Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


II. Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1. Правильно надягніть спецодяг (застебніть обшлаги на ґудзики; заховайте волосся під берет, косинку2.1. Правильно надягніть спецодяг (застебніть обшлаги на ґудзики; заховайте волосся під берет, косинку, пов'язану без звисаючих кінців).

2.2 Приберіть усе зайве з робочого місця і не захаращуйте його пиломатеріалами.

2.3. Перевірте, щоб робоча частина диска пилки мала захисний ков­пак, а частина диска, розміщена під столом верстата, була захищена спеціальними пристроями - щитами.

2.4. На комбінованому верстаті стежте за тим, щоб частина ножового вала була міцно і надійно закрита спеціальним захисним засобом. Не працюйте одночасно на циркульній і фугувальній частинах верстата.

2.5. Прокрутіть кілька разів диск пилки і перевірте, чи не б'є він, чи міцно закріплений на валу. Огляньте пилку і переконайтеся в тому, що вона не має тріщин, надривів і поламаних зубів.

2.6. Огляньте, чи правильно встановлено напрямну лінійку, розкли­нювальний ніж (він повинен бути на 0,5 мм товстішим за пропил деревини).

2.7Перевірте, чи надійно закріплене захисне заземлення (занулення) верстата.

2.8. Перевірте роботу верстата на холостому ходу, вмикаючи і вимикаючи кнопки пускової коробки.

2.9. Перевірте підготовлену для розпилювання деревину, чи немає в ній цвяхів, сучків, що не підлягають розпилюванню і т. д.

2.10. Перед самим початком роботи одягніть захисні окуляри.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. При повздовжному розпилюванні верхньою частиною пилки її нижня частина повинна бути закрита суцільною огорожею чи двома запобіжними щитами, ззаду пилки повинен бути розклинювальний ніж, а при поперечному - відвідний клин. Відстань між лезом ножа не повинна перевищувати 10 мм.

3.2. Забороняється робота на круглопильному верстаті для поздовжного розпилювання без розклинюючого ножа.

3.3. Переміщення розклинюючого ножа на необхідну величину слід виконувати рукояткою чи штурвалом.

3.4. Якщо поздовжнє розпилення ведеться нижньою частиною пилки, то вся її неробоча частина повинна бути закрита запобіжним ковпаком. Нижня частина пилки закривається огорожею, що не заважає роботі.

3.5. При роботі на круглопильному верстаті з кареткою повинні застосовуватися на каретці затискачі, а на столі - упори, для того, щоб матеріал, що розпилюють, не вискакував і не провертався у каретці, а каретка не просувалась далі.

3.6. Щілина для пилки у столі верстата повинна бути не ширшою за 10 мм.

3.7. При роботі на круглопильному верстаті для поперечного розпилювання:

- для подачі матеріалу до пилки повинні застосовуватися полозки чи інші пристосування, які мають упорні лінійки, що штовхають матеріал, який обробляється; працювати без подавального пристосування не дозволяється;

- уся верхня частина пиляльного диска повинна бути огороджена міцним запобіжним ковпаком, що закриває всі зуби в непрацюючої пилки, а у працюючої пилки відкриває ту частину пиляльного диска, яка бере участь у пилянні;

- на каретці, супорті чи полозках повинні бути вставлені щитки, що перешкоджають вильоту матеріалу; для штовхання каретки чи супорта необхідно застосовувати рукоятки, що дозволяють працюючому не вводити руки у небезпечну зону верстата.

3.8. Заготовку подавайте до пилки плавно, без ривків. Надійно утримуйте і просувайте її вперед без перекошування.

3.9. Розпилювати заготовки, довжина яких перевищує довжину робочого стола, можна тільки після установки спереду і ззаду стола міцних підпор у вигляді підставок з роликами.

3.10Стежте за тим, щоб у місці підведення деревини зуби під час обертання диска пилки були напрямлені згори вниз.

3.11. Для просування деревини при повздовжному і поперечному розпилюванні її користуйтеся штовхачем.

3.12. Не подавайте матеріал на пилку животом, стійте збоку руху пиломатеріалу.

3.13. Не виймайте і не змітайте осколків на ходу верстата.

3.14. У разі виявлення стуку або якихось перебоїв у роботі пилки -негайно зупиніть верстат.

3.15. Відходячи від верстата, вимкніть його і дочекайтесь повної його

зупинки.

3.16. Не зупиняйте і не гальмуйте пилку, що продовжує обертатись, після вимкнення верстата з електромережі.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть верстат з електромережі.

4.2. Після повної зупинки обертання диска, приберіть і приведіть у порядок робоче місце та пилку.

4.3. Приведіть себе і спецодяг в порядок. Вимийте руки і обличчя з милом.

4.4. Повідомте керівника про всі неполадки і порушення, що були виявлені у процесі роботи.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.Зупинити верстат необхідно у таких випадках:

- при появі у механізмі верстата незвичних стуків;

- при виявленні у деревині сторонніх предметів;

- якщо при дотику до верстата відчувається дія електричного струму.

5.2. При одержанні травми негайно припинити роботу, вимкнути за­гальний вимикач електрообладнання, надати першу медичну допомогу, а при необхідності визвати швидку медичну допомогу за тел. 03.

5.3. При пожежі вимкнути рубильник, ліквідувати її наявними засо­бами пожежогасіння, в разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 01.

Розроблено:

Учителем трудового виховання

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності

Заступником директора

з адміністративно-господарської роботи

Головою комісії з питань охорони праці і техніки безпеки

(підпис) (прізвище, ініціали]

(підпис) (прізвище ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

Затверджено:

Наказом директора школи від «__»____200_р., №___

Директор:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

 

Інструкція

з охорони праці під час роботи на деревофугувальних верстатах

І. Загальні положення

1.1. До роботи на деревофугувальних верстатах допускаються особи, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами праці та засвоїли

вимоги даної інструкції.

1.2. До роботи на деревофугувальних верстатах учні не допускаються.

1.3 Приміщення, в якому знаходяться деревообробні верстати повинно бути обладнане порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками. Електричні лампочки повинні бути закриті захисними

плафонами.

1.4. Робоче місце організовується так, щоб виключити будь-яку можливість одержання травм.

1.5. Усе обладнання для виконання даної операції повинне знахо­дитись у повній справності і бути надійно закріпленим.

1.6. Деревофугувальний верстат повинен бути забезпечений прист­роями захисту працюючого від поранень.

1.7. При струганні на фугувальному верстаті з ручною подачею заго­товок довжиною меншою за 400 мм чи товщиною меншою за 50 мм, шириною меншою за 50 мм необхідно користуватися колодками-штовхачами для подачі і притискання заготовки до стола.

Небезпечність у роботі

1. Поранення рук під час роботи без колодок або штовхачів.

2. Поранення рук під час роботи без захисних засобів біля паса і

ножового вала.

3. Поранення рук під час роботи з неправильно встановленими ножами.


Просмотров 426

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!