Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


II. Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1.Усі положення щодо захисту від механічних, теплових та інших травмуючих факторів, що викладені в інструкції під час підготовки і проведенняПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

2.1.Усі положення щодо захисту від механічних, теплових та інших травмуючих факторів, що викладені в інструкції під час підготовки і проведення демонстраційних дослідів, поширюються на підготовку й проведення лабораторних та практичних робіт.

2.2. Перед тим, як вмикати в електромережу електро- та радіоприлади, необхідно переконатися, що положення перемикача напруги мережі відповідає номінальному значенню, а також у справності запобіжніків.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час виконання робіт на встановлення теплового балансу воду треба нагрівати не вище 70°С.

3.2. Під час виконання лабораторних та практичних робіт учням не Дозволяється користуватися приладами з написом на панелях (корпусі): «Тільки для проведення дослідів учителем».

3.3. Навчальні прилади й вироби, призначені для лабораторних та практичних робіт учнів, за способом захисту людини від ураження еклекричним струмом відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия злектротехнические. Общие требования безопасности» повинні задоволь­няти вимоги II класу (мати подвійну або посилену ізоляцію) або III класу (приєднуватися безпосередньо до джерел живлення з напругою не вище 42В).

3.4. Будьте уважні і дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя.

3.5. Під час проведення дослідів не допускайте граничних наван­тажень вимірювальних приладів. Працюючи з приладами зі скла, будьте особливо обережні. Не виймайте термометрів із пробірок із затверділою речовиною.

3.6 Стежте за справністю усіх кріплень у приладах і пристроях. Не доторкайтесь до обертових частин обладнання і не нахиляйтесь над ними.

3.7. Для складання експериментальних установок користуйтесь проводами (з наконечниками і запобіжними частинами) з міцною ізоляцією, без видимих пошкоджень.

3.8. Складаючи електричне коло, уникайте перетину проводів, забороняється користуватися провідниками із спрацьованою ізоляцією і вимикачами відкритого типу (при напрузі понад 42 В).

3.9. Джерело струму вмикайте в електричне коло в останню чергу. Складене коло вмикайте тільки після перевірки і з дозволу вчителя. Наявність напруги в колі перевіряйте тільки приладами або покажчиками напруги.

3.10.Не доторкайтесь до елементів кола, що не мають ізоляції і перебувають під напругою. Не виконуйте повторно з'єднань у колах до вимикання джерела електроживлення.

3.11. Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не доторкнутись до обертових частин електричних машин. Не виконуйте повторно з'єднань в електричних колах машин до повної зупинки якоря або ротора машини.

3.12. Не доторкайтесь до корпусів спеціального електрообладнання, до затискачів ввімкнених конденсаторів.

3.13. Користуйтесь інструментом з ізолюючими ручками.

3.14. Для приєднання споживачів до електромережі користуйтесь штепсельними з'єднаннями.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть всі прилади з електромережі.

4.2. Розрядіть конденсатори.

4.3. Приберіть свої робочі місця.

4.4. Прилади здайте вчителю.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо помічено несправності в електромережі кабінету фізики, в тому числі і вихід з ладу електроламп, необхідно повідомити про це електрика або відповідального за електрогосподарство в школі.

5.2. При виявленні несправності в електричних приладах, що перебу­вають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення.

5.3. При одержанні травми повідомте вчителя, в разі необхідності викличте швидку медичну допомогу за тел. 03.

5.4.При виникненні пожежі - ліквідуйте осередок пожежі, при необхідності викличте пожежну службу за тел. 01, а дітей виведіть у безпечне місце.

Розроблено:

Учителем фізики

(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності

Головою комісії з питань охорони праці і техніки безпеки

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

Затверджено: Наказом директора школи

від «__»____200_р., №

Директор:

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інструкція №_

з охорони праці під час роботи з проекційною апаратурою

І. Загальні положення

1.1. До роботи з кіноапаратурою допускаються лише особи, що мають посвідчення кіно-демонстратора і посвідчення про проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму.

1.2. Дозволяється демонструвати навчальні фільми на вузькоплівковій апаратурі з негорючою плівкою безпосередньо в кабінеті фізики за умов, якщо:

- забезпечено вихід з кабінету в коридор або на сходову клітку;

- проходи до дверей між рядами лабораторних столів не захаращені;

- у лабораторії присутні учні тільки одного класу;

- електропроводка в кабінеті стаціонарна і виконана відповідно до вимог ПУЕ;

- виконується інструкція з експлуатації кіноустановки.

1.3. Проекційна аппаратура повинна бути заземлена за схемами, вміщеними в технічних описах та інструкціях, що додаються до апаратів.

1.4. Екран слід закріплювати по центру передньої стіни кабінету (лабораторії) так, щоб його нижній край знаходився на відстані не менш як 1,2 м від підлоги. Не дозволяється використовувати саморобні екрани, що просвічуються.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 433

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!