Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ВОДОГІННИХ МЕРЕЖ НА ВОДОВІДДАЧУ4.1.Гідравлічним випробуванням на водовіддачу для цілей зовнішнього пожежогасіння підлягають наступні ділянки водогінних мереж:

· нові, що здаються в експлуатацію;

· найбільш віддалені від насосних станцій;

· з найменшим діаметром трубопроводу;

· тупикові з пониженим тиском;

· пожежонебезпечних об’єктів.

4.2.Перелік ділянок водогінних мереж, які випробуються на водовіддачу, час проведення цих випробувань погоджуються зі службами водопостачання міст, районів, об’єктів, на балансі яких вони знаходяться.

4.3.Гідравлічні випробування ділянок водогінних мереж на водовіддачу проводяться в години максимального водоспоживання з періодичністю не рідше 1 раз на рік сумісно з представниками служб водопостачання міст, районів, об’єктів, на балансі яких вони знаходяться. Ці випробування повинні проводитись також після кожного ремонту, реконструкції або підключення нових споживачів до мережі водогону.

4.4.Проведення гідравлічних випробувань водогінних мереж на водовіддачу об’єктів, з якими підрозділами Головного управління не укладені договори на обслуговування, здійснюються на платній основі згідно визначеного порядку.

4.5.Метою гідравлічних випробувань ділянок водогінних мереж на водовіддачу є визначення можливості отримання нормативно-розрахункових витрат води з водогону для цілей пожежогасіння при мінімальному тиску 10 м вод. ст.

4.6.Гідравлічні випробування проводяться по методиці, що наведена у додатку 7.

4.7.Результати випробувань оформляються актами, форма яких наведена у додатку 8, у 2-х екземплярах: 1-й – службі водопостачання міста, району, об’єкту, на балансі яких знаходяться водогінні мережі, 2-й – підрозділу Головного управління.

4.8.У разі неможливості отримання нормативно-розрахункових витрат води з ділянок водогінних мереж, відображених у вищезазначених актах, підрозділами Головного управління МНС України в Донецькій області спрямовується відповідна інформація до керівників об’єктів – власників водогонів, підрозділів Головного управління Держтехногенбезпеки у Донецькій області, місцевих органів влади тощо.

 

РОЗДІЛ 5

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ППВ

5.1.Перевірці підлягають всі ППВ, розташовані у зонах оперативної відповідальності підрозділів Головного управління, методика здійснення якої наведена у додатку 9.

5.2.Перевірки ППВ підрозділяються на два види: сезонна та поточна.

5.3.Сезонні перевірки ППВ проводяться два рази на рік у квітні та жовтні місяцях.

5.4.Сезонними перевірками охоплюються всі вуличні ППВ та об’єктові (тільки для підрозділів Головного управління, що охороняють об’єкти на договірних засадах).

5.5.У тижневий термін після завершення сезонної перевірки підпорядкованими підрозділами Головного управління узагальнені результати її проведення спрямовуються у вигляді інформаційних листів керівникам служб водопостачання міст (районів) та об’єктів, на балансі яких знаходяться перевірені ППВ. У листах повинні бути відображені узагальнені показники результатів проведеної перевірки, запропоновані конкретизовані заходи щодо приведення ППВ у відповідність до нормативних вимог. До листів додаються повні списки перевірених ППВ, які в ході перевірок виявилися несправними, непридатними до застосування або не забезпечені покажчиками місць їх розміщення.

5.6.З метою організації вирішення проблемних питань щодо приведення у працездатний стан вуличних ППВ підрозділами Головного управління повинні вживатися всебічні заходи інформування місцевих органів влади, органів прокуратури, підрозділів Головного управління Держтехногенбезпеки у Донецькій області, населення тощо.

5.7.Підсумкові відомості результатів проведення сезонних перевірок ППВ підпорядкованими підрозділами надаються зі звітами за квітень та жовтень до Головного управління через оперативний відділ за формою додатку 11.

5.8.Поточні перевірки проводяться:

5.8.1. після проведення ремонтно-відновлювальних робіт раніше несправного вуличного ППВ;

5.8.2. в період проведення перевірок технічного стану об’єктового ППВ (на підставі укладених договорів);

5.8.3. за рішеннями відповідних керівників підрозділів Головного управління після гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, тактико-спеціальних навчань, тактичних занять, перед проведенням масових або охоронних заходів (лише окремих визначених вуличних та об’єктових ППВ);

5.8.4. під час практичних відпрацювань оперативних планів та карток пожежогасіння окремих об’єктових ППВ (за згодою керівництва об’єкту).

5.9.Сезонні та поточні перевірки проводяться комісійно, до складу яких включаються представники підрозділів Головного управління та відповідних служб водопостачання міст (районів, об’єктів).

5.10. Результати проведених сезонних та поточних перевірок ППВ оформлюються актами, форма яких наведена у додатку 10, основні несправності що відображаються у актах наведені у додатку 13.

5.11. При температурах повітря нижче 0 0С проведення перевірок технічного стану пожежних гідрантів з пуском води забороняється, а запланована поточна перевірка ППВ переноситься до встановлення плюсової температури. Відбір води з пожежного гідранту при температурах повітря нижче 00С дозволяється лише для цілей пожежогасіння.

5.12. Для проведення перевірок технічного стану пожежних гідрантів з пуском води повинні застосовуватися лише пожежні колонки, а використання торцевих ключів дозволяється тільки для повного закриття пожежного гідранту.

5.13. Щоквартально (у звітні дні березня, червня, вересня, грудня) підпорядковані підрозділи надають до Головного управління через оперативний відділ відомості про стан ППВ, розташованих в зоні оперативної відповідальності, за формою додатку 12.

РОЗДІЛ 6


Просмотров 652

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!