Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Проходження цивільних справ у суді апеляційної інстанціїПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

23.1. Працівниками апарату суду згідно з розподілом обов'язків здійснюються заходи щодо супроводження руху цивільної справи в апеляційній інстанції.

23.2. Після реєстрації та визначення АСДС головуючого судді (судді-доповідача) чи колегії суддів для судового провадження судова справа передається судді під підпис у Реєстрі судових справ (матеріалів чи проваджень), переданих для розгляду. Такий Реєстр формується АСДС автоматично щодо кожного судді, роздруковується щодня й підшивається до відповідної номенклатурної справи.

Апеляційні скарги на ухвалу та рішення суду, постановлені в одній справі, реєструються в окремих реєстраційних картках АСДС.

До справи підшивається супровідний лист, з яким справа надійшла до суду, апеляційна скарга з усіма доданими до неї документами, після чого справа передається судді для вирішення питання щодо прийняття апеляційної скарги. Інші матеріали (копії апеляційних скарг разом із доданими до них копіями письмових матеріалів) вкладаються у справу без підшивання.

23.3. У разі вирішення суддею-доповідачем питання про відкриття апеляційного провадження відповідальним працівником (особою), який забезпечує роботу відповідної судової палати, здійснюються необхідні дії.

23.4. Апеляційна скарга, залишена у передбачених ЦПК чи КАСУ випадках ухвалою судді без руху, перебуває на контролі протягом установленого суддею строку для усунення недоліків.

Копія ухвали не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху надсилається рекомендованим поштовим відправленням зі зворотною розпискою (повідомленням) про одержання скаржнику (копія супровідного листа зберігається разом із апеляційною скаргою та ухвалою у справі).

Справа, в якій постановлено ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху, передається для розгляду судді: у разі усунення скаржником недоліків - невідкладно, у разі неусунення - у визначений суддею строк, але не пізніше трьох діб після закінчення терміну, зазначеного в ухвалі про залишення апеляційної скарги без руху.

У разі усунення скаржником недоліків, зазначених в ухвалі про залишення апеляційної скарги без руху, подальше оформлення справи здійснюється в загальному порядку.

У разі якщо суддею постановлено ухвалу про повернення апеляційної скарги, копія цієї ухвали, апеляційної скарги та додані до неї копії матеріалів не пізніше наступного робочого дня з дня постановлення ухвали надсилаються скаржнику рекомендованим поштовим відправленням зі зворотною розпискою (повідомленням) про одержання.

До матеріалів справи підшиваються ухвала про залишення апеляційної скарги без руху, копія апеляційної скарги, копія супровідного листа про надіслання скаржнику копії ухвали та розписка (повідомлення) про одержання скаржником копії ухвали, ухвала про повернення апеляційної скарги і супровідний лист про надіслання скаржнику копії ухвали та повернення йому всіх копій апеляційної скарги з копіями доданих до неї матеріалів.

Інформація про рух апеляційної скарги вноситься до АСДС помічником судді чи консультантом суду (відповідно до розподілу обов'язків).

23.5. У разі постановлення суддею ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження у справі копія ухвали, апеляційної скарги та додані до неї копії матеріалів не пізніше наступного робочого дня з дня постановлення ухвали повертаються скаржнику рекомендованим поштовим відправленням зі зворотною розпискою (повідомленням) про одержання.

До матеріалів справи підшиваються ухвала про відмову у відкритті апеляційного провадження у справі, супровідний лист про надіслання скаржнику копії цієї ухвали та повернення йому всіх копій апеляційної скарги з копіями доданих до неї письмових матеріалів.

Інформація стосовно ухвали суду про відмову у прийнятті апеляційної скарги вноситься до АСДС.

23.6. Якщо суддею-доповідачем постановлено ухвалу про повернення до суду першої інстанції неналежно оформленої справи з нерозглянутими зауваженнями на правильність і повноту фіксування судового процесу технічними засобами або без вирішення питання про ухвалення додаткового рішення, така ухвала та інші необхідні документи підшиваються працівниками апарату суду (помічником судді) до справи, вноситься інформація до АСДС, а справа надсилається до суду першої інстанції.

Виконання ухвали про повернення справи до суду першої інстанції для усунення недоліків перебуває на контролі протягом строку, зазначеного в цій ухвалі.

Якщо судом апеляційної інстанції справу не буде отримано повторно, працівник апарату суду (помічник судді) доповідає про це судді-доповідачу для прийняття відповідних заходів та виконує його вказівки.

Після повернення належно оформленої справи з суду першої інстанції, дальший облік цієї справи продовжується у тій самій обліково-статистичній картці із зазначенням дати надходження справи повторно. Матеріали справи невідкладно передаються судді-доповідачу у справі. У разі відсутності судді-доповідача справа може бути розподілена між суддями повторно відповідно до Положення про АСДС.

23.7. Після постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження до розгляду працівник апарату суду не пізніше наступного робочого дня з дня постановлення ухвали надсилає копії заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі. Протягом строку, в який може бути подано заперечення на апеляційну скаргу, справа перебуває на контролі.

Заява про приєднання до апеляційної скарги передається судді-доповідачу та виконуються його вказівки щодо дальшого супроводження справи в апеляційній інстанції.

23.8. Якщо суддею постановлено ухвалу про повернення апеляційної скарги у зв'язку з відкликанням особою, яка її подала, копія цієї ухвали, а також копії заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів не пізніше наступного робочого дня з дня постановлення ухвали повертаються скаржнику рекомендованим поштовим відправленням із зворотною розпискою (повідомленням) про одержання.

До матеріалів справи підшиваються ухвала про повернення апеляційної скарги, копія супровідного листа про надіслання скаржнику копії ухвали та повернення йому всіх копій заяв про апеляційне оскарження, апеляційної скарги з копіями доданих до неї матеріалів.

Інформація стосовно ухвали суду про повернення апеляційної скарги вноситься до АСДС.

23.9. У разі якщо апеляційне провадження закривається у зв'язку з прийняттям відмови від апеляційної скарги особи, яка її подала, працівниками апарату суду оформляється справа, вноситься інформація до АСДС, а справа повертається до суду першої інстанції.23.10. У разі прийняття суддею-доповідачем рішення з питань, пов'язаних із підготовкою розгляду справи апеляційним судом, звертається до виконання відповідна ухвала (про призначення експертизи, витребування доказів, вжиття заходів забезпечення позову, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача, про судове доручення щодо збирання доказів), а також надсилаються повістки про виклик свідків. Працівниками апарату суду здійснюється контроль за термінами виконання ухвали, пов'язаної із підготовкою справи до розгляду апеляційним судом.

23.11. Відповідно до вказівок судді-доповідача та у порядку, передбаченому ЦПК, провадяться інші дії щодо підготовки справи до розгляду апеляційним судом.

Після проведення підготовчих дій та призначення справи до розгляду в апеляційному суді секретар судового засідання або інший працівник апарату суду для забезпечення розгляду судових справ здійснює виклики та повідомлення відповідно до процесуального законодавства і вимог цієї Інструкції та слідкує за поверненням до суду розписок про вручення судових повісток про виклик до суду.

Розписки осіб, які одержали судові повістки про виклик до суду, а також судові повістки про виклик до суду, які повернулися у зв'язку з неврученням їх адресату, підшиваються до справи.

23.12. У разі закінчення провадження у справі секретарем судового засідання надсилаються копії повного судового рішення рекомендованим листом із повідомленням про вручення особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, протягом двох днів із дня складання рішення або за зверненням цих осіб копії повного судового рішення вручаються їм під підпис безпосередньо в суді.

Звернення до виконання окремої ухвали апеляційного суду здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції.

23.13. Після закінчення апеляційного провадження цивільна справа передається суддею працівникам апарату суду, які вносять інформацію до АСДС, копія судового рішення апеляційного суду підшивається до відповідної справи за номенклатурою справ суду, справа оформляється (підшиваються матеріали справи, нумеруються аркуші та робиться їх опис, який засвідчується відповідним працівником апарату суду) та у семиденний строк направляється до суду першої інстанції, який розглядав справу. Разом зі справою повертається картка обліку сум шкоди, завданої злочином, із заповненим розділом щодо апеляційної інстанції.

Особливості проходження справ у суді з заявами про перегляд судових рішень у цивільних та адміністративних справах за нововиявленими обставинами, а також зі зверненнями у порядку виконання судових рішень у цивільних та адміністративних справах

24.1. Заява про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішення або ухвали суду, якими закінчено розгляд цивільної справи і які набрали законної сили, реєструється в АСДС в окремій реєстраційній картці з проведенням авторозподілу даної заяви. Інформація про дальший рух заяви помічником судді вноситься до АСДС.

24.2. Забезпечення проходження в суді апеляційної інстанції справ із заявами про перегляд судових рішень у цивільних та адміністративних справах за нововиявленими обставинами, а також зі зверненнями у порядку виконання судових рішень у цивільних та адміністративних справах здійснюється за правилами, встановленими цим розділом, розділом 23 цієї Інструкції та чинним законодавством.

Матеріали щодо розгляду заяв про перегляд судових рішень у цивільних та адміністративних справах за нововиявленими обставинами підшиваються до судових справ, стосовно судових рішень в яких порушується питання про їх перегляд.

24.3. Робота із заявами, залишеними без руху, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

24.4. Заяви, залишені у передбачених процесуальними кодексами України випадках ухвалою судді без руху, вкладаються без підшивання в окремі обкладинки і протягом установленого суддею строку для усунення недоліків зберігаються разом із матеріалами справи, рішень якої ці заяви стосуються.

24.5. Заявнику не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про залишення заяви без руху надсилається рекомендованим поштовим відправленням зі зворотною розпискою про одержання копія цієї ухвали (копія супровідного листа зберігається із заявою та оригіналом ухвали).

24.6. Заява з ухвалою про залишення заяви без руху передається для розгляду судді: у разі надходження від заявника додаткових документів - невідкладно, у разі неусунення недоліків у визначений суддею строк - не пізніше трьох днів після закінчення зазначеного в ухвалі про залишення заяви без руху строк.

Інформація про рух заяви вноситься до АСДС.

24.7. У разі усунення заявником недоліків, зазначених в ухвалі про залишення заяви без руху, всі матеріали підшиваються до відповідної справи та продовжується дальше оформлення справи в загальному порядку.

24.8. У разі постановлення суддею ухвали про повернення заяви її копія не пізніше наступного дня надсилається заявнику рекомендованим поштовим відправленням зі зворотною розпискою (повідомленням) про одержання. Заява разом із оригіналами ухвал про залишення заяви без руху і про повернення заяви та копіями супровідних листів повертається до відповідної справи для зберігання протягом строку касаційного оскарження ухвали про повернення заяви та вноситься інформація до АСДС.

24.9. Оригінали ухвал про залишення заяви без руху, про повернення заяви з копіями супровідних листів про надіслання копій цих ухвал підшиваються до адміністративних чи цивільних справ стосовно судових рішень, в яких порушувалося питання про перегляд.

Інформація про рух заяви вноситься до АСДС.

24.10. У разі постановлення суддею ухвали про відмову у відкритті провадження у справі копія цієї ухвали разом із заявою та всіма доданими до неї документами невідкладно надсилається заявникові рекомендованим поштовим відправленням зі зворотною розпискою (повідомленням) про одержання.

Оригінал ухвали про відмову у відкритті провадження у справі разом із копіями супровідних листів про надіслання копії цієї ухвали та повернення заяви з усіма доданими до неї документами підшивається до відповідних справ, стосовно судових рішень в яких порушувалося питання про їх перегляд. Інформація про рух заяви вноситься до АСДС.

24.11. Відповідно до вказівок судді та у порядку, передбаченому ЦПК чи КАСУ, провадяться інші дії щодо підготовки справи до судового розгляду.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 479

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!