Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця. «програміст» Структура об’єкта вивчення Види діяльності Узагальнена структура змісту навчання Набір тем програми професійної теоретичної«програміст»

Структура об’єкта вивчення Види діяльності Узагальнена структура змісту навчання Набір тем програми професійної теоретичної підготовки
Техніка   Техніка: загальні відомості про ЕМ і А Еволюція мов програмування. Класифікація мов програмування. Елементи мов програмування. Поняття системи програмування. Вихідний, об'єктний і завантажувальний модулі. Інтегроване середовище програмування. Історія розвитку мови програмування. Структурна схема програми алгоритмічною мовою. Лексика мови. Перемінні й константи. Типи даних. Вираження й операції. Синтаксис операторів: присвоювання, безумовного й умовного переходів, циклів. Складений оператор. Вкладені умовні оператори. Циклічні конструкції. Цикли з передумовою.
Технологія Технологічна Загальна технологія Організація процедур. Використання процедур. Організація функцій. Використання функцій. Застосування рекурсивних функцій. Використання процедур і функцій. Інтерфейс середовища розробника: характеристика, основні вікна, інструменти, об'єкти. Форма й розміщення керуючих елементів. Панель компонентів та їх властивості. Вікно коду проекту. Состав і характеристика проекту. Виконання проекту. Настроювання середовища й параметрів проекту.

Продовження табл. Д 5

    Конкретна технологія Складання програм лінійної структури. Складання програм структури, що розгалужується. Складання програм ускладненої структури, що розгалужується. Складання програм циклічної структури. Складання програм ускладненої структури. Розробка програм зі структурованими типами даних. Розробка ускладнених програм зі структурованими типами даних. Проектування об’єктно-орієнтованого додатку. Створення інтерфейсу користувача. Програмування додатка. Тестування, налагодження додатку.
Організація і керування Організаційно-управлінська Організація виробництва Управління персоналом проекту.
Економіка Організаційно-управлінська Економіка Оцінка вартості проекту програми.
Охорона праці Організаційно-технологічна ОП і ТБ Техніка безпеки праці, гігієна праці, зору.
Правові питання Управлінська Правові норми галузі Використання ліцензійного програмного забезпечення
Екологія Організаційно-технологічна Екологія Вплив електромагнітних хвиль на людину та навколишнє середовище.
Наукові дослідження Науково-дослідна

 
ТаблицяД 6

Тематичний план з дисципліни «Комп’ютерні системи» для підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю “програміст”

№ теми Назва теми К-ть год.
1. Роль і місце комп'ютерних мереж у сфері людської діяльності.
2. Поняття комп'ютерної мережі. Класифікація комп'ютерних мереж.
3. Мережеві ресурси.
4. Переваги роботи в мережі.
5. Типи ЛОМ і їхня порівняльна характеристика.
6. Поняття «Сервер» і «Робоча станція».
7. Базова топологія «Шина», особливості технічної реалізації, переваги та недоліки.
8. Базова топологія «Зірка», особливості технічної реалізації, переваги та недоліки.
9. Порівняльні характеристики базових мережевих топологій.
10. Базова топологія «Кільце», особливості технічної реалізації, переваги та недоліки.
11. Комбіновані мережеві топології.
12. Коаксіальні кабелі.
13. Кабелі на кручений парі.
14. Оптико-волоконні кабелі.
15. Бездротові мережі.
16. Мобільні мережі.
17. Плати мережевого адаптера.
18. Концентратори.
19. Комутатори.
20. Мережева модель OSI.
21. Основні функції рівнів моделі OSI.
22. Поняття й призначення мережевих протоколів.
23. Стік протоколів ТСР/IP.
24. Адресація в комп'ютерних мережах..
25. Мережеві можливості ОС Windows.
  Всього:

  


Таблиця Д 7

Постановка оперативних цілей навчання за темою “ Центральні процесори обчислювальних машин ”

№ рівня Ціль (перелік дій) Еталони
Умови Результат Критерії оцінки
I Уміти показувати на плакаті основні блоки центрального процесору, перераховувати види АЛП та регістрів пам’яті, відрізняти макети процесорів різної архітектури, давати поняття продуктивності процесорного ядра, вказувати на малюнках процесори різних виробників. Базові знання попередніх дисциплін ― системне програмування: процесор, АЛП, ПК, регістри, кеш-пам'ять; схемотехніка: регістри, архітектура; фізика – ядро. Правильно показані на плакаті основні блоки центрального процесору, правильно перераховані види АЛП та регістрів пам’яті, правильно вказані макети процесорів різної архітектури. Правильно дане визначення поняття продуктивності процесорного ядра, вказані на малюнках процесори різних виробників. 100% учнів правильно виконують дії
II Уміти пояснювати конструкцію центрального процесору ОМ, пояснювати принцип дії АЛП, ПК, регістрів пам’яті, кеш-пам’яті. Уміти характеризувати режим роботи центрального процесору, називати галузь застосування. Давати визначення і проводити опис призначення ЦП різних сімейств і типів. Уміти характеризувати методи підвищення продуктивності процесорного ядра, процесора, порівнювати архітектуру ЦП. Виконання дій першого рівня: правильно показані на плакаті основні блоки центрального процесору, правильно перераховано види АЛП та регістрів пам’яті, правильно вказані макети процесорів різної архітектури. Правильно дане визначення поняття продуктивності процесорного ядра, вказані на малюнках процесори різних виробників. Правильно пояснена конструкція центрального процесору ОМ, принцип дії АЛП, ПК, регістрів пам’яті, кеш-пам’яті. Вірно охарактеризований режим роботи центрального процесору, названа галузь застосування. Правильно дане визначення і проведений опис призначення ЦП різних сімейств і типів. Правильно охарактеризовані методи підвищення продуктивності процесорного ядра, процесора, порівняні архітектури ЦП. 85% учнів повністю виконують завдання, 15% ― з підказкою викладача

Продовження табл. Д .7III Уміти проводити порівняльний аналіз центральних процесорів різних типів, виробників, архітектури задля досягнення найточніших результатів в кожному окремому випадку. Уміти оцінювати ступінь продуктивності процесорного ядра, процесора та вибирати найдоцільніші методи її підвищення. Дії першого та другого рівнів. Правильно пояснена конструкція центрального процесору ОМ, принцип дії АЛП, ПК, регістрів пам’яті, кеш-пам’яті. Вірно охарактеризований режим роботи центрального процесору, названа галузь застосування. Правильно дане визначення і проведений опис призначення ЦП різних сімейств і типів. Правильно охарактеризовані методи підвищення продуктивності процесорного ядра, процесора, порівняні архітектури ЦП. Правильно проведений порівняльний аналіз центральних процесорів різних типів, виробників, архітектури задля досягнення найточніших результатів в кожному окремому випадку. Правильно оцінений ступінь продуктивності процесорного ядра, процесора та вибрані найдоцільніші методи її підвищення. 75% повністю виконують завдання, 25% ― допускають помилки при виборі найдоцільніших методів підвищення продуктивності, а також виборі оптимального ЦП для заданих умов.

Рис. Д 1 Фрагмент логічної структури з теми “Центральні процесори обчислювальних машин ”


 

Таблиця Д 8


Просмотров 407

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!