Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


II. Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1. Одягнути спецодяг, перевірити справність засобів індивідуального захисту (діелектричні рукавиці)2.1. Одягнути спецодяг, перевірити справність засобів індивідуального захисту (діелектричні рукавиці).

2.2. Необхідно переконатися в справності шнура живлення електро­приладу, штепсельної вилки, електророзетки. При виявленні непо­ладок необхідно повідомити про це відповідального за електро­господарство.

2.3. Для запобігання виходу з ладу електродвигуна не допускається попадання вологи на з'єднувальний шнур, корпус або в середину пилососа, підлогонатирача.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1.Включати вилку з'єднувального шнура електропідлогонатирача у розетку сухими руками і за корпус вилки (а не за шнур) тільки при вер­тикальному положенні штанги управління.

3.2.Пересувати та переносити пилосос необхідно за шланг та ручку.

З.З.Оберігати корпус електропідлогонатирача і пилососа від ударів, а шнур живлення від пошкодження.

Не дозволяється:

а) вмикати і вимикати електроприлади мокрими руками;

б) відкривати пилосос і тягнути за шнур живлення, коли пилосос включений у електромережу;

в) перекривати на довгий час втягуючий отвір пилососа;

г) розмотувати і змотувати шнур живлення при працюючому дви­гуні;

д) користуватися пилососом і підлогонатирачем з пошкодженими ізоляцією електрошнура та штепсельною вилкою. Робота з несправним фільтром - не допускається;

є) насаджувати пас після під'єднання шнура живлення до елект­ромережі;

е) під час роботи з підлогонатирачем і пилососом торкатися руками до металевих предметів (батареї опалення, труби та ін.).

При роботі з пилососом і підлогонатирачем необхідно дотримуватися правил електробезпеки та пожежної безпеки:

а) не залишайте працюючий пилосос з притиснутою насадкою до оброблювальної поверхні;

б) не вмикайте електроприлади в одну штепсельну розетку одночасно з іншими побутовими електроприладами.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути електропідлогонатирач, пилосос з електромережі за корпус вилки. Акуратно змотати шнур і провести очистку щіток підло­гонатирача і фільтра пилососа.

4.2. При очистці фільтра необхідно відключити пилосос від електро­мережі, вийняти вилку з штепсельної розетки.

4.3. Не рекомендується вибивати фільтр.

4.4. Здати підлогонатирач, пилосос та засоби індивідуального захисту заступнику директора з адміністративно-господарської роботи.

4.5. Про всі несправності повідомити відповідального за електро­господарство.

4.6. Привести себе в порядок, вимити руки з милом.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявлені несправностей в електропідлогонатирачі, пилососі, пошкодженні електрощита, штепсельної вилки - негайно вимкнути пилосос, підлогонатирач з електромережі, повідомити заступника директора з адміністративно-господарської роботи (відповідального за електробезпеку). До роботи приступити лише після усунення неполадок.

5.2. При загоранні шнура переносного електроінструмента, вимкнути рубильник, лише після цього вжити заходів з гасіння пожежі, всіма наявними засобами пожежогасіння, в разі необхідності - викликатипожежну службу за тел. 01 і швидку допомогу за тел. 03.

Розроблено:

Відповідальним

за електрогосподарство

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності

Головою комісії з питань охорони праці і техніки безпеки

Інструкцію отримав(ла)

і з її змістом ознайомлений(а)

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

Затверджено:

Наказом завідувача дошкіль­ним навчальним закладом від «__»___200_р., №__

Завідувач ДНЗ:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Інструкція №_

з охорони пращ для вихователя дошкільного закладу

І. Загальні положення

1.1. До самостійної роботи в якості вихователя дошкільного навчаль­ного закладу допускаються особи, яким виповнилось 18 років і які мають спеціальну педагогічну освіту і пройшли медичний огляд, а також отри­мали вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці.

1.2. Вихователь дошкільного навчального закладу відповідає за збереження життя і здоров'я вихованців групи, в якій працює, забезпечує їх виховання, навчання та розвиток.

1.3. Перед початком роботи та періодично 1 раз на 6 місяців вихо­ватель повинен проходити медогляд.

1.4. Один раз на три роки проходити навчання з питань охорони праці з наступною перевіркою знань.

1.5. Вихователь дошкільного навчального закладу повинен знати правила електро- та пожежної безпеки, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння та мати навички з надання першої (долікар­ської) допомоги. У разі захворювання дитини чи при нещасному випадку вихователь повинен негайно викликати медпрацівника.

1.6. При виявленні несправностей на обладнанні, устаткуванні, при нещасному випадку необхідно негайно повідомити про це керівника дошкільного навчального закладу.

1.7. Вихователь повинен:

- приймаючи зміну, точно знати кількість дітей в групі;

- знати план евакуації дітей на випадок пожежі;

- виконувати тільки доручену роботу; ;- дотримуватися правил особистої гігієни.

1.8. Не дозволяється вихователю залишати роботу до приходу іншого вихователя, який змінює його. У випадку неявки того, хто змінює, вихо­ватель повинен повідомити про це адміністрацію дошкільного навчаль­ного закладу, яка зобов'язана вжити заходів для заміни його іншим працівником.


Просмотров 489

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!