Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ОПЕРАТОРА КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ

I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

1.1. До самостійної роботи на персональних комп'ютерах допускаються особи віком більше 18 років, які пройшли навчання, вступні інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки, первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці, інструктаж та перевірку знань з електробезпеки. Працівники повинні бути ознайомлені зі шляхами евакуації з приміщення, місцем розташування медичної аптечки, засобів пожежегасіння, вміти користуватися наявними засобами пожежегасіння

1.2. Внутрішньозмінні режими праці і відпочинку мають передбачити додаткові нетривалі перерви в періоди, що передують появі об'єктивних і суб'єктивних ознак втомлення та зниження працездатності.

При виконанні протягом дня робіт, що належать до різних видів трудової діяльності, за основу роботи з ПЕОМ слід вважати таку, що займає не менше 50% часу впродовж робочого дня.

1.3. Встановлюються такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при 8-ми годинній робочій зміні:

-для операторів комп'ютерного набору слід призначати перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин через кожну годину роботи.

1.4. Під час роботи на комп'ютерах, до складу яких входять відеотермінали (дисплеї), на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

· підвищений рівень електромагнітного, рентгенівського, ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювань;

· підвищений рівень статичної електрики;

· підвищений рівень запиленості та аероіонів у повітрі робочої зони;

· підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини;

· підвищений рівень шуму (від вентиляторів, аудіоплат тощо);

· прямі та відбиті від екранів блики та несприятливий розподіл яскравості в полі зору;

· фізичні та нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження, перенапруження аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.5. Екран відеотермінала повинен знаходитися не ближче 600 мм від очей користувача (пропонується— 600-700 мм).

1.6. Висота робочої поверхні стола має бути в межах 680-800 мм. Стіл повинен мати простір для ніг шириною не менше 500 мм, глибиною на рівні колін не менше 450 мм і на рівні витягнутих ніг не менше 650 мм.

1.7. Клавіатуру слід розташовувати на поверхні стола на відстані 100-300 мм від краю, повернутого до користувача. Під електричні принтери необхідно підкладати килимки для гасіння вібрації та шуму.

1.8. Для зменшення несприятливого впливу на користувача пристроїв типу "миша" (вимушена поза, необхідність постійного контролю за якістю дій) потрібно забезпечити велику вільну поверхню столу для переміщення "миші" і зручного упору ліктьового суглоба.

1.9. В приміщеннях з комп'ютерами слід щоденно проводити вологе прибирання.

1.10. В підрозділах з комп'ютерами повинні бути медичні аптечки першої допомоги.

1.11. Неприпустимим є підключення ПЕОМ і периферійних пристроїв до звичайної двопровідної електромережі, в тому числі з використанням перехідних пристроїв.

1.12. У приміщеннях, де одночасно експлуатується більше п'яти ПЕОМ повинен бути встановлений аварійний резервний вимикач.

1.13. Працівники підрозділів повинні знати шляхи евакуації з приміщень підрозділів.

1.14. Працівники зобов'язані виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівництвом. За невиконання вимог інструкції працівники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

ІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

 

2.1. Вимити руки теплою водою з милом.

2.2. Ввімкнути систему вентиляції, перевірити, чи достатньо освітлене робоче місце. Оглянути робоче місце та прибрати сторонні предмети. Перевірити правильність розміщення стола, стільця та апаратури.

2.3. Візуально перевірити загальний стан апаратури, справність електропроводки, з'єднувальних шнурів, штепсельних вилок, розеток.

2.4. Приєднати до процесора необхідну периферійну апаратуру: принтер тощо ( усі кабелі, що з'єднують процесорний блок з іншими пристроями, слід вставляти та виймати тільки при вимкненому комп'ютері та інших його пристроях).

2.5. Підключити комп'ютер до мережі електроживлення трьохполюсною вилкою, яка має заземлення.

2.6. При виявленні будь-яких несправностей роботу не розпочинати та повідомити про це керівника підрозділу.

 Просмотров 838

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!