Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






З охорони пращ для електромонтера



І. Загальні положення

1.1. До самостійної роботи в якості електромонтера з ремонту та обслуговування електрообладнання допускаються особи, яким випов­нилось 18 років і які мають професійну підготовку та пройшли:

- медичний огляд, не мають пошкоджень, хвороб (стійкої форми), які заважають безпечному проведенню робіт;

- вступний інструктаж, первинний інструктаж на робочому місці;

- навчання безпечних прийомів праці та методів звільнення ураже­ного електричним струмом і правил надання першої допомоги;

- перевірку знань ПТЕ, ПБЕЕС (далі - Правила), з пожежної безпеки, промсанітарії і одержали не нижче III групи з електробезпеки до 1000В.

1.2. Робочим місцем електромонтера є електроустановки школи.

1.3. Після первинного інструктажу електромонтер повинен протягом 2-15 днів (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажу­вання під керівництвом досвідченного, кваліфікованого електромонтера, який призначається наказом (розпорядженням) по школі.

1.4.Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання зобов'язаний:

- виконувати тільки доручену роботу і не передоручати її іншим особам;

- дотримуватись вимог інструкції з ремонту й обслуговування елект­рообладнання, інструкції з пожежної безпеки і даної інструкції;

- проводити якісно і своєчасно роботу з ремонту і обслуговування електрообладнання у відповідності з Правилами ПТЕ.

- знати місце розміщення засобів надання долікарської допомоги (аптечок, носилок), первинних засобів пожежогасіння (пожежних щитів, гідрантів, кранів, вогнегасників), порядок і правила користування ними, головні і запасні виходи, шляхи евакуації у випадку аварії або пожежі;

- знати номери телефонів медслужби (03) і пожежної охорони (01);

- своєчасно проводити планово-попереджувальні ремонти;

- користуватися випробуваними і перевіреними засобами індивіду­ального захисту;

- дотримуватись вимог правил та інструкцій з охорони праці.

1.5. Посвідчення про перевірку знань є документом, який засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.

1.6. За відсутності посвідчення або за наявністю посвідчення з простро­ченим терміном перевірки знань працівник до роботи не допускається.

1.7. До роботи не допускаються працівники з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також з явними ознаками захворювання.

1.8. Електромонтер з ремонту і обслуговування електрообладнання особисто відповідає за свої дії в частині дотримання вимог «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Забороняється виконання розпоряджень та завдань, що суперечать цим Правилам.

1.9. У випадку, якщо електромонтер самостійно неспроможний вжити заходів з усунення виявлених ним порушень Правил, він зобов'язаний негайно повідомити про це відповідального за електрогосподарство.

1.10. Електромонтер, що допустив порушення вимог Правил ПТЕ, ПБЕЕС та даної інструкції, без позачергової перевірки знань до роботи в електроустановках не допускається.

1.11. Робота в електроустановках виконується електромонтером за нарядами-допусками, розпорядженнями і в порядку поточної експлу­атації. До початку роботи повинні бути виконанні організаційні і технічні заходи, що забезпечують безпеку її виконання.

1.12. Електромонтер повинен вміти користуватись засобами пожежо­гасіння, знати інструкцію з протипожежної безпеки, вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим, знати дії при виникненні аварійних ситуацій.

1.13. Електромонтер зобов'язаний користуватись під час роботи основними і допоміжними засобами захисту: спецодягом, спецвзуттям та додержуватись правил особистої гігієни.

1.14. Основними небезпечними і шкідливими факторами на робочому місці, що діють на електромонтера є:

- використання несправного інструменту, електроінструменту, непри­датних основних і допоміжних засобів захисту;

- порушення правил технічної експлуатації інструментів, електроінст­рументу, правил технічної експлуатації, електрообладнання;

- роботи на висоті 5 м і вище;

- напруженість праці при роботі в електроустановках;

- підвищена або понижена температура навколишнього середовища (робочої зони);

- напруга в електричній мережі;

- наявність напруги на обслуговуючому обладнанні;

- неогороджені гострі кромки інструментів;

- підвищене фізичне навантаження;

- підвищений рівень шуму;

- пило-газоподібні виділення застосовуваних у виробництві речовин в повітрі робочої зони;

- вилітаючі тирса, стружка, осколки абразивного матеріалу;

- порушення вимог інструкцій з охорони праці на види робіт. В резуль­таті дії небезпечних факторів електромонтер може одержати електро-травму, травму, опіки, отруєння.

1.15. Роботи в електроустановках стосовно заходів безпеки поділя­ються на три категорії:

- зі зняттям напруги;

- без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них;

- без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебу­вають під напругою.

1.16. Електромонтер не повинен виконувати в робочий час будь-яких робіт у сторонніх організаціях і приватних осіб, які не пов'язанні із вироб­ничим завданням та використовувати для цього в робочий чи позаро-бочий час шкільні матеріали, інструменти, захисні засоби чи пристосування.

1.17. Електромонтер повинен знати і дотримуватись правил особистої гігієни, промсанітарії і санітарно-епідеміологічних правил, не допускати шкідливого впливу виробничого фактору на людей і навколишнє середовище.

1.18. Приймати їжу потрібно тільки в їдальні школи чи в спеціально обладнаному для цього приміщенні.

1.19. Недотримання вимог даної інструкції є порушенням трудової і виробничої дисципліни. Працівники, які порушили її вимоги, можуть нести адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність в залежності від характеру і наслідків порушення.


Просмотров 634

Эта страница нарушает авторские права



allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!