Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Перший заступник директора В.С. Вовк. Додаток 7 до наказу Держсоцслужби 


 

 

Додаток 7 до наказу Держсоцслужби

від _________2007 року № ____

 

Журнал обліку групових послуг

в центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

№ п/п Дата Вид заходу(семінар, лекція, бесіда, тренінг диспут та ін.) Проблема тика (дод. № 4) Вид послуги(дод. № 5) Категорія учасників(дод. 2) Вік учасників К-сть учасників Відпові дальний Примітки(заповнюються за потребою)
0-14 років 15-17 років 18-35 років 36 і старше років
 
                         

 

 

Перший заступник директора В.С. Вовк

 

 

Додаток 8 до наказу Держсоцслужби

від ________ 2007 року № ______

ПУТІВКА №

на проведення групового заходу _________________________________ центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Дата проведення _________________________________

Захід проведено в рамках спеціалізованого формування ТАК □ НІ □

якщо ТАК, то вказати назву ________________________________________________________________________________

Маршрут/адреса ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

(назви населених пунктів (в рамках МКП) та місць проведення (дод.11)

Кількість охоплених населених пунктів (вперше у поточному році) - _____________

 

Спеціалісту ПІп/Б,спеціалізація: штатний (спеціаліст соціальної роботи), залучений(соціальний педагог, психолог, медичний працівник, юрист, педагог, інше), волонтер) доручено провести  
Вид заходу (бесіда, лекція, відеолекторій, семінар, тренінг, круглий стіл, консультація, соціальне інспектування, інше (вказати) Тема  
 
 
         
         
         
         

Директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ________________________

(Піп/Б, підпис, М.П.)


Облік надання групових послуг

 

І. Населений пункт (в рамках МКП) ____________________________________________________

 

Спеціаліст (ПІп/Б)   Місце проведення (дод. 11) проведений захід:бесіда, лекція,відео лекторій, семінар, тренінг, круглий стіл, консультація, інше (вказати) код проблеми (дод. 4) вид послуги (дод.5) к-сть осіб категорія учасників (дод. 2) тривалість Проведений захід підтверджую (Піп/Б, підпис керівника організації, підприємства установи, де проведено захід та ПЕЧАТКА)  
0-14 років 15 – 17 років 18 – 35 років старші 36 років  
 
                                     
                                     
                                     
                           
                           

К-сть проінспектованих сімей _________________________________________________________________

Роздано інформаційно-просвітницьких матеріалів:

- акцидентна продукція _________ плакати ________

- буклети _________ інше ________

- листівки _________

 

 

Облік наданих індивідуальних послуг*

 

Спеціаліст (Піп/Б)   місце проведення (дод. 11) к-сть осіб Категорія осіб (дод 2) к-сть наданих послуг код проблеми з них за видами (к-сть) тривалість підпис спеціаліста  
0-14 р. 15–17 р. 18–35 р. старші 36 р соціально-педагогічні соціально-психологічні юридичні соціально-медичні інформаційні соціально-економічні  
 
Код (дод. 4) к-ть  
                                   
                                       
                                       
                                       

* Враховуються індивідуальні послуги, які здійснюються при виїзді МКП та які не проходять через картку отримувача послуг

Загальна кількість охоплених осіб**:

- 0-14 років ________

- 15-17 років ________

- 18-35 років ________

- старше 36 років ________

** Не повинна обов’язково відповідати сімі даних кількості осіб, охоплених індивідуальною та груповою роботою

Директор А.В. Горін

 


 

Додаток 9 до наказу Держсоцслужби

від ________ 2007 року № ______

 

Журнал реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри”

 

№п/п Дата звернення Консультант Тривалість консультації Стать абонента Вік абонента Сімейний стан Періодичність звернень Код головної та додаткових проблем Вид послуги Емоційний стан Тривалість існування проблеми Динаміка проблеми Заходи та рекомендації Куди направлений абонент Ефективність телефонної розмови
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 Перший заступник директора В.С. Вовк

 


Додаток 10 до наказу Держсоцслужби

від ________ 2007 року № ______

 

ППам’ятка для заповнення Журналу реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри”

 

Порядковий номер телефонного звернення

Дата звернення

3. Консультант — прізвище (псевдонім) консультанта заповнюється скорочено або у вигляді абревіатури при кожному телефонному зверненні, включаючи мовчазні дзвінки. Використання прізвища (псевдоніма) при записі є особистим вибором консультанта, який користується ним і подалі.

4. Тривалість розмови — фіксується в хвилинах — до 1 години, в годинах і хвилинах — при продовженні розмови понад 1 годину. При коротких зверненнях чи мовчазних дзвінках слід користуватись позначкою «< 2 хв.»

5. Стать абонента — в графі доцільно використовувати наступні позначення: ч — чоловік, ж — жінка, нв — стать не встановлено.

6. Вік абонента — при прямих вказівках на вік, указувати кількість років. При наявності другорядних свідчень консультант може вказати приблизний віковий проміжок. При неможливості встановити вік абонента слід використовувати скорочення — вік не встановлений.

7. Сімейний стан – заповнюється наступним чином:

Чоловіки: н/о — не одружений;

о — одружений;

в — вдівець;

р — розлучений.

Жінки: н/о — не одружена;

о — одружена;

в — вдова;

р — розлучена.

Діти, підлітки:

п — з повної сім’ї;

н — з неповної сім’ї.

8. Періодичність звернень — у графі доцільно використовувати наступні позначення:

1 — перший дзвінок;

2 — повторний дзвінок;

р — дзвінок регулярного абонента;

н-в — не встановлено.

Регулярними вважаються абоненти, які систематично використовують спеціалізоване формування “Служба “Телефон Довіри” для підтримки та спілкування.

9. Код головної та додаткових проблем — визначається за глосарієм проблем (додаток 4). Код головної проблеми повинен бути тільки один. Використання двох та більше кодів головних проблем являється рідкісним виключенням.

10. Види послуг:

1 — соціально-медичні;

2 — психологічні;

3 — соціально-педагогічні;

4 — юридичні;

5 — соціально-економічні;

6 — інформаційні.

11. Емоційний стан:

пропуск — спокійний;

1 — психічна травма;

2 — сум;

3 — туга, скорбота;

4 — відчай;

5 — тривога, страх;

6 — каяття, сором;

7 — образа;

8 — дратівливість;

9 — невдоволення, злість, гнів;

0 — піднесений настрій;

00 — урівноважений.

12. Тривалість існування проблеми:

1 — хвилини, години;

2 — дні;

3 — місяці;

4 — роки.

13. Динаміка проблеми:

1 — стабільний стан;

2 — зростання актуальності;

3 — періодичні загострення;

4 — несподіване загострення;

5 — зниження актуальності.

14. Заходи та рекомендації консультантів спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри”:

1 — емоційна підтримка (вислуховування);

2 — інформація;

3 — дослідження та обговорення вибору;

4 — направлення абонента в інші служби, організації;

5 — кризова підтримка;

6 — невідкладне втручання (повідомлення про дзвінок абонента в швидку допомогу або міліцію);

7 — інші заходи та рекомендації.

15. Куди направлений абонент:

1 — до стаціонарних медичних закладів;

2 — до інших консультаційних медичних закладів;

3 — до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

4 — до редакцій газет;

5 — у бібліотеку;

6 — у заклади для підлітків та молоді;

7 — у заклади соціального захисту населення;

8 — у заклади працевлаштування;

8 — у юридичні установи;

9 — рекомендовано знову звернутися на «Телефон Довіри»;

0 — інші (вказати).

16. Емоційний стан абонента на закінчення консультування (ефективність телефонної розмови):

А — значно покращився стан абонента;

Б — незначне покращання;

В — без змін;

Г — погіршення стану абонента.

 


Просмотров 630

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!