Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця. «Монтажник радіо і спеціального обладнання літальних апаратів» Структура об’єкта вивчення Види діяльності Узагальнена структура змісту навчання«Монтажник радіо і спеціального обладнання літальних апаратів»

Структура об’єкта вивчення Види діяльності Узагальнена структура змісту навчання Набір тем програми професійної теоретичної підготовки
Техніка   Техніка: загальні відомості про ЕМ і А Загальні відомості про конструкцію літальних апаратів. Електроустаткування літальних апаратів. Електровимірювальна й контрольна апаратура.
Технологія Технологічна Загальна технологія Слюсарна справа. Допуски й технічні виміри. Слюсарно-складальні роботи. Електромонтажні роботи. Загальні відомості про радіо- і спеціального устаткування літальних апаратів. Відомості про механізацію й автоматизацію виробництва.
Конкретна технологія: відомості про зборку ЕМ Технологічний процес установки й монтажу радіо- і спеціального устаткування літальних апаратів. Монтаж радіоджгутів нескладних ланцюгів. Установка і зняття підставок, кронштейнів, щитків, амортизаційних панелей, антен, радіостанцій.
Організація і керування Організаційно-управлінська Організація виробництва Організація робочого місця, робочих бригад.
Економіка Організаційно-управлінська Економіка Основи економіки виробництва, роль економіки в сфері виробництва, економічна доцільність у виробництві радіоелектронної апаратури.
Охорона праці Організаційно-технологічна ОП і ТБ Основи гігієни праці, промислової санітарії й особистої гігієни учнів. Охорона праці й пожежна безпека на підприємстві
Правові питання Управлінська Правові норми галузі Режим роботи й правила внутрішнього розпорядку на виробництві та в навчальних майстернях. Ведення установленої технічної документації. Штрафні санкції за невиконання роботи.
Екологія Організаційно-технологічна Екологія Методи й способи захисту навколишнього середовища від забруднення.
Наукові дослідження Науково-дослідна

 

 

Таблиця В 6

Тематичний план з дисципліни «Спецтехнологія» для підготовки робітника за фахом «Монтажник радіо і спеціального обладнання літальних апаратів»Тиждень Тема К-ть год.
Перший курс I півріччя
1. Вступ
2-7 2. Основи гігієни праці, промислової санітарії й особистої гігієни учнів
7-12 3. Слюсарна справа
13-17 4. Допуски й технічні виміри
II півріччя
18-21 5. Слюсарно-складальні роботи
22-34 6. Електромонтажні роботи
7. Організація робочого місця, робочих бригад
36-40 8. Відомості про верстальне складання
Усього за перший курс
Другий курс I півріччя
1-3 9. Загальні відомості про пристрій літальних апаратів. Електроустаткування літальних апаратів.
4-11 10. Електровимірювальна й контрольна апаратура
12-17 11. Загальні відомості про радіо- і спеціальне устаткування літальних апаратів (усього на тему 32 години)
II півріччя
18-21 12. Охорона праці й пожежна безпека на підприємстві
22-30 13. Загальні відомості про радіо- і спеціальне устаткування літальних апаратів (продовження)
14. Основи економіки виробництва, роль економіки в сфері виробництва, економічна доцільність у виробництві радіоелектронної апаратури
32-38 15. Технологічний процес установки й монтажу радіо- і спеціального устаткування літальних апаратів (усього 29 годин)
Усього за другий курс
Третій курс I півріччя
1-15 16. Технологічний процес установки й монтажу радіо- і спеціального устаткування літальних апаратів (продовження)
16-17 17. Режим роботи й правила внутрішнього розпорядку на виробництві й у навчальних майстернях. Права й обов'язки адміністрації й робітників.
II півріччя
18-23 18. Відомості по стандартизації й контролю якості продукції. Відомості про механізацію й автоматизацію виробництва
24-26 19. Нові досягнення в технології монтажу радіо- і спеціального устаткування літальних апаратів
20. Охорона природи
Усього за третій курс
Усього за курс навчання

 
Таблиця В 7

Постановка оперативних цілей навчання за темою “ Радіоелементи: індуктивності та комутуючі пристрої ”

  № рівня     Перелік дій Еталони цілей
Умови Результат Критерії оцінювання
I Вміти перелічувати основні види індуктивностей та комутуючих пристроїв, основні їх параметри та характеристики; вміти показати на плакаті умовні графічні позначення основні види індуктивностей та комутуючих пристроїв; розпізнавати радіокомпоненти, показані у вигляді макетів чи рисунків на плакатах Базові знання: - фізика; - електро- матеріало- знавство; - електро- техніка. Правильно перелічені основні види індуктивностей та комутуючих пристроїв, основні їх параметри та характеристики; правильно показати на плакаті умовні графічні позначення основні види індуктивностей та комутуючих пристроїв; вірно розпізнані радіокомпоненти, показані у вигляді макетів чи рисунків на плакатах. «3»- 3 б. – перечислює основні види індуктивностей та комутуючих пристроїв, але допускає при цьому помилки; 4 б. – Безпомилково перечислює основні види індуктивностей та комутуючих пристроїв, основні їх характеристики, з помилками розпізнає елементи на плакатах; 5 б. - безпомилково перечислює основні види індуктивностей та комутуючих пристроїв, основні їх параметри та характеристики; показує на плакаті умовні графічні позначення основні види індуктивностей та комутуючих пристроїв.
II Вміти давати визначення індуктивності та основним її видам, комутуючим пристроям, основним їх видам; порівнювати характеристики та параметри різних видів індуктивностей та комутуючих пристроїв; наводити описання радіокомпонентів; замальовувати умовні графічні позначення різних видів Правильно виконувати дії першого рівня. Правильно надані визначення індуктивності та основним її видам, комутуючим пристроям, основним їх видам; вміло порівняні характеристики та параметри різних видів індуктивностей та комутуючих пристроїв; правильно наведені описання радіо компонентів; замальовувати умовні графічні «4» - 6 б. – Дає неповні визначення основним видам індуктивностей та комутуючих пристроїв, добре володіє матеріалом на 1 рівні засвоєння; 7 б. – дає чіткі, повні визначення основним видам індуктивностей та комутуючих пристроїв, з неточностями замальовує УГО різних видів індуктивностей та комутуючих пристроїв; 8 б. – чітко дає визначення

Продовження табл. В 7  індуктивностей та комутуючих пристроїв; пояснювати принцип дії компонентів, що вивчаються.   позначення різних видів індуктивностей та комутуючих пристроїв; пояснювати принцип дії компонентів. індуктивності та основним її видам, комутуючим пристроям, основним їх видам; порівнює характеристики та параметри різних видів індуктивностей та комутуючих пристроїв; наводить описання радіо компонентів; замальовує УГО різних видів індуктивностей та комутуючих пристроїв; пояснює принцип дії компонентів.
ІІІ В залежності від області застосування вміти вибирати відповідний елемент і вказувати його технічні параметри. Правильно виконувати дії першого і другого рівнів. Вміти правильно вибирати відповідний елемент і вказувати його технічні параметри в залежності від області його застосування. «5» - 9 б. – добре володіє матеріалом на другому рівні засвоєння, нечітко вказує технічні параметри вибраного елемента; 10 б. – вміє вибирати елемент відповідно до його області застосування, вказує його технічні параметри; 11 б. – Вміло підбирає необхідний елемент, виходячи з області його застосування та конкретних умов, аргументує свій вибір, вказує технічні параметри обраного елемента.

 


Рис. В 1 Фрагмент логічної структури з теми “Радіоелементи: індуктивності й комутуючі пристрої”


Таблиця В 8


Просмотров 377

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!