Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вимоги до оформлення таблицьЯк нас знайти

2. Відомості, що мають надати розробники курсів

3. ІНСТРУКЦІЯ Зі створення МАТЕРІАЛІВ дистанційного курсу

 

Як нас знайти

Центр дистанційної освіти ВНТУ
Адреса: 7-й корп (Модуль) ауд. 7208
Тел: 25-28 (598-528)
Сайт http://elearn.lan, http://elearn.vntu.edu.ua

 

2. Відомості, що мають надати розробники курсів:

Інформація про курс

 

Назва курсу
Автор(и), укладач(і), викладач(і)
Обов’язково принести рисунок-іконку відповідно до тематики вашого курсу формату png (128*128px)
Інститут
Кафедра
Спеціальність/галузь навчання
Тривалість навчання (к-ть тижнів)

 

Інформація про розробників курсу

 

ПІБ
Група (якщо студент) або посада (якщо викладач)
E-mail
Телефон
Логін
Пароль
Примітка: якщо студент, то логін і пароль – номер залікової книжки.

 


3. ІНСТРУКЦІЯ Зі створення МАТЕРІАЛІВ дистанційного курсу

 

  1. Для підготовки матеріалів дистанційного курсу необхідно користуватись текстовим редактором Microsoft Word версії 2010-2013.

2. Кожна лекція, практична чи лабораторна робота має бути виконана окремим файлом. Такі файли потрібно зробити у форматі MS Word.

3. В кожному окремому документі обов’язково в колонтитулах мають вказуватись дані про авторів, назва курсу, спеціальність, назва теми.

 

Наприклад так:

 

Спеціальність: 6.070801 – “ Екологія” ВНТУ, ІнЕЕК, каф. ММСС
Курс: Основи інформатики і обчислювальної техніки 2013 р.
Автори: Сергєєв С.С., Петренко П.П.
  1. Імена файлів повинні складатися з літер англійського алфавіту без розділових знаків та пропусків.
  2. Підготовлені файли повинні бути названі відповідно до їх змісту за принципом, наведеним у табл.

Таблиця - Формування назв файлів

Призначення Назва файла Коментар
Опису курсу course.doc  
Дидактичний Модуль m1.doc m2.doc m – ознака модуля 1,2..n – номер модуля
Тема модуля m1_t1.doc m1_t2.doc m2_t1.doc m2_t2.doc t – ознака теми модуля  
Лекція m1_t1_lecture1.doc m1_t1_lecture2.doc m1_t1_lecture3.doc m2_t2_lecture.doc lecture – ознака лекції 1,2..n – номер лекції Якщо тема мітить тільки одну лекцію, то номер не вказується.
Практичне заняття m1_t1_pract1.doc m1_t1_pract2.doc m1_t1_pract3.doc m2_t2_pract.doc pract – ознака практичного заняття 1,2..n – номер заняття Якщо тема мітить тільки одне практичне заняття, то номер не вказується.
Лабораторна робота m1_t1_lab1.doc m1_t1_lab2.doc m1_t1_lab3.doc m2_t2_lab.doc lab – ознака лабораторної роботи 1,2..n – номер роботи Якщо тема мітить тільки одну лабораторну роботу, то номер не вказується.
Семінар m1_t1_sem1.doc m1_t1_sem2.doc m1_t1_sem3.doc m2_t2_sem.doc sem – ознака семінара 1,2..n – номер Якщо тема мітить тільки один семінар, то номер не вказується.
Перелік рефератів m1_t2_ref.doc ref – ознака реферату 1,2..n – номер
Додаткові матеріали m1_t2_lecture1_d1.doc m1_t2_pract2_d3.doc   d – ознака додатку 1,2..n – номер

 

  1. Матеріали курсу потрібно підготовити із дотриманням правил стилізації основних елементів документу, таких як текст, ілюстрації, формули та таблиці.

Вимоги до оформлення тексту

1. Текст матеріалу повинен створюватись відповідно до правил стилізації документу. Зазначені далі стилі прописані в базових шаблонах документів.

2. Базовим стилем написання документу є стиль абзацу "Основной текст", а не стиль "Обычный".

3. Абзацам, що є заголовками матеріалу, повинні бути присвоєні стилі абзаців "Заголовок 1", "Заголовок 2", … "Заголовок 9", відповідно до рівня їх ієрархічної вкладеності.

4. Абзацам, що містять заголовки "ПЕРЕДМОВА", "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ЛІТЕРАТУРА", тощо, які не нумеруються, повинно бути присвоєно стиль абзацу "Заголовок 0".

5. Для виділення у тексті абзаців, що містять примітки до матеріалу слід застосовувати стиль абзацу "Примечание".

6. Для виділення у тексті абзаців, що містять коментар до матеріалу слід застосовувати стиль абзацу "Комментарий".

7. Для виділення у тексті термінів необхідно застосовувати стиль знака "Знак_Термін"

8. Для виділення у тексті фрагментів з метою акцентування уваги слід застосовувати стилі знаків "Знак_Акцент", "Знак_Акцент 2"

9. Для виділення у тексті фрагментів, які повинні бути оформленні моноширинним шрифтом (програмного коду, частини гіпертекста, тощо) слід застосовувати стилі знаків "Код", "Код_Ключевое" (виділення ключових слів), "Код_Коммент" (виділення коментарію).

10. Допускається використання форматування тексту шляхом застосування способів накреслення символів "Жирный", "Курсив", "Подчеркнутый".

Використання стилів

Одним з головних засобів автоматизації оформлення електронного документу, на базі якого працюють засоби автоматичного створення змісту, предметного покажчика, нумерації рисунків, таблиць, формул є використання стилів. Без використання стилів неможлива повноцінна автоматична обробка та структуризація матеріалу.

На панелі інструментів присутній розкривний список "Стили" та кнопка " Стили и форматирование" активації так званої області задач.

У списку "Стили" вказано стиль форматування поточного виділеного тексту. Цей стиль можна змінити, якщо вибрати із списку будь-який інший стиль. При цьому форматування виділеного тексту відповідно зміниться. Зовнішній вигляд елементів списку відповідає цьому форматуванню.

При оформленні матеріалу нам неодноразово прийдеться користуватися різноманітними стилями, тому зручно відкрити панель форматування, натиснувши на кнопку " Стили и форматирование".Нам потрібно користуватися стилями, що початково задані шаблоном документа і спеціальні стилі користувача без стилів, що створені автоматично. Такі стилі містить категорія фільтрації списку стилів "Доступные стили".

Вимоги до оформлення ілюстрацій

11. Не допускається розташування ілюстрацій поверх тексту як окремих об’єктів з обтіканням тексту!

12. Параметр форматування рисунка "Положение" – "Обтекание" повинен бути встановлено як "в тексте".

13. Ілюстрація розміщується в окремому абзаці, до якого застосовується стиль абзацу "Рисунок_абзац".

14. Підпис до ілюстрацій розташовується під рисунками в окремому абзаці, до якого застосовується стиль абзацу "Рисунок_подпись".

15. Ширина і висота кожної ілюстрації не повинна перевищувати розміри текстового поля документу.

16. Ілюстрації повинні бути чіткими і якісними при читанні друкованого варіанту документа.

17. Не рекомендується створювати ілюстрації засобами MS Word. Сама ілюстрація повинна бути створена у будь-якому графічному редакторі і вставлена в документ Word растрова картинка.

Вимоги до оформлення формул

18. Формула розміщується в окремому пустому абзаці, до якого застосовується стиль "формула".

19. Якщо формула являється простою та не містить складних математичних знаків та символів, включаючи символи та знаки грецького алфавіту, наприклад

b(x) = t2*x2 + t1*x + t0 , (1)

то така формула створюється простим набором тексту з використанням "Надстрочного" і "Підстрочного" знаків форматування символів.

20. Якщо немає можливості створити формулу простим текстом, то слід використовувати вбудований у MS Office редактор формул Eqution.

21. Базовим стилем для абзацу, що містить пояснення до формул, які зазвичай починаються з фрази "де …", необхідно використовувати стиль "Основной текст"

22. Скановані формули повинні бути чіткими та якісними при читанні друкованого варіанту документа.

23. Нумерація формул здійснюється в межах розділу.

Вимоги до оформлення таблиць

24. До тексту таблиці застосовується стиль абзацу "Таблица-текст".

25. Підпис до таблиці розташовується над таблицею в окремому абзаці, до якого застосовується стиль абзацу "Таблица-подпись".

26. До тексту шапки таблиці застосовується стиль абзацу "Таблица -заголовок".

27. Ширина і висота таблиці не повинна перевищувати розміри текстового поля документа.

 

7. Весь матеріал курсу повинен бути переведений в HTML-формат.

8. Готові файли потрібно зберегти в HTML-формат як "Файл -> Сохранить как -> Веб-страница с фильтром". В результаті повинні бути створені HTML-файли та папки з картинками до кожного HTML-файлу.

9. Кожний HTML-файл та папка з картинками повинні бути заархівовані у формат zip. Ім'я архіву повинно повторювати ім'я HTML-файлу. Наприклад, m1_t1_lecture1.zip (m1_t1_lecture1.html; m1_t1_lecture1.files)

10. Скільки курс всього містить HTML-файлів, стільки повинно бути zip-архівів, тобто, якщо обсяг курсу – це 20 лекцій 10 лабораторних, 5 практичних робіт, – то повинно бути 35 zip-архівів.

11. В кінці роботи Ви повинні принести дві папки під назвою SourceтаRC. Папка Source повинна містити всі Word файли. Папка RC – всі створені zip-архіви.


Просмотров 615

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!