Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


II. Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1. Одягнути спецодяг, щоб не було звисаючих кінців, волосся прибрати під головний убір чи косинкуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

2.1. Одягнути спецодяг, щоб не було звисаючих кінців, волосся прибрати під головний убір чи косинку.

2.2. Оглянути робоче місце, прибрати всі предмети, які можуть зава­жати в процесі роботи.

2.3. Перевірити стан підлоги: чи немає в ній пошкоджень, предметів, які можуть заважати ходінню; чи не слизька підлога, якщо є розлита рідина на підлозі, то її необхідно витерти.

2.4. Перевірити справність центрифуги:

- надійність її закріплення на фундаменті;

- наявність автоматичної кришки гальмівного обладнання та його надійність;

- наявність і надійність огородження;

- наявність і справність заземлення, стан центрифуги та надійність блокуючого пристрою, який виключає можливість відкривання кришки при обертанні ротора.

2.5. При виявленні несправностей центрифуги не приступати до ро­боти до тих пір, поки не будуть ліквідовані .ці несправності. Працювати на несправній центрифузі не дозволяється.

2.6. Переконатись, чи достатньо освітлене робоче місце, чи не над­мірно світить лампа.

2.7. Перевірити, чи легко обертається корзина центрифуги, прокру­тивши її вручну на 1-2 оберти.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Включати і виключати електродвигуни центрифуги тільки кноп­кою вимикача. Кришка центрифуги повинна бути шарнірно і надійно закріплена, мати пристосування (блокуючий пристрій), який не дозволяє її відкриватись під час роботи центрифуги, і відповідати таким вимогам:

- для попередження випадкового закриття (падіння) під час заван­таження або вивантажування центрифуги кришка у відкритому поло­женні повинна знаходитись під кутом не більше 75° до верхньої поверхні центрифуги;

- в закритому положенні кришка повинна щільно закривати цент­рифугу і не деренчати під час роботи.

3.2. Під час завантаження центрифуги необхідно дотримуватись таких вимог:

- білизну вкладати в корзину, рівномірними пластами по всій по­верхні і по колу;

- завантаження проводити до верхньої частини корзини;

- білизну закривати щільно цупкою тканиною, кінці якої повинні бути підбиті під борт корзини;

- після завантаження білизни закрити кришку.

3.3. Після включення центрифуги обертання корзини повинно прискорюватись плавно, поступово і ритмічно, з рівномірним розкачу­ванням.

Якщо білизна завантажена не рівномірно і при включенні центрифуги є велике розкачування корзини, то центрифугу необхідно негайно зупи­нити, а білизну перекласти.

Зупинка центрифуги проводиться виключенням електродвигуна з періодичним гальмуванням корзини ножним чи ручним тормозом. Призупиняти або сповільнювати обертання корзини руками чи будь-якими іншими предметами - не дозволяється.

Вивантаження білизни можна роботи тільки після повної зупинки центрифуги.

3.4. Потрібно уникати перевантаження електродвигуна і швидкого нагрівання частин фракціона, які обертаються.

3.5. Під час роботи центрифуги, не дозволяється:

- відкривати кришку;

- віджимати білизну при відкритій кришці;

- добавляти білизну в центрифугу;

- перевіряти обертання центрифуги та її корзини на “Мелок”

- гальмувати корзину, що обертається, довгим натискуванням на гальмівний пристрій вагою всього тіла;

- доторкатися руками до корзини чи внутрішніх частин захисного кожуха;

- проводити змащення рухомих деталей та виконувати будь-які ремонтні роботи;

- знімати чи насаджувати паси;

- відлучатися від центрифуги і допускати до роботи сторонніх осіб.

3.6. Виявивши відхилення від нормального режиму роботи центри­фуги, необхідно її зупинити. Приступати до роботи можна лише після повного усунення несправностей.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити електродвигун і поступово, натискаючи ручку гальма, повністю зупинити центрифугу.

4.2. Повністю звільнити кошик центрифуги від білизни, вимити і просушити центрифугу.

4.3. Оглянути білизну і виявити пошкодження (дірки, порізи, розрізані шви). Виявлену пошкоджену білизну відокремити і передати її швачці -кастелянші.

4.4. Прибрати робоче місце.

4.5. Скинути спецодяг, упорядкувати його.

4.6. Виходячи з приміщення, перевірити, чи всі електроприлади відключені від електромережі. Виключити електроосвітлення і загальний Рубильник.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку виходу із ладу запобіжних блокуючих пристроїв, несправності або відсутності заземлення, несправності чи відсутності деяких з'єднувальних деталей барабанів, кришок, прориву трубо­проводів пари і гарячої води - необхідно припинити роботу на обладнанні. У випадку короткого замикання і пробивання струму на корпус - негайно вимкнути центрифугу, виключити рубильник. Про це повідомити відповідального за електрогосподарство. Роботу відновити лише після повного усунення несправностей.

5.2. У випадку пожежі - відключити рубильник і взяти участь у гасінні пожежі всіма наявними засобами пожежогасіння, повідомити керівника дошкільного навчального закладу, пожежну частину за тел. 01, вжити заходи з евакуації дітей з приміщення.

5.3. У випадку травмування працівників дошкільного навчального закладу необхідно звернутися до медпрацівника і при потребі викликати швидку допомогу за тел. 03.

Розроблено: , Завідувачем господарства

Погоджено:

Вихователем-методистом

Інструкцію отримав(ла)

і з її змістом ознайомлений(а)

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, Ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

Затверджено:

Наказом завідувача дошкіль­ним навчальним закладом від «__»___200_р., №__

Завідувач ДНЗ:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Інструкція №_

з охорони праці для працівників пральні, які працюють на парових пресах "Текстима" ПП-0,5, ПО-398/399, ПП-0,25, КП-512, КП-509 і на каландрах К-3500, К-380, К-332, СТВК-150

І. Загальні положення

1.1. До самостійної роботи в пральні дошкільного навчального закладу допускаються особи віком від 18 років, які пройшли медичний огляд; відповідне навчання з безпечних прийомів праці та методів звільнення ураженого електричним струмом; перевірку знань ПТЕ, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, пожежної безпеки, виробничої санітарії і одержали II групу допуску з електро­безпеки до 1000 В; засвоїли правила електро- та пожежної безпеки, вміють користуватися первинними засобами пожежогасіння; мають навички в наданні першої долікарської допомоги.

1.2. Щойно прийняті на роботу працівники пральні дошкільного навчального закладу повинні пройти вступний інструктаж та інструк­таж на робочому місці з питань охорони праці. Повторний інструктаж з працівниками пральні проводиться щоквартально. Раз у три роки пра­цівники пральні повинні пройти перевірку знань з питань охорони праці.1.3. Працівники пральні дошкільного навчального закладу повинні знати і виконувати:

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- правила особистої гігієни;

- правила електро- та пожежної безпеки;

- правила техніки безпеки та виробничої санітарії;

- інструкції з експлуатації наявного електрообладнання;

- вимоги даної інструкції.

1.4.Працівники пральні забезпечуються керівником дошкільного навчального закладу спецодягом, спецвзуттям (галоші, гумові чоботи і гумові рукавички) та іншими засобами індивідуального захисту.

1.5. При виявленні несправностей в обладнанні, устаткуванні, при нещасному випадку працівникам необхідно негайно повідомити про це керівника дошкільного навчального закладу.

1.6. Під час експлуатації електрообладнання в пральні дошкільного навчального закладу не допускається присутність сторонніх осіб.

1.7. Працівники, винні у невиконанні вимог цієї інструкції, притягу­ються до відповідальності згідно з діючим законодавством.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 503

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!