Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Формування елементів обмінного файлуМетодичні рекомендації при формуванні обмінного файлу XML

 

Інструкція передбачена для якісного та повного заповнення даних (елементів) обмінного файлу XML відповідно до затверджених Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу), затверджених наказом Держкомзему від 02.11.2009 № 573, зареєстрованого у Мін’юсті України 15.02.2010 за № 157/17452.

Якщо елемент обов’язковий і може бути присутній тільки в одному екземплярі, то min та max не вказується. Інакше, якщо елемент не обов’язковий або максимальна кількість елементів більша 1, то min вказує на мінімальну кількість елементів, max на максимальну кількість елементів.

Якщо максимальна кількість елементів необмежена, то max=N.

 

Комплексні типи.

1.1. Комплексний тип “Відомості про виконавця робіт”

COMPLEX TYPE
ExecutorInfo Відомості про виконавця робіт
Склад комплексного типу Додаткова інформація
CompanyName Виконавець робіт      
EDRPOU Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ     Якщо виконавець робіт - юридична особа, то TaxNumberвідсутній  
TaxNumber Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності)     Якщо виконавець робіт - фізична особа, то EDRPOUвідсутній  
License Інформація про ліцензії на право проведення робіт Min -1, max-2.   LicenseSeries Серія ліцензії    
LicenseNumber Номер ліцензії    
LicenseIssuedDate Дата видачі ліцензії    
Chief Дані про відповідальну особу Min -1, max-2.   ChiefName type FullNameType Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи   Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог
  ChiefPosition Посада відповідальної особи    
Executor Дані про безпосереднього виконавця Min -1, max-2.     ExecutorName type FullNameType Прізвище, ім'я, по батькові виконавця   Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог
  ExecutorPosition Посада виконавця    
  ContactInfo Контактна інформація Phone Номер телефону Min -1, max-N.  
    Fax Номер факсу Min -0, max-N .
    Email Електронна адреса виконавця Min -0, max-N  
Address type Address Місцезнаходження (місце проживання)   Зазначаються дані згідно з додатком 40 до Вимог
         

1.1.1. Внесення відомостей про виконавця робіт (додаток 4 наказу 573) наведено в Схемі 1.

Схема 1

- <Executor>

<CompanyName>ДП "КАНТОРА"</CompanyName>

<EDRPOU>31234234</EDRPOU>

- <License>

<LicenseSeries>АВВ</LicenseSeries>

<LicenseNumber>123243</LicenseNumber>

<LicenseIssuedDate>2005-03-18</LicenseIssuedDate>

</License>

- <Chief>

- <ChiefName>

<LastName>Іванов</LastName>

<FirstName>Іван</FirstName>

<MiddleName>Іванович</MiddleName>

</ChiefName>

<ChiefPosition>головний інженер</ChiefPosition>

</Chief>

- <Executor>

1.2. Комплексний тип «Прізвище, ім’я, по батькові»
- <ExecutorName>

<LastName>Гарбовський</LastName>

<FirstName>Михайло</FirstName>

<MiddleName>Михайлович</MiddleName>

</ExecutorName>

<ExecutorPosition>провідний іженер</ExecutorPosition>

- <ContactInfo>

<Phone>5555555</Phone>

<Fax>5555555</Fax>

<Email>xqrcf@ererg.ua</Email>

</ContactInfo>

</Executor>

- <Address>

<Country>804</Country>

<ZIP>12345</ZIP>

1.3. Комплексний тип «Адреса»
<Region>Житомирська область</Region>

<District>Кагарлицький район</District>

<Settlement>м. Вуйки</Settlement>

<Street>Жовтнева</Street>

<Building>40</Building>

<Block>2</Block>

<BuildingUnit>32</BuildingUnit>

</Address>

</Executor>

 

1.1.2. Якщо вказуються дві ліцензії то відповідальна особа та безпосередній виконавець вказуються у відповідному порядку написання ліцензій.

 

1.1.Комплексний тип “Прізвище, ім’я, по батькові”

COMPLEX TYPE
FullNameType Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
Склад комплексного типу Додаткова інформація
LastName Прізвище фізичної особи  
FirstName Ім'я фізичної особи  
MiddleName По батькові фізичної особи Min -0, max-1  

 

1.2.1. Комплексний тип «Прізвище, ім’я, по батькові», приклад його написання відображено в Схемі 1.

 

1.3.Комплексний тип “Адреса”

COMPLEX TYPE
Address Адреса
Склад комплексного типу Додаткова інформація
Country Код країни згідно з Класифікатором країн світу ДК007-96  
ZIP Поштовий індекс Min -0, max-1  
Region Область  
District Район області  
Settlement Село, селище, місто  
Street Вулиця (проспект, провулок тощо)  
Building Номер будинку  
Block Номер корпусу Min -0, max-1  
BuildingUnit Номер квартири (офісу) Min -0, max-1  

 

1.3.1. Комплексний тип «Адреса», приклад його написання відображено в Схемі 1.

1.3.2. Елементи номер корпусу<Block> та номер квартири офісу <BuildingUnit>, у разі іх відсутності, може не зазначатись.

1.3.3. У разі знаходження об’єкту в населеному пункті обласного значення Район області (District) не зазначається.

1.3.4. Заповнення елемента комплексного типа «Адреса» здійснюється відповідно до п. 2.7.1., при цьому елемент Street (Вулиця (проспект, провулок тощо) заповнюється спочатку скорочена назва типу вулиці, а потім її назва.

 

1.4. Комплексний тип “Координати вузлів полігона кадастрової одиниці”

COMPLEX TYPE
PointInfo Координати вузлів полігона кадастрової одиниці
Склад комплексного типу Додаткова інформація
Point Вузол полігона кадастрової одиниці UIDP Унікальний номер вузла полігона кадастрової одиниці    
PN Ім’я вузла полігона кадастрової одиниці    
DeterminationMethod Метод визначення Вибирається 1 із 4 Survey Геодезичні виміри  
GPS GPS зйомка  
Digitization Дигіталізація картографічних матеріалів  
Photogrammetry Фотограмметричні виміри  
  X    
Y    
H Min -0, max-1    
MX Min -0, max-1    
MY Min -0, max-1    
MH Min -0, max-1    
Description Опис точки Min -0, max-1    

1.4.1. Внесення відомостей про координати вузлів полігона кадастрової одиниці (додаток 6 наказу 573) наведено в Схемі 2.

Схема 2

- <PointInfo>

- <Point>

<UIDP>1</UIDP>

<PN>1001</PN>

- <DeterminationMethod>

<Survey />

</DeterminationMethod>

<X>5570423.58</X>

<Y>2401365.47</Y>

<MX>0.05</MX>

<MY>0.05</MY>

<Description>3 метра від центра дороги та 26 метрів до ближнього вугла будинку</Description> Зазначається прив’язка точок до твердих контурів на місцевості відповідно до п.2.4. Інструкції … , затвердженої наказом Держкомзему України № 43. Може бути зазначено тип приладу, яким здійснено геодезичні виміри.

1.4.2. В цьому елементі зазначаються всі точки із виміряними координатами.

 

1.5. Комплексний тип “Межа об’єкта”

COMPLEX TYPE
Boundary Межа об’єкта
Склад комплексного типу Додаткова інформація
Lines Блок опису усіх поліліній/ліній об’єкта   Line Опис кожної полілінії/лінії об’єкта Min -1, max-N   ULID Унікальний номер полілінії об’єкта  
FP Унікальний номер вузла початку лінії Min -0, max-1  
TP Унікальний номер вузла кінця лінії Min -0, max-1  
Closed Ознака замкнутого полігона      

1.5.1.Внесення відомостей про межу об’єкта наведено в схемі 3.

Схема 3

- <Boundary>

- <Lines>

- <Line>

<ULID>1</ULID>

<FP>1</FP>

<TP>2</TP>

</Line>

- <Line>

<ULID>2</ULID>

<FP>2</FP>

<TP>3</TP>

</Line>

- <Line>

<ULID>3</ULID>

<FP>3</FP>

<TP>4</TP>

</Line>

- <Line>

<ULID>4</ULID>

<FP>4</FP>

<TP>1</TP>

</Line>

</Lines>

<Closed>true</Closed>

</Boundary>

 

1.5.1. Опис поліліній та ліній зазначається в MetricInfo/Polyline при цьому ULID в Boundaryповинен вказувати на відповідний ULID в MetricInfo/Polyline.

1.5.2. Якщо полілінія/лінія в Boundary слідує в реверсному напрямку то FP та TP повинні вказувати на останній та відповідно перший вузол полілінії/лінії.

1.5.3. Ознака замкнутого полігона Closedповинна вказувати на «true» для всіх площинних об’єктів або «false» для лінійних об’єктів.

 

1.6. Комплексний тип “Дані про фізичну особу”

COMPLEX TYPE
NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу
Склад комплексного типу Додаткова інформація
FullName type FullNameType Прізвище, ім'я, по батькові   Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог
TaxNumber Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності) Min -0, max-1    
Passport Документ, що посвідчує особу DocumentType Назва документа  
PassportNumber Номер документа  
PassportIssuedDate Дата видачі документа  
IssuanceAuthority Ким видано документ  
PassportSeries Серія документа  
AdditionalInfoBlock Блок додаткової інформації Min -0, max-N AdditionalInfo Додат Min -0, max-1кові дані  
Citizenship Громадянство Min -0, max-N    
Address type Address Місце проживання фізичної особи Min -1, max-N   Зазначаються дані згідно з додатком 40 до Вимог

 

1.6.1.Внесення даних про фізичну особу наведено в схемі 4

Схема 4

 

- <NaturalPerson>

- <FullName> Зазначається відповідно до комплексного типу 1.2. Методичних рекомендацій (додаток 41 Наказу 573)

</FullName>

<TaxNumber>2438808336</TaxNumber>

- <Passport>

<DocumentType>ПВ</DocumentType>

<PassportNumber>284830</PassportNumber>

<PassportIssuedDate>1996-11-05</PassportIssuedDate>

<IssuanceAuthority>Устинівським РВ УМВС в Кіровоградській області</IssuanceAuthority>

<PassportSeries>ВМ</PassportSeries>

</Passport>

<Citizenship>804</Citizenship>

- <Address> Зазначається відповідно до комплексного типу 1.3. Методичних рекомендацій (додаток 40 Наказу 573)

</Address>

</NaturalPerson>

 

 

1.7. Комплексний тип “Дані про юридичну особу”

COMPLEX TYPE
LegalEntityInfo Дані про юридичну особу
Склад комплексного типу Додаткова інформація
Name Найменування      
EDRPOU Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ    
Address type Address Місцезнаходження   Зазначаються дані згідно з додатком 40 до Вимог
AdditionalInfoBlock Блок додаткової інформації Min -0, max-1 AdditionalInfo Додаткова інформація    

1.7.1.Внесення даних про юридичну особу наведено в схемі 5

Схема 5

- <LegalEntity>

<Name>Мар'янівська селищна рада</Name>

<EDRPOU>11111111</EDRPOU>

- <Address> Зазначається відповідно до комплексного типу 1.3. Методичних рекомендацій (додаток 40 Наказу 573)

</Address>

</LegalEntity>

- <AdditionalInfoBlok><AdditionalInfo>

 

Формування елементів обмінного файлу

2.1. Елемент«Інформація про обмінний файл»

 

UkrainianCadastralExchangeFile/ AdditionalPart/ ServiceInfo
ServiceInfo Службова інформація
Склад елемента Додаткова інформація
FileID Ідентифікація обмінного файлу   FileDate Дата формування файлу  
FileGUID Унікальний ідентифікатор файлу  
FormatVersion Версія формату обмінного файлу    
ReceiverName Найменування підрозділу Центру ДЗК    
ReceiverIdentifier Ідентифікатор підрозділу Центру ДЗК Min -0, max-1    
Software Назва програмного забезпечення    
SoftwareVersion Версія програмного забезпечення    

2.1.1. Внесення інформації про обмінний файл наведено в Схемі 6.

Схема 6

- <ServiceInfo>

- <FileID>

<FileDate>2010-06-01</FileDate>

<FileGUID>1a3b868b-0001-414c-b7f6-ea48c5775ea8</FileGUID>

</FileID>

<FormatVersion>0.1</FormatVersion>

<ReceiverName>центральний офіс Центру ДЗК</ReceiverName>

<ReceiverIdentifier />

<Software>IN42XML Конвертор</Software>

<SoftwareVersion>1.12.0</SoftwareVersion>

</ServiceInfo>

 

 

2.2. Елемент «Інформація про осіб, які сформували, здійснили перевірку (коригування) даних обмінного файлу»

 

UkrainianCadastralExchangeFile/ AdditionalPart/ InfoLandWork
InfoLandWork Інформація про осіб, які сформували, здійснили перевірку (коригування) даних обмінного файлу
Склад елемента Додаткова інформація
Executor type ExecutorInfo Відомості про виконавця робіт     Зазначаються дані згідно з додатком 4 до Вимог
Actions Опис перевірок або коригувань даних обмінного файлу Min -0, max-N TypeAction Тип дії особи щодо перевірки (коригування) даних обмінного файлу Min -1, max-N Action Опис дій особи щодо перевірки (коригування) даних обмінного файлу  
ExecutorName type FullNameType Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснила перевірку (коригування) даних обмінного файлу Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог
ExecutorPosition Посада особи  
DateApproved Дата перевірки (коригування)  

 

2.2.1. Внесення інформації про осіб, які сформували, здійснили перевірку (коригування) даних обмінного файлу наведено в схемі 6.

Схема 6.

 

- <InfoLandWork>

- <Executor> Зазначається відповідно до комплексного типу 1.1. Методичних рекомендацій (додаток 4 Наказу 573)

</Executor>

- <Actions>

- <TypeAction>

<Action /> перевірено (скориговано) дані елементу <ParcelPart>

частка земельної ділянки</Action >

- <ExecutorName> Зазначається відповідно до комплексного типу 1.2. Методичних рекомендацій (додаток 41 Наказу 573)

</ExecutorName>

<ExecutorPosition /> оператор </ExecutorPosition >

<DateApproved />

</TypeAction>

</Actions>

</InfoLandWork>

 

 

2.2.2. В елемент <Actions > виконавцями робіт при першочерговому наданні обмінного файлу на перевірку інформація не вноситься .

2.2.3. Інформація вноситься відповідним працівником структурного підрозділу Центру ДЗК, який здійснює перевірку обмінного файлу та, у разі негативних результатів перевірки, надає список конкретних помилок, що відповідають протоколу перевірки.

2.2.4. Після доопрацювання (коригування) обмінного файлу виконавцями робіт зазначається інформація про дані обмінного файлу, щодо яких внесено зміни чи доповнено відповідні елементи обмінного файлу.

 

 

2.3. Елемент «Метрична інформація обмінного файлу»

 

 

UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / MetricInfo
MetricInfo Метрична інформація обмінного файлу
Склад елемента Додаткова інформація
CoordinateSystem Система координат SC42 Система координат СК-42 (6 – град . зона)      
SC42_3 Система координат СК-42 (3 – град. зона)      
Local Місцева система координат      
USC2000 Система координатУСК‑2000      
WGS84 Система координат WGS84      
SC63 Система координат 1963 року X    
C    
P    
T    
HeightSystem Система висот Baltic “Балтійська” система висот      
  Baltic77 “Балтійська 77” система висот      
  Other Інша система висот      
MeasurementUnit Одиниці виміру M Метри      
  KmКілометри      
  OtherІнші      
PointInfo type PointInfo Координати вузлів полігона кадастрової одиниці Min -3, max-N     Зазначаються дані згідно з додатком 6 до Вимог
Polyline Блок опису поліліній Min -1, max-N PL Полілінії межі полігона кадастрової одиниці ULID Унікальний номер полілінії межі полігона кадастрової одиниці    
    Points Блок опису усіх вузлів полілінії P Посилання на UIDP вузла полігона кадастрової одиниці  
    Length Довжина лінії    
ControlPoint Закріплені вузлимежі полігона кадастрової одиниці Min -2, max-N P Перелік вузлів полілінії (посилання на UIDP вузла полігона кадастрової одиниці)      

2.3.1. Внесення метричної інформації обмінного файлу наведено в Схемі 7

 

Схема 7

 

- <MetricInfo>

- <CoordinateSystem>

- <SC63>

<X />

</SC63>

</CoordinateSystem>

- <HeightSystem>

<Baltic />

</HeightSystem>

- <MeasurementUnit>

<M />

</MeasurementUnit>

- <PointInfo

- <Point> > Зазначається відповідно до комплексного типу 1.4. Методичних рекомендацій (додаток 6 Наказу 573)

</Point>

</PointInfo>

- <Polyline>

- <PL>

<ULID /> 1</ULID> Зазначається унікальний номер полілінії межі полігона кадастрової одиниці

- <Points>

<P /> 1 </P > Зазначається унікальний номер вузла полігона кадастрової одиниці

<P /> 2 </P >

</Points>

<Length /> 20 </Length >

</PL>

</Polyline>

- <ControlPoint>

<P /> 1 </P >

<P /> 2 </P >

</ControlPoint>

2.3.2. В елемент <Polyline> вносяться всі дані щодо всіх поліліній (ліній) меж кадастрової одиниці полігона та унікальні номера вузлів полігона кадастрової одиниці, що в Схемі наведено як (Р) посилання на UIDP- унікальні номера вузлів полігона кадастрової одиниці.

2.3.3. В елементі <ControlPoint> вказуються вузли полілінії (унікальний номер вузла полігону кадастрової одиниці), які закріпленні межовими знаками в натурі (на місцевості).

 

2.4. Елемент Територіальна зона

UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / TerritorialZoneInfo
TerritorialZoneInfo Територіальна зона Min -0, max-N
Склад елемента Додаткова інформація
TerritorialZoneNumber Номер територіальної зони KOATUU Код об’єкта адміністративно-територіального устрою України (десятизначний)    
TerritorialZoneCode Код територіальної зони (тризначний)   Зазначаються дані згідно з додатком 8 до Вимог
TerritorialZoneID Ідентифікатор визначення територіальної зони    
TerritorialZoneShortNumber Номер територіальної зони (чотиризначний)    
Executor Виконавець   ExecutorName type FullNameType Прізвище, ім’я та по батькові особи   Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог
ExecutorPosition Посада виконавця    
ContactInfo Контактна інформація Phone Телефон  
    Fax Номер факсу  
    Email Електронна адреса  
Chief Відповідальна особа ChiefName type FullNameType Прізвище, ім’я та по батькові відповідальної особи   Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог
  ChiefPosition Посада відповідальної особи    
TechDocumentation Документація із землеустрою   DocumentationType Вид документації із землеустрою (код)   Зазначаються дані згідно з додатком 9 до Вимог
  BookNumber Обліковий номер документації із землеустрою    
  DocumentList Перелік документів, які включає в себе документація із землеустрою   Зазначаються дані згідно з додатком 10 до Вимог
  DateDrafted Дата складання документації із землеустрою    
  DateSigned Дата акта приймання-передачі виконаних робіт    
DocumentExpertise Державна експертиза землевпорядної документації ExpertiseRequired Потреба у проведенні державної експертизи   Зазначаються дані згідно з додатком 11 до Вимог
  ExpertiseАuthority Назва органу Держкомзему    
  ExpertiseDate Дата висновку    
  ExpertiseNumber Номер висновку    
DocumentationApproval Затвердження документації із землеустрою ApprovedBy Назва органу    
  ApprovalDate Дата рішення    
  ApprovalNumber Номер рішення    
Externals Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона територіальної зони   Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог
  Internals Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона територіальної зони Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

 

2.4.1. Даний елемент заповнюється у разі створення територіальної зони та виготовлення відповідної документації із землеустрою.

 

 

2.5. Елемент Кадастрова зона

UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo
CadastralZoneInfo Кадастрова зона
Склад елемента Додаткова інформація
KOATUU Код адміністративно – територіальної одиниці      
CadastralZoneNumber Номер кадастрової зони      
CadastralUnit Ознака кадастрової одиниці Min -0, max-N CadastralZone Кадастрова зона      
Externals Блок опису зовнішніх полігонів кадастрової зони Min -0, max-N Boundary type Boundary Межі зовнішнього полігона кадастрової зони Min -1, max-N   Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог
Internals Блок опису внутрішніх полігонів кадастрової зони Min -0, max-N Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона кадастрової зони Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог
CadastralQuarters Блок опису кадастрових кварталів Min -0, max-N CadastralQuarterInfo Кадастровий квартал     Зазначаються дані згідно з додатком 14 до Вимог

 

2.5.1. При набутті права на земельні ділянки, які є кадастровими одиницями, інформація в елементі CadastralZoneInfoвноситься лише до<KOATUU> та <CadastralZoneNumber> і наведено в Схемі 8.

2.5.2. Інформація до інших елементівCadastralZoneInfo вноситься у разі складання індексних кадастрових карт (планів).

 

Схема 8

- <CadastralZoneInfo>

<KOATUU>1820655900</KOATUU>

<CadastralZoneNumber>02</CadastralZoneNumber>

 

 

2.6. Елемент Кадастровий квартал

 

UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo
CadastralQuarterInfo Кадастровий квартал
Склад елемента Додаткова інформація
CadastralQuarterNumber Номер кадастрового кварталу      
RegionalContacts Інформація про регіон LocalAuthorityHead type FullNameType Прізвище, ім’я та по батькові керівника органу виконавчої влади або місцевого самоврядування   Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог
DKZRHead type FullNameType Прізвище, ім’я та по батькові начальника територіального органу Держкомзему   Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог
Externals Блок опису зовнішніх полігонів кадастрового кварталу Min -0, max-N Boundary type Boundary Межі кадастрового кварталу Min -1, max-N   Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог
Internals Блок опису внутрішніх полігонів кадастрового кварталу Min -0, max-N Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона кадастрового кварталу   Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог
Parcels Блок опису земельних ділянок Min -0, max-N ParcelInfo Земельна ділянка     Зазначаються дані згідно з додатком 15 до Вимог

 

2.6.1. Внесення відомостей в елемент «Кадастровий квартал» наведено у схемі 9.

Схема 9

- <CadastralQuarterInfo>

<CadastralQuarterNumber>001</CadastralQuarterNumber>

- <RegionalContacts>

- <LocalAuthorityHead> Зазначається відповідно до комплексного типу 1.2. Методичних рекомендацій (додаток 41 Наказу 573)

</LocalAuthorityHead>

- <DKZRHead> Зазначається відповідно до комплексного типу 1.2. Методичних рекомендацій (додаток 41 Наказу 573)

</DKZRHead>

</RegionalContacts>

- <Parcels> Зазначається відповідно до п 2.7. Методичних рекомендацій (додаток 15 Наказу 573)

 

2.6.2. Відомості в елемент (Externals)вносяться у разі складання індексних кадастрових карт (планів).

 

2.7. Елемент Земельна ділянка(ParcelInfo)складається з елементів нижчого рівня.

 

UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo
ParcelInfo Земельна ділянка
Склад елемента Додаткова інформація
ParcelLocationInfo Місцезнаходження земельної ділянки   Зазначаються дані згідно з додатком 16 до Вимог
CategoryPurposeInfo Категорія та цільове призначення (використання) земельної ділянки   Зазначаються дані згідно з додатком 17 до Вимог
OwnershipInfo Форма власності на земельну ділянку   Зазначаються дані згідно з додатком 19 до Вимог
ParcelMetricInfo Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь   Зазначаються дані згідно з додатком 21 до Вимог
Proprietors Блок опису усіх власників або користувачів земельної ділянки ProprietorInfo Інформація про власника або користувача земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 22 до Вимог
LegalModeInfo Право користування земельною ділянкою Min -0, max-N   Зазначаються дані згідно з додатком 24 до Вимог
TechnicalDocumentationInfo Реквізити документації   Зазначаються дані згідно з додатком 26 до Вимог
StateActInfo Державний акт на земельну ділянку Min -0, max-N   Зазначаються дані згідно з додатком 28 до Вимог
ValuationInfo Грошова оцінка земельної ділянки Min -0, max-N   Зазначаються дані згідно з додатком 31 до Вимог
Leases Блок опису оренди земельної ділянки Min -0, max-N LeaseInfo Оренда земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 32 до Вимог
Subleases Блок опису суборенди земельної ділянки Min -0, max-N SubleaseInfo Суборенда земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 34 до Вимог
Restrictions Блок опису усіх обмежень земельної ділянки Min -0, max-N RestrictionInfo Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 35 до Вимог
LandsParcel Блок опису усіх угідь земельної ділянки Min -1, max-N LandParcelInfo Угіддя земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 38 до Вимог
AdjacentUnits Блок опису усіх суміжників кадастрової одиниці Min -1, max-N AdjacentUnitInfo Суміжники кадастрової одиниці Зазначаються дані згідно з додатком 39 до Вимог

 

 

2.7.1. Елемент Місцезнаходження земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ ParcelLocationInfo
ParcelLocationInfo Місцезнаходження земельної ділянки
Склад елемента Додаткова інформація
Region Регіон    
Settlement Назва населеного пункту Min -0, max-N    
District Назва району Min -0, max-N    
ParcelLocation Відношення до населеного пункту Urban У межах населеного пункту  
Rural За межами населеного пункту  
ParcelAddress Адреса земельної ділянки Min -0, max-N StreetType Тип (вулиця, проспект, провулок)  
StreetName Назва вулиці  
Building Номер будинку  
Block Номер корпусу  
AdditionalInfoBlock Блок додаткової інформації Min -0, max-N AdditionalInfo Додаткова інформація Min -1, max-N  

 

Внесення відомостей в елемент «Місцезнаходження земельної ділянки» наведено у схемі 10.

 

Схема 10

- <ParcelLocationInfo>

<Region>Житомирська область</Region>

<Settlement>с.Зятинець</Settlement>

<District>Баранівський район</District>

- <ParcelLocation>

<Urban />

</ParcelLocation>

- <ParcelAddress>

<StreetType />вулиця</StreetType >

<StreetName />Радянська</StreetName >

<Building />10</Building >

<Block />2</Block>

</ParcelAddress>

- <AdditionalInfoBlock>

<AdditionalInfo>між вулицями Леніна та Комсомольською</AdditionalInfo>

</AdditionalInfoBlock>

 

2.7.2. Елементи (Settlement) та (District)заповнюються одночасно два або один з двох, - у разі місцезнаходження земельної ділянки за межами населеного пункту або в межах населеного пункту республіканського та обласного значення.

Елемент (ParcelLocationInfo)заповнюється з урахуваннямвідношення до населеного пункту, для цього визначаються елементи (Urban) у межах населеного пункту або (Rural) за межами населеного пункту. Якщо земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, то в елементі (Rural) зазначається назва сільського населеного пункту, який найближче розташований по відношенню до земельної ділянки та використовується в назві органу місцевого самоврядування.

2.7.3. В елементі <Region> зазначаються назви адміністративно-територіальних одиниць згідно таблиці 1.

 

Таблиця 1. Region(Регіон) елемента ParcelLocationInfo (Місцезнаходження земельної ділянки)

 

№п/п Назва адміністративно-територіальної одиниці
Автономна Республіка Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область

 

2.7.4. В елементі Settlement (Назва населеного пункту) – зазначається повна назва населеного пункту із указанням спочатку його типу. При цьому при написанні типу населеного пункту застосовується скорочення:

Місто – м.

Селище міського типу – смт

Село – с.

Селище – с-ще

2.7.5. В елементі District (Назва району) – зазначається лише назва району як адміністративно-територіальної одиниці в якому знаходиться населений пункт. У разі знаходження земельної ділянки у місті обласного значення назва району не заповнюється.

2.7.6. В елементі StreetType (Тип -вулиця, проспект, провулок тощо) – зазначається наступне з використанням наступних типів скорочення:

- вулиця – вул.;

- провулок – пров.;

- проспект – просп.;

- бульвар – б-р.;

- площа – пл.

- інші (шлях, майдан, узвіз, шосе тощо). Написи здійснюються повністю.

2.7.6. При складанні елемента StreetName (Назва вулиці) – слід враховувати наступне:

Найменування вулиць, які віднесені до типу “інші”, можуть зазначатися в адресі таким чином: спочатку назва вулиці, а потім її тип.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім прізвище.

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім прізвище.

2.7.7. В елементі Building (Номер будинку) та Block (Номер корпусу) – зазначаються арабськими цифрами від 1 … і нескінченно. У разі складних номерів та номерів із застосуванням букв великої літери українського алфавіту, - символи між собою розділяються «-». Наприклад: 55-А.

2.7.8. Елемент Категорія та цільове призначення (використання) земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ CategoryPurposeInfo
CategoryPurposeInfo Категорія та цільове призначення (використання) земельної ділянки
Склад елемента Додаткова інформація
Category Категорія земель Зазначаються дані згідно з додатком 18 до Вимог
Purpose Цільове призначення (використання) земельної ділянки Згідно із документацією із землеустрою
Use Цільове призначення згідно з документом, що є підставою для набуття права  

 

Внесення відомостей в елемент «Категорія та цільове призначення (використання) земельної ділянки» наведено у схемі 11.

Схема 11

 

- <CategoryPurposeInfo>

<Category>100</Category>

<Purpose>Для ведення особистого селянського господарства</Purpose>

<Use>Для ведення особистого селянського господарства</Use>

 

2.7.9. В елементі (Purpose)зазначається код цільового призначення та у разі не відповідності його з визначеним цільовим призначення (використанням), що містить документація із землеустрою, зазначається згідно документації із землеустрою. Має відповідати Земельному кодексу України та відповідно прийнятим нормативно - правовим актам.

2.7.10. В елементі Use(Цільове призначення згідно з документом, що є підставою для набуття права) – вказується точна назва цільового призначення, яка зазначається у документі, що прийнятий у межах повноважень відповідного органу, та на підставі якого набувається право на земельну ділянку.

2.7.11. Елемент (OwnershipInfo) форма власності на земельну ділянку зазначається згідно елементу (Code) код форми власності на земельну ділянку та відповідно до додатку 20 наказу 573.

2.7.12. Елемент Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ ParcelMetricInfo
ParcelMetricInfo Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь
Склад елемента Додаткова інформація
ParcelID Унікальний номер ділянки в межах кварталу        
Description Опис земельної ділянки Min -0, max-N        
Area Площа земельної ділянки MeasurementUnit Одиниці виміру площі   га кв.м    
Size Площа      
DeterminationMethod Метод визначення площі земельної ділянки ExhangeFileCoordinates За координатами обмінного файлу    
    DocExch Згідно із правовстановлювальним документом    
    Calculation Переобчис­лення CoordinateSystem Система координат Використовуються дані згідно з додатком 5 до Вимог
Error Похибка Min -0, max-1        
Externals Блок опису зовнішніх полігонів земельної ділянки Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона земельної ділянки     Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог
  Internals Блок опису внутрішніх полігонів земельної ділянки Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона земельної ділянки   Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

 

2.7.13. Елемент ParcelMetricInfo заповнюється відповідно до Схеми 12.

Схема 12

- <ParcelMetricInfo>

<ParcelID>0013</ParcelID>

<Description>рельєф рівнинний</Description>

- <Area>

<MeasurementUnit>га</MeasurementUnit>

<Size>0.623</Size>

- <DeterminationMethod>

<ExhangeFileCoordinates />

</DeterminationMethod>

</Area>

<Error>0</Error>

- <Externals>

- <Boundary>

 

2.7.14. В елементі <Description> зазначається довільний опис земельної ділянки, але для більш чіткого сприйняття обчислення площі вказується рельєф земельної ділянки.

Метод визначення площі земельної ділянки (DeterminationMethod)зазначається один із трьох(ExhangeFileCoordinates, DocExch, Calculation).

2.7.15. У разі використання Методу визначення площі земельної ділянки (Calculation)заповнення елементу(CoordinateSystem)здіснюється відповідно до п.2.3. Методичних рекомендацій.

2.7.16. Блок опису зовнішніх полігонів <Externals> заповнюється відповідно до п. 1.5. Методичних рекомендацій.

2.7.17. Елемент Інформація про власника земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ Proprietors/ ProprietorInfo
ProprietorInfo Інформація про власника земельної ділянки Min -1, max-N
Склад елемента Додаткова інформація
ParcelPart Частка земельної ділянки   Percent Проценти    
Part Дріб Numerator Чисельник частки земельної ділянки  
Denominator Знаменник частки земельної ділянки    
Authentication Інформація про власника земельної ділянки   NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу   Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог
LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу   Зазначаються дані згідно з додатком 33 до Вимог
ProprietorCode Шифр рядка власника за формою 6-зем      
Privilege Пільги Min -0, max-N RegistrationInfo Дані про пільги RegName Стаття закону, що передбачає пільгу  
    RegistrationDate Дата виникнення права на пільгу  
AdditionalInfoBlock Блок додаткової інформації AdditionalInfo Додаткова інформація    
PropertyAcquisitionJustification Підстава набуття права власності Min -0, max-1 Document Назва документа (код)   Зазначаються дані згідно з додатком 23 до Вимог
  DocumentDate Дата прийняття (укладення) документа    
  DocumentNumber Номер документа    
  ApprovalAuthority Орган, який прийняв рішення стосовно передачі земельної ділянки у власність    

2.7.18. Елемент ProprietorInfo заповнюється відповідно до Схеми 13.

Схема 13

- <Proprietors>

- <ProprietorInfo>

- <ParcelPart>

<Percent>50</Percent>

</ParcelPart>

- <Authentication>Зазначається відповідно до комплексного типу 1.6. Методичних рекомендацій (додаток 30 Наказу 573)

</Authentication>

<ProprietorCode>21</ProprietorCode>

- <Privilege>

- <RegistrationInfo>

<RegName /> ст.20 Закону України «Про державний бюджет України»</ RegName>

<RegistrationDate /> 2010-01-15</ RegistrationDate>

</RegistrationInfo>

</Privilege>

- <AdditionalInfoBlock>

<AdditionalInfo /> Рішення Мар'янівська селищна рада

</AdditionalInfoBlock>

- <PropertyAcquisitionJustification>

<Document>001</Document>

<DocumentDate>2010-01-22</DocumentDate>

<DocumentNumber>30 сесія 5 скликання</DocumentNumber>

<ApprovalAuthority>Мар'янівська селищна рада</ApprovalAuthority>

</PropertyAcquisitionJustification>

</ProprietorInfo>

</Proprietors>

2.7.19. В елементі <AdditionalInfo> зазначається точна назва документу, який є підставою набуття права власності на земельну ділянку. Наприклад: «Договір купівлі-продажу земельної ділянки».

В елементі (ParcelPart) зазначається один із двох елементів (Percent, Part).

2.7.20. Елемент <Privilege> заповнюється у разі виникнення у набувача пільг відповідно до законодавства України.

2.7.21. Елемент ProprietorInfoзаповнюється у випадках набуття права власності на земельну ділянку та набуття права постійного користування земельною ділянкою.

2.7.22. Елемент Права користування земельною ділянкою

UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ LegalModeInfo
LegalModeInfo Права користування земельною ділянкою Min -0, max-N
Склад елемента Додаткова інформація
LegalModeType Дані про права користування земельною ділянкою   Зазначаються дані згідно з додатком 25 до Вимог
Duration Термін дії права StartDate Початок терміну дії права  
ExpirationDate Закінчення терміну дії права Min -0, max-1  
Grantee Особа, яка набула (набуває) право NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог
LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 33 до Вимог
Grantor Особа, яка надає в користування земельну ділянку NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог
LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 33 до Вимог

 

2.7.23. Елемент LegalModeInfo заповнюється у будь якому разі коли набуваються права, визначенні в Додатку 25 Наказу 573, але рішення не прийнято та відсутній договір оренди землі.

2.7.24. Елементи термін дії права (Duration),особа яка набула (набуває) право(Grantee)незаповнюються у разі, якщо право виникає не на всю земельну ділянку.

2.7.25. В елементі (Grantor)зазначається також особа, яка відмінна від власника земельної ділянки.

Елементи (NaturalPerson) та (LegalEntity)заповнюються один з двох.

 

 

2.7.26. Реквізити документації

UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/TechnicalDocumentationInfo
TechnicalDocumentationInfo Реквізити документації
Склад елемента Додаткова інформація
DocumentationType Вид документації   Зазначаються дані згідно з додатком 9 до Вимог
DraftingDate Дата складання документації    
RegistrationData Реєстраційні дані документації Min -0, max-1 BookNumber Обліковий номер документації  
RegistrationDate Дата реєстрації  
RegistrationAuthority Орган, що зареєстрував документацію  
RegistrationCard Відмітка щодо видачі реєстраційної картки Min -0, max-N BookNumber Обліковий номер  
IssuanceDate Дата видачі реєстраційної картки  
DocumentList Перелік документів, які використовуються для формування обмінного файлу Min -5, max-N   Зазначаються дані згідно з додатком 10 до Вимог
Expertise Відомості про проходження державної експертизи землевпорядної документації Min -0, max-1 ExperiseRequired Потреба у проведенні державної експертизи Зазначаються дані згідно з додатком 11 до Вимог
  ExpertiseАuthority Назва органу Держкомзему  
  ExpertOpinion Висновок державної експертизи землевпорядної документації Зазначаються дані згідно з додатком 27 до Вимог
  ExpertiseDate Дата висновку державної експертизи землевпорядної документації  
  ExpertiseNumber Номер висновку державної експертизи землевпорядної документації  
ApprovalInfo Затвердження документації Min -0, max-1 ApprovalAuthority Назва органу, який затвердив  
  ApprovalDate Дата прийняття  
  ApprovalNumber Номер  
  ApprovalDocument Найменування документа  
ApprovalActDate Дата акта приймання-передачі Min -0, max-1    

 

2.7.27. Елемент заповнюється відповідно до Схеми 14.

Схема 14

 

- <TechnicalDocumentationInfo>

<DocumentationType>008</DocumentationType>

<DraftingDate>2010-05-13</DraftingDate>

- <RegistrationData>

<BookNumber>1523</BookNumber>

<RegistrationDate>2010-03-11</RegistrationDate>Просмотров 1248

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!