Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ НА ЕОМЗагальні вимоги безпеки праці

1. До самостійної роботи на персональних електронно-обчислю­вальних машинах (ПЕОМ) допускаються особи, що досягли 18-річного віку, пройшли медичний огляд, інструктаж з охорони праці і навчання за спеці­альною програмою.

2. Під час роботи на ПЕОМ та інших пристроях, які входять до ПЕОМ, на працівника можуть впливати такі небезпечні та шкідливі фактори:

    • Електрострум. Випромінювання.
    • Перенапруга зору під час роботи з екранними пристроями, особ­ливо при нераціональному розташуванні екрана по відношенню до очей.

3. Освітлювальні установки повинні забезпечувати рівномірну освітле­ність і не повинні утворювати засліплюючих відблисків на клавіатурі й інших частинах пульту, а також на екрані дисплею в напрямку очей оператора.

4. Дисплеї повинні розташовуватися при однорядному їх розміщенні на відстані не меншій 1м від стін; відстань між робочими місцями повинна бути не менша 1,5м. Забороняється встановлювати дисплеї екранами один проти одного.

5. Кут нахилу екрана дисплея по відношенню до вертикалі повинен складати 10-15 градусів, а відстань до екрана - 400-500мм.

6. У приміщеннях і на робочому місці необхідно підтримувати чистоту і порядок, проводити систематичне провітрювання.

7. Про всі виявлені під час роботи несправності обладнання необхідно доповісти керівнику у випадку аварії слід негайно припинити роботу для усунення аварійних обставин.

8. Про кожний нещасний випадок очевидець, працівник, який його ви­явив, або сам потерпілий повинні доповісти безпосередньому керівникові робіт і вжити заходів щодо лікарської допомоги.

9. Керівники, які не забезпечили дотримання вимог цієї інструкції, а також особи, що допустили порушення цих вимог притягуються до відпові­дальності, згідно з діючим законодавством.

 

Відповідальність

 

10. За порушення пунктів даної інструкції винні притягуються до матері­альної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно з діючим Законом України про охорону праці.

Режим праці та відпочинку

 

11. Необхідно чітко виконувати встановлений режим праці та відпо­чинку, що враховує функціональну напруженість праці, динаміку систем організму та працездатності і передбачає обов'язкове виконання регламен­тованих перерв.

Вимоги безпеки праці перед початком роботи

 

12. Перевірити наявність та надійність захисного заземлення устатку­вання.

13. Перевірити стан електричного шнура та вилки.

14. Перевірити справність вимикачів та інших органів управління ПЕОМ.

15. Перевірити наявність та стан захисного екрана на дисплеї.

16. При виявленні будь-яких несправностей ПЕОМ не вмикати і негайно повідомити про це керівника.

 

Вимоги безпеки праці під час роботи

 

17. Виконувати тільки ту роботу, яка входить в обов'язки працівника.

18. Вмикати і вимикати ПЕОМ тільки вимикачами, забороняється про­водити вимкнення вийманням вилки з розетки.

19. Забороняється оператору знімати захисні кожухи з обладнання і працювати без них.

20. Не допускати до ПЕОМ сторонніх осіб, які не беруть участі у ро­боті.

21. Забороняється переміщати і переносити блоки, обладнання, які знаходяться під напругою.

22. Забороняється поправляти і заправляти фарбуючу стрічку на принтері під час роботи.

23. Не палити на робочому місці.

24. Суворо виконувати загальні вимоги по електробезпеці та пожежній безпеці. Самостійно розбирати та проводити ремонт електронної та електронно-механічної частини ПЕОМ категорично забороняється. Ці роботи можуть виконувати лише фахівці з технічного обслуговування ПЕОМ.

25. Основною перервою є перерва на обід. Крім того, у відповідності з особливостями трудової діяльності працівників на ПЕОМ, в режимі праці повинні бути додатково через кожну годину роботи перерви на 5-10 хв., а через 2 год.- на 15 хв.

26. Кількість знаків, які опрацьовуються, не повинна перевищувати 30-и тисяч за 4 години роботи.

27. Під час роботи з текстовою інформацією (у режимі введення даних, редагування тексту та читання з екрану дисплея) найбільш фізіологічним є пред'явлення чорних знаків на світлому фоні.

 

Вимоги безпеки праці після закінчення роботи

 

28. Відключити ПЕОМ від електромережі, для чого необхідно вимкну­ти тумблери, а потім витягнути штепсельну вилку із розетки.

29. Протерти зовнішню поверхню ПЕОМ чистою вологою тканиною. При цьому не допускається використання розчинників, одеколону, очищу­ючих препаратів в аерозольній упаковці.

30. Прибрати робоче місце. Скласти дискети у відповідні місця зберігання.

 

 

Вимоги безпеки життєдіяльності в аварійних ситуаціях

 

31. При появі незвичного звуку, запаху паленого, самовільного вимкнення машини негайно припиніть роботу і повідомте про це безпосереднього кері­вника.

32. ПЕОМ необхідно використовувати у суворій відповідності з експ­луатаційною документацією на неї.

33. Під час виконання роботи слід бути уважним, не звертати уваги на сторонні речі.

34. Про всі виявлені несправності та збої в роботі апаратури необхідно повідомити безпосереднього керівника.

 

Генеральний директор: Котяш Т.В.

 


Просмотров 858

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!