Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Зразок таблиці Шульца-ПлатоноваПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

 

Оформлення результатів роботи:

 

  Прізвище Результати тестування
Кількість помилок Час виконання, с
     

 

Контрольні питання до лабораторної роботи № 6

 

 

1. Що собою представляють таблиці Шульца – Платонова?

2. Умови виконання тесту?

3. Які риси уваги можна оцінювати завдяки тесту Шульца – Платонова?

 

 

Лабораторна робота № 7

Тема:Визначення об’єму та швидкості переробки зорової інформації.

Мета дослідження: Засвоїти методику оцінки швидкості сприйняття та переробки інформації і провести відповідні визначення досліджуваних.

Для роботи необхідно: Тест із кільцями Ландольта (бланк), (дивись додаток 5), олівець або ручка, секундомір.

Теоретичне підґрунтя:Для дослідження швидкості сприйняття і переробки зорової інформації широко використовується таблиця, яка складається із кілець Ландольта (взагалі кільця Ландольта застосовують для визначення гостроти зору) (додаток 3.).

Кожне із кілець Ландольта представляє собою не замкнуте кільце, яке має розрив в одному із восьми можливих просторових напрямків.

В тесті міститься 900 кілець, які розміщені у випадковому порядку(30 рядів по 30 кілець в кожному). Кожний із восьми напрямів розриву приблизно відповідає певному положенню стрілки (часу) на циферблаті годинників 0 або 12, 1 або 13, 3 або 15, 4 або 16, 6 або 18, 7 або 19 , 9 або 21, 10 або 22.

Тест може бути виконаний в чотирьох можливих орієнтаціях-інформаційна ємність її при цьому не змінюється, змінюється тільки напрям розриву кілець: наприклад, кільце, яке при першому положенні тесту ↑ буде мати розрив в бік 0-12 годин, в другому положенні тесту ↓ буде мати розрив у бік 6-18 годин, в третьому положенні тесту → : 9-21 година, в четвертому положення тесту ←: 3-15. Аналогічно і інші кільця будуть змінювати свою орієнтацію. Цю здатність теста можна використовувати при масових дослідах в цілях економії бланків.

Число кілець з певним напрямком розриву в залежності від орієнтації тесту приведено в таблиці 7.1, що може знадобитися при опрацюванні результатів дослідів.

 

Таблиця 7.1

Орієнтація таблиці Напрям розриву в кільцях (згідно з положенням год. Стрілки)
0(12) 1(13) 3(15) 4(16) 6(18) 7(19) 9(21) 10(22)
1 пряма
2 (перевернута на )
3 (перевернута на проти годинникової стрілки)
4 (перевернута на за годинниковою стрілкою)

 

 

Хід роботи: Робота виконується (при достатній кількості бланків) одразу всією групою. Проводиться інструктаж досліджуваних за методикою виконання завдання за командою дослідника «почали» досліджувані, впродовж 5 хвилин повинні як найшвидше і точніше виконувати задачу з перегляду тесту (чітко кожен рядок без пропусків зліва направо ) і при цьому викреслювати олівцем кільця з визначеним напрямом розриву (орієнтацію таблиць і контрольний напрямок розриву кілець визначає дослідник). Разом з початком виконання тесту вмикається секундомір. По закінченні 5 хвилин дослідник дає команду «стоп». Піддослідні повинні призупинити подальший перегляд таблиці і зробити позначку вертикальною рисочкою, яку частину таблиці вони встигли продивитись під час дослідження.

Далі пропонується досліджуваним обмінятися один з одним листками тестів для підрахування результатів дослідження. Заздалегідь доцільно на кожному бланку теста написати прізвища піддослідних.

При оцінці виконаної роботи враховується:загальна кількість (N) кілець, які продивились, число викреслених поданих знаків (M) та кількість помилок (n). Помилками вважаються випадки пропуску кілець вказаного напряму розриву або викреслювання кілець з неправильним напрямом розриву.

Об’єм зорової інформації розраховують за формулою:

 

Q=0,5936*N(біт),

де:

- Q- об’єм зорової інформації, біт;

- 0,5936 – дослідно отриманий середній об’єм інформації, який припадає на один знак тексту;

- N – загальна кількість знаків, яка була переглянута.

Біт – одиниця виміру об’єму інформації, яка виражається одиницями (0-1). Одне нервове волокно може передати за одну секунду до 100 біт інформації.

Швидкість переробки інформації розраховують за формулою:

 

S=(Q - 2,807*n):T,

де:

- S- швидкість сприйняття та переробки інформації, (біт∕с);

- Т-час, який витрачений на виконання завдання, (при 5 хвилинах-300секунд);

- 2,807-втрата інформації,яка припадає на один пропущений знак;

- n – кількість помилок.

Усі розрахунки і визначення проводять на аркуші тесту. У кінці розрахунків робиться висновок про якісний стан швидкості сприйняття і переробки інформації, виходячи з критерій ,що в нормі : Q = 360-390 біт, а S = 1,08÷1,18 біт∕сек. Якщо фактичні показники нижче норми, то констатується «знижена» швидкість переробки інформації; а якщо вище норми «підвищена».

Оформлення роботи:Оброблені бланки тестів підклеюють в зошит. Узагальнені результати визначень записують в зошит і робиться висновок. Доцільно дати студентам домашнє завдання провести закріплення методики досліджень шляхом додаткового проведення визначень показників переробки інформації ще у двох-трьох чоловік (членів сім’ї, сусідів по гуртожитку та ін.), користуючись невикористаним місцем бланку тесту. Результати цих визначень також повинні бути внесені в таблицю за формою 7.2.

Таблиця 7.2

 

Результати визначення об’єму та швидкості переробки зорової інформації

 

Прізвище досліджуваного Вік Q S Якісна оцінка швидкості переробки інформації
         

 

Контрольні питання до лабораторної роботи № 7

1. Яка мета лабораторної роботи?

2. Що собою представляють таблиці з кільцями Ландольта?

3. Який хід визначення швидкості сприйняття та переробки зорової інформації?

4. Що таке «біт»?

5. За якими формулами визначається об’єм зорової інформації, коефіцієнт розумової продуктивності? 

 

Лабораторна робота № 8

Тема:Дослідження рухливості нервових процесів

Мета дослідження:ознайомитися з методикою дослідження рухливості нервових процесів і навчитися визначати цей показник в умовах експерименту.

Для роботи необхідно:лист чистого паперу, для нанесення поля робочих квадратів тесту, секундомір, ручка.

Теоретичне підґрунтя:Рухливість нервових процесів є одним з провідних показників, що визначають типологічні особливості вищої нервової діяльності людини, і разом з силою збудливих і гальмівних процесів лімітує не лише індивідуальні особливості утворення умовних рефлексів, але і такі інтегральні показники як темперамент : живий (санг.), спокійний (флегм.), нестримний (холерик), слабкий (меланх.), характер і тому подібне.

Рухливість нервових процесів об'єктивно відбиває здатність кіркових клітин до швидкого і повного переходу із збудженого стану в стан гальмування і навпаки.

Дослідження рухливості нервових процесів може здійснюватися за допомогою тестів, які враховують швидкість реагування людини. Наприклад, швидкість реакції у відповідь на світловий або звуковий подразники, проби з визначенням критичної частоти світлових мигтінь або звучань і тому подібне

Простим і загальнодоступним тестом є нанесення на папір точок в максимальному темпі. Методика має назву темпінг-тест.

Хід роботи:Спочатку кожен піддослідний підготовляє бланк відповідей, для чого лист паперу машинописного формату хрестоподібно розкреслює на 4 квадрати, які позначаються цифрами 1, 2, 3, 4 по годинниковій стрілці. Після приготування бланка дається інструкція по виконанню досліду. По команді «почали» всі піддослідні в максимально швидкому темпі починають наносити точки ручкою в межах першого квадрата, потім в межах другого квадрата, третього і четвертого квадратів. Перехід від квадрата до квадрата здійснюється через кожні 10 секунд без всіляких перерв по команді експериментатора. При команді «Два»- заповнюється другий квадрат, при команді «Три» - третій квадрат і по команді «Чотири» - четвертий квадрат. В кінці подається команда «Стоп».


 

Таким чином час проведення всього досліду в сумі становить 40 секунд. Щоб точки в межах кожного квадрата не накладалися одна на іншу, рекомендується повільно переміщати руку з олівцем по кругу; аби олівець не зламався під час проведення досліджень, рекомендується тримати його вертикально і не сильно ударяти по листу.

Для обробки тестів, піддослідні обмінюються один з одним своїми тестами, на яких попередньо вказується прізвище. Підраховується кількість точок в межах кожного квадрата, при цьому доцільно всі точки, які беруться до уваги, з’єднуються між собою лініями, що знижує ймовірність помилки в підрахунках. В кінці знаходиться сума точок у всіх чотирьох квадратах. Результати підрахунків записуються прямо на полі відповідних квадратів. Суму всіх точок записують в зошит.

 

∑ 1к-4к=1к….+4к

 

Якісна оцінка рухливості нервових процесів проводиться за наступними критеріями:

– при стабільній кількості точок в окремих квадратах або при їх прогресуючому збільшенні від 1 до 4-го квадрата – хороша рухливість нервових процесів/відмінний функціональний стан нервової системи;

– невелике зниження частоти руху точок із збільшенням номера квадрата, свідчить про середню рухливість нервових процесів;

– різке зниження частоти руху, тобто різке зниження кількості точок від квадрата до квадрата (більш ніж на 10 точок), свідчить про недостатню рухливість нервових процесів, загальмовані процеси входження в роботу, хворобливий або втомлений стан.

Загальна кількість точок тепінг-теста свідчить про швидкість нервово - м’язових актів. Отримані дані краще перерахувати за період 1 хвилини.

Перерахунок здійснюється за формулою:

 

Τ= (рухів/хвил.)

 

Цей показник має важливе професійне значення для багатьох професій:оператори, диспетчери, водії та інші.

Критерії оцінки швидкості нервово-м’язових актів:

 

· ≥280 – відмінно

· 240-279 – добре

· 210-239 – задовільно

· ≤209 – погано, дуже слабко

 

Оформлення роботи:результати досліджень записуються в таблицю. Проводиться аналіз і формулюються висновки. Бланк теста вклеюється в зошит.

 

  Прізвище піддослідного Тепінг - тест   Якісна оцінка
I кв. II кв. III кв. IV кв.
    Рухливість нервових процесів Швидкість нервово-м’язових актів
     
               

 

 

Контрольні питання до лабораторної роботи № 8


1. За допомогою якого тесту досліджується рухливість нервових процесів?

2. Які кіркові процеси відображають рухливість нервових процесів?

3. За якими критеріями здійснюється якісна оцінка рухливості нервових процесів?

4. Для яких професій має значення швидкість нервово – м’язових актів?

Лабораторна робота № 9

Тема:Визначення коефіцієнта інтелектуального розвитку особистості.

Метадослідження:ознайомитися з існуючими методичними прийомами оцінки інтелекту особистості людини та засвоїти методи проведення оцінки за допомогою літерних та цифрових тестів.

Дляроботинеобхідно: логіко-мнемонічній тест (додаток 4) для оцінки рівня інтелектуального розвитку, відповіді та пояснення до тесту для оцінки рівня інтелектуального розвитку (додаток 5), аркуш паперу, олівець, секундомір.

Теоретичне підґрунтя:Рівень інтелектуального розвитку - інтегральний показник, що відображає перш за все ступінь розвитку мислення, зокрема таких його сторін, як здатність до абстрактного та логічного мислення, аналітичні здібності, здібності до просторового та предметного сприйняття та інші параметри.

Безумовно, оцінка рівня інтелектуального розвитку, як і інші методи дослідження ВНД і психології, повинна сприйматися як орієнтувальна й така, що не відображає всю глибину й безмежність феномену мислення та свідомості, більшість прояву яких складають непізнані загадки й до сьогодні. Точність та адекватність оцінок буде перш за все визначатися валідністью методик, що застосовуються, серед яких в основному тестові методи. Найбільш поширені логіко-мнемонічні тести образного, літерного й цифрового характеру.

Суть та зміст тесту полягає у тому, щоб досліджені за певний час (зазвичай за 30 хвилин) розв'язав якомога більше задач із складу тесту. Розв'язати задачу - значить знайти логічний, смисловий чи актуаційний взаємозв'язки між вхідними даними цієї задачі. В образних тестах треба підібрати фігуру, якої не вистачає у логічний ряд схожих фігурок; відповідно у літерному (цифровому) тестові необхідно відшукати необхідне слово, літеру чи цифру. Результати оцінюються у відносних одиницях за спеціальним графіком, який відображає для кожного конкретного тесту взаємозв'язок коефіцієнта рівня інтелектуального розвитку від кількості правильно розв'язаних задач.

Застосовуються наступні критерії для оцінки рівня інтелектуального розвитку (якісна оцінка):

 

· <88 одиниць - "низький" рівень інтелектуального розвитку;

· 88-108 одиниць - "середній" рівень інтелектуального розвитку;

· 109-128 одиниць - "високий" рівень інтелектуального розвитку;

· ≥129 одиниць - "дуже високий" рівень інтелектуального розвитку.

· Ціна кожної розв'язаної задачі - 77,5 одиниці.

· Ціна кожної наступної розв'язаної задачі - 2,5 одиниці.

 

Таким чином, коефіцієнт рівня інтелектуального розвитку можна знайти шляхом складання оціночних одиниць на кожне розв'язання:

 

Кір = 77,5 + (2,5∙n),

де n - число розв'язаних задач тесту без урахування першої з них.

Хід роботи: досліджуваному пропонується будь-який на вибір тест для оцінки рівня інтелектуального розвитку: образний (зорово-просторовий), числовий, літерний або змішаний тест, інформаційно-оцінна єдність яких має бути однаковою. Від піддослідного вимагається протягом 30 хвилин, проглядаючи задачі тесту, розв'язати якомога більше з них. Відповіді на кожну задачу записуються на аркуші паперу чи в робочий зошит з обов'язковим зазначенням номера задачі, що розв'язується. Наприклад, задача № 8 - відповідь "Стид" і таке інше.

Задачі можна розв'язувати у будь-якому порядку, не обов'язково всі підряд, тому, якщо яка-небудь із задач не піддається швидкому вирішенню, краще переходити до наступної, бо головне - кількість правильно розв'язаних задач з усього тесту (в одному тестові задач може бути від 35 до 50). Якщо після перегляду всього тесту залишився час, можна повернутися до раніше не розв'язаних задач.

Час дослідження фіксує експериментатор: "початком" виконання тесту може служити команда "почали", закінчення - команда "стоп".

Оцінка правильності розв'язання задач проводиться за спеціальним каталогом відповідей, що додається до тесту. Також проводиться якісна оцінка розвитку інтелекту за вищеописаними критеріями.

Оформлення роботи: у журналі лабораторних робіт записується назва тесту, загальне число задач, число правильно розв'язаних задач та рівень інтелектуального розвитку. В кінці необхідний загальний висновок.

 

Контрольні питання до лабораторної роботи № 9

1. Дайте оцінку рівню інтелектуального розвитку як інтегральному показнику.

2. Які умови виконання тесту?

3. За якою формулою підраховується коефіцієнт рівня інтелектуального розвитку?

 

 

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Гуминский А.А., Леонтьева Н.И., Маринова К.В. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии. – М.: Просвещение, 1990. – 238 с.

 

2. Кабанов А.Н и др. Руководство к лабораторным занятиям по физиологии человека и животных. – М.: Просвещение, 1966. – 195 с.

 

3. Билибин Д.П. и др. Практикум по физиологии. – М.: Медицина, 1970. – 366 с.

 

4. Квасов Д.Г. и др. Руководство к практическим занятиям по физиологии. – М.: 1977. – 216 с.

 

5. Практикум по нормальной физиологии / Под ред. А.В. Коробкова с соавт. М.: Высшая школа, 1983. – 328 с.

 

6. Губарь А.В. и др. Руководство к практическим занятиям по курсу нормальной физиологии. – М.: Медицина, 1963. – 312 с.

 

7. Большой практикум по физиологии человека / Под ред.. Коган А.Б. Учебное пособие. – М.: Медицина, 1984. – 407 с.

 

8. Данилов Н.В. Методическое и практическое пособие по физиологии. – Ростов-на-Дону, 1972. – 142 с.

 

9. Коган А.Б., Щитов С.И. Практикум по сравнительной физиологии. – М.: Советская наука, 1954.

 

10.Ярослав С.Ю., Ананенко М.Т. Практикум з фізіології людини та тварин. – К.: Вища школа, 1976. – 380 с.

 

11.Смирнов В.М., Яковлев В.Н. Физиология центральной нервной системы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр Академия, 2002. – 352 с.

 

12.Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорних систем и высшая нервная деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр Академия, 2003. – 304 с.

 

13.Психофизиология: Учебник для вузов / Под ред. Ю.И.Александрова. –СПб.: Питер, 2003. – 496 с.

 

14.Антонік В.І., Антонік І.П., Андріанов В.Є. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури: Навчальний посібник. –К.: Видавничий дім Професіонал, 2009. – 336 с.

 

 

ДОДАТОК 1

 

Схеми клінічно важливих рефлексів людини та локалізації їх у спинному мозку

 

Колінний рефлекс

 

L3

 

Ахіллів рефлекс

 

S1

 

Підошвений рефлекс Бабінського в патології та в нормі

 

L3-S1

 

Згинальний рефлекс передпліччя

 

C4-C5

 

 

Розгинальний рефлекс передпліччя

 

C4-C5

 

Продовження Додатку 1

 

Черевний рефлекс

L3

 

ДОДАТОК 2

Зразок коректурної таблиці Анфімова

 

 

 

ДОДАТОК 3

 

Зразок таблиці з кільцями Ландольта

 

Прізвище піддослідного______________________________________________

 

Вік_______________________________________________________________

 

Дослідження проведене о «_____» год. «____» хв. ___________» 20_ р.

 

 

 

 

ДОДАТОК 4

Зразок тесту для визначення рівня інтелектуального розвитку особистості

 

1. Оберіть потрібну фігуру із чотирьох пронумерованих:

 

2. Вставте слово, яке б закінчувало перше слово і було початком другого слова:

СВИР (…) НИК

 

3. Виключіть зайве слово:

ОАРХ

ОАРВИНЬК

ИИДОНГ

ААССИНД

 

 

4. Вставте пропущене число:

 

Продовження Додатку 4

 

5. Оберіть потрібну фігуру із шести пронумерованих:

 

6. Вставте пропущене число:

 

5 7 4 6 3 ?

 

7. Оберіть потрібну фігуру із шести пронумерованих:

 

 

8. Вставте пропущене слово:

 

ПОРИВ (ВОДА) ОСАДА
ОТКОС (…) ОТДЫХ

 

 

Продовження Додатку 4

 

9.Вставте пропущене число:

368 (9) 215

444 (…) 182

 

10. Виключіть зайве слово:

ЕЛМ

АУМХ
ШААДАНКР
ОЕПР

11. Вставте пропущену букву:

А Г З М ?

 

12. Вставте пропущені числа:


 

13. Вставте пропущені букви:

 

 

 

Продовження Додатку 4

 

14. Оберіть потрібну фігуру із шести пронумерованих:

 

 

15. Оберіть потрібну фігуру із шести пронумерованих:

Продовження Додатку 4

 

16. Вставте слово, яке б закінчувало перше слово і було початком другого:

РО (…) ЕХА

 

17. Вставте потрібне число:

836 (316) 112

213 (…) 420

 

18. Вставте потрібне число:

5 8 12

7 12 18

3 4 ?

 

19. Визначте слово, яке б закінчувало перше слово і було початком другого:

РАС (…) ОС

 

20. Вставте пропущене число:

188 (118) 424

214 (…) 320

 

 

21. Вставте пропущене слово:

КОЧАН (ТУЧА) ШТУКА

ХВІСТ (…) ОТРЕЗ

 

22. Вставте пропущене число:

0 7 2 6 ?

 

23. Виключить зайве слово:

ГОАЛЬ
ЯМАИР
ВНАИ

ЯИИЛД

 

Продовження Додатку 4

 

24. Оберіть потрібну фігуру з шести пронумерованих:

 

 

25. Вставте слово, яке б значило те саме, що і слово, яке без дужок:

ОВРАГ (…) ОПОРНИЙ БРУС

 

26. Вставте пропущену букву:
? С А
С У К

А К Р

 

27. Вставте пропущене число:

71 68 77 50 ?

 

 

Продовження Додатку 4

 

28. Оберіть потрібну фігуру із шести пронумерованих:

 

 

29. Вставте пропущене слово:

СТОПА (СОЛЬ) КЛЕТЬ

ПАУЗА (…) СТЕПЬ

 

 

Продовження Додатку 4

 

30.Оберіть потрібну фігуру з шести пронумерованих:

 

 

31. Вставте слово,яке б значило те саме, що і слово, яке без дужок:

МЕТАЛЛ (…) КОЖА

 

32. Виключить зайве слово:

ОКРЕВ
ОКРАМ
ФАШК
СУТЛ

 

33. Вставте пропущені букви:

 

 

Продовження Додатку 4

 

34. Вставте пропущені букви:

 

 

35. Вставте пропущене слово:

КУМАЧ (ЧУМА) БУЛКА

ПОСЕВ (…) СОВОК

 

36. Вставте слово, яке б значило те саме, що і слово, яке без дужок:

СУПРУЖЕСТВО (…) ИЗЬН

37. Вставте пропущене слово:

КОРТ (ТРОН) ВИНО

ШАНС (…) НЕБО

 

38. Оберіть потрібну фігуру із шести пронумерованих:

 

 

 

Продовження Додатку 4

 

39. Оберіть потрібну фігуру із шести пронумерованих:

 

 

 

40. Вставте пропущені числа:

 

 

 

ДОДАТОК 5

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1685

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!