Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


II. Вимоги безпеки перд початком роботи2.1.Перед тим, як вмикати в електромережу електро- та радіоприлади, необхідно переконатися, що положення перемикача напруги мережі відповідає її номінальному значенню, а також у справності запобіжників.

2.2. Для вимірювання напруг і сили струму вимірювальні прилади з'єднують провідниками з надійною і не пошкодженою ізоляцією, що мають одно-двополюсні вилки. Приєднувати вилки до схеми потрібно однією рукою, причому друга рука не повинна доторкатися до шасі корпусу приладу та інших електропровідних предметів.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Заміну деталей, а також вимірювання опорів у схемах навчальних Установок виконують тільки після її вимикання і розряджання конден­саторів за допомогою ізольованого провідника.

3.2. Під час роботи зі скляними приладами необхідно:

- користуватися скляними трубками, що мають оплавлені краї, підбирати для з'єднання гумові й скляні трубки однакових діаметрів, а кінці змочувати водою, гліцерином або змащувати вазеліном;

- використовувати скляний посуд без тріщин;

~ не допускати різких змін температури і механічних ударів

- бути обережними, вставляючи корки в скляні трубки або вийма­ючи їх;

- отвір пробірки або шийку колби під час нагрівання в них рідин спрямовувати в бік від себе та учнів.

3.3. Під час роботи, якщо е ймовірність розривання посудини внаслідок нагрівання, нагнітання або відкачування повітря, на демонст­раційному столі з боку учнів установлюють захисний екран, а вчитель користується захисними окулярами. Якщо посудина розірветься, не дозволяється прибирати уламки скла незахищеними руками. Для цього користуються щіткою і совком. Аналогічно прибирають залізні ошурки, що використовуються для спостереження силових ліній магнітних полів. Не дозволяється закривати посудину з гарячою рідиною притертою пробкою доти, доки вона не охолоне; брати прилади з гарячою рідиною незахищеними руками.

3.4. У кабінеті фізики Типовими переліками передбачено викорис­тання батарей лужних акумуляторів, які експлуатують, переносять і перевозять згідно з інструкцією заводу-виробника.

3.5. Акумулятори закривають у шафі з витяжним пристроєм або в окремому приміщенні, що добре провітрюється.

3.6. Температура зовнішніх елементів конструкцій виробів, що нагрі­ваються в процесі експлуатації, не повинна перевищувати 45°С. Якщо температура нагрівання зовнішніх елементів виробу понад 45°С, на видному місці цього виробу наносять попереджувальний напис: "Бережись опіку!".

3.7. Не дозволяється користуватися бензином як пальним для спир­тівок.

3.8. Не дозволяється застосовувати металеві пароутворювачі, лампи лабораторні бензинові, прилад для визначення коефіцієнта лінійного розширення металів (з металевими трубками, що нагріваються парою).

3.9. Не можна перевищувати межі допустимих частот обертання на відцентровій машині, універсальному електродвигуні, обертовому диску, що зазначені в технічних описах. Під час демонстрацій необхідно стежити за справністю всіх кріплень у цих приладах. Щоб запобігти травмуванню деталями, які відлетіли, перед учнями необхідно встановити захисний екран.

3.10. Не дозволяється користуватися пилесосом та іншими повітро-дувами під час проведення демонстраційних дослідів з приладом з механіки на повітряній подушці, якщо перевищується рівень фонового шуму 50 дБ, установлений ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Обшиє требования безопасности".

3.11. Для постановки всіх видів фізичного експерименту слід викорис­товувати технічні засоби навчання, наведені в Типових переліках.

3.12. Для вимірювання напруги і сили струму вимірювальні прилади треба з'єднувати провідниками з надійною ізоляцією, що мають одно-, двополюсні вилки. Приєднувати вилки (щуп) до схеми потрібно однією рукою, а друга рука не повинна доторкатися до шасі, корпусу приладу та інших електропровідних предметів. Особливо треба бути обережним під час роботи з друкованими схемами, для яких характерні малі відстані між сусідніми провідниками друкованої плати.

3.13. Під час налагодження та експлуатації осцилографів і телевізорів необхідно особливо обережно поводитися з електронно-променевою трубкою. Неприпустимі удари по трубці або потрапляння на неї розплав­леного припою, бо від цього трубка може вибухнути.

3.14. Не дозволяється вмикати без навантаження випрямлячі (особ­ливо старі), в них електролітичні конденсатори фільтра помітно нагріваються, а іноді й вибухають.

3.15.Не можна залишати без нагляду ввімкнені в електромережу електро- та радіопристрої і допускати до них сторонніх осіб.

3.16. Під час експлуатації джерел високих напруг (електрофорна ма­шина, перетворювачі типу "Розряд") потрібно додержуватися таких запобіжних заходів:

- не доторкатися до деталей і провідників руками або струмопровідними предметами (матеріалами);

- переміщувати високовольтні з'єднувальні провідники або електроди кулькового розрядника за допомогою ізолюючої ручки (можна скорис­татися чистою сухою скляною трубкою);

- після вимикання необхідно розрядити конденсатори, з'єднавши їх виводи з розрядником або гнучким ізольованим проводом.

3.17. Не дозволяється експлуатувати дугову або ртутно-кварцову лампу без кожуха. Для спостереження за запалюванням цих ламп через оглядове вікно кожуха вчитель повинен користуватися захисними окулярами.

3.18. Не дозволяється використовувати не розжарювані трубки: рентге­нівські - для відхилення катодних променів, вакуумні - із зіркою, з млиночком тощо.

3.19. Не допускається пряме потрапляння в очі вчителя та учнів світла від електричної дуги проекційних апаратів, стробоскопа або лазера.

3.20. Не дозволяється експлуатувати лазер без захисного заземлення, обмеження екраном, поширення променя вздовж демонстраційного стола. Не дозволяється переміщувати лазер вздовж оптичної лави та робити будь-які регулювання, якщо знята верхня частина корпусу.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після вимкнення джерел високої напруги розрядити конденсатори, з’єднавши їх електроди розрядником у хлорвініловій ізоляції.

4.2. Після закінчення роботи вимкніть джерело електроживлення, а потім розберіть електричне коло.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Загоряння в кабінеті (лабораторії) фізики у випадку пожежі необ­хідно відразу ліквідувати. Для цього необхідно:

- повідомити пожежну охорону (тел. 01);

- вжити заходів щодо евакуації людей з приміщення;

- вимкнути електромережу.

Електропроводку під напругою необхідно гасити вогнетривким покривалом, порошковими або вуглекислотними вогнегасниками, а знеструмлену електропроводку можна гасити піском, водою або будь-якими наявними вогнегасниками.Загоряння у витяжній шафі ліквідується вогнегасником після вимкнення вентилятора.

5.2. У випадку одержання травми, необхідно попередити про це вчителя. Вчитель надає медичну допомогу, а в разі необхідності викликає швидку медичну допомогу за тел. 03.

Розроблено:

Учителем фізики

^підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності

Головою комісії з питань охорони праці і техніки безпеки

(підпис) (прізвище, ініціали)

(пЮпис) (прізвище, Ініціали)

 

 

Затверджено:

Наказом директора школи від «__»____200_р., №___

Директор:

І підпис І

(прізвище, ініціали)

Інструкція №_

з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з фізики

І. Загальні положення

1.1. Учитель фізики готує і проводить лабораторні та практичні роботи, обов'язково дотримуючись при цьому правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

1.2. Враховуючи особливості курсу фізики, в першу чергу його практичну спрямованість, на заняттях використовують технічні засоби навчання, які наведені в Типових переліках навчально-наочних посіб­ників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, II, III сту­пенів).

1.3Не дозволяється застосовувати прилади і пристрої, що не відповідають вимогам безпеки праці; використовувати електричне обладнання (вироби), що не відповідає вимогам ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия злектротехнические. Общие требования безопасности».


Просмотров 489

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!