви переміщуєте повзунок, можна бачити зміну наданих значень в колонці шкали.

 

6.4.1.2 Повзунок “Hyper” (“Збільшити”) дає можливість змінювати нелінійність наданих значень. У лівому положенні повзунка (=0%) представлення є лінійним. У правому положенні (=100%) максимально підкреслюються низькі амплітуди. [++ Наступна версія] Коли ви переміщаєте повзунок, можна бачити зміну значень, що представляються, в колонці шкали.

 

6.4.1.3 Повзунок “Smooth” (“Згладити”) дозволяє обрізати високочастотні шуми, якщо вони є на зображенні. У лівому положенні повзунка (=0%) не буде ніякого згладжування.

 

6.4.2 Групи елементів керування “Trace” (“Траса”) and “Transformation” (“Перетворення”) мають справу з графічним представленням траси:

 

6.4.2.1 Якщо активізований бокс “Show Wiggle” (“Звивиста”), користувач буде мати графічний профіль траси.

 

6.4.2.2 Активізація боксу “Show Variable” (“Перемінна”) заповнює позитивну частину графічного зображення траси чорним кольором.

 

6.4.2.3 Бігунок “Every” (“Кожна”) дозволяє виводити тільки кожну n-у трасу, роблячи розріз більш розрідженим.

 

6.4.2.4 Бігунок “By scale”(“По масштабу”) дає можливість встановити інтервал між трасами в залежності від масштабу картинки, а не від дійсної відстані між трасами.

 

6.4.2.5 Бігунок “Overlap” (“Перекриття”) дозволяє зробити траси графічно більш виразними шляхом перекриття суміжних трас.

 

6.4.2.6 Бокс “Invert amplitudes” (“Зворотні амплітуди”) змінює знак значень, що переглядаються. Якщо на трасі був максимум, то на цьому місці буде мінімум, і навпаки. Кольори (якщо вони показані) також зміняться на протилежні.

 

6.4.2.7 Якщо натиснута кнопка “Apply to all”(“Застосувати до всіх”), поточні опції візуалізації поширюються на всі вікна Візуалізатора.

 

6.4.2.8 [++ Наступна версія] Ви можете відключити частину точок зображення вихідної сейсмограми шляхом установки ненульового значення у вікні “Mute” (“Відключити”) із групи “Velocity” (“Швидкість”). У цьому випадку частина зображення від позиції точки збудження з видимими швидкостями, меншими даної, будуть обрізані.

 

6.4.2.9 [++ Наступна версія] Ви можете ввести швидкість редукування(“Reduction” – “Редукування” у групі “Velocity” – “Швидкість”), щоб переглядати сейсмограми від точкового джерела відносно заданої швидкості редукції.

 

6.4.2.10 Група елементів керування координатами дозволяє вибрати спосіб підпису координат у вікні Візуалізатора (див. 3.22) і шрифт для значень координат.

[++ Наступна версія] Це загальна опція для вікон як Конструктора Моделі, так і для Візуалізатора (сторінка “Coordinate” – “Координати” діалогу “Options” – “Опції”).

 

6.4.3 Панель інструментів, що містить групу елементів керування “Plane” (“Площина”) із двома кнопками і повзунком має справу з переглядом площин (знімків):

 
 

Ці елементи активні тільки для перегляду файлів знімків [++ Наступна версія] і декількох сейсмограм].

 

6.4.3.1.1 Повзунок дає можливість безпосередньо встановити необхідний знімок, а праворуч від повзунка показується його час і номер. Під час пересування повзунка користувач може бачити номер поточної площини і відповідний час знімка або [++ Наступна версія позицію джерела (для декількох сейсмограм)].

 

6.4.3.1.2 Дві кнопки “One plane back” (“Одна площина назад”) і “One plane forward” (“Одна площина вперед”) дозволяють вручну перегортати зображення по одному. Якщо одна з кнопок “Animation” (“Анімація”) натиснута (утоплена), зображення послідовних площин будуть автоматично переглядатись у відповідному напрямку.

 

6.4.3.1.3 [++ Наступна версія] при натисканні кнопки “Spread” (“Розширити”) користувач може розширити і бачити послідовні площини в допоміжних вікнах під час скролінга в активному вікні.

 

6.5 Перегляд знімків

Знімки показуються разом з контурами багатокутників моделі з використанням моделі як підкладку для зображень, що перекриваються: модель+знімок. Колірна палітра моделі може бути змінена до кольорового або сірої. Зображення можна змінювати місцями і регулювати за допомогою відповідних кнопок панелі інструментів чи пунктів меню (див. також 3.27). Якщо є більш ніж одна тимчасова площина, їх можна перегортати (6.4.3).

 

6.6 Маніпуляції з зображеннями у Візуалізаторі

6.6.1 Можна змінювати розмір активного зображення для використання всього вікна Візуалізатора. Для цього на панелі інструментів виберіть кнопку “Zoom” (“Змінити розмір”). Цей вид маніпуляцій вже описаний у 3.15 для вікна Конструктора Моделі.

 

6.6.2 Ви можете зміщувати зображення, як це описано в 3.17 для вікна Конструктора Моделі.

 

6.7 Вивід на друк

Вивід на друк робиться практично таким же чином, як для вікна Конструктора Моделі (див. 3.19).

[++ Наступна версія] Анотація при вивід на друк буде також включати параметри візуалізації, частота джерела, час площини (для знімків) або номер і позиція джерела (для знімків).

6.8 Пункт меню “Run” (“Виконати”) Візуалізатора

Ця опція дозволяє виконати деякі утиліти, які мають відношення до сейсмограм:

 

6.8.1 Пункт “Convert to …” (“Перетворити в...…”) викликає спливаюче меню з типами файлів, в які користувач може перетворити сейсмограму з компонентами хвильового поля, що є активною у вікні Візуалізатора.

 

6.8.2 Пункт “Grid Info”(“Інформація про сітку”) дозволяє бачити деяку загальну інформацію про сітку обчислень:

 

У цій інформації міститься: назва модельного розрізу й назва програми, за допомогою якої він створений, дата останньої модифікації, параметри сітки, такі як: початок (from), кінець (to), кількість елементів (Size) вздовж окремих осей (Axis), і крок (By). Дається також інформація про положення джерела, кількість компонентів сітки, їх назви і межи значень.

 

6.8.3 [++ На

ступна версія] Остання опція “Sum” (“Сумування”) знаходиться в активному стані (не сіра), якщо активне зображення є файлом, отриманим для декількох сейсмограм від декількох положень пунктів збудження або декількох положень горизонтів, що вибухають, (див. наступний розділ).

 

6.9 [++ Наступна версія] Сумування

6.9.1 [Блок обробки] Вибір пункту “Sum” (“Сумування”) з опції головного меню “Run” (“Виконати”) викликає діалог:

 

6.9.2 Заголовок діалогового вікна показує вид сумування. Це може бути: а) сумування для декількох положень точки збудження; b) сумування для згрупованих горизонтів. У залежності від виду сумування лівий бокс діалогу буде містити опис файлу сейсмограми, що може бути вибраний для виконання даної операції. Клік кнопкою на одній з рядків цього списку вибирає (з'являється значок ”+”) чи виключає (значок “+” зникає) окремі файли для підсумовування.

 

6.9.3 У групі “Select” (“Вибрати”) ви можете вказати один з файлів, вибраних для сумування. Натискання кнопки “All” (“Усі”) вибирає усі файли в списку для сумування, “None” (“Жоден”) – виключає.

 

6.9.4 Після нормального виходу з діалогу результат підсумовування буде видний у вікні Візуалізатора.

 

6.9.5 Сумарний файл має таку ж структуру імені, як і сейсмограми, але з однією відмінністю: буква режиму змінюється на “W” (див. 5).

7. Питання і відповіді

7.1 Питання: Програма при початковому запуску не працює.

Відповідь: У залежності від повідомлення про помилку:

а) Якщо повідомлення містить деякі імена з расширением.dll, це означає, що відсутні деякі стандартні динамічні бібліотеки. Усі необхідні DLL встановлюються в процесі інсталяції. Необхідно повторити інсталяцію.

 

б) Якщо з'являється повідомлення про помилку в програмі, те можливо зруйнований файл проекту .tes, що містить інформацію про останній сеанс роботи з програмою Tesseral 2-D. Знищить файл.tes з відповідної папки; якщо проблема повторюється, почніть новий сеанс роботи з програмою шляхом кліка лівою кнопкою мишки на файлі з потрібною назвою моделі в Провіднику Windows (2.2).

 

7.2 Питання: Програма працює, але надає повідомлення про помилки виводу-вводу, наприклад, коли записує дані для точки збереження (4.1.10).Обчислення роблять операційну систему нестабільною.

Відповідь: Програма розмішається на системному диску (звичайно С:), і цей диск заповнений, так що обмін з віртуальною пам'яттю і запис проміжних даних затруднений або неможливий. Звільнить місце на відповідному диску чи перемістить папку з програмою на диск із великим вільним місцем.

 

7.3 Питання: Запуск програми продовжується занадто довго.

Відповідь:Програма завантажує всі файли, що знаходилися в головному вікні під час останнього сеансу роботи. Ви можете скасувати цю опцію за допомогою діалогу “Options” (“Опції”) (3.10.1.3).

 

7.4 Питання: Обчислення нестабільні – у хвильовому полі, що обчислюється, з'являються аномально великі значення.

Відповідь: Найбільш ймовірно, що це обумовлено контактом з високошвидкісним виступаючим включенням. Введіть проміжний тонкий шар між цим включенням і прилягаючою середовищем.

 

7.5 Питання: Відсутнє колірне заповнення контурів у Конструкторі Моделі або Візуалізаторе.

Відповідь: Ви повинні перевірити поточні опції палітри (3.21.1). Якщо вона встановлена в “Gray” (“Сірий”), то ви повинні встановити “Default Incremental” (“Зростаючий за умовчанням”) у Конструкторі Моделі або “Default Dipolar” (“Двополярний за умовчанням”) у Візуалізаторе з діалогу вибору палітри (3.21.2.3).

 

7.6 Питання:При моделюванні видно хвилі, що йдуть через краї області моделі.

Відповідь: Це штучні (артефакти) відображення від країв розрахункової сітки. У схемі Тессерал ці відображення звичайно на перевищують 1% від початкового імпульсу, але не можуть бути цілком усунуті. У деяких умовах ці відображення можуть бути і більшої амплітуди. Спробуйте зробити цей край моделі поза досяжністю для значимої частини розрахункових сейсмограм, збільшивши розмір моделі або межі для обчислень (3.6.1.6), чи змініть параметри обчислень (3.4.3.2), зробивши їх ближче (якщо немає) до значень за умовчанням.

 

7.7 Питання: Пункти приймача чи джерела мають опцію “Cable” – “Кабельний” (3.5.2.2,3.6.1.3), але не проектуються на рівні інтервали.

Відповідь: Ви повинні вирівняти їх без опції “Free” (“Вільний”) на деяку лінію всередині прямокутника моделі (вони проектуються на нерівну поверхню за умовчанням без опції “Cable” – “Кабельний”), а потім повторити проектування.

 

7.8 Питання: При відкритті файлу моделі його видно у вікні попереднього перегляду (Preview), але він не завантажується в основне вікно програми.

Відповідь: Можливо, файл має атрибут «Тільки читання» (“Read only”). Скасуєте цей атрибут за допомогою системного діалогу «Файл->Властивості» (“File -> Property): клацніть правою кнопкою мишки над іконкою файлу у вікні «Провідника» (“Explorer”) і виберіть «Властивості» (“Property”).


Просмотров 323

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!