Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Порядок запису власників землі, землекористувачів в першому розділі форми 6-земПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


У першому розділі форми №6-зем розподіл за рядками є таким (за групами власників землі та землекористувачів):

1 Сільськогосподарські підприємства(всього земель у власності і користуванні) /рядки 02+09+16/ – рядок 01.

1.1 Недержавні сільськогосподарські підприємства - всього (рядки 04+05+ 06+07+08) – рядок 02.

1.1. У тому числі резервний фонд – рядок 03. Відносити площі земель резервного фонду - сільськогосподарські землі, надані роздержавленим сільськогосподарським підприємствам у постійне користування.

1.1.1 Колективні сільськогосподарські підприємства – рядок 04. Відно-сити колективні сільськогосподарські підприємства з добровільним об'єднанням громадян у самостійні підприємства для спільного виробництва сільськогосподарської продукції та товарів, які діють на засадах підприємництва та самоврядування. До цих підприємств відносити також селянські спілки, агрофірми, колективні асоціації та інші колективні сільськогосподарські підприємства, статути яких приведені відповідно до Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" і зареєстровані в установленому порядку. Крім того, до цієї категорії землекористувачів відносити колгоспи.

1.1.2 Сільськогосподарські кооперативи – рядок 05. Відносити добро-вільні об'єднання фізичних і юридичних осіб в іншу юридичну особу на засадах членства, об'єднання пайових внесків, участі у спільній сільськогосподарській виробничій діяльності та обслуговуванні переважно членів кооперативу статути яких приведені відповідно до Законів України "Про сільськогосподарську кооперацію" та "Про споживчу кооперацію".

1.1.3 Сільськогосподарські товариства – рядок 06. Відносити підприєм-ства, створені на засадах угоди юридичних осіб і громадян шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. До цих товариств відносити: сільськогосподарські акціонерні товариства, сільськогосподарські товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, сільськогосподарські повні та командитні товариства, статути яких приведені відповідно до Закону України "Про господарські товариства" і зареєстровані в установленому порядку.

1.1.4 Підсобні сільські господарства недержавних підприємств, установ та організацій – рядок 07. Відносити підсобні сільські господарства підприємств, установ та організацій з недержавними формами власності, а також підсобні господарства релігійних організацій (монастирів).

1.1.5 Інші недержавні сільськогосподарські підприємства – рядок 08.
Відносити недержавні сільськогосподарські підприємства, які не можна віднести в рядки 04-07.

1.2 Державні сільськогосподарські підприємства, всього (рядки 10+12+ 13+15) – рядок 09.

1.2.1 Держгоспи всіх систем – рядок 10 (із змінами за наказом Держ-комстату України від 16 жовтня 2001 р. N 420). Відносити держгоспи, держгоспи-заводи, держгоспи-технікуми, конезаводи, військові держгоспи, елітно-насінневі держгоспи, птаходержгоспи.

1.2.1.1 У тому числі оборони – рядок 11. Відносити військові держгоспи Збройних сил України та інших військових формувань.

1.2.2 Сільськогосподарські науково-дослідні установи і навчальні заклади – рядок 12. Відносити сільськогосподарські науково-дослідні установи, навчально-дослідні, дослідно-виробничі та інші сільськогосподарські підприємства вищих та середніх спеціальних навчальних закладів сільськогосподарського профілю, включаючи професійно-технічні училища.

1.2.3 Підсобні сільські господарства державних підприємств, установ, організацій– рядок 13. Відносити підсобні господарства промислових підприємств, військових частин, лікарень, санаторіїв, інших державних установ та організацій, включаючи виправно-трудові установи МВС України сільськогосподарського профілю, які виробляють сільськогосподарську продукцію.

1.2.3.1 У тому числі військових частин підприємств, установ, організацій – рядок 14. Відносити підсобні господарства Збройних сил України та інших військових
формувань, включаючи виправно-трудові установи МВС України сільсь-когосподарського профілю.

1.2.4 Інші державні сільськогосподарські підприємства – рядок 15.
Відносити дослідні господарства машиновипробувальних станцій, державні сорто-випробувальні станції та сортодільниці, міжрайонні і районні коконосушилки, інкубаторно-птахівничі станції, держплемстанції, іподроми, підприємства по риборозведенню та інші державні сільськогосподарські підприємства.

1.3 Міжгосподарські підприємства – рядок 16. Відносити міжгосподарські сільськогосподарські підприємства, створені відповідно до законодавства.

2 Громадяни, яким надані землі у власність і користування (18+19+21+22+23+ +27+31+35+39+40) – рядок 17.

2.1 Селянські (фермерські) господарства – рядок 18. Відносити господарства, створені відповідно до Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" із внесеними змінами та доповненнями до нього.

2.2 Приватні товарні господарства – рядок 19. Відносити господарства, створені на земельних частках (паях), переданих громадянам в натурі, та на інших землях, придбаних чи отриманих в користування відповідно до чинного законодавства.

2.2.1 У тому числі на земельних частках (паях) – рядок 20. Відносити господарства, створені тільки на своїх частках (паях).

2.3 Особисті підсобні господарства – рядок 21. Відносити господарства громадян, визначені статтею 56 Земельного кодексу України.

2.4 Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель(присадибна ділянка) – рядок 22. Відносити ділянки громадян, визначені статтею 67 Земельного кодексу України.

2.5 Ділянки для садівництва (24+26) – рядок 23. Відносити садівничі кооперативи, товариства та ділянки громадян, надані для індивідуального садівництва. В графі 1 необхідно вказувати кількість громадян.

2.5.1 Колективне садівництво – рядок 24. У графі 1 вказувати кількість громадян – членів садівничого кооперативу.

2.5.1.1 У тому числі землі загального користування – рядок 25. Відносити земельні ділянки, зайняті охоронними зонами, шляхами, проїздами, спорудами та іншими об'єктами загального користування.

2.5.2 Індивідуальне садівництво – рядок 26.

2.6 Ділянки для дачного будівництва (28+30) – рядок 27. Відносити дачні кооперативи та індивідуальні дачі громадян. В графі 1 вказувати кількість громадян.

2.6.1 Кооперативне дачне будівництво– рядок 28. В графі 1 вказувати кількість громадян.

2.6.1.1 У тому числі землі загального користування – рядок 29. Відносити земельні ділянки, зайняті охоронними зонами, шляхами, проїздами, спорудами та іншими об'єктами загального користування.2.6.2 Індивідуальне дачне будівництво – рядок 30.

2.7 Ділянки для гаражного будівництва (32+34) – рядок 31. Відносити гаражно-будівельні кооперативи та індивідуальні гаражі громадян. В графі 1 вказувати кількість громадян.

2.7.1 Кооперативне гаражне будівництво – рядок 32. У графі 1 вказувати кількість громадян.

2.7.1.1 У тому числі землі загального користування – рядок 33. Відносити земельні ділянки, зайняті проїздами, спорудами та іншими об'єктами загального користування.

2.7.2 Індивідуальне гаражне будівництво – рядок 34.

2.8 Ділянки для городництва (36+38) – рядок 35. Відносити городні кооперативи, товариства та індивідуальні городи громадян. В графі 1 вказувати кількість громадян.

2.8.1 Кооперативне городництво– рядок 36. У графі 1 вказувати кількість громадян.

2.8.1.1 У тому числі землі загального користування – рядок 37. Відносити земельні ділянки, зайняті проїздами, спорудами та іншими об'єктами загального користування.

2.8.2 Індивідуальне городництво – рядок 38.

2.9 Ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності – рядок 39. Відносити фізичні особи та приватні підприємства (без створення юридичної особи), якими приватизовані (викуплені) або орендовані земельні ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності.

2.10 Ділянки для сінокосіння та випасання худоби – рядок 40.
У графі 1 не вказувати кількість землекористувачів.

3. Заклади, установи та організації (42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+ +52+ 53+ +54+55+56+57+58) – рядок 41.

3.1. Органи державної влади та місцевого самоврядування – рядок 42. Відносити законодавчі і виконавчі центральні органи, законодавчі і виконавчі органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, районні, міські, районні у містах і обласні ради, відповідні державні адміністрації, виконавчі комітети, судові та митні органи, органи прокуратури, податкової адміністрації, юстиції (загси, нотаріальні контори тощо). Необхідно відносити також органи у галузі обслуговування Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, структурні підрозділи міністерств та відомств.

3.2 Громадські організації– рядок 43. Відносити об'єднання, організації та товариства за фахом і уподобаннями, професійні спілки, політичні партії, рухи, організації ветеранів війни, молодіжні організації, об'єднання та організації товариств сліпих і глухих, громадські організації інвалідів, їх об'єднання та інші.

3.3 Заклади науки, науково-дослідні та проектні організації (із змінами за наказом Держкомстату України від 16 жовтня 2001 р. N 420) – рядок 44. Відносити академії наук та їх філіали і відділення, науково-дослідні установи, крім сільськогос-подарських, науково-дослідні станції, лабораторії, науково-дослідні і проектні інсти-тути, науково-технологічні комплекси (центри, організації), проектні інститути і бюро, дослідно-конструкторські бюро, проектно-конструкторські інститути і бюро, проектно-технологічні інститути і бюро. Крім того, відносити обсерваторії, станції супутникових спостережень, комп'ютерні центри закладів науки.

3.4 Заклади освіти – рядок 45. Відносити дитячі дошкільні установи; загальноосвітні і спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії; міжшкільні учбово-виробничі комбінати; заклади технічної та професійної середньої освіти, крім сільськогос-подарських професійно-технічних училищ; середні спеціальні учбові заклади, вищі учбові заклади, крім учбово-дослідних, дослідно-виробничих і інших сільськогос-подарських підприємств середніх та вищих спеціальних навчальних закладів сільськогосподарського профілю; установи підготовки і перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і службовців, консерваторії.

3.5 Заклади культурно-просвітницького обслуговування – рядок 46.
Відносити клубні установи (клуби, будинки та палаци культури, станції юних техні-ків і натуралістів); видовищні установи (кінотеатри, театри, цирки, філармонії, концертні, універсальні, танцювальні установи, планетарії); заклади розповсюдження знань (будинки освіти, техніки); бібліотеки, музеї, виставки, агентства друку; установи по виробництву, розповсюдженню і демонстрації кіно-відеофільмів; архіви, книжкові палати; установи радіо, телебачення; установи драматичного та образотворчого мистецтва; установи літературної творчості.

3.6 Релігійні організації – рядок 47. Відносити зареєстровані релігійні організації: православні, греко-католицькі, римо-католицькі, протестантські, іудейські, мусульманські та ін., крім підсобних господарств релігійних організацій (монастирів).

3.7 Заклади фізичної культури та спорту – рядок 48. Відносити фізкультурно-оздоровчі комплекси, учбово-тренувальні центри і бази, включаючи альпіністські бази і бази по прокату спортивного обладнання, стадіони, спортивні майданчики, палаци спорту, спеціальні і комплексні спортивні зали, манежі, велотреки, плавальні басейни і ковзанки, стрілецькі тири, тенісні корти, водні, кіно-спортивні бази, авіаспортивні, стрілецько-спортивні, шахово-шашечні клуби, автомотоклуби, реабілітаційні центри, сауни та інші спортивні споруди, на яких здійснюється спортивна і фізкультурно-оздоровча робота з населенням.

3.8 Заклади охорони здоров'я – рядок 49. Відносити лікувальні установи, амбулаторно-поліклінічні заклади; заклади диспансерного лікування; станції швидкої медичної допомоги; станції переливання крові; установи охорони материнства і дитинства; медпункти; пологові будинки; молочні кухні та їх роздавальні пункти; санітарно-епідеміологічні установи; профілакторії; ветеринарні установи, аптеки (із змінами за наказом Держкомстату України від 16 жовтня 2001 р. N 420).

3.9 Заклади соціального забезпечення – рядок 50. Відносити будинки-інтернати інвалідів та людей похилого віку, дитячі будинки.

3.10 Кредитно-фінансові заклади – рядок 51. Відносити банківські установи, біржові установи (валютні торги), страхові організації, ломбарди.

3.11 Заклади торгівлі – рядок 52. Відносити крамниці продовольчих, промислових товарів; гастрономи, універсами, спеціалізовані крамниці, біржі (торгівля товарами, сировиною тощо), універмаги, базари, а також бази та склади, що обслуговують заклади торгівлі (із змінами за наказом Держкомстату України від 16 жовтня 2001 р. N 420).

3.12 Заклади громадського харчування– рядок 53. Відносити ресторани, їдальні, кав'ярні, бари, фабрики-кухні тощо.

3.13 Заклади побутового обслуговування – рядок 54. Відносити комбінати побутового обслуговування, будинки побуту, ательє, лазні, пральні, фабрики-пральні, фабрики-хімчистки, фірми з побутового обслуговування, майстерні.

3.14 Заклади комунального обслуговування – рядок 55. Відносити готелі, установи, діяльність яких пов'язана із збиранням відходів, каналізацією, санітарною обробкою та аналогічними послугами, а також ритуальні установи (кладовища, крематорії).

3.15 Екстериторіальні організації та органи – рядок 56. Відносити міжнародні організації (представництва Організації Об'єднаних Націй, Міжнарод-ного валютного фонду, Світового банку, Європейського союзу і т. ін.), а також посольства, консульства та інші дипломатичні представництва іноземних держав.

3.16 Житлово-експлуатаційні організації – рядок 57. Відносити домоуправ-ління, житлово-експлуатаційні контори (ЖЕК), житлово-комунальні контори, підпри-ємства і організацій (ЖКК), житлово-комунальні відділи (ЖКВ), комендатури житло-вих будинків і гуртожитків, житлові кооперативи та інші житлово-експлуатаційні організації.

3.17 Інші заклади, установи, організації – рядок 58. Відносити заклади, установи, організації, які не можна віднести в рядки 42-57.

4 Промислові та інші підприємства (60+61+62+63+64+65) – рядок 59.

Відносити підприємства з видами економічної діяльності, зазначеними в додатках 1, 2 та 6 (групи 40.1; 40.2; 40.3).

4.1 Підприємства добувної промисловості – рядок 60. Відносити підприємства з видами економічної діяльності, зазначеними в додатку 2, крім групи 14.1; 14.2.

4.2 Металургійні підприємства та підприємства по обробці металу – рядок 61. Відносити підприємства з видами економічної діяльності, зазначеними в додатку 1 (групи 27.1 - 28.7).

4.3 Підприємства по виробництву та розподілу електроенергії – рядок 62.
Відносити підприємства з видами економічної діяльності, зазначеними в додатку 6 (група 40.1).

4.4 Підприємства по виробництву будівельних матеріалів – рядок 63.
Відносити підприємства з видами економічної діяльності, зазначеними в додатку 1 (групи 26.1 /лише виробництво скла для будівництва/; 26.3; 26.4; 26.5; 26.6; 26.7) та в додатку 2 (групи 14.1 та 14.2).

4.5 Підприємства харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів – рядок 64. Відносити підприємства з видами економічної діяльності, зазначеними в додатку 1 (розділи 15, 16).

4.6 Підприємства іншої обробної промисловості – рядок 65. Відносити всі підприємства з видами економічної діяльності зазначеними в додатку 1, які не віднесені в рядки 60,61, 62, 63, 64, включаючи також підприємства з видами економічної діяльності, вказаними в додатку 6 (групи 40.2 та 40.3).

5 Підприємства та організації транспорту, зв'язку (67+68+69+70+ +71 +72+ 73+ +74) – рядок 66. Відносити підприємства та організації з видами економічної діяльності, зазначеними в додатку 5.

5.1 Залізничного транспорту – рядок 67. Відносити підприємства та організації пасажирського та вантажного залізничного транспорту (землі під залізничними станціями, вокзалами, депо, колійними господарствами, прирейкові склади тощо), крім під'їзних шляхів та внутрішніх залізниць підприємств. (Додаток 5, група 60.1).

5.2 Автомобільного транспорту – рядок 68. Відносити автотранспортні підприємства, автовокзали, автостанції, ремонтно-будівельні організації та інші організації, що експлуатують шляхи загального користування, землі під шляхами загального користування. (Додаток 5, група 60.2 (включаючи міський автотранспорт).

5.3 Трубопровідного транспорту – рядок 69. Відносити підприємства та організації, які займаються транспортуванням сирої нафти та нафтопродуктів, газу, аміаку та інших продуктів по магістральних трубопроводах, їх обслуговуванням (землі під трубопроводами, місткостями для зберігання і розгазування конденсату, земляні комори для випуску продуктів транс­портування, вертолітні площадки, резервуарні парки, перекачуючі та наливні насосні станції, компресорні та газорозподільні станції, станції підземного зберігання газу, наливні та зливні естакади та пристані, станції роздачі рідкого аміаку та землі під іншою інфраструктурою для обслуговування магістральних трубопроводів). Додаток 5, група 60.3.

5.4 Внутрішнього водного транспорту – рядок 70. Відносити підприємства та організації річкового флоту (порти, пристані, портові склади, ремонтно-експлуатаційні бази та майстерні, судоремонтні заводи тощо). Додаток 5, група 61.2.

5.5 Морського транспорту – рядок 71. Відносити підприємства та організації морського транспорту (пасажирського та вантажного). Відносити землі під аналогічними спорудами, зазначеними в пункті 5.4. Додаток 5, група 61.1.

5.6 Повітряного транспорту – рядок 72. Відносити об'єднані авіазагони, вертолітні загони тощо (аеропорти, аеровокзали, вертолітні станції). Підприємства по капітальному ремонту літальних апаратів та їх моторів відносити до промислових підприємств. Додаток 5, групи 62.1; 62.2; 62.3.

5.7 Іншого транспорту – рядок 73. Відносити підприємства та організації метрополітену, трамвайного, тролейбусного транспорту, підприємства, що експлуатують фунікулери, підвісні дороги, лінії електропередачі, бюро подорожей, туристичні та транспортні (крім автотранспортних підприємств) агентства. Додаток 5, групи 63.1; 63.2; 63.3; 63.4.

5.8 Зв'язку – рядок 74. Відносити головпоштамти, поштові відділення, станції кабельного, телексного, телевізійного та радіозв'язку, космічного зв'язку, телефонні та телеграфні станції, організації по кур'єрському обслуговуванню (крім урядових) тощо. (Додаток 5, групи 64.1; 64.2).

6 Частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони (76+77+78+79+80+81+82) – рядок 75. Не включати військові радгоспи, підсобні сільські господарства військових частин, підприємств, установ та організацій, військові лісгоспи, оздоровчі, санаторні заклади, а землі, що надані в оренду Чорноморському флоту Російської Федерації, включати в рядок 81.

6.1 Міністерство оборони – рядок 76. Включати також військові підрозділи Військово-морських сил України.

6.2 Міністерство внутрішніх справ – рядок 77.

6.3 Національна гвардія – рядок 78.

6.4 Державний комітет у справах охорони державного кордону – рядок 79.

6.5 Товариство сприяння обороні – рядок 80.

6.6 Іноземні військові формування – рядок 81. Включати всі підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації, включаючи радгоспи, підсобні сільські господарства, військові лісгоспи, дорожні, житлово-експлуатаційні організації, що надані йому в оренду.

6.7 Інші військові формування – рядок 82. Включати підрозділи Служби безпеки та військові частини Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

7 Організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого,рекреаційного та історико-культурного призначення (84+85+86+87) – рядок 83. Включати організації та установи природоохорон-ного, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення (юридичні особи).

7.1 Природоохоронного призначення – рядок 84. Відносити юридичні особи, яким надано об'єкти природно-заповідного фонду, визначені Законом України "Про природно-заповідний фонд України".

7.2 Оздоровчого призначення – рядок 85. Відносити санаторії, санаторії-профілакторії, спеціалізовані санаторії по реабілітації хворих, дитячі санаторно-курортні і оздоровчі та інші санаторно-оздоровчі заклади (юридичні особи), на території яких є природні лікувальні ресурси та фактори, придатні для використання, у тому числі шляхом промислового освоєння, з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики захворювань та поліпшення здоров'я людей (родовища мінеральних і термальних вод, лікувальної грязі та озокериту, соляні (гірські) виробки, ропа лиманів та озер, а також природні об'єкти і комплекси - пляжі, акваторії водойм, ліси та інші лісовкриті землі, що формують особливі мікрокліматичні умови), крім вказаних об'єктів (земель), що знаходяться на балансі підприємств, організацій, установ.

7.3 Рекреаційного призначення – рядок 86. Відносити будинки і бази відпочинку, пансіонати, кемпінги, мотелі-кемпінги, туристичні бази, туристсько-оздоровчі табори, будинки рибалок і мисливців, дитячі туристські та спортивні станції і табори (юридичні особи).

7.4 Історико-культурного призначення – рядок 87. Відносити організації та установи (юридичні особи), на території яких розміщені виключно історико-культурні заповідники, музеї-заповідники, історико-культурні заповідні території, меморіальні парки, меморіальні (цивільні та військові) кладовища, садиби, будинки, споруди, пам'ятні місця, пов'язані з історични­ми подіями, городища, кургани, давні поховання, пам'ятні скульптури та мегаліти, наскальні зображення, поля давніх битв, залишки фортець, військових таборів, поселень, стоянок, ділянки історичного культурного шару, укріплень, виробництв, каналів, шляхів, архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі, залишки стародавнього планування і забудови населених пунктів, споруди цивільної, промислової, військової, культурної архітектури, народного зодчества.

8 Лісогосподарські підприємства – рядок 88. Відносити спеціалізовані лісогосподарські підприємства: державні лісогосподарські підприємства, лісомеліо-ративні станції, лісокомбінати, військові лісгоспи (юридичні особи). Спеціалізо-вані підрозділи підприємств, установ та організацій для ведення лісового господар-ства до цієї категорії землекористувачів не відносити.

8.1 У тому числі військові лісгоспи – рядок 89. Відносити військові лісгоспи, лісокомбінати, які є юридичними особами.

9 Водогосподарські підприємства – рядок 90. Відносити підприємства, які займаються водопостачанням для побутових, технічних потреб та зрошення (збір, очищення та розподіл води), а також підприємства по експлуатації осушу-вальних мереж (землі під гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами, землі під смугами відведення та інші землі).

 

10 Спільні підприємства, міжнародні об'єднання і організації за участю українських та іноземних юридичних і фізичних осіб – рядок 91.

11 Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам – рядок 92.

12 Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (94+95+96+97) – рядок 93.

12.1 Землі запасу – рядок 94. Відносити землі, не передані у власність або не надані у постійне користування, а також землі, право власності або користування якими припинено відповідно до статей 27, 28 Земельного кодексу України. Зазначені землі призначені для передачі у власність або надання у користування і знаходяться за межами населених пунктів.

12.2 Землі резервного фонду, не надані в постійне користування – рядок 95.
Відносити частину площі земель резервного фонду, які не передані роздержав-леним сільськогосподарським підприємствам у постійне користування.

12.3 Землі, не надані у власність або постійне користування в межах населених пунктів– рядок 96. Відносити те ж, що у рядку 94.

12.4 Землі загального користування – рядок 97. Відносити землі населених пунктів, які знаходяться у віданні сільської, селищної, міської ради і використову-ються під майдани, вулиці, проїзди, шляхи, пасовища, сіножаті, набережні, парки, сквери, бульвари, а також великі водосховища та ріки в межах населених пунктів і за їх межами, які не надані у влас­ність і користування. А також внутрішньогосподарські шляхи, полезахисні лісосмуги та інші ґрунтозахисні насадження, гідротехнічні й інші споруди сільськогосподарських підприємств, що ліквідуються або збанкрутіли.

12.0 У тому числі з цих земель надані у тимчасове користування (оренду) – рядок 98. Відносити землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів, що знаходяться у тимчасовому користуванні (оренді).

 

13 Всього земель в адміністративному підпорядкуванні(01+17+41+ +59+66+75+83+88+90+91+92+93) – рядок 99.

14 У тому числі за адміністративними межами – рядок 100.

15 Крім того, землі, що знаходяться в адміністративному підпорядкуванні інших адміністративних формувань – рядок 101.

16 Всього земель в адміністративних межах (99–100+101) – рядок 102.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1511

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!