Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Виявлення груп ризику виникнення дорентгенологічних (патоморфологічних) змін легенів за оцінкою функціонального стану організму працюючих у пилонебезпечних умовах праціПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

У осіб, що віднесені у групу ризику, які проробили припустимий стаж, визначали наступні показники функціонального стану організму:

- ЖЄЛ;

- РОВ;

- ОФВ;

- рентгенологічні зміни паренхіми легень;

- рентгенологічні зміни коренів легень;

- суб'єктивні скарги (задишка при фізичному навантаженні, болі в грудній клітці, кашель з мокротинням).

За результатами обстеження обчислюється дорентгенологічний діагноз (чи наявність відсутність пневмоконіозу) (Д):

бетаТ

Д = альфа (1 - e ) (B + S b y ) x C x C x C , (2.1)

0 i i 1 2 3

де В = 2,64 - вільний член рівняння для даної групи

показників функціонального стану організму;

y - фактичне значення показників функціонального стану

i

організму;

в - коригувальні коефіцієнти для y ... y ...

i 1 i

S - знак суми.

Таблиця 2.1

Значення коефіцієнтів для показників функціонального стану організму

Назва показника (y) Числове значення коефіцієнтів (в ) i
ЖЄЛ, мл 0,000139
РОВ, мл 0,000156
ОФВ, мл/с 0,000173
Рентгенологічні зміни паренхіми, бал 0,216
Рентгенологічні зміни коренів легень, бал 0,286

Таблиця 2.2

Значення коефіцієнтів, що відображають суб'єктивні скарги

Назва скарг Умовне позначення Значення коригувального коефіцієнта
Задишка при фізичному навантаженні С 1 1,042
біль в грудній клітці С 2 1,064
кашель з мокротинням С 3 1,083

Таблиця 2.3

Шкали для кількісної оцінки рентгенологічних змін паренхіми та коренів легенів при впливі пилу

Характеристика змін Оціночний бал
Зміни паренхіми легенів: Відсутність змін 0
Посилення легеневого рисунку
Деформація легеневого рисунку
Посилення та деформація Легеневого рисунку
Стан коренів легенів: Не змінені 0
Корені інтенсивні та ущільнені
Корені розширені
Корені деформовані

Базова частина діагностичної процедури відбиває взаємозв'язок сукупності значень показників функціонального стану і змін у легенях.

Отримані значення базової частини моделі рівняння

(B + S b y ) x C x C x C , множать на коригувальний коефіцієнт,

0 i i 1 2 3

що відбиває вплив тривалості роботи в контакті з пилом

iT

альфа(1 - e ) (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4

Значення коригувальних коефіцієнтів, що відбивають вплив тривалості роботи в контакті з пилом

Стаж, років
Коригувальні коефіцієнти 0,309 0,328 0,342 0,355 0,367 0,379 0,391 0,404 0,404 0,416 0,416 0,428 0,440 0,440

Отримане числове значення характеризує прогнозовану величину пневмоконіотичних змін (Д) в діапазоні від 0 і більш. При цьому діапазон (Д) від 0 до 0,69 розглядається як безпечний, при якому виключається розвиток пневмоконіозу; 069-1 - як діапазон ризику, одиниця і більш - рівень, відповідний I стадії пневмоконіозу і вище. При отриманні значення (Д), рівного 0,69 і більш, працівника доцільно направити в клініку для поглибленого обстеження. При цьому необхідно зробити збільшений рентгенівський знімок правої легені. Такі працівники повинні включатися в групу спостереження з діагнозом "пневмоконіоз 0-I".

Приклад. Проводимо діагностику пневмоконіозу у гірника зі стажем 10 років по 4 групі показників. При вивченні фізіологічного стану визначені наступні значення показників:

ЖЄЛ, мл - 3850

РОВ, мл - 1200

ОФВ, мл/с - 2200

При рентгенологічному обстеженні легенів була виявлена посилення легеневого рисунку, яке оцінено 1 балом. Корені легенів не змінені. Мають скарги на задишку при фізичному навантаженні, кашель з мокротинням відсутній.

Відповідності до формули (Б.1) проводимо розрахунки:

3850 х (-0,000139) = - 0,53515

1200 х (-0,000156) = - 0,1872

2200 х (-0,000173) = - 0,3806

Рентгенологічні зміни паренхіми легенів:

1 х 0,216 = 0,216

Рентгенологічні зміни коренів легенів:

0 х 0,286 = 0

Сума: - 0,887.

Вільний член В = 2,64

Д = 0,309 х (2,64 - 0,887) х 1,042 = 0,564

Величина 0,564 відноситься до безпечного діапазону.

Літературні джерела

1. Закон "Про охорону праці" від 14.10.92 N 2694-XII у редакції від 21.11.02.

2. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.94 N 4004-XII. Зміни і доповнення, внесені Законами України від 17.12.96 N 607/96-ВР607/96-ВР, від 11.06.97 N 331/97-ВР331/97-ВР, від 18.11.97 N 642/97-ВР642/97-ВР, від 30.06.99 N 783-XIV783-14, від 14.12.99 N 1288-XIV1288-14, від 21.12.00 N 2171-III2171-14, від 15.11.01 N 2788-III2788-14, від 07.02.02 N 3037-III3037-14.

3. "Про затвердження "Карти даних небезпечного фактору (речовини, матеріалу)".

4. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001). - К.: МОЗ України, 2001. - 46 с.

5. ДСП 3.3.1.095-2002 "Підприємства вугільної промисловості".

6. ДСН N 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку".

7. ДСН N 3.3.6.039-99 "Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації".

8. НПАОП 10.0.-1-01-05 "Правила безпеки у вугільних шахтах".

9. НПАОП 10.0-5.08-04 "Інструкція з виміру концентрацій пилу в шахтах та обліку пилових навантажень".

10. Профессиональный риск. Справочник. Под ред. академика РАМН Н.Ф. Измерова и Э.И. Денисова - М. Социздат, 2001.

11. Принципы и критерии диагностики профессиональных заболеваний/Под ред. В.М. Валуциной. - Донецк: Изд-во "УкрНТЭК", 2002. - 124 с.

12. Большаков А.М., Крутько В.Н., Пуцилло Е.В. Оценка и управление рисками влияния окружающей среды на здоровье населения. - М.: Эдиториал УРСС, 1999. - 256 с.

13. Допустимі терміни роботи людей, які працюють у шкідливих умовах гірничо-металургійної промисловості для запобігання найбільш поширеним професійним захворюванням легень: Методичні рекомендації. - Кривий Ріг, 2003. - 12 с.

14. Планирование и организация эпидемиологических исследований в медицине труда: Методические рекомендации. - М., 2004. - 40 с.

15. ILO. Technical and Ethical Guidelines for Workers' Health Surveillance (OSH N 72). Geneva: ILO, 1998.

ПЕРЕЛІК

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 490

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!