Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вибір способів формування ООД у тих, кого навчають з теми “Радіоелементи: індуктивності та комутуючі пристрої”, та способи реалізаціїНайменування підтеми Ціль Рівень Методи викладу Способи реалізації
Дії викладача Дії тих, хто навчається
1. Призначення та види індуктивностей та комутуючих пристроїв Сформувати знання про призначення індуктивностей та комутуючих пристроїв, про їх види та характеристику кожного виду I II Розповідь, ілюстрація плакатів та схем - Приступає до викладу першого питання: Призначення індуктивностей та комутуючих пристроїв, вказуючи необхідність комутуючих пристроїв в електронних схемах ; - Диктує основні положення, стежить за веденням конспектів; - Відповідає на питання, що виникають, підводить підсумки викладу першого питання; - Приступає до викладу другого питання: Види індуктивностей та комутуючих пристроїв, розповідь доповнюється ілюстрацією на плакатах різних видів індуктивностей та комутуючих пристроїв. - пояснення будується на порівнянні різних видів індуктивностей та комутуючих пристроїв, на плакаті вказує УГП індуктивності та комутуючого пристрою; - Диктує основні положення, стежить за веденням конспектів; - Відповідає на питання, підводить підсумки викладу другого питання. - Слухають і сприймають матеріал, розглядають на плакаті зображення із комутуючими пристроями та індуктивністю; - Записують під диктовку основні положення, замальовують УГП пристроїв; - Ставлять питання по незрозумілих моментах під час викладу.  

 

Продовження табл. В 10

2. Параметри та характеристики індуктивностей та комутуючих пристроїв Сформувати знання параметрів індуктивностей та комутуючих пристроїв, як-то номінальний струм, активний опір. I II Розповідь, демонстра-ція, ілюстрація - Приступає до викладу першого питання: параметри та характеристики індуктивностей, супроводжує розповідь демонстрацією на монтажному стенді як змінюються характеристики схеми через зміну параметрів індуктивності, диктує основні положення; - Відповідає на питання, що виникають, підводить підсумки викладу першого питання; - Приступає до викладу другого питання: параметри та характеристики комутуючих пристроїв, супроводжує розповідь ілюстрацією різних комутуючих пристроїв, вказуючи які а параметри та характеристики є нормативними для відповідного виду, диктує основні положення; - Відповідає на питання, підводить підсумки викладу другого питання. - Слухають і сприймають матеріал, розглядають монтажний стенд; - Розглядають плакат з зображенням різних видів комутуючих пристроїв.
3. Принцип дії індуктивностей та комутуючих пристроїв та особливості їх використання Сформувати уявлення про принцип дії індуктивностей та комутуючих пристроїв та знання області їх використання I II Розповідь, пояснення, ілюстрація плакатів та схем.   Приступає до викладу першого питання: Принцип дії пристроїв індуктивності, розповідь доповнюється поясненнями стосовно різних методів вимірювання – метода вольтметра-амперметра, схема моста, схема вимірювання індуктивності методом резонансна, показує на плакат різні види схем; диктує основні положення, стежить за веденням конспектів. - Приступає до викладу другого питання: Принцип дії комутуючих пристроїв та особливості їх використання, пояснює матеріал стосовно особливостей підключення комутуючих пристроїв у електричний ланцюг, диктує основні положення, стежить за веденням конспектів. Слухають і сприймають матеріал, стежать за поясненнями викладача і розглядають плакат; - Записують під диктовку основні положення; - Ставлять питання по незрозумілих моментах у викладі.  

Таблиця В 11Вибір технологій формування ВД по темі “Радіоелементи: індуктивності та комутуючі пристрої”Та способи реалізації

Найменування підтеми Ціль Рівень   Форма Методи викладу Засоби закріплення Способи реалізації
Назва Вар’їруємі параметри Дії викладача Дії тих, хто навчається
1. Призначення та види індуктивностей та комутуючих пристроїв Сформувати уміння перелічувати та давати визначення основним поняттям теми, показувати на плакаті індуктивності та комутуючі пристрої, характеризувати різні види комутуючих пристроїв. І,ІІ Бесіда Фронтальна Запитання: 1. Дайте визначення вказаному пристрою. 2. Вкажіть у чому різниця між заданими пристроями? 3. Охарактеризуйте запропонований вид пристроїв.   1,2 –силовий трансформатор; - дросель; - перемикач; - реле; - автотрансформатор. - Проводить бесіду за новим матеріалом: ставить питання, вислуховує відповідь і доповнення до нього; - При необхідності виправляє відповіді учнів; - Підводить підсумки бесіди, визначає рівень розуміння нового матеріалу - Вислуховують питання, пригадують теоретичний матеріал, з опорою на конспект відповідають на питання; - Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників; - Вислуховують аналіз відповідей викладачем

Продовження табл. В 11

2. Параметри та характеристики індуктивностей та комутуючих пристроїв Сформувати уміння наводити основні характеристики та параметри комутуючих пристроїв та індуктивностей, пояснювати їх, порівнювати їх між собою. І, ІІ Бесіда Конспектування Фронтальна, індивідуальна Запитання: 1. Користуючись схемою, назвіть та охарактеризуйте основні параметри котушки індуктивності. 2. Назвіть та охарактеризуйте основні параметри перемикачів. 3. Який з параметрів комутуючих пристроїв обмежує по частоті їх застосування? (та ємність). Законспектуйте, користуючись плакатами та підручником, характеристики основних видів індуктивностей та комутуючих пристроїв. Подайте у вигляді таблиці:
Вид Характеристика
котушка  
трансформатор  
автотрансформатор  
дросель  
перемикач  
вимикач  

   - Проводить бесіду за новим матеріалом: ставить питання, вислуховує відповідь і доповнення до нього; - При необхідності виправляє відповіді учнів; - Видає учням завдання на визначення характеристик основних видів індуктивностей та комутуючих пристроїв й представлення інформації у таблиці; - Підводить підсумки бесіди, визначає рівень розуміння нового матеріалу - Вислуховують питання, пригадують матеріал попереднього уроку, з опорою на конспект відповідають на питання; - Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників; - Шукають числові данні характеристик основних видів індуктивностей та комутуючих пристроїв ; - Вислуховують аналіз відповідей викладачем

Продовження табл. В 11

3. Принцип дії індуктивностей та комутуючих пристроїв та особливості їх використання Сформувати уміння пояснювати принцип дії індуктивностей та комутуючих пристроїв та залежно від області застосування вміти вибирати відповідний елемент і вказувати його технічні параметри. І, ІІ, ІІІ Конспектування, бесіда Фронтальна, індивідуальна Законспектуйте з підручника принцип дії заданих індуктивності та комутуючого пристрою.   Запитання: 1. Де застосовують вказані пристрої? 2. Для чого призначені вказані пристрої?     1, 2 -силовий трансформатор; - автотрансформатор; _тумблер; -реле; - галетний перемикач; -дросель; -вимикач. - Проводить бесіду за новим матеріалом: ставить питання, вислуховує відповідь і доповнення до нього; - При необхідності виправляє відповіді учнів; - Пропонує учням законспектувати принцип дії заданих видів індуктивності, порівнюючи з тим, що розглянутий на занятті; - Підводить підсумки бесіди, визначає рівень розуміння нового матеріалу - Вислуховують питання, пригадують матеріал попереднього уроку, з опорою на конспект відповідають на питання, конспектують відповідний матеріал, проводять порівняльну характеристику; - Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників; - Вислуховують аналіз відповідей викладачем

Таблиця В 12

Вибір технологій формування КД по темі “Радіоелементи: індуктивності та комутуючі пристрої”

Та способи реалізації

Найменування підтеми Ціль Рівень   Форма Методи викладу Засоби контролю Способи реалізації
Назва Вар’їруємі параметри Дії викладача Дії тих, хто навчається
1. Призначення та види індуктивностей та комутуючих пристроїв Проконтролювати знання щодо призначення індуктивностей та комутуючих пристроїв, уміння перелічувати їх види, наводити характеристику кожного виду, показувати їх УГП на плакаті. I II Фронтальний, усний, індивідуальний, письмовий   Опитування, тестування Запитання 1. Яке призначення вказаних пристроїв? 2. Де використовуються вказані пристрої? 3. Покажіть на плакаті вказані пристрої.   Тестові завдання 1. Оберіть вірну відповідь Який з елементів заданої групи належить до комутуючих пристроїв? 2. Оберіть вірну відповідь Назвіть серед названих елемент з індуктивністю, що регулюються: 3. Оберіть вірну відповідь Який пристрій характеризує визначення: гвинтова, спіральна чи гвинтоспіральна котушка зі скрученого ізольованого провідника, котрий має значну індуктивність за незначної ємності та малому активному опорі? –силовий трансформатор - дросель - перемикач - реле - автотранс форматор; -тумблер. 1. - транс форматор; - дросель; -перемикач. 2. --дросель; - фероваріо метр; - мікромодуль-на котушка. 3. - котушка індуктив ності; - галетний перемикач; - транзистор. - Проводить усне опитування за новим матеріалом: ставить питання, вислуховує відповідь і доповнення до нього; - При необхідності виправляє відповіді учнів; – Пропонує студентам відповісти на питання тестів, видає кожному індивідуальний бланк з питаннями, визначає час на проходження тестування, збирає відповіді учнів, оформлені на аркушах паперу; - Підводить підсумки опитування, визначає рівень розуміння нового матеріалу - Вислуховують питання теоретичного матеріалу без опори на конспект (І рівень) з опорою на конспект (ІІ рівень) відповідають на питання; - Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників; - Вислуховують аналіз відповідей викладачем

Продовження табл. В 12

2. Параметри та характеристики індуктивностей та комутуючих пристроїв Проконтролювати знання параметрів індуктивностей та комутуючих пристроїв й уміння перелічувати їх та пояснювати вплив їх параметрів на роботу обладнання I II Фронтальний, усний, індивідуальний   опитування 1. Назвіть основний параметр дроселя 2. Користуючись схемою, вкажіть відмінні параметри котушок індуктивності та трансформаторів. 3. Вкажіть основні параметри заданого типу пристроїв. -перемикачі; -вимикачі; - силові трансфор матори; - автотрансформатори - Проводить усне опитування за новим матеріалом: ставить питання, вислуховує відповідь і доповнення до нього; - При необхідності виправляє відповіді учнів; - Видає учням картки-завдання; - Підводить підсумки опитування, визначає рівень розуміння нового матеріалу - Вислуховують питання, пригадують матеріал уроку; - Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників; - відповідають письмово на відповіді, які представлені в картки-завданні; - Вислуховують аналіз відповідей викладачем
3. Принцип дії індуктивностей та комутуючих пристроїв та особливості їх використання Проконтролювати знання та уміння пояснювати принцип дії індуктивностей та комутуючих пристроїв та описувати область їх застосування, уміння здійснювати їх вибір І, ІІ, ІІІ Фронтальний, усний, індивідуальний   опитування 1. Для чого призначені вказані пристрої? 2. Чи можна застосовувати вказаний вид трансформаторів для передачі енергії високої частоти? Чому? (не можна, це силовий НЧ трансформатор) 3. Де застосовують галетні перемикачі? (в ланцюгах, де комутується декілька гілок на одну). 4. Опишіть умови використання трансформаторів заданого типу. Порівняйте їх між собою 1.-силовий трансформатор; - автотранс форматор; _тумблер; -реле; - галетний переми кач; -дросель; -вимикач. 2, 4 -ТС-320; -ТВЗ; -ТВК-110; -ТВС. - Проводить усне опитування за новим матеріалом: ставить питання, вислуховує відповідь і доповнення до нього; - При необхідності виправляє відповіді учнів; - Підводить підсумки усного опитування, визначає рівень розуміння нового матеріалу - Вислуховують питання, пригадують матеріал уроку; - Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників; - Вислуховують аналіз відповідей викладачем

 

Таблиця В 13

Складання перспективного-поурочного плану викладу теми

“Радіоелементи: індуктивності та комутуючі пристрої”

№ уроку Тема уроку Час Ціль уроку Базові знання Тип уроку Методи навчання
1. Призначення та види індуктивностей та комутуючих пристроїв 45 хв Сформулювати та закріпити знання про індуктивності та комутуючі пристрої, характеризувати різні види комутуючих пристроїв   Електротехніка: індуктивність. Комбінований, формування ООД, ВД Розповідь, ілюстрація плакату, бесіда
2. Параметри та характеристики індуктивностей та комутуючих пристроїв   45 хв Сформувати, закріпити та проконтролювати знання параметрів індуктивностей та комутуючих пристроїв й уміння перелічувати їх та пояснювати вплив їх параметрів на роботу обладнання Фізика: Принцип дії трансформатора, індуктивність, закон Джоуля-Ленца   Комбінований, формування ООД, ВД та контроль дій Розповідь, демонстрація стенду, бесіда, конспектування, усне опитування.
3. Принцип дії індуктивностей та комутуючих пристроїв та особливості їх використання 45 хв Сформувати уявлення про принцип дії індуктивностей та комутуючих пристроїв та знання області їх використання та уміння пояснювати принцип дії індуктивностей та комутуючих пристроїв та залежно від області застосування вміти вибирати відповідний елемент і вказувати його технічні параметри. Фізика: Принцип дії трансформатора, індуктивність, закон Джоуля-Ленца   Комбінований, формування ООД, ВД. Розповідь, пояснення, ілюстрація плакатів та схем, конспектування, бесіда  
4. Радіоелементи: індуктивності та комутуючі пристрої 45 хв Проконтролювати знання з усіх питань теми Знання матеріалу усіх уроків теми. Урок контролю Контрольна робота
                 

 

 


Таблиця В 14


Просмотров 464

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!