Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


II. Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1. Правильно надягніть спецодяг і головний убір (застебніть об­шлаги рукавів на ґудзики, заховайте волосся під берет або косинкуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

2.1. Правильно надягніть спецодяг і головний убір (застебніть об­шлаги рукавів на ґудзики, заховайте волосся під берет або косинку, зав'язану без звисаючих кінців).

2.2. Безпосередньо перед початком роботи необхідно перевіряти:

- відповідність напруги і частоти струму електричної мережі до на­пруги і частоти струму електродвигуна електроінструмента, зазначених в таблиці (паспортних даних);

- надійність закріплення робочого виконувального інструменту (свердл, абразивних кругів, дискових пил, ключів-насадок та ін.).

2.3. Під час кожного чергового видавання електроінструмента на виробництві особою, відповідальною за збереження та справність електроінструменту, в присутності працівника мають бути перевірені:

- комплектність і надійність кріплення деталей;

- справність деталей корпусу, рукоятки та кришок щіткотримачів, наявність захисних кожухів та їх справність;

- надійність роботи вимикача;

- задовільна робота на холостому ходу.

У електроінструмента класу І, крім того, має бути перевірена справ­ність кола заземлення між його корпусом і заземлювальним контактом штепсельної вилки. Працівнику мають бути видані засоби індивіду­ального захисту (діелектричні рукавички, калоші, килими) або розпо­дільчий трансформатор, чи перетворювач із окремими обмотками або захисно-вимикальне устаткування.

Забороняється видавати до роботи електроінструмент, який не відпо-В1дає хоча б одній із перелічених вимог або електроінструмент з простро­ченою датою періодичної чергової перевірки.

2.4. Одержавши інструмент, переконайтеся:

а) у надійності кріплення всіх різьбових з'єднань;

б) у легкості й плавності руху всіх ходових частин;

в) у правильності напряму обертання різального інструмента;

г) у справності струмоведучого шлангового кабелю і захисного зазем­лення.

2.5. Отримайте засоби індивідуального захисту, попередньо перевірте дату їх випробування:

а) діелектричні рукавички;

б) калоші;

в) килимки (гумові).

2.6. Не виконуйте робіт, що не входять до прямих ваших обов'язків.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи електроінструментом класу І застосування засобів індивідуального захисту (діелектричних рукавичок, калош, килимів та ін.) обов'язкове за такими винятками:

- якщо тільки один електроінструмент одержує живлення від розпо­дільчого трансформатора безпеки;

- якщо електроінструмент одержує живленгія від перетворювача частоти з окремими обмотками.

- якщо електроінструмент одержує живлення через захисно-вми-кальний пристрій.

У приміщеннях без підвищеної небезпеки ураження працівників електричним струмом достатньо застосовувати діелектричні рукавиці, а в приміщеннях зі струмопровідними підлогами - також і діелектричні калоші або килими.

3.2. Електроінструментом класів II і III дозволяється працювати без застосування індивідуальних засобів захисту, в приміщеннях без підви­щеної небезпеки ураження працівників електричним струмом.

3.3. У посудинах, апаратах та інших металевих спорудах в умовах обмеженої можливості переміщення і виходу з них дозволяється працювати електроінструментом класів І і II за умови, якщо тільки один електроінструмент одержує живлення від автономної двигун-генераторної установки, розподільчого трансформатора безпеки або перетворювача частоти із роздільними обмотками, а також електро­інструментом класу III. У цьому разі джерело живлення (трансформатор, перетворювач тощо) слід розміщувати поза вказаними посудинами, а вторинне коло джерела не слід заземлювати.

3.4. Забороняється підключати електроінструмент напругою до 12 В до електричної мережі загального користування через автотрансфор­матор, резистор або потенціометр.

Забороняється натягати, перекручувати та перегинати кабель, ставити на нього вантаж, а також допускати перетинання кабелю живлення електроінструменту з тросами, кабелями та рукавами газозварки.

3.5. Кабель електроінструменту має бути захищений від випадкових пошкоджень і зіткнень його з гарячими, вогкими та масними поверхнями.

3.6. Забороняється вставляти робочу частину електроінструмента в патрон і виймати її з патрона, а також регулювати інструмент без відключення його від електромережі штепсельною вилкою та повної зупинки обертальних частин.

3.7. Забороняється працівникам, що працюють з електроінстру­ментом, розбирати і ремонтувати інструмент, кабель, штепсельні з'єднання та інші частини самочинно, якщо ці роботи не входять до їх службових обов'язків.

3.8. Забороняється вилучати стружку або тирсу під час роботи електроінструмента. Стружку слід видаляти спеціальними гачками або щітками після повної зупинки електроінструмента.

3.9. Забороняється працювати електроінструментом з приставних драбин. Під час роботи електродреллю предмети, що підлягають свердлінню, необхідно надійно закріплювати. Забороняється торкатись до різального інструмента, що обертається.

3.10. Забороняється обробляти електроінструментом обмерзлі та мокрі деталі.

3.11. Забороняється працювати електроінструментами, які не захищені від дії крапель або бризок і не мають знаків відзнаки (крапля в трикутнику або дві краплі), в умовах дії крапель та бризок, а також на відкритих майданчиках під час снігопаду, дощу. Працювати таким електроінстру­ментом поза приміщеннями дозволяється лише за сухої погоди, а під час снігопаду чи дощу - під навісом на сухій землі або настилі.

3.12.Забороняється залишати без нагляду електроінструмент, приєднаний до електромережі, а також передавати його особам, що не мають права з ним працювати.

3.13. Забороняється заносити всередину топки і в барабани котлів, конденсатори турбін, баки трансформаторів та інші місткості трансфор­матора або перетворювача частоти, до якого приєднаний електроінст­румент.

Під час робіт у підземних спорудах (колодязях, камерах тощо), а також під час виконання земляних робіт, трансформатор слід розміщувати поза Цими спорудами, котлованами.

3.14. Стежте за тим, щоб на оброблюваному матеріалі не було цвяхів та інших металевих предметів.

3.15. Не допускайте потрапляння на електроінструмент вологи, бруду, стружок та інших сторонніх предметів.

3.16. Стежте за справністю захисного заземлення інструмента.

3.17. Вмикайте електроінструмент тільки після установки оброб­люваної деталі на верстаку або іншому робочому місці, подавайте його так, щоб не було різкого руху або поштовху.

3.18. Не працюйте під час вібрації електроінструмента.

3.19. Обробляйте деталі тільки в спеціальних пакетах (шаблонах), які надійно закріплені.3.20. Якщо необхідно відійти від робочого місця, обов'язково вимкніть електроінструмент з мережі.

3.21. Ставте або кладіть інструмент у безпечному положенні.

3.22. Під час роботи переносним електроінструментом стежте за кабелем живлення (не допускайте його скручування, завалу та інших механічних впливів).

3.23. Не виконуйте часткового розбирання і регулювання різального інструмента, не вимкнувши його з мережі живлення.

3.24. Не переходьте з однієї ділянки роботи на іншу з невимкненим електроінструментом.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть електроінструмент з електромережі.

4.2. Роз'єднайте заземлення і очистіть електроінструмент від пилу спеціальною щіткою, а не рукою.

4.3.Здайте електроінструмент і засоби індивідуального зохисту особі, відповідальній за їх збереження.

4.4. Приведіть себе і спецодяг в порядок. Вимийте руки і обличчя з милом.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі раптової зупинки електроінструмента (зникнення напруги, заклинювання рухомих частин тощо) він має бути вимкнений вимикачем. Під час перенесення електроінструмента з одного робочого місця на друге, а також під час перерви в роботі та її закінченні, електроінструмент обов'язково має бути відімкнений від мережі штепсельною вилкою.

5.2. Забороняється продовження робіт електроінструментом у разі найменших ознак його несправності або якщо особа, що працює з ним, раптом відчує хоча б слабку дію електроструму: в обох випадках робота має бути негайно припинена, а несправний електроінструмент зданий для перевірки та ремонту.

5.3.Забороняється працювати електроінструментом, у якого закін­чився термін періодичної перевірки, а також у разі виникнення хоча б однієї із таких несправностей:

- пошкодження штепсельного з'єднання, кабелю або його захисної трубки;

- пошкодження кришки вимикача;

- ненадійна робота вимикача;

- іскріння щіток на колекторі, що супроводжується круговим вогнем на його поверхні;

- витікання масла з редуктора або вентиляційних каналів;

- поява диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить;

- поява підвищеного шуму, стукоту, вібрації;

- зіпсування або поява тріщин у корпусній деталі, руків'ї, захисному огородженні;

- пошкодження робочої частини інструмента;

- зникнення електричного зв'язку між металевими частинами корпусу та нульовим захисним штирем штепсельної вилки.

5.4. При одержанні травми, негайно припинити роботу, вимкнути електроінструмент з електромережі, надати потерпілому медичну допо­могу, а при необхідності викликати швидку медичну допомогу за тел. 03.

Розроблено:

Заступником директора

з адміністративно-господарської

роботи (відповідальним

за електрогосподарство)

(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності

Головою комісії з питань охорони праці і техніки безпеки

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Затверджено-

Наказом директора школи від «__»____200_р., №

Директор:

(підпис/

/прізвище,

 

Інструкція №_

з охорони праці під час виконання сільськогосподарських робіт

І. Загальні положення

1.1. До виконання сільськогосподарських робіт допускаються учні, які ознайомлені і знають вимоги даної інструкції.

1.2.Виконання всіх сільськогосподарських робіт проводяться тільки справними інструментами, які відповідають віковим особливостям учнів і в присутності учителя.

1.3. До роботи допускаються учні, які пройшли медогляд і не мають медичних протипоказань до виконання даних робіт.

1.4. При визначенні видів робіт для учнів необхідно керуватися ДН АОП 0.03-8.07-94 "Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небез­печними умовами праці, на яких забороняється застосування праці непов­нолітніх".

1.5.Під час трудового навчання й літніх практичних робіт у сільсько­господарському виробництві учні Х-ХІ класів працюють на виробництві та на робочих місцях, пов'язаних з важкими роботами й роботами зі шкідливими або небезпечними умовами праці, протягом не більш як 4 години на день відповідно до ДНАОП 0.00-4.24-94 "Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаних з важкими роботами і роботами з шкідливими і небезпечними умовами праці".

1.6. Час перенесення вантажів учнями має становити не більш як 1/3 робочого часу в разі максимальної маси вантажу, що переноситься, відпо­відно до ДНАОП 0.03-3.29-96 "Граничні норми підіймання і переміщення вантажів неповнолітніми", а саме: 5,6-6,3 кг - для дівчат 16-17 років; 11,2-12,6 кг-для хлопців 16-17 років.

1.7.Якщо місце роботи знаходиться на відстані понад 3 км від місця проживання учнів або від навчального закладу, слід організувати підвезення учнів до місця роботи і назад з дотриманням усіх вимог безпеки Дорожнього руху.

1.8. Початок робочого дня встановлюють залежно від конкретних умов, щоб робота проходила в години найменшої інсоляції.

Розпорядок дня (з урахуванням місцевих кліматичних і погодних умов) погоджується з місцевими органами санітарного нагляду:

- регламентація часу роботи (тобто за умови загальної тривалості робочого дня не більш як 4 години після кожних 50 хв. роботи має бути перерва 10 хв.);

- регламентація приймання їжі (тобто перерви між їжею не повинні перевищувати 4 год.);

- проведення ранкової зарядки, гігієнічних і гартувальних процедур, спортивних і культмасових заходів; відпочинок і вільний час.

1.9. Залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт у вихідні дні не дозволяється згідно з Кодексом законів України про працю.

1.10.Слід уникати тривалого перебування учнів в одноманітній незручній позі, а також виконання однієї й тієї самої роботи. Тому їхню працю треба організовувати так, щоб окремі операції учні виконували протягом дня по черзі. Для відпочинку учнів під час перерви слід виділяти спеціальні місця, які захищені від дії прямих сонячних променів. Відстань від місць відпочинку до місця роботи не повинно перевищувати 50 м.

1.11. Учнів необхідно забезпечувати доброякісною питною водою, що відповідає санітарним вимогам ГОСТ 2874-73 "Вода питна". На робочих місцях має бути аптечка першої долікарської допомоги.

1.12. На час трудового навчання і літніх практичних робіт учням видають спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту відповідно до ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпе­чення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту".

Комплекти спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту мають бути спеціально підготовлені для учнів і підігнані за зростом і розмірами.

Відповідальність за забезпечення учнів спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту покладається на керівників сільськогосподарських підприємств, де проводяться трудове навчання й літні практичні роботи учнів навчальних закладів.

1.13.Заміна видів робіт або операцій має здійснюватися з дозволу керівника з обов'язковим проведенням інструктажу з безпеки життєдіяль­ності на робочому місці.

1.14. Систематичний контроль за безпечними умовами праці, вироб­ничої санітарії, пожежної безпеки, а також за станом здоров'я учнів, які працюють під час трудового навчання та літніх практичних робіт у сільськогосподарському виробництві, покладається на керівників навчальних закладів відділів освіти, сільськогосподарських підприємств.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 450

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!