Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


II. Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1. Керівники (власники) сільськогосподарських підприємств відпо­відно до угод, підписаних між ними й керівниками навчальних закладівПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

2.1. Керівники (власники) сільськогосподарських підприємств відпо­відно до угод, підписаних між ними й керівниками навчальних закладів, повинні

- наказом сільськогосподарського підприємства виділити виробничі ділянки на полях, у садах, робочі місця в ремонтних майстернях і на фермах, потрібну кількість спецодягу, спецвзуття, інших індивідуальних засобів захисту, справних тракторів і сільськогосподарських машин для виконання робіт учнями навчальних закладів;

- визначити місця відпочинку й приймання їжі, забезпечити працюючих калорійною їжею відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;

- призначити осіб, відповідальних за безпечний стан робочих місць, дотримання санітарно-гігієнічних і безпечних умов праці на час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів, - бригадирів, механіків, завідувачів фермами тощо;

- забезпечити проведення інструктажу учнів відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 «Типове положення про навчання з питань охорони праці» і «Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах».

2.2.Керівники організацій, установ навчальних закладів та сільськогосподарських підприємств до початку проходження учнями виробничої практики:

- визначають види робіт, порядок і строки навчання учнів безпечним прийомам їх виконання;

- затверджують комісію для перевірки знань учнів з питань безпеки праці й виробничої санітарії, пожежної безпеки й безпеки руху;

- затверджують організаційно-технічні заходи щодо охорони праці та своєчасно проводять перевірку їх виконання.

2.3. Слід правильно одягнути спецодяг (халат, фартух, рукавиці і т. д.).

2.4. Перевірити надійність і справність інвентаря, держаки повинні бути відшліфовані, без задирів і тріщин, увесь інвентар надійно закріп­лений на держаках.

2.5. Перевірити надійність і справність засобів пожежогасіння.

2.6. Підходити до сільськогосподарських машин і знарядь механізо­ваного обробки ґрунту при працюючому двигуні забороняється.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час проведення трудового навчання й літніх практичних робіт наказом по навчальному закладу призначаються особи, відповідальні за їх проведення, які зобов'язані контролювати створення на сільськогосподарському підприємстві безпечних умов праці для учнів, стежити за виконанням учнями цих Правил та відповідних інструкцій з безпеки на робочому місці.

3.2. Треба виконувати тільки ті види робіт, які доручає вчитель.

3.3. Необхідно використовувати взуття в залежності від виду викону­ваних робіт, працювати обов'язково взутому.

3.4. Ґрунт необхідно розпушувати лопатою, мотикою, граблями, але не руками.

3.5. При використанні протравленого насіння використовувати

рукавиці.

Забороняється:

а) залишати в траві граблі, мотики, маркери - це може призвести до травмування;

б) сідати або лягати під час відпочинку на землю - це може стати причиною захворювань.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Привести в порядок інвентар і здати відповідальній особі.

4.2. Добре почистити одяг і взуття, вимити руки і обличчя з милом, особливу увагу звернути на чистоту нігтів.

4.3.Залишати робоче місце з дозволу вчителя.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При отриманні травми припинити роботу і повідомити вчителя. Надати першу медичну допомогу, а в разі необхідності викликати швидку допомогу за тел. 03.

5.2. При виникненні пожежі прийняти міри з ліквідації пожежі всіма наявними засобами пожежогасіння, а при потребі - викликати пожежну службу за тел. 01.

Розроблено:

Учителем трудового виховання

(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності

Головою комісії з питань охорони праці і техніки безпеки

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Затверджено-Наказом директора школи

від «__»____200_р., №

Директор:

(підписі

(прізвище, ініціа

Інструкція №_

з охорони праці під час ручної обробки деревини

І. Загальні положення

1.1. Робоче місце повинно бути організоване згідно з вимогами

ноп.

1.2.До роботи допускаються учні, які оволоділи безпечними прийо­мами праці та які засвоїли вимоги даної інструкції, прослухали інструк­таж на робочому місці.

1.3. Інструмент повинен зберігатись у спеціальних ящиках і шафах.

1.4. Розміри інструментів та їх вага повинні відповідати віковим особливостям учнів. Робота несправним інструментом забороняється.

1.5. Все обладнання в майстерні повинно бути справним і надійно закріпленим.

Небезпечність у роботі

1. Пошкодження рук під час роботи несправним інструментом.

2. Пошкодження рук при запилюванні без застосування прист-роїв.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 496

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!