Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Робота з адміністративними позовами, залишеними без руху19.1. Позовні заяви, які в передбачених КАСУ випадках залишені ухвалою без руху, разом із доданими до них матеріалами вкладаються без підшивання в окремі обкладинки із зазначенням номера справи та провадження, де зберігаються протягом строку, встановленого для усунення недоліків.

Позови третіх осіб із самостійними вимогами, які у передбачених КАСУ випадках залишені ухвалою без руху, долучаються до матеріалів справи разом з ухвалою про залишення їх без руху і зберігаються протягом строку, встановленого для усунення недоліків.

Заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, які залишені у передбачених КАСУ випадках ухвалою без руху, вкладаються без підшивання в судову справу, де зберігаються протягом строку, встановленого для усунення недоліків.

Заяви, які залишені без руху для усунення недоліків та не підшиті до матеріалів справи, перебувають на контролі у помічника судді.

19.2. Позивачу/заявнику або представнику позивача/заявника не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про залишення позовної заяви/заяви без руху надсилається копія ухвали про залишення заяви без руху рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про його вручення або видається цій особі під розписку.

Повідомлення про вручення поштового відправлення після повернення до суду чи розписка вкладається або відповідно підшивається до матеріалів справи, де зберігається до закінчення строку, встановленого для усунення недоліків.

19.3. У разі надходження від позивача/заявника документів щодо усунення недоліків позовна заява/заява з ухвалою про залишення її без руху невідкладно передається для розгляду судді.

У разі неусунення недоліків у встановлений строк, якщо на ухвалу не надійшла апеляційна скарга, позовна заява/заява з ухвалою про залишення її без руху не пізніше трьох днів після закінчення строку для усунення недоліків передається для розгляду судді.

У разі надходження апеляційної скарги на ухвалу про залишення позовної заяви/заяви без руху, документи підшиваються у хронологічному порядку, а саме:

позовна заява/заява з додатками в одному примірнику;

ухвала про залишення позовної заяви/заяви без руху;

супровідний лист про направлення копії ухвали;

повідомлення про вручення поштового відправлення;

апеляційна скарга з додатками в одному примірнику.

Сформована, як описано вище, справа передається до канцелярії суду для направлення до апеляційного суду.

19.4. У разі усунення позивачем/заявником недоліків дальше формування справи здійснюється у визначеному цією Інструкцією порядку.

19.5. У разі постановлення ухвали про повернення позовної заяви/заяви копія ухвали з супровідним листом до неї не пізніше наступного дня надсилається позивачу/заявнику рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про його вручення.

Секретар судового засідання виготовляє ксерокопію заяви, яка підшивається до матеріалів справи перед ухвалою про залишення заяви без розгляду.

Заява з доданими до неї матеріалами до справи не підшивається, а вкладається в окремий конверт, про що зазначається на конверті із зазначенням кількості аркушів вмісту, який зберігається разом із матеріалами справи до набрання ухвалою законної сили та повернення матеріалів заяви позивачу/заявнику.

Сформована, як описано вище, справа передається до канцелярії суду на зберігання.

19.6. У разі набрання законної сили ухвалою про повернення позовної заяви/заяви заява з доданими до неї матеріалами із супровідним листом надсилається протягом трьох днів з дня закінчення строку, встановленого для апеляційного оскарження, рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення позивачу/заявнику чи представнику позивача/заявника або видається цим особам під розписку.

Після повернення матеріалів позивачу працівник канцелярії формує справу, до якої підшиває ухвали, заяву, копії супровідних листів та поштові повідомлення, матеріали додані до заяви.

Такі матеріали передаються до канцелярії суду наступного робочого дня.

У разі повернення справи з апеляційного суду, якщо ухвала набрала законної сили, її виконання здійснюється у визначеному цією Інструкцією порядку.

Інформація про рух позовної заяви/заяви вноситься до АСДС.

Робота з адміністративними позовами, у відкритті провадження у справі за якими відмовлено, з адміністративними позовами, повернутими з підстав інших, ніж у зв'язку з неусуненням недоліків після залишення заяви без руху

20.1. У разі постановлення суддею ухвали про відмову у відкритті провадження у справі або про повернення заяви копія цієї ухвали невідкладно надсилається рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення або видається під розписку позивачеві/заявникові чи представнику позивача/заявника разом із заявою та всіма доданими до неї матеріалами.

Секретар судового засідання виготовляє ксерокопію заяви, яка підшивається до матеріалів справи перед ухвалою про відмову у відкритті провадження у справі або про повернення заяви.

Заява з доданими до неї матеріалами до справи не підшивається, а вкладається в окремий конверт, про що зазначається на конверті з зазначенням кількості аркушів вмісту, який зберігається разом із матеріалами справи до набрання ухвалою законної сили та повернення матеріалів заяви позивачу/заявнику.

Сформована, як описано вище, справа передається до канцелярії суду на зберігання не пізніше наступного дня.


Просмотров 441

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!