Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Класифікація видів економічної діяльностіПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

на землях під відкритими розробками, кар'єрами,

шахтами та відповідними спорудами (графа 38)

Розділ Група Опис  
СЕКЦІЯ C ПІДСЕКЦІЯ CA   ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ВИДОБУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
  Видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу
10.1 Видобування та агломерація кам'яного вугілля; не включає виробництва коксопродуктів (див. у гр.23.1)
10.2 Видобування та агломерація лігніту (бурого вугілля); не включає виробництва виробів з лігніту (бурого вугілля) (див. у гр.26.8)
10.3 Видобування та агломерація торфу; не включає виробництва виробів з торфу (див. у гр.26.8);
  Видобування вуглеводнів; допоміжні служби
11.1 Видобування вуглеводнів; Не включає: • виробництва продуктів нафтоперероблення (див. у гр. 23.2); • розвідування родовищ природного газу, нафти (див. у гр. 74.2).
11.2 Послуги, пов'язані з видобуванням нафти і газу; | Не включає: • поверхневих замірів та спостережень з метою збору інформації про підземні структури і місцезнаходження родовищ нафти, природного газу та руд (див. у гр. 74.2); • експлуатації газопроводів та нафтопроводів (див. у гр.60.3)
  Видобування уранової руди; Не включає: • виробництва збагаченої уранової і торієвої руд після видобування (див. у гр.23.3); • виробництва збагаченого урану, паливних елементів для ядерних реакторів, радіоактивних елементів для промислових та медичних потреб, виробництво металевого урану, зберігання ядерних відходів, переробку ядерних відходів (див. у гр.23.3);
Продовження додатка 2  
ПІДСЕКЦІЯ CB   ВИДОБУВАННЯ НЕЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
  Видобування металевих руд
13.1 Видобування залізної руди; не включає випалювання піриту (залізного колчедану) (див. у гр.24.1)
13.2 Видобування руд кольорових металів; не включає виробництва оксиду алюмінію див.у гр.27.4)
  Інші галузі добувної промисловості
14.1 Розроблення кам'яних кар'єрів; не включає нарізки, формування та оброблення каменю поза кар'єрами (див. у гр.26.7)
14.2 Видобування піску та глини
14.3 Видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив; не включає виробництва хімічних добрив та азотних сполук (див. у гр.24.1).
14.4 Видобування солі; не включає опріснювання морської води для виробництва прісної води як основного продукту (див. у гр.41.0)
14.5 Галузі добувної промисловості, не включені до числа інших угруповань (видобування сировини для виробництва пористих заповнювачів, видобування абразивів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, інших нерудних металів)

 


 

Додаток 3 до Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)

 

Класифікація видів економічної діяльності на землях комерційного та іншого використання (графа 42)(із змінами за наказом Держкомстату України від 16 жовтня 2001 р. N 420)

Розділ Група Опис  
СЕКЦІЯ G   ОПТОВА І РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; ТОРГІВЛЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ; ПОСЛУГИ 3 РЕМОНТУ
  Торгівля транспортними засобами та їх ремонт
50.1 Торгівля автомобілями
50.2 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів; не включає регенерації та відновлення гумових покришок та шин (див. у гр.25.1)
50.3 Торгівля автотоварами
50.4 Торгівля мотоциклами та їх ремонт
50.5 Роздрібна торгівля пальним
  Оптова торгівля і посередництво у торгівлі
51.1 Посередництво в оптовій торгівлі
51.2 Оптова торгівля непереробленими сільськогосподар-ськими продуктами
51.3 Оптова торгівля продовольчими товарами
51.4 Оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами
51.5 Оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами
51.6 Оптова торгівля промисловим обладнанням  
51.7 Інші види оптової торгівлі (торгівля широким асортиментом товарів без будь-якої конкретної спеціалізації)
  Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт
52.1 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах
52.2 Роздрібна торгівля продовольчими товарами у спеціалізованих магазинах
52.3 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами та парфумерією  
Продовження додатка 3  
52.4 Інші види роздрібної торгівлі в спеціалізованих магазинах (текстильними виробами, одягом, взуттям, шкіряними виробами, меблями, освітлювальними приладами, електропобутовими товарами, радіо- і телевізійними виробами, фарбами, склом, книгами, газетами, канцелярським приладдям тощо)
52.5 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
52.6 Роздрібна торгівля поза магазинами
52.7 Ремонт предметів особистого користування і домашнього вжитку
СЕКЦІЯ H   ГОТЕЛІ ТА РЕСТОРАНИ
  Готелі
55.1 Готелі
55.2 Інші місця для короткотермінового проживання
55.3 Ресторани
55.4 Бари
55.5 Їдальні та постачання готової їжі
СЕКЦІЯ J   ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
  Фінансове посередництво
65.1 Грошове посередництво (діяльність центральних бан-ків; комерційних банків, інше грошове посередництво)
65.2 Інші види фінансового посередництва (фінансовий лізинг; інше надання кредиту; інше фінансове посеред-ництво, що не включене до попередніх категорій)
  Допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування
67.1 Допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування
67.2 Допоміжна діяльність у сфері страхування
СЕКЦІЯ K   ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ, ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ ТА ПОСЛУГИ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
  Операції з нерухомістю
70.1 Організація операцій з власною нерухомістю; не включає проектні підготовчі та будівельні роботи, пов'язані з нерухомістю, що виконуються будівельними установами (див. у гр.45.2)
70.2 Здавання в найми власної нерухомості  
70.3 Операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб  
  Здаванняв найми без обслуги (персоналу, який обслуговує)
71.1 Здавання в найми автомобілів
Продовження додатка 3  
71.2   Здавання в найми інших транспортних засобів. Не включає: • здавання в найми та в довготермінову оренду легко-вих та вантажних автомобілів з водієм (див. у гр.60.2); • здавання в найми засобів морського та річкового транспорту з екіпажем (див. у гр.61.1;61.2); • здавання в найми та в довготермінову оренду засобів повітряного транспорту з пілотом (див. у гр.62.1, 62.2)
71.3 Здавання в найми інших машин та устаткування. Не включає: • надання послуг сільськогосподарською технікою разом з обслугою (див. у гр.01.4); • здавання в найми та в довготермінову оренду цього устаткування з обслугою (див. у гр.45.5)
71.4 Прокат речей особистого користування та побутових товарів; не включає видавання бібліотеками книг, газет, журналів, відеострічок та платівок (див. у гр.92.5)
    Діяльність у сфері інформатизації
72.1 Консультації з питань інформатизації; не включає консультаційних послуг щодо конфігурації комп'ютерних засобів, що надаються підприємствами з виробництва чи продажу комп'ютерів (див. у гр.30.2)
72.2 Створення програмного забезпечення; не включає тиражування стандартного програмного забезпечення (див. у гр.22.3)
72.3 Оброблення даних
72.4 Робота з базами даних
72.5 Технічне обслуговування та ремонт офісної та комп'ютерної техніки
72.6 Не використовується в NACE (Класифікація видів економічної діяльності Статистичної Комісії Європейського Союзу)
  Дослідження та розробки (Цей розділ не включає діяльність наукових установ, що займаються фундаментальними дослідженнями)
73.1 Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук
73.2 Дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук
  Послуги, які надаються переважно юридичним особам
74.1 Діяльність у сфері права та бухгалтерського обліку, консультації з питань управління; не включає діяльність судових органів (див. у гр.75.2)
Продовження додатка 3  
74.2 Діяльність у сфері архітектури та будівництва; не включає розвідувальне буріння та свердління (див. у гр.45.1).  
74.3 Технічний контроль та аналіз  
74.4 Реклама; Не включає: • друкування рекламних матеріалів засобами поліграфії (див. у гр.2.2); • створення рекламних текстів для радіо, телебачення та кіно (див. у гр.92.1, 92.2)  
74.5 Підбір та забезпечення персоналом; Не включає: • діяльність субпідрядників з наймання робочої сили для виконання сезонних сільськогосподарських робіт (див. у гр.01.4 Надання послуг у галузях рослинництва і тваринництва"); • діяльність, пов'язану з підбором складу акторів у театри, на телебачення та в кіно (див. у гр.92.7)  
74.6 Слідча діяльність та забезпечення безпеки не включає встановлення систем усіх видів сигналізації (див. у гр.45.3)  
74.7 Діяльність, пов'язана з очищенням та прибиранням приміщень; Не включає: • захист рослин від хвороб і шкідників (див. у гр.01.4 "Надання послуг в галузях рослинництва і тваринництва"); • очищення парою, піскоструминне та інше оброблення зовнішніх частин будівель (див. у гр.45.4); • прибирання нових будівель після завершення їх будівництва (див. у гр.45.4); • послуги домашньої прислуги (див. у гр.95.0).
74.8 Послуги, які надаються переважно юридичним особам; | Не включає: • оброблення плівок, пов'язаних з кіно та телебаченням (див. у гр.92.1); • пакувальні роботи, пов'язані з перевезеннями (див. у гр.63.4)
Продовження додатка 3  
СЕКЦІЯ O   КОЛЕКТИВНІ, ГРОМАДСЬКІ ТА ОСОБИСТІ ПОСЛУГИ
  Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту (азартні ігри та ігри на гроші тощо); не включає діяльності агентів та агентств, що виконується від імені фізичних осіб та полягає в отриманні ангажементів на участь у кінофільмах та інших видовищних заходах (див. у гр.74.8)
  Індивідуальні послуги (чищення та фарбування хутрових виробів; послуги перукарень та салонів краси; ритуальні послуги та інші індивідуальні послуги (діяльність астрологів та екстрасенсів; діяльність, пов'язану з соціальним життям, наприклад, надання супроводження, послуги служб знайомства та бюро одружень; послуги з дослідження геніології; послуги чистильників взуття, носіїв, обслуговуючого персоналу автомобільних стоянок)

 Додаток 4 до Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)

 


Класифікація видів економічної діяльності на землях
громадського призначення (графа 43)

(із змінами за наказом Держкомстату України від 16 жовтня 2001 р. N 420)

Розділ Група Опис  
СЕКЦІЯ L   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
  Державне управління
75.1 Державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузях (державне управління загального характеру, що забезпечує юридичне супроводження діяльності в соціальній сфері, у галузі економіки, державного управління); . Не включає: асенізацію, збирання сміття, а також прибирання вулиць (див. у гр. 90.0)
75.2 Діяльність, яка належить до компетенції держави (міжнародні відносини, оборона, юстиція, охорона та забезпечення громадського порядку й безпеки, захист цивільного населення); . Не включає: . •оконсультацій та представництва у цивільних, кримінальних та інших справах (див. у гр.74.1); • діяльності з розслідування та дізнання (див. у гр.74.6); • послуг щодо захисту від лісових пожеж (див. у гр.02.0 "Лісове господарство і пов'язані з ним послуги"); • діяльності служб з гасіння та запобігання пожежам в аеропортах (див. у гр.63.2)
75.3 Обов'язкове соціальне страхування; не включає програм соціального страхування (див. у гр.66.0)
СЕКЦІЯ M   ОСВІТА
  Освіта
80.1 Початкова загальна освіта
80.2 Середня освіта
80.3 Вища освіта
80.4 Навчання дорослих та інша діяльність у сфері освіти (школи та учбові заклади з підготовки водіїв автомобілів, навчання дорослих та інші види освіти)
Продовження додатка 4
СЕКЦІЯ N   ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
  Охорона здоров'я та соціальна допомога
85.1 Діяльність з охорони здоров'я людини; Не включає: • виготовлення штучних зубів, штучних щелеп та зубних протезів техніками - зубопротезистами, які самі їх не вставляють (див. у гр.33.1); • діяльності з перевірки та аналізу продуктів їжі (див. у гр.74.3)
85.2 Ветеринарна діяльність; не включає надання послуг в тваринництві (див. у гр.01.4 "Надання послуг в галузях рослинництва і тваринництва")
85.3 Соціальна допомога  
СЕКЦІЯ O   КОЛЕКТИВНІ, ГРОМАДСЬКІ ТА ОСОБИСТІ ПОСЛУГИ
  Громадська діяльність
91.1 Організації у сфері економіки;
91.2 Профспілка робітників найманої праці;
91.3 Інші громадські організації".
    Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту
92.1 Діяльність у сфері кінематографії та відеопродукції; Не включає: • тиражування фільмів та відеоплівок з оригіналів (див. у гр.22.3); • діяльності агентств (див. у гр.74.8) • оброблення плівок, не призначених для кінопрокату (див. у гр.74.8); • роздрібної торгівлі відеострічками (див. у 52.1, 52.4); • видавання напрокат відеокасет населенню (див. у гр.71.4)
92.2 Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення; Не включає: • передавання радіо- та телевізійних передач кабельними мережами (див. у гр.64.2); • передавання радіо- та телевізійних передач через систему релейного чи супутникового зв'язку (див. у гр.64.2)  
Продовження додатка 4  
  92.3 Інша розважальна діяльність (діяльність у сфері драма-тичного мистецтва та музики, діяльність глядацьких залів, діяльність атракціонів та луна-парків тощо); Не включає: • ремонту меблів (див. у гр.36.1); • реставрації будівель (див. у гр.45.4)  
  92.4 Агентства друку
92.5 Інша діяльність у сфері культури; Не включає: • прокату відеострічок (див. у гр.71.4); • роботи з базами даних (див. у гр.72.4)
92.6 Діяльність у сфері спорту; не включає прокату спортивного приладдя та устаткування (див. у гр.71.4)
СЕКЦІЯ Q   ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  Екстериторіальна діяльність (діяльність міжнародних організацій, наприклад, ООН, ЄС, МВФ, СБ, дипломатичних та консульських представництв тощо)

 

 

 

Додаток 5 до Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)

 

Класифікація видів економічної діяльності на землях, що
використовуються для транспорту та зв'язку (графа 45)

Розділ Група Опис  
СЕКЦІЯ I   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
  Наземний транспорт
60.1 Залізничний транспорт; не включає послуги спальних вагонів під час коротко-термінового проживання, послуги вагонів-ресторанів (див. у розд.55)
60.2 Міський та автодорожній транспорт; не включає перевезення автомобілями швидкої допомоги (див. у гр.85.1)
60.3 Транспортування трубопроводами; не включає розподілення природного та генерованого газу, води чи пари (див. у гр.40.2, 40.3, 41.0)
  Водний транспорт
61.1 Морський транспорт закордонного та каботажного плавання
61.2 Річковий транспорт; не включає послуги ресторанів, кафе, їдалень, барів на борту суден, за винятком послуг, які входять до транспортних (див. у гр.55.3, 55.4, 55.5)
  Авіаційний транспорт
62.1 Регулярні авіаційні перевезення
62.2 Нерегулярні авіаційні перевезення; Не включає: • оброблення сільськогосподарських і лісових угідь (див. у гр.01.4 "Надання послуг в галузях рослинництва і тваринництва"); • капітального ремонту літаків, двигунів тощо (див. у гр.35.3); • рекламних повітряних авіаційних послуг (див. у гр.74.4); • аерофотознімання (див. у гр.74.8).
62.3 Космічний транспорт
  Допоміжні транспортні послуги
63.1 Транспортне оброблення вантажів та складування
Продовження додатка 5
63.2 Функціонування транспортної інфраструктури; | Не включає: • капітального ремонту локомотивів, вагонів і контейнерів (див. у гр.35.2); • капітального ремонту і реконструкції залізничних колій (див. у гр.45.2); • послуг льотних шкіл, крім тих, що забезпечують здобуття професійних сертифікатів (див. у гр.80.4); • рекламної діяльності (див. у гр.74.4); • будівництва й капітального ремонту автомобільних доріг (див. у гр.45.2); • технічного обслуговування та ремонту автомобілів (див. у гр.50.2); • капітального ремонту автомобілів (див. у гр.34.1); • будівництва, реконструкції і капітального ремонту гідротехнічних споруд-дамб, гребель, шлюзів (див. у гр.45.2); • капітального ремонту і реконструкції річкових і морських суден (див. у гр.35.1); • капітального ремонту повітряних суден (див. у гр.35.3); • будівництва й реконструкції аеродромів (див. у гр.45.2)
63.3 Туристичні агенції та бюро подорожей
63.4 Діяльність транспортних агентств; не включає діяльності, пов'язаної з організацією страхування вантажів (див. у гр.67.2)
  Пошта і зв'язок
64.1 Поштова та кур'єрська служба; не включає фінансових послуг, які надаються у поєднанні з поштовою діяльністю (див. у гр.65.1)
64.2 Зв'язок (діяльність, що пов'язана з передаванням або прийманням даних та веденням переговорів; діяльність кабельного телевізійного та радіозв'язку); Не включає: • діяльність, пов'язану з наданням відповідей по телефону (див. у гр.74.8); створення радіо- та телевізійних програм, навіть якщо вони пов'язані з передачею (див. у гр.92.2)

 

 

Додаток 6 до Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)

 

Класифікація видів економічної діяльності на землях, що
використовуються для технічної інфраструктури (графа 50)

 

Розділ Група Опис  
СЕКЦІЯ E   ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ ТА ВОДИ
  Виробництво електроенергії, газу та води
40.1 Виробництво та розподілення електроенергії
40.10 Виробництво та розподілення електроенергії
40.10.1 Виробництво електроенергії тепловими електростанціями
40.10.2 Виробництво електроенергії атомними електростанціями
40.10.3 Виробництво електроенергії гідроелектростанціями
40.10.4 Виробництво електроенергії електростанціями інших типів. Цей підклас включає виробництво електроенергії станціями, які використовують енергію вітру, сонячного проміння тощо.
40.10.5 Розподілення електроенергії. Цей підклас включає розподілення електроенергії, виробленої всіма видами електростанцій, у тому числі на комунально-побутові потреби підприємств та організацій, а також населення
40.2 Виробництво та розподілення газоподібного палива
40.20 Виробництво та розподілення газоподібного палива
40.20.1 Виробництво газу; Цей клас включає: • виробництво газоподібного палива, теплова цінність якого визначена, очищенням або іншим переробленням речовин газоподібного походження; • виробництво газу дистиляцією вугілля або з супутніх продуктів сільського господарства чи з відходів та брухту; • системи вуличної розподільчої мережі в містах та селищах міського типу, сільській місцевості; • розподілення природного та скрапленого газу населенню та на комунально-побутові потреби підприємствам, організаціям та установам
40.20.2 Розподілення газоподібного палива системою трубопроводів; Цей клас не включає: • виробництво продукції коксових печей (див. у підкласі 23.10.0); • виробництво мастил та нафти (див. у підкласі 23.20.0); • виробництво промислових газів (див. у підкласі 24.11.0); • транспортування газу газопроводами (див. у підкласі 60.30.2)  
Продовження додатка 6
  40.3 Виробництво та розподілення тепла
40.30 Виробництво та розподілення тепла
40.30.0 Виробництво та розподілення тепла; Цей підклас включає: • виробництво, збір та розподілення пари і гарячої води для обігрівання, використання рушійної сили тощо; • виробництво та розподілення холодної води для охолодження; • систему вуличної розподільчої мережі в містах та селищах міського типу, сільської місцевості; • розподілення природного та зрідженого газу населенню та на комунально-побутові потреби підприємствам, організаціям і установам
  Збір, очищення та розподілення води
41.0 Збір, очищення та розподілення води
41.00 Збір, очищення та розподілення води
41.00.0 Збір, очищення та розподілення води; Цей підклас включає: • системи вуличної розподільчої мережі в містах та селищах міського типу, сільській місцевості; • розподіл питної води для населення та комунально-побутових потреб підприємств, організацій та установ; • опріснювання морської води для виробництва прісної води як основного продукту; Цей підклас не включає: • діяльність зрошувальних систем для сільськогоспо-дарських потреб (див. у підкласі 01.41.0); • перероблення стічних вод з метою запобігання забрудненню навколишнього середовища (див. у підкласі 90.00.2); • виробництво та розподілення охолодженої води або льоду для охолодження (див. у підкласі 40.30.0)
СЕКЦІЯ O   КОЛЕКТИВНІ, ГРОМАДСЬКІ ТА ОСОБИСТІ ПОСЛУГИ
  Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів
90.0 Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів
90.00 Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів
  90.00.1 Діяльність з оброблення твердих відходів; Цей підклас включає: • прибирання відходів, сміття, покидів та нечистот, перевезення відходів; • прибирання будівельного сміття та щебеню; • знищення відходів шляхом спалювання чи іншими способами; • подрібнення відходів;  

Продовження додатка 6

    • вивезення відходів на звалища, розміщення в смітниках та у воді, закопування у землю; • оброблення та знищення токсичних відходів, включаючи очищення зараженого ґрунту.
  90.00.2 Діяльність з оброблення рідких відходів; Цей підклас включає: • вилучення через систему каналізації, стічні канави чи іншими способами відходів життєдіяльності людей, оброблення та знищення відходів; • знищення відходів шляхом розбавлення (розведення), фільтрування, хімічного відціджування, оброблення за допомогою біологічно активного методу чи іншими методами; • догляд за каналізаційними системами та системами стоків; • спустошення та очищення вигрібних та помийних ям, догляд за технічними туалетами; • оброблення стічних вод з плавальних басейнів та стоків промислових підприємств.
  90.00.3 Інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій; Цей підклас включає: • прибирання сміття із громадських сміттєвих ящиків, підмітання та поливання вулиць, стоянок транспорту тощо; • очищення від снігу та льоду доріг, злітно-посадних смуг, включаючи посипання сіллю, піском тощо; Ці підкласи не включають: • захист рослин від хвороб і шкідників (див. у підкласі 01.41.0); • оброблення відходів та брухту й неметалевого брухту (див. у підкласах 37.10.1-37.10.3, 37.20.1-37.20.6); • збір, очищення та розподілення води (див. у підкласі 41.00.0); • будівництво та ремонт каналізаційних систем (див. у підкласі 45.21.4); • діяльність з дезінфекції та дезінсекції в будинках (див. у підкласі 74.70.0)

 


 

 

Додаток А

Титульний аркуш форми 6-зем

 

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

 

Коди
                   
форми документа за ДКУД організації - складача ідентифікацій ний код за ЄДРПОУ території за КОАТУУ галузі за ЗКГНГ виду економічної діяль- ності за КВЕД форми власності за КФВ організаційно- правової форми господарювання за КОПФГ міністерства, іншого цент- рального органу державної виконавчої влади за СПОДУ вищестоящої організації - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   КС

 

 

Форма № 6-зем Затверджено наказом Державного комітету статистики України 05.11.98 № 377 Поштова – річна  
Кому подається _____________________________ (назва та адреса одержувача) ____________________________________________________________ Сільська, селищна, міська рада _____________________ ___________________________________________________________ Район _____________________________________ Автономна Респуб. Крим, область, міста Київ, Севастополь _____________________________ (Україна)

 


• інженери-землевпорядники сіл, селищ, міських (міст районного підпорядкування) управлінь (відділів) земельних ресурсів – сільським, селищним, міським радам, районним відділам земельних ресурсів до 10 січня;

• інженери-землевпорядники районів міст обласного підпорядкування – районним радам, міським управлінням (відділам) земельних ресурсів до 10 січня;
• інженери-землевпорядники районів міст республіканського під порядкування – районним радам і державним адміністраціям, Київському та Севастопольському міським управлінням земельних ресурсів до 5 лютого;

Продовження додатка А

 

• районні відділи земельних ресурсів – районним радам, районним державним адміністраціям, обласним управлінням земельних ресурсів до 5 лютого;
• міські (міст обласного підпорядкування) управління (відділи) земельних ресурсів – міським радам, обласним управлінням земельних ресурсів до 5 лютого;
• обласні, Київське та Севастопольське міські управління земельних ресурсів – обласним радам, обласним державним адміністраціям, радам і державним адміністраціям міст Києва та Севастополя, Державному комітету України по
земельних ресурсах до 25 лютого;. .
• Державний комітет Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру – Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Уряду Автоном-ної Республіки Крим, Державному комітету України по земельних ресурсах до 25 лютого;. ..
• Державний комітет України по земельних ресурсах – Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Державному комітету статистики України до 25 березня. .

Звіт
про наявність земель та розподіл її за власниками землі,
землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності
за станом на 1 січня ____ року

 

 

Додаток Б

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 617

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!