Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






II. Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1. Одягнути спецодяг, спецвзуття і привести їх у належний вигляд



2.1. Одягнути спецодяг, спецвзуття і привести їх у належний вигляд.

2.2. Оглянути робоче місце, прибрати всі предмети, що заважатимуть під час роботи.

2.3. Перевірити підлогу: чи немає в ній пошкоджень, речей, які зава­жатимуть ходінню, чи надійно закріплена пральна машина на фунда­менті, а також наявність гумового килимка і дерев'яної підніжної решітки.

2.4. Перевірити справність машини; термометра, покажчика рівня води в барабані, пристосування для надійного кріплення кришок зовнішнього й внутрішнього барабана при завантаженні й розвантаженні білизни, манометра, наявність і справність заземлення, блокуючих пристроїв, захисних кожухів і огороджень, відсутність оголених проводів, справність парових вентилів, кранів. Не приступати до роботи при відсутності заземлення.

2.5. Перевірити відсутність сторонніх предметів у внутрішньому барабані пральної машини.

2.6. Перед завантажуванням білизни в барабан необхідно:

- вимкнути кнопкою вимикача електродвигун машини;

- зовнішній і внутрішній барабани необхідно закріпити на стопорах;

- кришки внутрішнього барабана необхідно закріпити у відкритому положенні;

- при недотриманні будь-якої з вказаних вимог завантажувати бара­бан білизною не дозволяється.

2.7. Завантажити брудну білизну в порожній барабан, залити розчином миючих засобів, контролюючи рівень води.

Не дозволяється:

- завантажувати білизну в барабан, наповнений водою;

- проводити будь-які ремонтні роботи при включеній машині в елект­ромережу;

- працювати на машині при пошкодженому заземленні.

2.8. У приміщеннях, де знаходяться пральні машини, обов'язково використовувати спецодяг і спецвзуття (галоші, гумові чоботи й гумові рукавички).

2.9. Лампочки освітлення повинні бути закриті плафонами, а про­точно-витяжна вентиляція має бути справною.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Зберігати в пральному цеху пральні матеріали (мило, соду та ін.) не дозволяється.

3.2. Білизна у пральному цеху повинна знаходитись тільки у візочках.

3.3. Візочки повинні бути справними. Експлуатація візочка, в якому рама кузова або обшивка має тріщини, поломки, задирки або інші дефекти не дозволяється.

3.4. Завантаження візочка допускається у відповідності з його ван­тажопідйомністю, а по висоті - не більше 50-100 мм вище верха рами.

3.5. Ємність для заварювання крохмалю повинна бути надійно встановлена і старанно закріплена. Трубопроводи для води повинні бути опущені в нижню третину ємності. Для забезпечення тихого кипіння розчину подача пари повинна бути відрегульована. Бурхливе кипіння розчину не допускається.

3.6.Для перемішування розчину необхідно використовувати металеві або з твердої деревини лопатки, які повинні бути гладенькими і без задирок.

3.7. Після завантаження білизни і до пуску машини повинні викону­ватись наступні правила:

- кришки внутрішнього барабану повинні бути закриті, стопори закріплені;

- кришки зовнішнього барабана повинні бути закріплені;

- внутрішній барабан повинен бути знятий зі стопора;

- штурвал або рукоятка, за допомогою якої здійснюється перекидання барабанів, повинна бути відключена від електроприводу;

- без виконання вказаних вимог пуск_машини не дозволяється.

3.8. При запуску пральна машина не повинна вібрувати.

3.9. Завантаження пральних матеріалів в пральну машину під час її роботи дозволяється вручну, при наявності в зовнішньому барабані спеціальних люків для цієї мети. Під час роботи машини не дозволяється відкривати кришки зовнішнього барабана для завантаження матеріалів.

3.10. При кип'ятінні білизни в пральній машині паровий вентиль повинен бути відкритий для подачі пару, необхідного для підтримування тихого кипіння. Відкривання вентиля повністю і надлишкове парення в барабані не дозволяється.

3.11. Пральна машина повинна працювати спокійно і ритмічно, без стуку і ривків при реверсивному обертанні барабана. У випадку ненормального стуку, ривків, сильного нагрівання електродвигуна або редуктора, машина повинна бути негайно зупинена для вжиття заходів з усунення виявлених несправностей.

3.12. Підлога в пральні повинна бути без пошкоджень і мати стік води.

3.13. Мильна емульсія не повинна витікати з пральної машини. Якщо сталося витікання пральної емульсії, то її необхідно негайно витерти, стежити за тим, щоб підлога була сухою.

3.14. Не дозволяється переносити вручну окріп та інші гарячі рідини у відкритому і несправному посуді.

3.15. Перед вивантаженням з пральної машини білизна повинна охоло­нути. Вивантажувати неохолоджену білизну не дозволяється.

3.16. Перед вивантаженням білизни з пральної машини необхідно виконати такі правила:

- вимкнути машину кнопкою вимикача і лише після повної її зупинки починати вивантажувати білизну;

- кришка зовнішнього барабана повинна бути відкритою і закріпленою;

- штурвалом чи при допомозі ручки внутрішній барабан підводять і ставлять на стопор;

- кришки зовнішнього барабана повинні бути закритими;

- кришки внутрішнього барабана повинні бути відкритими і закріпленими;

- використовувати тільки справні дерев'яні щипці.

Для виймання білизни з пральної машини не дозволяється:

- зупиняти машину без кнопки шляхом відкривання кришки зовніш­нього барабана, з блокованої пусковою кнопкою;

- доводити внутрішній барабан до потрібного положення шляхом натискання на контакт блокування;

- проводити вивантаження білизни без встановлення внутрішнього барабана на стопор.

Без зупинки машини - не дозволяється:

- проводити огляд і змащення рухомих деталей;

- знімати, надягати, поправляти руками приводні паси;

- підтягувати сальникові згущувачі-фланці та ін. на машинах і трубопроводах, які знаходяться під тиском;

- підвищувати тиск води і повітря, які поступають до машини понад норми, вказані у паспорті машини;

- знімати кожухи і огородження;

- виконувати будь-які ремонтні роботи;

- завантажувати машину без зупинки внутрішнього барабану;

- відлучатися від машини в процесі роботи

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути машину.

4.2. Випустити миючий розчин через виливальний клапан.

4.3. Вимити і просушити пральну машину.

4.4. Прибрати робоче місце.

4.5. Скинути спецодяг, впорядкувати його.

4.6. Виходячи з приміщення, перевірити, чи все електрообладнання відключено від електромережі. Вимкнути електроосвітлення і загальний рубильник.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Роботу необхідно припинити:



- у випадку виходу із ладу запобіжних блокуючих пристроїв, несправ­ностей чи відсутності деяких з'єднувальних деталей барабанів, кришок, заземлення;

- пошкодження трубопроводів пари і гарячої води.

У випадку короткого замикання і пробивання струму на корпус необхідно негайно вимкнути пральну машину з електромережі та рубильник. Про це повідомити відповідального за електрогосподарство. Роботу відновити лише після повного усунення несправностей.

5.2. У випадку пожежі відключити рубильник і взяти участь у гасінні пожежі всіма наявними засобами пожежогасіння, повідомити керівника дошкільного навчального закладу, пожежну частину за тел. 01, вжити заходів з евакуації дітей з приміщення.

5.3.У випадку травмування працівників дошкільного навчального закладу необхідно звернутися до медпрацівника і при потребі викликати швидку допомогу за тел. 03.

Розроблено:

Завідувачем господарства

Погоджено:

Вихователем-методистом

Інструкцію отримав)

і з її змістом ознайомлений(а)

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

Затверджено:

Наказом завідувача дошкіль­ним навчальним закладом від «__»___200_р., №__

Завідувач ДНЗ:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Інструкція №_

з охорони праці для працівників пральні під час роботи на центрифузі

І. Загальні положення

1.1. До самостійної роботи в пральні дошкільного навчального закладу допускаються особи віком від 18 років, які пройшли медичний огляд; відповідне навчання з безпечних прийомів праці та методів звільнення ураженого електричним струмом; перевірку знань ПТЕ, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, пожежної безпеки, виробничої санітарії і одержали II групу допуску з електро­безпеки до 1000 В; засвоїли правила електро- та пожежної безпеки, вміють користуватися первинними засобами пожежогасіння; мають навички з надання першої (долікарської) допомоги.

1.2. Щойно прийняті на роботу працівники пральні дошкільного навчального закладу повинні пройти вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з питань охорони праці. Повторний інструктаж з пра­цівниками пральні проводиться щоквартально. Раз у три роки праців­ники пральні повинні пройти перевірку знань з питань охорони праці.

1.3. Працівники пральні дошкільного навчального закладу повинні знати і виконувати:

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- правила особистої гігієни;

- правила електро- та пожежної безпеки;

- правила техніки безпеки та виробничої санітарії;

- інструкції з експлуатації наявного електрообладнання;

- вимоги даної інструкції.

1.4. Працівники пральні забезпечуються керівником дошкільного навчального закладу спецодягом, спецвзуттям (галоші, гумові чоботи і гумові рукавички) та іншими засобами індивідуального захисту.

1.5. При виявленні несправностей в обладнанні, устаткуванні, при нещасному випадку працівникам необхідно негайно повідомити про це керівника дошкільного навчального закладу.

1.6. Під час експлуатації електрообладнання в пральні дошкільного навчального закладу не допускається присутність сторонніх осіб.

1.7. Працівники, винні у невиконанні вимог цієї інструкції, притя­гуються до відповідальності згідно з діючим законодавством.


Просмотров 492

Эта страница нарушает авторские права



allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!