Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Порядок заповнення граф першого та другого розділів форми 6-земПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Класифікація земель прийнята згідно із "Стандартною статистичною класифікацією землекористування ЄЕК", як змішана: видів земельних угідь та видів економічної діяльності. Ф ФФ _____Графа 1 Кількість власників землі та землекористувачів.

Враховуючи, що території сільських, селищних, міських рад сформовані і що згідно з Положенням про порядок ведення державного земельного кадастру кадастр ведеться по територіях зазначених рад. В графі 1 по кожній раді повинні обліковуватись усі власники землі і землекористувачі, включаючи юридичних осіб, у користуванні яких є лінійні об'єкти, а також юридичних осіб, органи управління яких знаходяться за адміністративними межами ради.

Громадяни, які мають у власності або користуванні декілька земельних ділянок одного і того ж цільового призначення на території ради (надані, куплені),-13- обліковуються в графі 1 один раз (згідно з рішеннями про надання земельної ділянки або державних актів, договорів купівлі-продажу, заповітів і т. ін., або державних актів, які отримані після здійснення цих операцій з земельними ділянками).

У рядках 03, 40, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101 та 102 першого розділу форми 6-зем та 03, 40, 93, 94, 95, 96, 97, 98, та 106 другого розділу кількість землекористувачів не вказувати. В рядках 103, 104 та 105 вказувати кількість населених пунктів. У рядках 25, 29, 33, 37 потрібно вказувати кількість товариств, кооперативів (із змінами за наказом Держкомстату України від 16 жовтня 2001 р. № 420).

Графа 2 Загальна площа земель, всього– (3+21+34+63+66+67+72).

Графа 3 Сільськогосподарські землі, всього – включати землі, які вико-ристовуються для виробництва сільськогосподарської продукції, обслуговування сільського господарства (виробничі будівлі і двори, господарські шляхи, прогони), землі, що знаходяться в стадії меліоративного будівництва, відновлення родючості, землі тимчасової консервації та інші (кургани, ями, траншеї), а також сільськогоспо­дарські угіддя на землях інших категорій (4+14+15+16+17+18+20).

Графа 4 Сільськогосподарські угіддя– відносити земельні угіддя, які систематично використовуються для отримання сільськогосподарської продукції. (ГОСТ 26640-85). До складу сільськогосподарських угідь входять рілля, перелоги, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища (5+6+7+11+12).

Графа 5 Рілля– відносити землі, які систематично обробляються і використовуються під посіви сільськогосподарських культур, включаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари (ГОСТ 26640-85), площі парників і теплиць. До ріллі не відносяться сіножаті і пасовища, що розорані з метою їх корінного поліпшення і використовуються постійно під трав'яними кормовими культурами для сінокосіння та випасання худоби, а також міжряддя садів, які використовуються під посіви.

Графа 6 Перелогиорні(із змінами за наказом Держкомстату України від 16 жовтня 2001 р. № 420) відносити землі, які раніше орали, а потім більше року, починаючи з осені не використовують для посіву сільськогосподарських культур і не готують під пар.

Графа 7 Багаторічні насадження– це землі, які використовуються під штучно створеними деревними, чагарниковими або трав'янистими багаторічними насадженнями, призначеними для отримання врожаю плодово-ягідної, технічної, лікарської продукції, а також для декоративного оформлення територій (ГОСТ 26640-85). До цих земель відносяться також землі під деревно-чагарниковою рослинністю, яку вирощують для реалізації квітів (троянд, жасмину та ін.), а також розсадники (за винятком лісових). Площі під дорогами, спорудами, захисними лісосмугами із складу багаторічних насаджень виключаються і враховуються у відповідних видах угідь (8+9+10).

Графа 8 Садів– це багаторічні насадження створені для отримання плодів.

Графа 9 Виноградників– багаторічні насадження створені для отримання

винограду.

Графа 10 Інших багаторічних насаджень– відносити ягідники, тутовники, хмільники, насадження ефірно-олійних культур, плодові розсадники, крім лісових, плантації декоративних багаторічних насаджень (квітники) для декоративного оформлення територій, а також для реалізації квітів, лікарські багаторічні насадження (беладона, наперстянка, шалфей лікарський та інші).

Графа 11 Сіножаті– сільськогосподарські угіддя, що систематично використовуються для сінокосіння (ГОСТ 26640-85). Відносити рівномірно вкриті деревною та чагарниковою рослинністю - до 20%.

Графа 12 Пасовища– сільськогосподарські угіддя, що систематично використовуються для випасання худоби (ГОСТ26640-85). Відносити рівномірно вкриті деревною та чагарниковою рослинністю - до 20 %.

Графа 13 Пасовища гірські– відносити пасовища, розміщені на території гірських систем (ГОСТ 26640-85).

Графа 14 Під господарськими будівлями і дворами– це землі, зайняті тваринницькими фермами, тракторними станами, літніми таборами та іншими будівлями та дворами на сільськогосподарських землях, а також на сільськогосподарських угіддях земель інших категорій.

Графа 15 Під господарськими шляхами і прогонами– це землі, зайняті господарськими шляхами і прогонами на сільськогосподарських землях, а також на сільськогосподарських угіддях земель інших категорій.

Графа 16 Землі, що знаходяться в стадії меліоративного будівництва та відновлення родючості– відносити тільки сільськогосподарські угіддя, на яких ведеться нове меліоративне будівництво (реконструкція), а також ділянки розкорчованих, але не розораних садів, площі сільськогосподарських угідь, що підготовлені під посадку полезахисних лісових смут, але закладка їх не проведена. Також відносити ділянки, на яких закінчена технічна рекультивація і проводиться комплекс агротехнічних і фітомеліоративних заходів по відновленню родючості порушених ґрунтів.

Графа 17 Землі тимчасової консервації– це землі, які тимчасово виведені з обробітку з метою відновлення їх продуктивності та екологічного стану.

Графа 18 Забруднені сільськогосподарські угіддя, що не використовуються в сільськогосподарському виробництві – відносити сільськогосподарські угіддя, в яких вміст фізичних, хімічних і біологічних компонентів негативно діє на навколишнє природне середовище. Площу угідь приймають згідно з матеріалами відповідних обстежень, затверджених у встановленому порядку (забруднені в результаті техногенних аварій, впливу шкідливих виробництв тощо). Відносити також техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя, включаючи радіонуклідне, які не використовуються в сільськогосподарському виробництві і виключені з господарського обороту.Графа 19. Техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя, включаючи
радіонуклідне–
відносити техногенно та радіоактивно забруднені сільськогос-подарські угіддя, які не використовуються в сільськогосподарському виробництві і виключені з господарського обороту згідно з матеріалами радіологічних та інших обстежень, затверджених у встановленому порядку.

Графа 20 Інші– відносити сухі канави, кургани, траншеї, ями, скотомогильники. Протиерозійні гідротехнічні споруди, які розміщені на сільськогосподарських землях, відносити в графу 60.

Графа 21 Ліси та інші лісовкриті площі– відносити вкриті лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю землі та не вкриті лісовою рослинністю землі, але надані для потреб лісового господарства (гр.22+28). Ліси та інші лісовкриті площі, які розміщені на землях інших категорій, відносити до цієї категорії земель.

Сільськогосподарські угіддя в лісах та інших лісовкритих площах відносити в графи 4-13.

Площі господарських будівель і дворів, а також господарських шляхів на сільськогосподарських угіддях відносити відповідно в графи 14 та 15, площі боліт - в графи 63-65, площі під водою в графи 72-77.

Не відносити до цієї категорії земель зелені насадження у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів. Земельні ділянки під усіма іншими господарськими будівлями і дворами, крім земель під промисловими об'єктами (меблеві фабрики тощо), відносити в графу 44.

Графа 22 Лісові землі– всього (23+26+27).

Графа 23 Вкриті лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю– відносити лісові площі, які зайняті деревною та чагарниковою рослинністю з повнотою насаджень від 0,2 до 1,0 (тобто крона дерев займає рівномірно більше 20% площі ділянки).

Графа 24 Полезахисних лісосмуг– лісові смуги, створені з метою захисту полів сівозмін, зрошувальної і осушувальної мережі від ерозії ґрунтів, засух та інших несприятливих впливів кліматичних факторів. Відносити також стокорегулюючі та садозахисні лісосмуги.

Графа 25 Інших захисних насаджень– включати площі вкриті іншою штучно створеною захисною лісовою рослинністю.

Графа 26 Не вкриті лісовою рослинністю– відносити площі, які підлягають залісненню (згарища, насадження, що загинули, вирубки, галявини, пустирі, рідколісся тощо).

Графа 27 Інші лісові землі– відносити всі інші лісові землі, що не включені до вище перерахованих лісових земель. Це незімкнені лісові культури (штучно створені лісові насадження, які не переведені у вкриті лісовою рослинністю площі станом на 1 січня року обліку), лісові розсадники, плантації (по вирощуванню лісокультурного посадкового матеріалу), лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви (відомчі залізниці та автомобільні шляхи (держлісгоспів, лісокомбінатів), ґрунтові дороги, стежки, квартальні просіки, технологічні коридори, волоки, просіки для візирів та окружних меж, протипожежні розриви. До цих земель відносити плантації та шкілки всіх видів, дендрологічні сади, а також теплиці та оранжереї, призначені для вирощування садового матеріалу.

Графа 28 Чагарники– відносити землі, вкриті чагарниковою рослинністю (висота від 50 см до 7 м, крона вкриває більше 20% площі ділянки) на сільськогос­подарських угіддях, присадибних землях громадян.

Графи 29-30 Групи лісів– ліси України за економічним і господарським значенням поділяються на першу і другу групи.

Графа 29 І група– належать ліси, що виконують переважно природоохоронні функції, а також ліси на територіях природно-заповідного фонду, ліси, що мають наукове або історичне значення (включаючи генетичні резервати), лісоплодові насадження, субальпійські деревні та чагарникові угрупування.

Графа З0 П група– належать ліси, не віднесені до лісів І групи, що поряд з екологічним мають експлуатаційне значення. Для збереження захисних функцій, безперервності та невиснажливості використання в лісах цієї групи встановлено режим обмеженого лісокористування.

Графа 31 Ліси та інші лісовкриті площі з основною визнаною функцією використання для виробництва деревини– відносити ліси та інші лісовкриті площі, які в основному використовуються для виробництва деревини і інших виробів з деревини.

Графа 32 Ліси та інші лісовкриті площі з основною визнаною функцією використання в захисних, природоохоронних та біологічних цілях– відносити ліси та інші лісовкриті площі, переважаючою функцією яких є - окремо або в поєднанні - захист ґрунтів від ерозії, водозаборів, регулювання стоку, очищення атмосферного повітря, захист від вітру, боротьба з шумом і т. ін., захист природного середовища мешкання, охорона видів флори і фауни, захист кормової бази тваринного світу та

інші біологічні види використання.

Графа 33 Ліси та інші лісовкриті площі з основною визнаною функцією використання для відпочинку – це ліси та інші лісовкриті площі, які в основному використовуються населенням для відпочинку.

Графа 34 Забудовані землі– всього (35+36+37+42+43+44+45+50+55). Ця категорія охоплює всі землі, що зайняті об'єктами промисловості, забудовані
жилими будинками, дорогами, шахтами, відкритими розробками та будь-якими
іншими спорудами, створеними для здійснення різних видів людської діяльності,
включаючи території для їх обслуговування. В цю категорію включаються деякі
види відкритих земель (незабудованих земель), які тісно пов'язані з такою діяльністю,
наприклад звалища, землі відведені під будівництво, зайняті поточним
будівництвом. В цю категорію не включаються господарські будівлі і двори,
господарські шляхи на сільськогосподарських землях, а також на сільсько-господарських угіддях земель інших категорій (включаються у відповідні графи сільськогосподарських земель).

Графи 35 – 36 Землі, забудовані житловою забудовою– включати землі під житловими будинками з прибудинковими територіями, господарськими будівля-ми, спорудами, земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будин-ку за виключенням сільськогосподарських угідь, земельні ділянки під гуртожитками.

Не включати готелі та інші заклади для короткострокового проживання (будинки для приїжджих тощо) - відносити в графу 42.

Не включати землі, які зайняті будинками відпочинку, кемпінгами пансіонатами і т. ін., тобто, які призначені для відпочинку або проведення відпусток (відносити в графу 57).

Графа 35 Одно- і двоповерховою житловою забудовою _____Графа 36 Трьох- і більше поверховою житловою забудовою _____ Графа 37 Землі промисловості– відносити землі, на яких здійснюються головним-чином промислові види діяльності (приведені в додатку 1), включаючи всі допоміжні території, такі, як під'їзні дороги та проїзди, очисні споруди, поля фільтрації цукрових заводів, стоянки, складські площадки, території закладів уп­равління і т. ін. Включаються також землі будівельних організацій та підприємств крім земель, зайнятих поточним будівництвом та відведених під будівництво, на яких будівництво не розпочато (відносити відповідно в графи 58 та 59). Не відносити територію портів і їх складських приміщень, навіть якщо вони є частиною промислових об'єктів. Не включають також землі, які використовуються для відкритих розробок шахт, кар'єрів і відповідних споруд (відносити в графи 39-41). Ф ФФ Ф ____ Графа 38 Землі під відкритими розробками, кар'єрами, шахтами та відповідними спорудами – включати землі, які використовуються в зв'язку з діяльністю добувної промисловості (додаток 2), включаючи закриті шахти і відпрацьовані розробки та кар'єри, що не експлуатуються (39+40+41). _____Графа 39 Під торфорозробками (експлуатуються)– включати землі, на яких проводиться розробка торфу, під'їзні шляхи, території органів управління, тобто вся відведена територія, крім відпрацьованих розробок (відносити в графу 41).

Графа 40 Відкриті розробки та кар'єри, шахти (експлуатуються)– відносити землі, які використовуються в зв'язку з усіма видами діяльності добувної промисловості на відкритих розробках, кар'єрах та шахтах, крім торфорозробок. Відносити земельні ділянки, що експлуатуються.

Графа 41 Інші (відпрацьовані розробки та кар'єри, закриті шахти, відвали, терикони, що не експлуатуються)– відносити землі добувних підприємств, що не експлуатуються в зв'язку з відпрацюванням запасів корисних

копалин, виведенням із експлуатації шахт.

Графа 42 Землі комерційного та іншого використання (із змінами за наказом Держкомстату України від 16 жовтня 2001 р. N 420) відносити землі, які використовуються головним чином для комерційних, торгових і відповідних служб. Наприклад, для торгових центрів, комерційних банків, автозаправних станцій, ремонтних майстерень, готелів, ресторанів, барів, їдалень, торгових складів та адміністративних будівель їх органів управлінця. Включати потрібно землі за видами економічної діяльності, вказаними в додатку 3; частину земель, наданих юридичним та фізичним особам для підприємницької діяльності, зазначеної в цьому додатку, а також землі згідно з додатком 4, на яких проводиться підприємницька діяльність.

Графа 43 Землі громадського призначення (із змінами за наказом Держкомстату України від 16 жовтня 2001 р. N 420) включати землі на яких не проводиться підприємницька діяльність і що використовуються для державного управління (включаючи оборону), освіти, охорони здоров'я, релігійних організацій, спорту та соціальної допомоги, колективних, громадських та особистих послуг, екстериторіальної діяльності згідно з додатком 4, а також землі згідно з додатком 3, на яких не проводиться підприємницька діяльність.

Не включати землі що використовуються для технічної інфраструктури та транспорту і зв'язку.оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо . Графа 44 Землі змішаного використання– відносити землі, які не можна віднести до жодного головного виду використання відповідно до класифікації забудованих земель. Наприклад, землі використовуються одночасно для комерційних цілей і громадського призначення тощо.

Відносити землі під будівлями і дворами загального користування садівничих, дачних кооперативів, а також під господарськими дворами держлісгоспів (склади лісоматеріалів, пилорами тощо).

Графа 45 Землі, що використовуються для транспорту та зв'язку (46+47+48+49) включати землі, які використовуються для державних залізниць, автомобільних шляхів, для наземних споруд трубопроводів, територій річкових, морських портів та аеропортів, обладнання систем телекомунікацій, залізничні станції та автостанції, склади для обладнання і ремонтні майстерні та інші території, необхідні для забезпечення розміщення відповідної інфраструктури, а також земельні ділянки гаражно-будівельних кооперативів, автостоянки.

Лісосмуги вздовж доріг та інші лісовкриті площі відносити до категорії земель ліси та інші лісовкриті площі (графа 21), водні акваторії портів - до категорії земель води (графа 72).

Включені в цю категорію види діяльності, наведені в додатку 5. До цієї категорії не відносити водні шляхи (відносити в графи 72-77). Сільськогосподарські угіддя відносити до категорії "сільськогосподарські землі".

Графа 46 Під дорогами– включати землі, які використовуються під дороги загального користування, включаючи органи управління ними та допоміжними службами. Відносити землі дорожніх ремонтно-будівельних та експлуатаційних організацій, у користуванні яких є дороги загального користування.

Відносити також відомчі шляхи на землях інших категорій, крім шляхів на сільськогосподарських землях усіх категорій, лісах та інших лісовкритих площах, а також на землях промисловості.

Землі автотранспортних підприємств відносити в графу 49.

Графа 47 Під залізницями– включати землі, які використовуються для державних залізниць та їх допоміжних служб, наприклад, для станцій, відповідних адміністративних споруд, складських територій, майстерень для ремонту обладнання і догляду за ними.

Графа 48 Під аеропортами та відповідними спорудами– включати землі, які використовуються аеропортами, аеродромами і їх відповідними спорудами, включаючи адміністративні.

Графа 49 Інші землі– включати всі інші землі транспорту та зв'язку, які не включені в графах 46-48. Це землі, які використовуються для пошти, зв'язку, метрополітену, трамвайного, тролейбусного, морського, річкового транспорту, для фунікулерів, трубопроводів для транспортування палива і інших продуктів, землі автотранспортних підприємств, земельні ділянки гаражно-будівельних кооперативів, автостоянки надані у тимчасове користування (оренду).

Включати також землі, що є портовою територією, навіть, якщо вона використовується для промислових або комерційних цілей. Водну акваторію портів (відведену площу) відносити в графу 75.

У графу 49 відносити підприємства з видами економічної діяльності, зазначеними в додатку 5, крім груп 60.1; 62.1; 62.2; 62.3 та груп 60.2; 63.1; 63.2 в частині, що стосується доріг, залізниць та аеропортів.

Графа 50 Землі, що використовуються для технічної інфра-структури (графа 51+52+53+54) включати землі, які використовуються для технічних споруд, що призначені для виробництва і передачі електроенергії, очищення та ліквідації відходів, водопостачання і розподілу води, збирання та очищення стічних вод і відповідного роду діяльності. Включати також землі, які використовуються для відповідних установ, інших будівель і споруд обслуговування, а також території необхідні для функціонування такої технічної інфраструктури.

В графу 50 відносити підприємства з видами економічної діяльності, зазначеними в додатку 6.

Графа 51 Для видалення відходів– відносити землі, які використовуються під установками для очищення відходів і їх допоміжними площадками, звалища сміття всіх видів, крім споруд для збору та очищення стічних вод.

Графа 52 Для водозабезпечення та очистки стічних вод– включати землі, які використовуються для технічної інфраструктури і на яких розміщено установки водопостачання (водозабірні споруди, насосні станції тощо), каналізації і очищення стічних вод.

Графа 53 Для виробництва та розподілу електроенергії– відносити землі, які використовуються для технічної інфраструктури, призначеної для виробництва електроенергії і виключно для мереж електропередачі високої напруги (атомні та теплові електростанції, гідроелектростанції, електропідстанції, ЛЕП високої напруги).

Графа 54 Інші землі– відносити землі, які використовуються для виробництва та розподілу тепла (котельні, ТЕЦ) і виробництва газоподібного палива (з вугілля, газу, що надходять на очищення), розподілу газоподібного палива через систему трубопроводів, газопостачальні та газоналивні станції.

Графа 55 Землі, що використовуються для відпочинку та інші відкриті землі – відносити землі, які використовуються для відпочинку, крім спортивних споруд та cанаторно-курортних організацій, які необхідно відносити також в графу 43. Відносити кемпінги, турбази, пансіонати, будинки відпочинку, піонерські табори, землі під кладовища, землі, зайняті під поточне та майбутнє будівництво (56+57+58+59+60+61+62).

Графа 56 Зелених насаджень загального користування– відносити зелені насадження у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів: парки, сади, сквери (із змінами за наказом Держкомстату України від 16 жовтня 2001 р. N 420).

Графа 57 Кемпінгів, будинків для відпочинку або для проведення відпусток – відносити землі під кемпінгами, турбазами, піонерськими таборами, пансіонатами, будинками для відпочинку, земельні ділянки під садовими та дачними будинками з господарськими будівлями і дворами, за виключенням сільськогосподарських угідь.

Графа 58 Зайнятих поточним будівництвом– включати відкриті землі, на яких в даний час ведеться будівництво (будівельні майданчики).

Графа 59 Відведених під будівництво (будівництво не розпочато) –відносити землі, які в установленому порядку відведені під будівництво, але будівельні роботи на яких не розпочато.

Графа 60 Під гідротехнічними спорудами– відносити землі, зайняті гідротехнічними спорудами, включаючи протиерозійні гідротехнічні споруди та гідротехнічні споруди зрошувальних та осушувальних систем (крім міжгоспо-дарських зрошувальних та осушувальних каналів - відносити в графу 74). .Графа 61 Вулиць, набережних, площ– відносити вулиці та бульвари, включаючи тротуари, набережні та площі.

Графа 62 Кладовищ – відносити землі, зайняті під кладовищами, крематоріями.

Графа 63 Відкриті заболочені землі(болота), всього – відносити землі (не зайняті лісовими насадженнями), що частково, тимчасово або постійно затоплюються водою і які в незатопленому стані являють собою вологий, губчатий субстрат. Рослинність складається в основному із розложеного моху та інших рослин (64+65).

Графа 64 Верхові болота– включати болота, що розміщені на підвищених ділянках рельєфу і зволожуються атмосферними опадами.

Графа 65 Низинні болота– включати болота, які розміщені на зни-жених ділянках рельєфу і які зволожуються поверхневими та ґрунтовими водами.

Графа 66 Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом – вклю-чають незаймані степові заповідні землі: заповідники Асканія-Нова (Херсонська область); Українського степового заповідника: Хомутовський Степ, Кам'яні могили, Крейдяна флора (Донецькі область); Михайлівський Степ (Сумська область); Кам'яні могили (Запорізька область); заповідник Луганський (Луганська область); степові ділянки Чорноморського біосферного заповідника (Херсонська область). На цих землях обмежена антропогенна діяльність. Інші угіддя заповідників відносити у відповідні графи.…….

Графа 67 Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом(68+69+70+71) відносити незабудовані землі, поверхня яких зовсім або майже непокрита будь-якою рослинністю, а саме: кам'янисті місця (землі під голими скелями, зсувами, галькою) - графа 68, піски (включаючи пляжі) - графа 69, яри (лінійна форма рельєфу ерозійного походження глибиною більше 1 м з відсутнім або слабо сформованим ґрунтовим покривом і виходами на відкосах порід або нижніх генетичних горизонтів ґрунту) - графа 70, інші відкриті землі (мочари, солончаки) - графа 71.

Графа 72 Внутрішні води– всього (73+74+75+76+77) - включати частину національної території, покриту поверхневими водами (природні і штучні водойми), яка обмежена береговою лінією (відповідно до Стандартної статистичної класифікації землекористування ЄЕК). Територіальне море та внутрішні води, що розміщені в бік берега від прямих вихідних ліній, які розділяють територіальне море та внутрішні води, не обліковуються.

Графа 73 Під природними водотоками (річками та струмками)– відносити природні водотоки. При впадінні в моря, водосховища або в більші ріки берегова лінія (уявна) є межею природного водотоку, якщо вона не встановлена раніше.

Графа 74 Під штучними водотоками (каналами, колекторами, канавами) – відносять повністю штучно створені водотоки, які призначені для використання сили течії, раціонального використання води, іригації та ін. Відносити також міжгосподарські осушувальні та зрошувальні канали.

Графа 75 Під озерами, прибережними замкнутими водоймами, лиманами – відносити водоймища, що розміщені в заглибленнях земної поверхні, які заповнені водою і практично повністю оточені сушею.

Межею прибережних водойм, що практично повністю оточені сушею є уявна берегова лінія моря, якщо вона не була встановлена раніше.

Такі водоймища можуть мати один або більше витоків і стоків у вигляді природних і штучних дренажних русел (рік, потоків, струмків або каналів).

Графа 76 Під ставками – відносити мілководне водосховище, площа якого не більше 1 кв. км.

Графа 77 Під штучними водосховищами– це водоймища, утворені водопідпірними спорудами і призначені для постачання питної води, вироблення електроенергії, іригації або тваринництва. В це визначення включати частину природного або штучного водотоку, місткістю більше 1 млн. кубічних метрів. . . Графи 78-81 Із загальної площі земель, що знаходиться у власності і користуванні всіх юридичних і фізичних осіб виділяти площі земель:

природоохоронного призначення - графа 78,

оздоровчого призначення графа -79,

рекреаційного призначення - графа 80,

історико-культурного призначення – графа 81.

 

 

3 Форма № 6а-зем "Звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями" та форма № 6б-зем "Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями"


Звіти за формами № 6а-зем і № 6б-зем складаються за станом на 1 січня і кож-ний включає два розділи: відповідно, зрошувані та осушені землі, які входять до адміністративно-територіальних одиниць, у тому числі - в межах населених пунктів.
При обліку зрошуваних та осушених земель зберігається така сама класифікація за основними групами землекористувачів, власників землі та за угіддями, які є при обліку всіх земель за формою № 6-зем. _________________
За графами облік ведеться за всіма угіддями, які є на зрошуваних та осуше-них землях. .
Зі зрошуваних земель виокремлюють зрошувані землі на осушених площах, тобто такі, на яких побудована спеціальна зрошувальна система, яка забезпечує регулярне зрошування цих земель, а із осушених земель виокремлюють площі, осушені закритим дренажем і з двобічним регулюванням водного режиму.

 

4 Форма № 2-зем "Звіт про землі, які перебувають у власності і користуванні"


Звіт за формою № 2-зем складається за станом на 01.01 і на 01.07 кожного року і включає два розділи – землі, які входять до адміністративно-територіальних одиниць та у тому числі – у межах населених пунктів.
У формі № 2-зем розподіл за рядками відповідає формі № 6-зем.
Рядки форми № 6-зем - 103, 104, 105, 106 виключаються.
У рядку 03 ( у тому числі резервний фонд) заповнюються лише графи 2-4, 6-8, 21-28.
У рядках 40 (ділянки для сінокосіння та випасання худоби) та 98 (крім того, землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів, які надані у тимчасове користування), заповнюються лише графи 2-4, 29-36.
У рядках 93-97(землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів, які не надані у тимчасове користування) заповнюються лише графи 2-4, 6-8, 18-28.
Рядки 94 (землі запасу) та 95 (землі резервного фонду, не надані в постійне користування) у другому розділі не заповнюються за всіма графами.
Графи 1, 5, 9, 13, 17 (кількість власників землі та землекористувачів) по рядках 100-102 не заповнюються.
Графа 1 Кількість власників землі та землекористувачів– заповнюється за станом на 01.01 за формою № 6-зем, а на 01.07 - з урахуванням змін, які настали за півріччя.
Сума граф 5, 9, 13, 17 може бути рівна сумі, зазначеній у графі 1, або більшою за неї (графи 5+9+13+17 і графи 1).
Графа 2 Загальна площа, всього земель (графи 6+10+14+18-21+29).
За станом на 01.01 графа заповнюється за зразком форми № 6-зем. У загальній площі на 01.07 враховуються зміни, які настали за півріччя.
Графа 3 У тому числі сільськогосподарських угідь (графи 7+11+15+19-22+30) – заповнюється так само, як і графа 2.
Графа 4 З них ріллі (гр. 8+12+16+20-23+31) – заповнюється, як графа 2.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 2069

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!