Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Відповіді та пояснення до тесту для оцінки рівня інтелектуального розвитку людини1. "І".(Є три положення рук і три форми голови).

2. "Ялина".

3. "Осадіна".(Всі інші слова позначають фарби: охра, індиго, кіновар).

4. "18".(Число на хвості є потрійна різниці числах на крилах).

5. "І".(Фігури складаються з білих, чорних і заштрихованих прямокутників, які розташовуються або справа, або зліва. Кожна з них ознак зустрічається лише один раз в колонці або ряду).

6. "5". (Є два переміжні ряди чисел: 5,4,3 і 7,6,5).

7. "4". (Є три типи вантажів для перевезення, три твань забарвлення переднього і три форми зчеплення).

8. "Стид".(Перша буква пропущеного слова - це остання буква попереднього слова; друга буква прощеного слова - це друга буква попереднього слова третина якого буква пропущеного слова - це четверта буква подальшого зліва).

9. "І".(Скласти цифри, що стоять зліва і відняти суму цифр, що стоять праворуч, - в результаті вийти число, що стоїть в дужках).

10."Муха".( Вся решта слів).

11."Т". ( Букви йдуть в алфавітному порядку 2,3,4,5).

12."".(Є два ряди чисел, що зростають кожного разу на 2. Вони розташовуються по черзі в чисельнику і знаменнику: 1,3,5,7 і 2,4,6,8).

13."О"і "И". (Слово "ПОЯСНИЦЯ", читається проти годинникової стрілки).

14."І". (Є три форми взуття, три типу зачісок, три положення тіла. Кожна ознака в горизонтальному і вертикальному рядах зустрічається тільки один раз).

15."З". (Фігури третьої колонки складаються з елементів фігур першої колонки мінус елементи фігури другої колонки).

16."Піт".

17."211".(Скласти числа, що стоять поза дужками і суму розділити на 3).

 

Продовження Додатку 5

 

18."6". (Третє число кожного ряду виходить, якщо скласти перші два числа і

19.відняти одиницю).

20. "Кол".

21."53". (Число в дужках рівне на пів різниці чисел поза дужками).

22."Трос".(Перша і друга букви прощеного слова - це відповідно друга і третя букви подальшого слова; а третя і четверта букви пропущеного слова - це відповідно третя і четверта букви попереднього).

23."63". (Піднести в куб числа 1,2,3 і 4 відповідно, і кожного разу віднімати одиницю).

24."Іван".(Решта імен жіночі: Ольга, Марія, Лідія).

25."6".(Є три типи обличчя, три форми капелюхів. Кожна з цих ознак зустрічається лише один раз в ряду або колонці).

26."Балка".

27."О". ( Ряди і колонки складені з однакових слів: "О" - єдина буква, підставивши яку одержимо слово).

28."131" . ( По черзі додайте і віднімайте числа 3,9,27,81, таким чином від`ємник і додаток кожного разу повторюється).

29."І". (Голубки помічені однією, двома або трьома).

30."Путь".( Перша та друга букви пропущеного слова - це відповідно перша та третя букви попереднього слова; третя та четверта букви пропущеного слова це відповідно друга та п`ята букви наступного слова).

31."З". (Зовнішній завиток означає +1, а внутрішній -1. У кожному горизонтальному ряду остання цифра розглядається як сума попередніх).

32."Хром".

33."Комар".(Всі останні слова означають предмети домашньої обстановки: килим, шафа, стілець).

34."Р" і "Н". (Слово "ПРОЩАННЯ" читається у напрямку часової стрілки).

35."С". (Є два ряди букв. Перший ряд починається у чисельнику, потім переходить у знаменник наступного дробу, потім знову у чисельник і так далі. У цьому ряду букви йдуть у алфавітному порядку через дві на третю. Другий ряд починається у знаменнику, у ньому букви йдуть у алфавітному порядку через три на четверту).

Продовження Додатку 5

 

36."Віск". (Перша буква пропущеного слова - це остання буква попереднього слова; третя буква пропущеного слова - це третя букви попереднього слова це п`ята буква наступного слова).

37."Брак".

38."Сноб".(Перша та друга букви попереднього слова; третя та четверта букви пропущеного слова це відповідно четверта та третя букви наступного слова).

39."5".(Є три великі фігури: всередині кожної з них малі фігури, кожна з яких, у свою чергу, може бути у трьох положеннях. Будь-яка з цих ознак зустрічається лише один раз у ряду або у колонці).

40."4". (Фігури третьої колонки складені із трьох елементів фігур перших двох колонок, що не є загальними для них).

41."18" і "24".(Сума цифр у чисельнику та знаменнику перших двох стовпців дорівнює такій у других двох стовпчиків).

 

 


Просмотров 477

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!