Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Проходження матеріалів у судовій палаті у цивільних справах ВССУ25.1. На кожну касаційну скаргу/заяву про перегляд судових рішень, що надійшла до ВССУ вперше, працівником відповідного структурного підрозділу в АСДС створюється ОСК на підставі ОСК, що були створені судом першої інстанції й містять всю інформацію про рух справи (у тому числі інформацію про розгляд справи в суді апеляційної інстанції) та витребувані із центральної бази даних АСДС. При цьому у ВССУ автоматично формується номер провадження касаційної інстанції, який складається з цифрового індексу, відповідного літерного індексу та порядкового номера і двох останніх цифр поточного року.

25.2. Під час заповнення ОСК по касаційній скарзі, заяві про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами або заяві про перегляд судового рішення ВСУ, клопотання про визначення підсудності працівник відповідного структурного підрозділу додатково вносить до АСДС інформацію щодо категорії справи, сплати судового збору, а також інші відомості, передбачені ОСК.

25.3. Якщо касаційна скарга, заява про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами або заява про перегляд судового рішення ВСУ стосується одного і того ж рішення або ухвали у межах одного провадження у цивільній справі, що зареєстрована у ВССУ, вона передається судді-доповідачеві до раніше створеного провадження без автоматичного формування нового номера провадження.

25.4. Зареєстровані касаційні скарги, заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами або заяви про перегляд судових рішень ВСУ, клопотання про визначення підсудності після формування номера провадження не пізніше наступного дня передаються судді-доповідачеві судової палати у цивільних справах, визначеному АСДС, під підпис у відповідному Реєстрі проваджень, переданих на розгляд судді.

25.5. Підписане суддею судове рішення помічник судді невідкладно передає разом із провадженням відповідальному працівникові, який забезпечує роботу судової палати у цивільних справах, для тиражування та виконання з обов'язковим відображенням в АСДС дати повернення провадження.

25.6. Не пізніше наступного дня після повернення провадження відповідальний працівник (особа) здійснює тиражування судових рішень. Судові рішення тиражуються у кількості, необхідній для надсилання сторонам у справі, зберігання у провадженні та нарядах відповідно до номенклатури справ. Відповідальний працівник (особа) несе персональну відповідальність за наявність необхідної кількості копій судових рішень та збереження службової інформації.

25.7. Усі виготовлені копії судових рішень у цивільних справах ВССУ засвідчуються гербовою печаткою ВССУ N 1.

25.8. Порядок виконання ухвал, постановлених суддями:

- у разі постановлення суддею-доповідачем ухвали про відкриття касаційного провадження, витребування справи, зупинення виконання рішення (ухвали) завірена копія ухвали надсилається скаржникові (заявникові) та його представнику/адвокату (за наявності) до суду, з якого витребувано справу, а іншим учасникам судового процесу надсилається копія ухвали та копія касаційної скарги з доданими до неї матеріалами. У разі необхідності завірена копія ухвали надсилається до відповідного відділу державної виконавчої служби;

- касаційна скарга/заява про перегляд судових рішень, залишена у передбачених ЦПК випадках ухвалою судді без руху, перебуває на контролі протягом установленого суддею строку для усунення недоліків. Копія даної ухвали не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали про залишення касаційної скарги без руху надсилається рекомендованим поштовим відправленням зі зворотною розпискою (повідомленням) про одержання скаржнику (копія супровідного листа зберігається разом із касаційною скаргою та ухвалою у провадженні);

- у разі якщо суддею постановлено ухвалу про визнання касаційної скарги/заяви щодо перегляду судових рішень неподаною та про її повернення, копія цієї ухвали разом із доданими матеріалами надсилається скаржникові (заявнику) та його представнику/адвокату (за наявності) не пізніше наступного робочого дня з дня постановлення ухвали рекомендованим поштовим відправленням зі зворотною розпискою (повідомленням) про одержання. До матеріалів провадження підшиваються ухвала про залишення касаційної скарги/заяви про перегляд судових рішень без руху, оригінал касаційної скарги/заяви, що містить реєстраційну позначку вхідного документа, та необхідні копії документів, які були долучені до касаційної скарги (заяви), доказ сплати судового збору, копія супровідного листа про надіслання скаржнику (заявнику) копії ухвали та розписка (повідомлення) про одержання скаржником (заявником) копії ухвали, ухвала про повернення касаційної скарги/заяви про перегляд судових рішень і супровідний лист про надіслання скаржнику (заявнику) копії ухвали та повернення йому всіх копій касаційної скарги/заяви про перегляд судових рішень разом із копіями доданих до неї матеріалів;

- у разі постановлення суддею ухвали про відмову у відкритті касаційного провадження, залишення заяви про перегляд судових рішень без розгляду завірена копія ухвали разом із доданими до касаційної скарги (заяви) матеріалами надсилається скаржникові (заявнику), представнику/адвокату (за наявності) не пізніше наступного робочого дня з дня постановлення ухвали рекомендованим поштовим відправленням зі зворотною розпискою (повідомленням) про одержання. До матеріалів провадження підшиваються ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження, залишення заяви без розгляду, оригінал касаційної скарги/заяви, що містить реєстраційну позначку вхідного документа, та необхідні копії документів, які були долучені до касаційної скарги (заяви), доказ сплати судового збору, копія супровідного листа про надіслання скаржнику (заявнику) копії ухвали та розписка (повідомлення) про одержання скаржником (заявником) копії ухвали;

- у разі постановлення суддею ухвали про повернення касаційної скарги у зв'язку з відкликанням особою, яка її подала, завірена копія ухвали разом із касаційною скаргою та доданими до неї матеріалами не пізніше наступного робочого дня з дня постановлення ухвали, повертається скаржнику. До матеріалів провадження підшивається ухвала про повернення касаційної скарги, копія супровідного листа про надіслання скаржнику копії ухвали та повернення йому всіх копій касаційної скарги з копіями доданих до неї матеріалів;

- у разі постановлення суддею ухвали про повернення судового збору завірена копія ухвали разом з оригіналом документа про сплату судового збору надсилається особі, яка подала касаційну скаргу/заяву про перегляд судових рішень. У супровідному листі обов'язково зазначається дата та номер квитанції, а також розмір сплаченого судового збору;- у разі вирішення окремих процесуальних питань (відвід, поновлення чи продовження процесуальних строків, прийняття процесуальних документів тощо) завірена копія ухвали надсилається відповідній особі, а також її представнику/адвокату (у разі наявності) до відома;

- у разі постановлення суддею ухвали про визначення підсудності відповідальним працівником відділу, який забезпечує роботу судової палати у цивільних справах, надсилаються оригінал ухвали та позовна заява (справа) з доданими до неї матеріалами до суду, якому визначено підсудність розгляду справи, а завірена копія ухвали - сторонам у справі до відома. У провадженні залишається копія позовної заяви та оригінал клопотання (за наявності).

У разі постановлення суддею ухвали про відмову в задоволенні клопотання про визначення підсудності відповідальним працівником відділу, який забезпечує роботу судової палати, не пізніше наступного робочого дня з дня постановлення ухвали направляється завірена копія ухвали, позовна заява з доданими до неї матеріалами рекомендованим поштовим відправленням зі зворотною розпискою (повідомленням) про одержання заявнику, представнику/адвокату (за наявності).

25.9. Інформація про результати розгляду касаційної скарги, заяви про перегляд справи у зв'язку з нововиявленими обставинами або перевірки заяви про перегляд судового рішення ВСУ, заяви про визначення підсудності вноситься до АСДС.

25.10. Сформовані пакети вихідної кореспонденції за реєстрами невідкладно передаються до відповідного структурного підрозділу апарату ВССУ для їх реєстрації в АСДС та відправки.

25.11. Після виконання проваджень відповідно до змісту резолютивної частини судових рішень провадження передається судді-доповідачу чи відповідальному працівнику, який забезпечує роботу судової палати у цивільних справах.

25.12. Після надходження до ВССУ витребуваної справи та її реєстрації, працівник відповідного структурного підрозділу перевіряє відповідність даної справи зареєстрованій в АСДС касаційній скарзі, за якою витребувано справу. До АСДС вноситься інформація про надходження цивільної справи та наявні додатки, після чого індекс "ск" у номері провадження змінюється на індекс "св".

25.13. У разі надходження цивільної справи, витребуваної за заявою про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами, працівник відповідного структурного підрозділу перевіряє відповідність справи, що надійшла, зареєстрованій в АСДС касаційній скарзі, та вносить до АСДС усю необхідну інформацію у цивільній справі, зазначає про наявність додатків, після чого індекс "зно" змінюється на індекс "вно".

25.14. Відповідальний працівник (особа), який забезпечує роботу судової палати у цивільних справах, об'єднує витребувані справи з матеріалами проваджень ВССУ та здійснює передачу справи судді-доповідачеві, який постановив ухвалу про витребування справи, під підпис у відповідному Реєстрі проваджень, про що робить відповідну відмітку в АСДС із зазначенням дати передачі.

25.15. Якщо відповідальний працівник (особа), який забезпечує роботу судової палати у цивільних справах, виявить помилкове надходження на адресу ВССУ цивільної справи, яка не витребовувалася, така справа за резолюцією секретаря судової палати у цивільних справах разом із супровідним листом за підписом начальника відділу, який забезпечує роботу судової палати, повертається до відповідного суду і робиться повторний запит щодо витребування належної цивільної справи. Уся інформація щодо справи, яку було помилково надіслано, фіксується в АСДС, а копія супровідного листа зберігається у відповідному провадженні.

25.16. У разі постановлення ухвали про призначення справи до судового розгляду колегією у складі п'яти суддів до АСДС невідкладно вноситься відповідна інформація. Копії такої ухвали не надсилаються особам, які беруть участь у справі.

25.17. У касаційному порядку справа розглядається без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. У разі необхідності надання пояснень у справі такі особи можуть бути викликані до ВССУ, про що їм за дорученням судді-доповідача надсилаються судові повістки із зазначенням дати, часу та місця розгляду справи.

25.18. У разі призначення до розгляду справи за заявою про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами або якщо сторони подали заяву про намір укласти мирову угоду, сторони повідомляються про день, час та місце розгляду справи.

25.19. Після призначення дати, часу та місця розгляду справи відповідальним працівником, який забезпечує роботу судової палати у цивільних справах, здійснюється підготовка матеріалів доповіді у паперовому вигляді. Сформовані матеріали доповіді не пізніше ніж за десять календарних днів до дати призначеного судового засідання передаються у паперовому вигляді суддям відповідного складу колегії суддів разом із переліком справ, призначених до касаційного розгляду, в яких зазначаються сторони у справі, суть позову, суд першої інстанції, судді-доповідачі.

25.20. Перелік справ, призначених до розгляду судом касаційної інстанції, підписується начальником структурного підрозділу, який забезпечує роботу судової палати у цивільних справах, й оприлюднюється в установленому порядку не пізніше ніж за шість календарних днів до дати призначення судового засідання. Копія такого переліку надсилається електронною поштою до відповідних структурних підрозділів апарату ВССУ для розміщення на офіційному веб-сайті ВССУ, в інформаційних кіосках, а також для використання в роботі інформаційно-довідкової служби (Додаток 18).

25.21. У день судового засідання судовий розпорядник забезпечує додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконує інші розпорядження головуючого в судовому засіданні, а також за вказівкою головуючого приймає від учасників процесу документи та інші матеріали для їх приєднання до матеріалів справи у порядку, передбаченому цією Інструкцією для опрацювання вхідної кореспонденції.

25.22. Після закінчення розгляду справи судовий розпорядник у разі необхідності передає до структурного підрозділу, який забезпечує роботу судової палати у цивільних справах, довідки щодо участі осіб - учасників процесу у судовому засіданні для засвідчення документів про відрядження відбитком гербової печатки ВССУ N 1.

25.23. Після розгляду справи у касаційному порядку суддя-доповідач передає її на виконання працівнику відділу, що забезпечує роботу судової палати у цивільних справах, який вносить до АСДС інформацію про дату повернення справи до відділу та результати розгляду.

25.24. Відповідальний працівник (особа), який забезпечує роботу судової палати у цивільних справах, здійснює тиражування судового рішення відповідно до кількості учасників процесу та оформляє справу: підшиває оригінали процесуальних документів суду, касаційної скарги з доданими до неї матеріалами (у тому числі оригінал доказу сплати судового збору), заперечення та інше; нумерує аркуші та робить їх опис, який засвідчується відповідним працівником апарату суду); перевіряє направлення процесуального рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень та готує супровідні листи на відправку справи до відповідного суду згідно із резолютивною частиною судового рішення.

25.25. У разі постановлення окремої ухвали її виконання здійснюється невідкладно й перебуває на контролі.

25.26. У разі постановлення ухвали про відхилення касаційної скарги та залишення оскаржуваного судового рішення без змін колегією у складі трьох суддів до АСДС невідкладно вноситься відповідна інформація.

Відповідальним працівником (особою), який забезпечує роботу судової палати у цивільних справах, здійснюється підготовка супровідного листа та інші дії, передбачені цією Інструкцією для виконання судових рішень.

25.27.Виконані та належним чином оформлені цивільні справи за реєстром передаються до відповідного структурного підрозділу для їх реєстрації та відправки у десятиденний строк до відповідного суду згідно із резолютивною частиною судового рішення.

25.28. Повторні копії судових рішень ВССУ видаються або надсилаються згідно з вимогами процесуального законодавства України та Закону України "Про судовий збір".

25.29. Повторна видача або надсилання копій судових рішень ВССУ після відправлення справи до належного суду не здійснюється.

25.30. Судові провадження, сформовані у справи згідно з номенклатурою справ, зберігаються у відділі обліку протягом двох років, після чого в установленому порядку передаються до архіву ВССУ.

25.31. У разі призначення дати, часу та місця розгляду заяви про перегляд судового рішення ВСУ до АСДС невідкладно вноситься відповідна інформація. Відповідальним працівником (особою), який забезпечує роботу судової палати у цивільних справах, здійснюється підготовка матеріалів доповіді у паперовому та електронному вигляді. Сформовані матеріали доповіді передаються у паперовому вигляді головуючому судді відповідного складу колегії суддів разом із переліками призначених заяв не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати призначеного судового засідання.

25.32. Перелік заяв про перегляд судового рішення ВСУ, призначених до розгляду, підписується начальником структурного підрозділу, який забезпечує роботу судової палати у цивільних справах, й оприлюднюється в установленому порядку не пізніше ніж за шість календарних днів до дати призначення судового засідання. Копія такого переліку надсилається електронною поштою до відповідних структурних підрозділів апарату ВССУ для розміщення на офіційному веб-сайті ВССУ, в інформаційних кіосках, а також для використання в роботі інформаційно-довідкової служби.

25.33. У разі постановлення ухвали про відмову в допуску справи до провадження ВСУ завірена копія ухвали разом із доданими до заяви матеріалами надсилається скаржникові (заявнику), представнику/адвокату (за наявності) не пізніше наступного робочого дня з дня постановлення ухвали. До матеріалів провадження підшиваються ухвала про відмову в допуску справи до провадження ВСУ, оригінал заяви, що містить реєстраційну позначку вхідного документа, та необхідні копії документів, які були долучені до заяви, а також доказ сплати судового збору.

25.34. У разі постановлення ухвали про допуск справи до провадження ВСУ така ухвала разом із заявою про перегляд судового рішення та додані до неї документи (в тому числі оригінал документа про сплату судового збору) надсилаються до ВСУ протягом п'яти днів із дня її постановлення. Копія ухвали про допуск справи надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі.

25.35. У разі постановлення ухвали про допуск справи до провадження з підстав, що встановлені міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи, відкриття провадження у справі до АСДС невідкладно вноситься відповідна інформація. Відповідальним працівником, який забезпечує роботу судової палати у цивільних справах, до АСДС вноситься інформація про надходження цивільної справи та про наявні додатки, після чого індекс "зп" у номері провадження змінюється на індекс "зпв". За наслідками розгляду справи відповідальним працівником (особою), який забезпечує роботу судової палати у цивільних справах, здійснюється підготовка супровідного листа та інші дії, передбачені цією Інструкцією для виконання судових рішень.

25.36. У день судового засідання судовий розпорядник забезпечує додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконує інші розпорядження головуючого в судовому засіданні, а також за вказівкою головуючого приймає від учасників процесу документи та інші матеріали для їх приєднання до матеріалів справи у порядку, передбаченому цією Інструкцією для опрацювання вхідної кореспонденції.

25.37. Після закінчення розгляду справи судовий розпорядник у разі необхідності передає до структурного підрозділу, який забезпечує роботу судової палати у цивільних справах, довідки щодо участі осіб - учасників процесу у судовому засіданні для засвідчення документів про відрядження відбитком печатки суду.


Просмотров 449

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!