Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ, ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ППВПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Затверджено

Наказ Головного управління

від _____________ № _____

 

І Н С Т Р У К Ц І Я

З організації роботи підрозділів Головного управління МНС України в Донецькій області щодо обліку та нагляду за технічним станом джерел зовнішнього протипожежного

Водопостачання

 

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дійсна інструкція визначає порядок організації та проведення роботи підрозділів Головного управління з обліку та нагляду за технічним станом джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, розташованих на території Донецької області.

1.2. Основними завданнями з вищезазначеного напрямку діяльності вважати:

1.2.1. проведення повного та точного обліку всіх пожежних гідрантів і водойм, градирень, водонапірних башт, пірсів на водоймах, річках та морі (далі – ППВ);

1.2.2. участь у проведенні організаційно-технічних заходів з забезпечення міст, населених пунктів та об’єктів області нормативно-розрахунковими витратами води та необхідною кількістю ППВ для цілей зовнішнього пожежогасіння;

1.2.3. здійснення постійно-діючого контролю за технічним станом ППВ;

1.2.4. вжиття всебічних заходів з організації робіт щодо утримання у працездатному стані ППВ, забезпечення місць їх розташування відповідними покажчиками;

1.2.5. систематичне та якісне проведення вивчень з особовим складом підрозділів Головного управління місць розташування ППВ, порядку їх використання;

1.2.6. проведення випробувань водогінних мереж на водовіддачу для цілей зовнішнього пожежогасіння;

1.2.7. розробка, коригування та практичне відпрацювання відповідної оперативно-службової документації (планшети та довідники ППВ, оперативні плани та картки пожежогасіння на об’єкти і сільські населені пункти, карти районів виїздів підрозділів);

1.2.8. визначення порядку та практичне відпрацювання інструкцій (планів) взаємодії підрозділів Головного управління зі службами водопостачання міст, районів та об’єктів області при гасінні пожеж, проведенні аварійно-рятувальних робіт;

1.2.9. участь у проведенні заходів з прийняття в експлуатацію нових ППВ;

1.2.10. участь у вирішенні організаційно-технічних питань щодо можливості ліквідації (демонтажу) ППВ, що використовувалися раніше.

1.3. Відповідальність за своєчасність, повноту і якість організації та проведення роботи щодо обліку та нагляду за технічним станом ППВ в обласному (міських, районних) гарнізонах цивільного захисту покладається на особовий склад структурних та підпорядкованих підрозділів Головного управління згідно розподілу посадових обов’язків.

1.4. На відповідального за організацію роботи з ППВ у підрозділах Головного управління покладається:

1.4.1. проведення інвентаризації ППВ, узагальнення її результатів;

1.4.2. проведення перевірок технічного стану ППВ, здійснення постійно-діючого контролю за його технічним станом;

1.4.3. участь у прийнятті в експлуатацію нових ППВ;

1.4.4. участь у вирішенні організаційно-технічних питань щодо можливості ліквідації (демонтажу) ППВ, що використовувалися раніше;

1.4.5. ініціювання розгляду питань щодо покращення технічного стану ППВ, розташованих у зоні оперативної відповідальності підрозділу (гарнізону), на засіданнях органів влади, комісіях з питань ТЕБ та НС тощо;

1.4.6. підготовка та спрямування в органи прокуратури, керівникам відомств, організацій, підприємств та установ, підрозділи Головного управління Держтехногенбезпеки у Донецькій області інформацій про незадовільний технічний стан ППВ;

1.4.7. організація проведення систематичних і якісних вивчень з особовим складом підпорядкованих підрозділів Головного управління місць розташування ППВ, порядку їх використання;

1.4.8. проведення випробувань вуличних водогінних мереж на водовіддачу для цілей зовнішнього пожежогасіння, участь у проведенні аналогічних випробувань об’єктових водогінних мереж;

1.4.9. вжиття заходів щодо забезпечення місць розташування ППВ відповідними покажчиками;

1.4.10. проведення розробки, коригувань та практичних відпрацювань відповідної оперативно-службової документації (планшети та довідники ППВ, оперативні плани та картки пожежогасіння на об’єкти і сільські населені пункти, карти районів виїздів підрозділів);

1.4.11. здійснення щорічного аналізу робіт з обліку та нагляду за технічним станом ППВ, розробка заходів з її покращення та удосконалювання, забезпечення своєчасного, повного та якісного виконання запланованих заходів з цього напрямку діяльності;

1.4.12. узагальнення проведеної роботи з обліку та нагляду за технічним станом ППВ, підготовка відповідних звітних матеріалів з цього напрямку діяльності;

1.4.13. розробка, коригування та практичне відпрацьовування інструкцій (планів) взаємодій підрозділів Головного управління зі службами водопостачання міст, районів та об’єктів області, розташованих в зоні оперативної відповідальності, при гасінні пожеж, проведенні аварійно-рятувальних робіт;

1.4.14. проведення оглядів-конкурсів на кращу роботу з ППВ в підпорядкованих підрозділах.

1.5. Всі джерела зовнішнього ППВ умовно поділяються на вуличні та об’єктові:

1.5.1. вуличним слід вважати ППВ, що встановлені на мережах водогону населених пунктів, знаходяться на балансі комунальних підприємств, місцевих органів влади;

1.5.2. об’єктовим слід вважати ППВ, що розташовані на території підприємств, установ, організацій та (або) знаходяться на їх балансі.

1.6. В кожному підрозділі Головного управління передбачається ведення контрольно-наглядової справи щодо обліку та нагляду за технічним станом джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, в якій зосереджуються всі матеріали за результатами проведеної роботи, перелік яких наведений у додатку 1.

РОЗДІЛ 2

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ППВ

2.1. Інвентаризація ППВ проводиться не рідше 1 разу на 5-ть років, яка переслідує наступні цілі:

2.1.1.Проведення повного обліку всіх ППВ, розташованих в зоні оперативної відповідальності;

2.1.2.Уточнення (визначення) балансової належності ППВ;

2.1.3.Коригування відомостей, що характеризують ППВ.

2.2.Інвентаризація вуличного ППВ проводиться шляхом детальної документальної звірки відповідних відомостей зі службами водопостачання міст і районів та оформлюються відповідними інвентаризаційними паспортами (додаток 2) в 2-х екземплярах: один – для підпорядкованого підрозділу Головного управління, другий – для служби водопостачання, на балансі якою знаходяться ППВ. Ці інвентаризаційні паспорти підписуються представниками обох служб, затверджуються відповідними керівниками та скріплюються печатками.2.3.Інвентаризація об’єктового ППВ проводиться шляхом детальної документальної звірки відповідних відомостей з всіма розташованими в зоні оперативної відповідальності підрозділу об’єктами, на балансі яких знаходяться ППВ, та оформлюються відповідними довідками (додаток 3), які підписуються уповноваженими керівниками цих об’єктів та завіряються печатками.

2.4.За результатами інвентаризації об’єктового ППВ складається загальна інвентаризаційна відомість (додаток 4), яка затверджується начальником пожежної (аварійно-рятувальної) частини.

2.5.Копії інвентаризаційних паспортів та відомостей надаються до оперативного відділу Головного управління зі звітом про проведену роботу.

2.6.Інвентаризація ППВ в усіх підрозділах окремого гарнізону цивільного захисту проводиться одночасно.

2.7.У разі зміни відомостей про кількість ППВ та їх характеристики у міжінвентаризаційний період, підрозділами Головного управління вносяться необхідні корективи до інвентаризаційних паспортів та відомостей, які перезатверджуються.

2.8.При виявленні у зоні оперативної відповідальності ППВ, власник якого не встановлено, відповідним підрозділом Головного управління через місцеві органи влади, керівництво зацікавлених підприємств, організацій, установ та закладів ініціюється розгляд питання щодо визначення балансової належності вищезазначених ППВ.

2.9.У разі прийняття в експлуатацію, зняття з обліку ППВ підпорядкованими підрозділами у звітний день поточного місяця надаються до Головного управління через оперативний відділ відомості про джерела зовнішнього ППВ згідно додатку 14.

РОЗДІЛ 3

ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ, ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ППВ

3.1.Прийняття в експлуатацію нових ППВ здійснюється відповідною комісією, до складу якої включаються представники замовника, виконавця будівельно-монтажних робіт, підрозділів Головного управління тощо.

3.2.Комісією перевіряється відповідність ППВ, що здаються в експлуатацію, вимогам будівельних норм та правил пожежної безпеки, проектної документації, їх технічний стан, за результатами чого складається акт (додаток 5) у 3-х примірниках: 1-й – замовнику, 2-й – підряднику, 3-й – підрозділу Головного управління.

3.3.Рішення про можливість ліквідації (демонтажу) вуличного ППВ, що експлуатувалися раніше, приймається керівниками підпорядкованих підрозділів Головного управління (начальниками управлінь МНС в містах, міських управлінь, міських та районних відділів) тільки при наявності відповідних письмових обґрунтувань, проведенні організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення нормативних витрат води для цілей зовнішнього пожежогасіння. Прийняте рішення оформлюється висновком щодо можливості ліквідації (демонтажу) ППВ, що експлуатувалися раніше (додаток 6), до якого додаються відповідні матеріали розгляду (запити, схеми, довідки, обґрунтування, розрахунки тощо).

3.4.Рішення про зняття з обліку об’єктового ППВ, що експлуатувалися раніше, приймається відповідним начальником пожежної (аварійно-рятувальної) частини за письмовим клопотанням відповідального за організацію роботи з ППВ у підрозділі.

3.5.Прийняті в експлуатацію нові, ліквідовані (демонтовані), по яким прийнято відповідне рішення, ППВ підрозділами Головного управління своєчасно беруться на облік або знімаються з нього, вносяться відповідні корективи до планшетів та довідників ППВ, планів та карток пожежогасіння, карт районів виїзду підрозділів.

РОЗДІЛ 4

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 511

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!