Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


II. Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1. Надіньте спецодяг (фартух з нарукавниками або халат і головний убор, берет або косинку, при цьому ретельно підберіть волосся і заправте кінці косинки)Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

2.1. Надіньте спецодяг (фартух з нарукавниками або халат і головний убор, берет або косинку, при цьому ретельно підберіть волосся і заправте кінці косинки).

2.2. Розкладіть на робочому місці інструменти індивідуального користування згідно з вимогами НОП. Не тримайте на робочому місці нічого зайвого.

2.3. Перевірте стан інструментів. Ручки пласкогубців, гострозубців тощо повинні мати ізолююче покриття. Рукоятки викруток повинні бути з ізолюючого матеріалу. Користуйтесь інструментами тільки за призна­ченням.

2.4. Підготуйте матеріали і розкладіть їх на робочому місці так, щоб усе було на виду і не заважало працювати.

2.5. Підготуйте засоби індивідуального захисту: діелектричні рука­виці, килимок., калоші, окуляри.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Складайте електричні схеми, виконуйте в них перемикання при відсутності напруги.

3.2. Схему складайте так, щоб проводи не перехрещувалися, не були натягнуті і не схрещувалися петельками.

3.3. Під час паяння як флюс використовуйте каніфоль. Суворо Дотримуйтесь вимог з техніки безпеки під час електропаяння.

3.4. Під час роботи поблизу електричних приладів і машин стежте, щоб руки, одяг, волосся не доторкувалися до обертових деталей та оголених проводів

3.5. Складену схему вмикайте тільки після огляду її вчителем.

3.6. Не перевіряйте наявність напруги пальцями.

3.7. В усіх випадках виявлення пошкодження електропроводки обладнання, вимірювальних приладів повідомте вчителя про це а вчитель повинен негайно вимкнути рубильник.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть рубильник. Вимкніть схему (прилад) з мережі живлення.

4.2. Вимірювальні прилади, інструменти покладіть так, як вони були розміщені до роботи. Перевірте їх стан.

4.3. Приберіть на робочому місці відходи, пил і зайві деталі. Під час прибирання користуйтесь щіткою.

4.4. Приведіть себе і спецодяг у порядок, вимийте руки з милом.

4.5.Виходьте з кабінету лише після дзвінка і дозволу вчителя.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо під час роботи виявите пошкодження обладнання, вимірювальних приладів, електропроводки, негайно повідомте вчителя.

5.2. У випадку одержання травми, повідомте вчителя, при необхідності вчитель викличе швидку медичну допомогу за тел. 03.

5.3. При пожежі вимкнути рубильник і пожежу гасити порошковим чи вуглекислотним вогнегасником, сухим піском, а в разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 01. Учнів вивести з майстерні у безпечне місце.

Розроблено:

Учителем трудового виховання

(підпис) (прізвище, ініціали.)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності

Головою комісії з питань охорони праці і техніки безпеки

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

Затверджено:

Наказом директора школи від «__»____200_р., №___

Директор:

(підпис)

(прізвище. Ініціали]

 

Інструкція №_

з охорони праці під час роботи з використанням переносних

електроінструментів (електрорубанка, електродрелі,

Переносного трансформатора)

І. Загальні положення

1.1. До роботи з переносними електроінструментами допускаються особи, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами і навичками праці та засвоїли вимоги даної інструкції.

1.2.Працівники, допущені до роботи з електроінструментом, повинні спочатку пройти навчання і перевірку знань щодо безпечного виконання робіт з застосуванням електроінструменту.

До роботи з електроінструментом класу І в приміщеннях з підвищеною небезпекою та поза приміщеннями допускаються працівники з II групою електробезпеки.

До роботи з електроінструментом II і III класу достатньо І групи з електробезпеки.

1.3. Електроінструмент за умовами безпеки поділяється на такі класи:

I - електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, ізольовані і штепсельна вилка має заземлювальний контакт.

У електроінструмента класу І усі деталі, що перебувають під напру­гою, можуть бути з основною, а окремі деталі - з подвійною або посиленою ізоляцією;

II - електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під на­пругою, мають подвійну або посилену ізоляцію. Цей електроінструмент не має пристроїв для заземлення.

Номінальна напруга для електроінструмента класів І і II має бути: не більше 220 В - для електроінструмента постійного струму; 380 В - для електроінструмента змінного струму;

ПІ - електроінструмент з номінальною напругою не вище 42 В, у якого ні внутрішні, ні зовнішні кола не перебувають під іншою напругою. Електроінструмент класу III призначений для живлення від безпечної наднизької напруги.

Якщо безпечну наднизьку напругу одержують перетворенням вищої напруги, то це слід здійснювати за допомогою безпечного ізольованого трансформатора або перетворювача з окремими обмотками.

1.4. Електроінструмент, який живиться від електромережі, слід облад­нувати незнімним гнучким кабелем (шнуром) зі штепсельною вилкою.

Незнімний гнучкий кабель електроінструмента класу І повинен мати жилу, яка з'єднує заземлювальний затискач електроінструмента із заземлювальним контактом штепсельної вилки.

Кабель в місці введення до електроінструмента класу І слід захищати від стирань і перегинів еластичною трубкою з ізоляційного матеріалу.

Трубку слід закріплювати в корпусних деталях електроінструмента, вона повинна виступати з них на довжину не менше п'яти діаметрів кабелю. Закріплення трубки на кабелі поза електроінструментом забороняється.

1.5. Для приєднання однофазного електроінструмента шланговий кабель повинен мати три жили: дві - для живлення, одну - для заземлення.

Для приєднання трифазного електроінструмента застосовується чотирижильний кабель, одна жила якого служить для заземлення.

Ці вимоги стосуються тільки електроінструмента із таким корпусом, який слід заземлювати.

1.6.Доступні для доторкання металеві деталі електроінструмента класу І, які можуть опинитись під напругою, у випадку пошкодження ізоляції повинні бути з'єднані із заземлювальним затискачем.

Електроінструмент класів II і III не заземлюють.

Заземлення корпуса електроінструмента слід здійснювати спеціаль­ною жилою живильного кабелю, яка не може одночасно бути провід­ником робочого струму. Використовувати з цією метою нульовий робочий провід забороняється.

Штепсельна вилка повинна мати відповідну кількість робочих і один заземлювальний контакт. Конструкція вилки повинна забезпечувати випереджальне замикання заземлювального контакту під час ввімкнення та більш запізнене розмикання його під час вимикання.1.7. Конструкція штепсельних вилок електроінструмента класу III повинна унеможливлювати з'єднання їх з розетками напругою понад 42 В.

1.8. Електроінструмент, розподільчі трансформатори безпеки та знижувальні трансформатори, перетворювачі частоти, захисно-вимикальні пристрої та кабелі-подовжувачі підлягають періодичній перевірці не рідше як 1 раз на 6 місяців.

До періодичної перевірки входять:

- зовнішній огляд;

- перевірка роботи на холостому ходу не менше 5 хв;

- вимірювання опору ізоляції мегомметром напругою 500 В протягом 1 хв. за умови ввімкненого вимикача, в цьому разі опір ізоляції має бути не менше 1 МОм;

- перевірка справності кола заземлення (для електроінструмента кла­су І).

1.9. У електроінструмента вимірюється опір обмоток і струмопровідного кабелю відносно корпусу та зовнішніх металевих деталей, у трансформаторів між первинною і вторинною обмотками та між кожною з обмоток і корпусом.

1.10. Справність кола заземлення перевіряється за допомогою пристрою напругою не більше 12 В, один контакт якого підключається до заземлювального контакту штепсельної вилки, а другий - до доступної для дотику металевої деталі інструмента (наприклад, до шпинделя). Електроінструмент вважається справним, якщо пристрій показує наяв­ність струму.

1.11. Після капітального ремонту електроінструмента чи ремонту його електричної частини він підлягає випробуванню в такому обсязі і послідовності:

- зовнішній огляд; перевірка правильності складання триразовим ввімкненням і вимиканням вимикача у підключеного на номінальну напругу електроінструмента: в цьому випадку не має бути відмов пус­кання і зупинення;

- перевірка справності кола заземлення (для електроінструмента класу безпеки І);

- випробування ізоляції на електричну міцність;

- обкатка в робочому режимі не менше ЗО хв.

1.12. Після капітального ремонту електроінструмента опір ізоляції між деталями, що перебувають під напругою і корпусом, або деталями для основної ізоляції має бути не нижче 2 МОм, для додаткової - 5 МОм, для підсиленої - 7 МОм.

1.13. Випробування електричної міцності ізоляції електроінструмента слід проводити напругою змінного струму частотою 50 Гц: для електро­інструмента класу 1-1000 В, класу II - 2500 В, класу III - 400 В.

Електроди випробувальної установки прикладаються до одного з контактів штепсельної вилки та до шпинделя або металевого корпусу чи до фольги, накладеної на корпус електроінструмента, виконаного із ізоляційного матеріалу (вимикач має бути ввімкнений).

Ізоляція електроінструмента має витримати зазначену напругу про­тягом 1 хв.

1.14. Зберігати електроінструмент та допоміжне обладнання до нього слід у сухому приміщенні, обладнаному стелажами, полицями, скринями, Що надійно забезпечують його збереження, згідно з вимогами до умов зберігання, зазначеними в паспорті електроінструмента.

Забороняється складати електроінструмент в два ряди і більше без спеціального упакування.

Під час транспортування електроінструмента слід вжити застережних заходів, що унеможливлюють його пошкодження. Забороняється пере­возити електроінструмент разом з металевими деталями та виробами.

1.15. Переносні знижувальні трансформатори, розподільчі трансфор­матори безпеки та перетворювачі повинні мати на стороні вищої напруги кабель із штепсельною вилкою для приєднання до електромережі. Довжина кабелю має бути не більше 2 м. Кінці кабелю мають бути прикріплені до затискачів трансформатора за допомогою паяння (зварю­вання) або надійного болтового з'єднання.

З боку нижчої напруги трансформатора мають бути гнізда під штепсельну вилку.

1.16. Корпуси розподільчих трансформаторів безпеки, знижувальних трансформаторів та перетворювачів частоти, в залежності від режиму нейтралі мережі, яка живить первинну обмотку, мають бути заземлені або занулені відповідно до вимог пунктів 1.7.39 і 1.7.44 "Правил устройства електроустановок. - Москва: Енергоатомиздат, 1985", затверджених Міненерго СРСР 04.07.84 (далі - ПВЕ).

Вторинну обмотку знижувальних трансформаторів без роздільних обмоток слід заземлювати.

Не допускається заземлення вторинної обмотки трансформаторів або перетворювачів частоти з роздільними обмотками.

1.17. Підключення (відключення) допоміжного обладнання (транс­форматорів, перетворювачів частоти, захисно-вимикальних пристроїв тощо) до мережі, його перевірку, а також усунення неполадок мають проводити спеціально підготовлені працівники, що мають III групу.

1.18. Під час введення в експлуатацію, а також після капітального ремонту знижувальних та розподільчих трансформаторів безпеки, перетворювачів частоти та захисно-вимикальних пристроїв випробування ізоляції їх обмоток слід проводити підвищеною (випробувальною) напругою, що прикладається почергово до кожної з обмоток. В цьому разі решта обмоток мають бути електрично- з'єднані із заземленим корпусом та магнітопроводом. Тривалість випробувань - 1 хв.

Випробувальна напруга повинна набувати таких значень:

- 550 В - за номінальної напруги вторинної обмотки трансформатора та перетворювача частоти до 42 В;

- 1350 В - за номінальної напруги відносно первинної та вторинної обмоток трансформатора і перетворювача частоти струму 127-220 В І напруги живильної мережі захисно-вимикального пристрою 127-220 В;

- 1800 В - за номінальної напруги відповідно первинної та вторинної обмоток трансформатора і перетворювача частоти струму 380-400 В І напруги живильної мережі захисно-вимикального пристрою 380-400 В.

1.19. Результати перевірок і випробувань електроінструменту, знижу­вальних та розподільчих трансформаторів безпеки, перетворювачів частоти, захисно-вимикальних пристроїв та кабелів слід заносити в "Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників •

Журнал повинна вести призначена розпорядженням з підрозділу особа, відповідальна за збереження та справність електроінструменту.

1.20. На корпусах електроінструменту слід зазначати інвентарні номери, а також дати наступних перевірок, а на знижувальних та розподільчих трансформаторах безпеки, перетворювачах частоти та захисно-вимикальних пристроях - інвентарні номери і дати наступних вимірювань опору ізоляції.

Небезпечність у роботі

1. Поранення ніг інструментом, що впав.

2. Пошкодження очей відлітаючою стружкою, осколками різального інструмента.

3. Ураження електричним струмом у разі відсутності заземлення, несправності проводки.

4. Поранення внаслідок неправильного кріплення різального інструмента.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 447

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!