Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Звернення судових рішень до виконання29.1. Звернення до виконання судових рішень здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про виконавче провадження", а також інших актів законодавства.

Виконавчі документи, що надсилаються судом на адресу органів державної виконавчої служби, мають відповідати вимогам, установленим ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження".

Звернення до виконання судових рішень покладається на суд, що розглянув справу у першій інстанції. Вироки, рішення, ухвали та постанови суду звертаються до виконання після того, як вони набрали законної сили, та повернення справи до суду першої інстанції після апеляційного або касаційного розгляду, крім випадків негайного їх виконання.

Усе листування щодо звернення до виконання вироків, рішень, ухвал і постанов покладається на апарат суду.

29.2. Після набрання вироком суду законної сили копія вироку разом із супровідним листом, підписаним суддею, надсилається за належністю відповідно до вимог та у строки, встановлені КПК.

Якщо у справі є декілька засуджених і щодо деяких із них подано апеляційні скарги, вирок суду звертається до виконання стосовно всіх засуджених не пізніше ніж через три доби після повернення справи з апеляційної інстанції.

Порядок звернення до виконання вироків щодо іноземних громадян, які проживають за межами України, визначається відповідними міжнародними договорами.

29.3. Вирок, що набрав законної сили, звертається до виконання судом, який його постановив, не пізніше ніж через три доби з дня набрання ним законної сили або повернення кримінального провадження з апеляційної чи касаційної інстанції. Вирок чи ухвала апеляційного суду звертається до виконання судом першої інстанції, судове рішення якого переглянуто апеляційною інстанцією, крім випадків, зазначених в абзаці другому цього пункту.

Виправдувальний вирок або судове рішення, що звільняє обвинуваченого з-під варти, виконується в цій частині негайно після проголошення в залі судового засідання. У разі відсутності засудженого копія вироку надсилається протягом доби адміністрації місця попереднього ув'язнення для виконання. Адміністрація місця попереднього ув'язнення зобов'язана протягом доби з дня одержання копії рішення повідомити суд першої інстанції про звільнення ув'язненого з-під варти.

29.4. У разі набрання законної сили вироком, за яким засуджено призовника, копія вироку в семиденний строк надсилається у військовий комісаріат за місцем проживання засудженого.

29.5. Стосовно особи, яка засуджена до позбавлення волі або до арешту та не перебуває під вартою, органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого надсилаються дві копії вироку, копії апеляційної, касаційної ухвал і розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили (Додаток 21).

Розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили, підписується головуючим у суді першої інстанції та працівником апарату суду.

У разі звернення до виконання вироку щодо особи, засудженої до обмеження волі, дві копії вироку, що набрав законної сили, та розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили, надсилаються до кримінально-виконавчої інспекції управління ДПСУ за місцем проживання засудженого. Якщо засуджений проживає в одному районі, а зареєстрований в іншому, дві копії вироку та розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили, направляються до кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання, яке засуджений зазначає у підписці про явку до кримінально-виконавчої інспекції.

29.6. У разі звернення до виконання вироку щодо особи, засудженої до позбавлення волі або арешту, яка перебуває під вартою, дві копії вироку, копії апеляційної, касаційної ухвал і розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили, надсилаються адміністрації місця попереднього ув'язнення.

29.7. Якщо військовослужбовця засуджено до покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, одна копія вироку разом із розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили, надсилається командиру військової частини, де проходить службу засуджений військовослужбовець, друга - командиру дисциплінарного батальйону.

29.8. У разі якщо судове рішення або його частина підлягає виконанню органами державної виконавчої служби, суд видає виконавчий лист, який звертається до виконання у порядку, передбаченому законом про виконавче провадження.

Звернення вироку до виконання в частині конфіскації майна засудженого полягає в направленні до органу державної податкової служби для подальшого пред'явлення до виконання до органу державної виконавчої служби таких документів: виконавчий лист встановленої форми (Додаток 22), копія вироку, протокол накладення арешту на майно, опис майна або протокол про відсутність майна, яке підлягає опису, чи довідка суду про їх відсутність у матеріалах кримінального провадження, а в разі потреби - копія постанови про накладення арешту на майно.

29.9. Якщо особу засуджено до покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців, копія вироку разом із розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили, надсилається командиру військової частини, де проходить службу засуджений військовослужбовець.

29.10. У разі засудження особи до виправних робіт копії вироку надсилаються:

а) до кримінально-виконавчої інспекції за місцем роботи засудженого - для виконання (дві копії вироку разом із розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили);

б) органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого - для проведення індивідуальної профілактичної роботи.

29.11. Щодо особи, засудженої до громадських робіт, копії вироку надсилаються:

а) до кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання засудженого - для виконання (дві копії вироку разом із розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили);

б) до органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого - для проведення індивідуальної профілактичної роботи.

29.12. У разі призначення судом покарання (основного чи додаткового) у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю копії вироку надсилаються:

а) до кримінально-виконавчої інспекції за місцем роботи - для виконання (дві копії вироку разом із розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили);

б) органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого - для проведення індивідуальної профілактичної роботи.

Якщо покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначено як додаткове покарання до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні або позбавлення волі на певний строк, виконання покарання покладається на адміністрацію арештного дому, кримінально-виконавчої установи, на командування дисциплінарного батальйону, військової частини чи на начальника гарнізону. До цих органів разом із розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили, надсилається додаткова копія вироку, яка після відбуття засудженим основного покарання або в разі умовно-дострокового звільнення чи заміни покарання більш м'яким надсилається до кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання засудженого або до військової частини за місцем проходження служби засудженим.29.13. Після набрання вироком про позбавлення засудженого військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу законної сили копія вироку надсилається органу чи посадовій особі, які присвоїли це звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас.

29.14. Якщо особі призначено покарання (основне чи додаткове) у виді сплати штрафу, засудженому надсилається лист із роз'ясненням обов'язку сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком законної сили і необхідності повідомити про це суд шляхом надання документа про сплату штрафу. Якщо в установлений строк штраф не сплачено, то протягом трьох діб із дня закінчення строку для добровільної сплати штрафу видається виконавчий лист, який надсилається до органу державної податкової служби за місцезнаходженням майна засудженого, про примусове стягнення штрафу для подальшого пред'явлення виконавчого листа до органу державної виконавчої служби.

Крім того, відповідальний працівник апарату суду повідомляє про це головуючого у справі суддю для вжиття заходів, передбачених КВК.

Повернутий до суду виконавчий лист з постановою про неможливість виконання (стягнення штрафу) повторно звертається судом до виконання з роз'ясненням засудженому права щодо зняття судимості.

29.15. У разі звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням суд надсилає до кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання засудженого дві копії вироку, копії ухвал апеляційної і касаційної інстанцій, розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили, щодо неповнолітнього копія вироку додатково надсилається службі у справах дітей і відповідному органу внутрішніх справ для здійснення контролю за його поведінкою, а щодо військовослужбовця - командиру військової частини, який здійснює контроль за поведінкою такого засудженого.

У разі задоволення подання, якщо вирок у кримінальному провадженні постановлено судом, до якого подано подання, це подання з особовою справою засудженого та усіма документами долучається до матеріалів кримінального провадження; якщо вирок у кримінальному провадженні постановлено іншим судом, матеріали подання оформляються в окрему справу, до якої додається особова справа засудженого, а копія постанови надсилається до суду, яким постановлено вирок, для долучення до матеріалів кримінального провадження.

У разі відмови у задоволенні подання, якщо вирок у кримінальному провадженні постановлено судом, до якого внесено подання, - усі матеріали подання долучаються до матеріалів кримінального провадження, а особова справа повертається до кримінально-виконавчої інспекції для подальшого виконання; якщо вирок постановлено іншим судом, подання оформляється окремою справою, особова справа засудженого повертається до інспекції, копія постанови надсилається до суду, яким постановлено вирок, для долучення до матеріалів кримінального провадження.

29.16. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, суд надсилає до кримінально-виконавчої інспекції за місцем їхнього проживання, яка здійснює контроль за поведінкою таких жінок, дві копії вироку з розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили, і підписку засудженої про явку до кримінально-виконавчої інспекції.

29.17. Якщо до особи, яку засуджено до позбавлення чи обмеження волі, застосовано примусове лікування від хвороби, що становить небезпеку для здоров'я інших людей (туберкульоз, психічні, венеричні захворювання, СНІД, лепра, хронічний алкоголізм, наркоманія тощо), копія вироку направляється обласному (міському) спеціалізованому (профільному) медичному закладу за місцем відбування покарання засудженим, а якщо такого закладу немає - до центральної районної лікарні та органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого.

Якщо примусове лікування застосовано до особи, яку засуджено до інших видів покарання, копія вироку з роз'ясненням про обов'язок лікування вручається під розписку засудженому і надсилається до спеціального лікувального закладу та органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого.

29.18. Якщо за судовим рішенням до особи, яка утримується під вартою, застосовано примусові заходи медичного характеру, копія ухвали, копія акта судово-психіатричної експертизи (завірена підписом судді та гербовою печаткою суду), особисті документи, що містяться у матеріалах справи (кримінального провадження), надсилаються органу за місцезнаходженням неосудного (обмежено осудного), а щодо особи, яка перебуває у медичному закладі, зазначені документи надсилаються головному лікарю медичного закладу, в якому перебуває хворий.

29.19. У разі застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітньої особи копії вироку надсилаються:

а) службі у справах дітей за місцем проживання неповнолітнього - для виконання;

б) органу внутрішніх справ за місцем проживання неповнолітнього - для здійснення доставки неповнолітнього до спеціального навчально-виховного закладу та проведення індивідуальної профілактичної роботи;

в) батькам неповнолітнього або особам, які їх замінюють;

г) педагогічному або трудовому колективу, окремим громадянам - якщо застосовано примусові заходи виховного характеру у виді передачі їм неповнолітнього під нагляд за їх згодою чи на їх прохання;

ґ) призначеному судом вихователю.

29.20. Якщо суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їх клопотанням, прийнятим на загальних зборах, копії ухвали про закриття кримінального провадження надсилаються цьому колективу та органу внутрішніх справ за місцем проживання особи.

Матеріали на кожну особу щодо контролю за виконанням таких ухвал перебувають протягом одного року в контрольному провадженні в апараті суду.

Справа підлягає здачі в архів суду після закінчення однорічного терміну дії поручительства колективу, якщо до матеріалів кримінальної справи долучено спостережне провадження з характеризуючими даними на особу, яку звільнено від кримінальної відповідальності, або з відомостями про притягнення особи до кримінальної відповідальності у зв'язку з порушенням умов передачі на поруки. Характеризуючі дані на особу, яку звільнено від кримінальної відповідальності, повинні надсилатися до суду один раз на три місяці.

29.21. Якщо кримінальне провадження судом закрито (у зв'язку з відсутністю події чи складу злочину, внаслідок зміни обстановки, у зв'язку з дійовим каяттям, у зв'язку із закінченням строків давності тощо), копія ухвали про закриття кримінального провадження протягом трьох діб після її винесення надсилається прокурору, особі, яка притягалася до відповідальності, потерпілій особі або заявнику, а також цивільному позивачеві.

29.22. У разі якщо особу зобов'язали до відшкодування збитків, заподіяних злочином, виконавчі листи видаються не пізніше трьох днів після набрання рішенням суду законної сили або після повернення справи з апеляційної чи касаційної інстанції.

Якщо відшкодування збитків покладено солідарно на декількох осіб, виконавчі листи видаються за кількістю боржників з обов'язковим зазначенням у кожному виконавчому листі загальної суми, що підлягає стягненню, та всіх осіб, які зобов'язані відшкодувати збитки. Виконавчі листи нумеруються (N 1, N 2 і т. д.). У супровідному листі вказується точне місцезнаходження (місце проживання) кожного боржника.

Виконавчі листи про відшкодування збитків на користь держави, державного бюджету видаються не пізніше трьох днів після набрання вироком законної сили або після повернення справи з апеляційної чи касаційної інстанції та направляються судом рекомендованим листом із розпискою про одержання безпосередньо до органу державної податкової служби для подальшого пред'явлення до органу державної виконавчої служби за місцем проживання засудженого або за місцезнаходженням його майна.

Якщо цивільний позов про стягнення моральної чи матеріальної шкоди, завданої злочином, пред'явлений та розглянутий у порядку цивільного судочинства, виконавчий лист після набрання рішенням суду законної сили передається судом на руки стягувачу за його заявою або на вимогу стягувача надсилається за місцем його проживання.

Виконавчі листи про відшкодування збитків на користь держави, державного бюджету направляються до державної податкової служби за місцем знаходження боржника (майна).

Виконавчі листи про відшкодування збитків на користь фізичних чи юридичних осіб виписуються не пізніше трьох днів після набрання вироком законної сили або після повернення справи з апеляційної чи касаційної інстанції та передаються судом на руки стягувачу за його заявою або на вимогу стягувача надсилаються за місцем його проживання (для юридичних осіб - за місцем знаходження організації) рекомендованим листом із розпискою про одержання.

У супровідному листі роз'яснюється, що стягувачеві потрібно звернутися до державної виконавчої служби за місцем реєстрації засудженого для пред'явлення виконавчого листа до примусового виконання.

29.23. Судове рішення в частині стягнення судових витрат на користь держави, державного бюджету фізичних чи юридичних осіб звертається до виконання з дотриманням вимог, зазначених у пункті 30.22 цієї Інструкції.

29.24. Виконання окремої ухвали (постанови) полягає в направленні (рекомендованим листом із розпискою про отримання) її копії органу, посадовій чи іншій особі для виконання.

До отримання повідомлення про виконання окремої ухвали (постанови) її копія перебуває на контролі у відповідній справі згідно з номенклатурою справ суду.

29.25. Якщо за судовим рішенням необхідно знищити речові докази, які зберігаються в суді, вони знищуються після набрання судовим рішенням законної сили відповідно до положень розділу 11 цієї Інструкції.

29.26. У разі неодержання повідомлення про виконання вироку, ухвали працівник апарату суду доповідає про це головуючому судді.

29.27. Ухвала суду, винесена за результатами розгляду клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності (кримінальне провадження без обвинувального акта), звертається до виконання таким чином:

якщо відмовлено у звільненні від кримінальної відповідальності - копії ухвали про відмову у звільненні від кримінальної відповідальності надсилаються прокурору, особі, стосовно якої розглянуто клопотання, та потерпілому. Прокурору в такому випадку повертається також клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

якщо кримінальне провадження закрито та особу звільнено від кримінальної відповідальності - копії ухвали про закриття кримінального провадження надсилаються прокурору, який надіслав до суду клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, особі, стосовно якої розглянуто клопотання, та потерпілому.

29.28. Ухвала про застосування, скасування чи зміну запобіжного заходу негайно оголошується під розписку особі, стосовно якої її постановлено.

29.29. У разі накладення грошового стягнення на учасників кримінального провадження за невиконання процесуальних обов'язків виконавчий лист направляється до органу державної податкової служби для дальшого його пред'явлення до органу державної виконавчої служби за правилами, встановленими Законом України "Про виконавче провадження".

29.30. Ухвала про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання чи інше звільнення від покарання, скасування звільнення від покарання з випробуванням, про встановлення, припинення адміністративного нагляду, застосування обмежень, зміну обсягу обмежень особам, яким установлено адміністративний нагляд, про застосування, припинення примусового лікування від алкоголізму, наркоманії чи інша ухвала, постановлена судом у порядку виконання судового рішення у кримінальному провадженні, звертається до виконання шляхом надіслання копій ухвали:

а) до органу чи установи, які звернулися до суду з відповідним клопотанням, - для виконання;

б) до суду, який постановив судове рішення, що виконується, - для долучення до кримінального провадження (кримінальної справи);

в) особі, стосовно якої розглянуто клопотання, - до відома;

г) до адміністрації місця попереднього ув'язнення чи органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого.

29.31. Для виконання судового рішення у цивільній чи адміністративній справі, що набрало законної сили або допущено до негайного виконання, стягувачу за його письмовою заявою видається виконавчий лист. Якщо на підставі постановленого рішення належить передати майно, що є в кількох місцях, або якщо рішення постановлено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним листом. У справах за позовами органів та осіб, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні чи суспільні інтереси, виконавчі листи видаються за заявами таких органів чи осіб або осіб, в інтересах яких заявлено позов.

Судовий наказ видається стягувачу за його заявою після набрання наказом законної сили.

Звернення до виконання у справах про усиновлення проводиться шляхом надіслання копії рішення суду до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення, а у справах про усиновлення дітей іноземцями - також до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

У справах про позбавлення особи батьківських прав суд після набрання рішенням суду законної сили надсилає копію такого рішення до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини для внесення відповідних відміток до актового запису цивільного стану.

Звернення до виконання рішень іноземних судів проводиться в загальному порядку.

29.32. Виконавчі листи виписуються після набрання рішенням суду законної сили за заявою стягувача, а у справах, в яких рішення підлягає негайному виконанню, - у день постановлення рішення.

Виконавчі листи підписуються головуючим суддею, а за його відсутності (відпустка, тривале відрядження, хвороба та ін.) - головою суду чи його заступниками.

Виконавчий лист за результатами судового розгляду, у тому числі у порядку апеляційного або касаційного провадження, видається судом першої інстанції.

29.33. Виконавчі листи заповнюються чітко і грамотно, помарки і виправлення в них не допускаються. Під час заповнення виконавчих листів про стягнення грошових сум на користь організацій зазначаються номери рахунків у фінансових установах на підставі даних, що є в матеріалах судової справи.

29.34. Виконавчі листи реєструються в журналі обліку виконавчих документів, виданих судом (Додаток 23).

У разі особистої явки стягувача виконавчий лист видається йому під підпис, в іншому випадку виконавчий лист разом із супровідним листом надсилається стягувачу рекомендованим поштовим відправленням. Повернутий без вручення стягувачу виконавчий лист разом із конвертом приєднується до справи. У разі повторного звернення стягувача до суду йому видається виконавчий лист.

У разі видачі дубліката виконавчого листа робиться відповідна відмітка в журналі обліку виконавчих документів, виданих судом (у графі "Примітки").

29.35. У справах про стягнення аліментів, про відшкодування збитків, завданих злочином, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я або втратою годувальника, про стягнення грошових сум із посадових осіб, винних у незаконному звільненні чи переведенні працівників або у невиконанні рішення суду про поновлення на роботі, виконавчий лист передається судом на руки стягувачу за його заявою або на вимогу стягувача надсилається за місцем його проживання.

У разі постановлення судом ухвали про розшук боржника копія цієї ухвали надсилається до органу внутрішніх справ за останнім місцем реєстрації боржника для виконання.

У разі постановлення рішення про зменшення розміру аліментів виконавчий лист передається судом на руки боржнику за його заявою після набрання рішенням суду законної сили або на його письмову вимогу надсилається за місцем його проживання.

29.36. Листування щодо виконання судового рішення підшивається до матеріалів відповідної справи.

29.37. Копії постанов про накладення адміністративного стягнення надсилаються для виконання до відповідних органів, а також за місцем роботи, навчання або проживання правопорушника.

Виконавчі листи у справах про адміністративні правопорушення не видаються.

29.38. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її постановлення.

29.39. Звернення до виконання постанови, що передбачає застосування адміністративного арешту, полягає в негайному надісланні двох копій постанови до органу внутрішніх справ для виконання. Копія постанови надсилається також за місцем роботи, навчання, проживання особи (останнє може мати місце в разі застосування інших видів адміністративного стягнення).

29.40. Якщо до правопорушника застосовано стягнення у виді виправних робіт або громадських робіт, дві копії постанови надсилаються для виконання до органу кримінально-виконавчої інспекції за місцем реєстрації правопорушника не пізніше трьох діб після набрання постановою законної сили.

29.41. Якщо до особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, застосовано стягнення у виді позбавлення спеціального права, копія постанови надсилається до органу внутрішніх справ (про позбавлення права керувати транспортним засобом), Головній державній інспекції України з безпеки судноплавства чи капітану річкового порту (відповідно про позбавлення права керування маломірним судном чи річковим судном), органу мисливського господарства (про позбавлення права полювання) після набрання постановою законної сили.

29.42. Постанова про конфіскацію предмета, який став знаряддям учинення або безпосереднім об'єктом правопорушення, грошей надсилається на виконання до органу державної податкової служби для подальшого пред'явлення на виконання до органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням цього предмета, грошей після набрання постановою законної сили.

Виконання постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям учинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, грошей, одержаних унаслідок учинення адміністративного правопорушення, здійснюється шляхом вилучення конфіскованого предмета і примусового безоплатного звернення цього предмета у власність держави.

29.43. Постанова про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям учинення або безпосереднім об'єктом правопорушення, надсилається на виконання до органу державної податкової служби для подальшого пред'явлення до виконання органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням цього предмета після набрання постановою законної сили.

29.44. Звернення до виконання постанови про накладення штрафу передбачає пропозицію особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, добровільно, у 15-денний строк після вручення копії постанови сплатити штраф, про що роз'яснюється у супровідному листі, або під підпис після проголошення суддею постанови. У разі несплати штрафу добровільно копія постанови надсилається до органу державної податкової служби для подальшого пред'явлення до виконання органу державної виконавчої служби за місцем знаходження суду та за місцем роботи особи, про що робиться відмітка в журналі обліку виконавчих документів, виданих судом.

За виконавчим документом про стягнення в дохід держави коштів або про вчинення інших дій на користь чи в інтересах держави від її імені виступає орган, за позовом якого судом постановлено відповідне рішення, або орган державної влади (крім суду), який відповідно до закону прийняв таке рішення. За іншими виконавчими документами про стягнення в дохід держави коштів або про вчинення інших дій на користь чи в інтересах держави від її імені виступають органи державної податкової служби.

29.45. Попередження як адміністративне стягнення вважається виконаним, якщо особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручено копію постанови або проголошено її зміст, про що є її розписка у справі. У разі винесення постанови без участі правопорушника така постанова набирає законної сили після повернення до суду рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення.

29.46. У разі притягнення особи до адміністративної відповідальності за стрільбу з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в невідведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку, а також за порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів особою, якій вогнепальну зброю, а також бойові припаси ввірено у зв'язку з виконанням службових обов'язків або передано в тимчасове користування, копія постанови надсилається до відповідного підприємства, установи, організації для відома та до органу внутрішніх справ для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю.

29.47. Постанова про накладення адміністративного стягнення за корупційні правопорушення у кожному випадку у триденний строк з дня набрання нею законної сили надсилається до відповідного державного чи виборного органу для вирішення питання згідно з чинним законодавством.

29.48. У разі винесення постанови про закриття провадження у справі та звільнення особи від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд трудового колективу копія цієї постанови надсилається для виконання трудовому колективу за його місцезнаходженням.

Робота архіву суду

30.1. Порядок ведення архівної справи в суді, а також передавання судових справ та документації, що створилася в процесі управлінської діяльності суду, на державне зберігання, здійснюється згідно з Інструкцією про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 15 грудня 2011 року N 168, та Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Державного комітету архівів України 16.03.2001 р. N 16, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 р. N 407/5598 (для ВССУ).

30.2. Ведення архівної справи полягає у формуванні, проведенні експертизи цінності, підготовці і передаванні судових справ та документації, що створилася в процесі управлінської діяльності суду, та архіву суду, забезпеченні збереження документів архівного фонду суду, їх передачі на зберігання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад, а також у їх відборі для знищення.

Бібліотека суду

31.1. Робота бібліотеки суду здійснюється на підставі Положення про бібліотеку суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 18 березня 2011 року N 65.

 

Додаток 1 до пункту 2.3 Інструкції


Найменування суду Вх. N ___________________ від ____________ Дата _____ _____ год. _______ хв. Основ. на ____ арк., додаток на _____ арк. ___________________ ___________________ ____________ Посада П. І. Б. Підпис


 

Начальник управління з питань судового діловодства О. Слоніцький


 

Додаток 2 до пункту 2.5 Інструкції


НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ

(адреса, телефон, факс, e-mail)

_______________ N _______________ На N ____________ від ____________ Адресат Повертається звернення (заява, скарга тощо) від ____________ N _____ як таке, що помилково направлене на адресу суду. Додаток на ___ арк. Посада _________ Підпис _________


 

Начальник управління з питань судового діловодства О. Слоніцький


 

Додаток 3 до пункту 2.6 Інструкції


_____________________________________________________________________________________
(повне найменування суду)

АКТ

від "___" ____________ 20__ р. N ______

_____________________________________________________________________________________
місце складання

Цей акт складений на підставі Інструкції з діловодства _____________________________________________________________________________________ (ким складено) у присутності _________________________________________________________________________ (прізвище та ініціали) про те, що під час розкриття конверта (пакета), надісланого _____________________________________________________________________________________ (найменування організації, що надіслала конверт або пакет) _____________________________________________________________________________________ (виявлені недоліки) Підписи: ______________________ ______________________ ______________________


 

Начальник управління з питань судового діловодства О. Слоніцький


 

Додаток 4 до пункту 6.6 ІнструкціїПросмотров 503

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!